De appel van kennis!


Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde 3 jaar ‘zichtbare’ dictatuur + dag #353


Om de globalisten te begrijpen, moeten we hun psychopathische religie begrijpen© Marc Nozell / Flickr / (CC BY 2.0 DEED)

Eind 1800 en begin 1900 beleefde de westerse wereld een plotselinge uitbarsting van openlijk occultisme onder de ultrarijken. De opkomst van de “theosofie” was in volle gang en werd een soort modetrend die uiteindelijk de weg zou bereiden voor wat later het “new age” spiritualisme zou worden genoemd. De belangrijkste drijvende kracht achter de theosofische beweging was een kleine groep obscure academici die gedeeltelijk werd geleid door een vrouw genaamd H.P. Blavatsky. De groep was geobsedeerd door esoterisch geloof, gnosticisme en zelfs satanisme, schrijft Brandon Smith.

Blavatsky was in 1875 medeoprichtster van de Theosophical Society in New York en beweerde dat ze een psychische verbinding had met wezens die “de Mahatma’s” of “de meesters” werden genoemd. Deze wezens, zo beweerde ze, hielpen haar bij het schrijven van de basisboeken van Theosofie, waaronder ‘The Secret Doctrine’.

Ik breng Theosofie en Blavatsky ter sprake omdat de beweging die zij hielp lanceren vooral elitair was – De verspreiding van het occultisme in het begin van 1900 richtte zich specifiek op de hogere klassen en dit resulteerde erin dat veel politieke leiders en financiële leiders betrokken waren bij obscure organisaties met geheimzinnige mandaten. Zulke groepen hebben in het verleden al bestaan, van de Rozenkruisers en Vrijmetselaars tot de alchemisten uit de Middeleeuwen die hun occulte overtuigingen in gecodeerde teksten verborgen hielden. Maar nooit eerder waren ze zo publiekelijk geweest in hun pogingen.

Het siert de vroege theosofen dat ze meestal apolitiek waren (althans naar buiten toe) en dat ze pleitten tegen politieke inmenging in het leven van mensen. Ik vermoed echter dat dit kwam doordat westerse regeringen in die tijd draaiden om christelijke en conservatieve waarden. Naarmate politici zich meer losmaakten van het christendom, groeide het belang van theosofen om de overheid te controleren en werd de beweging in de praktijk steeds socialistischer.

Steevast draaiden deze spirituele systemen om heidense godheden uit het verleden, vaak van Babylonische of Oudegyptische oorsprong. Dit gezegd hebbende, zijn er ook talrijke vermeldingen in de Theosofie van één figuur in het bijzonder – Lucifer, ook wel “de Lichtdrager, de engel van het licht, Prometheus (symbolisch), de draak, de morgenster en Satan” genoemd. Moderne luciferisten zullen consequent ontkennen dat de naam “Lucifer” iets te maken heeft met de Bijbelse figuur Satan, maar dit is een leugen. Blavatsky zelf behandelt de twee figuren als synoniem in ‘The Secret Doctrine’. Zoals ze toegeeft in haar boek:

“En nu staat het bewezen dat Satan, of de Rode Vurige Draak, de ‘Heer van Fosfor,’ en Lucifer, of ‘Lichtdrager,’ in ons is: het is onze Geest…”

Blavatsky, die hermetische teksten citeert in de Secret Doctrine, herhaalt ook de mantra:

“Het is Satan die de god van onze planeet is en de enige god…”

Luciferisten en occultisten zullen ook beweren dat de Christelijke Bijbel de naam “Lucifer” maar één keer noemt en dat de twee figuren niet met elkaar geassocieerd worden. Dit is wederom een leugen door weglating. De Bijbel noemt in feite meerdere malen “lichtdrager”, “engel des lichts” en “draak” als verwijzing naar Satan, en al deze namen worden door elites gebruikt om de figuur te beschrijven die zij Lucifer noemen.

Zoals vermeld in Korintiërs 11:14 – “En het is geen wonder, want Satan zelf doet zich voor als een engel des lichts…”.

Met andere woorden, wanneer een elitaire groep termen noemt als “lichtdrager” of Lucifer, dan verwijzen ze inderdaad naar Satan. Het is niet alleen een kwestie van een archetypische discussie, dit is in feite een onderdeel van hun religie. Maar in onze moderne tijd zeggen sommige mensen misschien “wat maakt het uit?”. Het is allemaal mythische hoodoo en fantasie, toch? 

Ik zou willen antwoorden met een vraag: Denk je dat de diepgewortelde religieuze overtuigingen van de mensen met financiële en politieke macht van belang zijn voor de manier waarop zij beslissingen nemen? Zouden hun overtuigingen niet helpen verklaren waarom ze de dingen doen die ze doen? Als je wilt weten waarom de globalisten verwikkeld zijn in een zeer reële oorlog tegen de geesten van de massa, dan kun je hun religieuze motivaties niet over het hoofd zien. Wat voor sommigen fantasie lijkt, is voor de globalisten héél echt.

Velen weten bijvoorbeeld dat het gebouw van de Verenigde Naties in New York een occulte bibliotheek heeft. Maar weinigen weten dat deze is gebouwd door een groep die Lucifer Publishing Company heet (later veranderd in Lucis Trust). Lucis Trust haalt voortdurend de geschriften van HP Blavatsky aan als inspiratie voor hun organisatie. Tot op de dag van vandaag associëren de VN zich met Lucis Trust. Het hart van het globalisme draait om luciferiaanse idealen.

Het maakt niet uit hoe jij of ik over deze dingen denken. Het maakt niet uit of je dergelijke concepten als metaforisch, symbolisch of denkbeeldig beschouwt. Zíj geloven en dus moeten we onderzoeken wat deze overtuigingen betekenen.

Vóór 1800 zouden occultisten die zich met luciferisme bezighielden op de brandstapel belanden als ze ontdekt werden. Ik begin te denken dat dit misschien altijd al de juiste manier was om met zulke mensen om te gaan. Maar om te begrijpen waarom, moeten we kijken naar de progressie van de religie en waarom deze onvermijdelijk leidt tot moreel relativisme en sociale zelfvernietiging.

Voor theosofen is Lucifer/Satan een soort heldenfiguur. Als ze beweren dat Lucifer “niet Satan” is, bedoelen ze dat hun versie van Satan verschilt van de versie die het Christendom toeschrijft. Met andere woorden, stel je voor dat een groep mensen een beroemde kwaadaardige figuur als Jozef Stalin zou nemen en vervolgens een heel andere geschiedenis voor hem zou bedenken waarin hij een verkeerd begrepen filantroop is in plaats van een genocidale maniak. Dat is in wezen wat het luciferianisme is.

In het Theosofische tijdschrift ‘Lucifer’ dat in de jaren 1880 werd gepubliceerd, besteden Blavatsky en haar groep meerdere pagina’s aan het scheiden van de term Lucifer en de Duivel, terwijl ze ook de mythologie van de duivel verdedigen en hem afschilderen als een personage dat door de christelijke cultuur wordt belasterd.

In hun versie van het Genesisverhaal was de slang bijvoorbeeld de “goede figuur” die Adam en Eva de vrucht der kennis bracht. Eva wordt vereerd als een basisfiguur in de theosofie en in het feminisme (een beweging die de theosofen hebben helpen oprichten), omdat de slang zonder Eva nooit in staat zou zijn geweest Adam zover te krijgen dat hij de vrucht at.

De vrucht als voorstelling van gnosis (kennis) is de sleutel tot het luciferianisme en de globalistische cultus. Zoals veel atheïsten die ik in het verleden ben tegengekomen hebben betoogd, is kennis niet iets goeds? En als God de mensheid straft voor het consumeren van kennis, maakt hem dat dan geen schurk? Dit argument gaat voorbij aan het onderliggende thema – kennis op zich is niet goed of slecht, maar het kwaad gedijt wanneer mensen kennis gaan aanbidden ten koste van al het andere. De toepassing van kennis zonder wijsheid en morele discipline is gevaarlijk. 

Zoals Dr. Ian Malcolm op briljante wijze beweert in de film Jurassic Park:

“Ja, ja, maar jullie wetenschappers waren zo bezig met de vraag of ze het wel konden of niet, dat ze niet stilstonden bij de vraag of ze het wel moesten doen.”

Luciferianen geven openlijk toe dat het doel van hun ideologie is om kennis na te streven totdat mensen goden worden. Deze verliefdheid op het god-zijn is wat leidt tot het grote kwaad; het is een waanidee dat de geest vergiftigt en moreel relatief gedrag aanmoedigt, om nog maar te zwijgen van een alomtegenwoordige zucht naar macht. Denk even na over het technologische aspect. Denk aan de vele globalistische programma’s om kunstmatige intelligentie uit te breiden en wat zij “transhumanisme” noemen te bewerkstelligen. Dit is een soort kennisverering die angstaanjagende gevolgen heeft voor de toekomst.

De integratie van technologie in de controlestaat om over de samenleving te heersen is al erg genoeg, maar wat gebeurt er als mensen technologie beginnen te integreren in hun eigen biologie? Zal dit uiteindelijk elke schijn van wat we “de ziel” noemen uitwissen? Per slot van rekening voelen machines niet en reflecteren ze niet over hun eigen daden. Wat gebeurt er als mensen zichzelf vervormen om meer op machines te gaan lijken? Zal het transhumanisme een beweging worden die alle liefde en empathie verstikt, het morele kompas wegneemt en ons verandert in een demonische korfgeest zonder individuele gedachten?

Globalisten beweren dat er niet zoiets bestaat als een ziel, een individuele identiteit en een moreel kompas. Vanuit hun perspectief is er geen gevaar om technologie te adopteren als een pad naar goddelijkheid omdat er dan niets verloren zou gaan; en hier zien we de ware aard van het luciferianisme aan het werk. Een perfecte representatie van deze kanker is de woordvoerder van het World Economic Forum, Yavul Harari – een man die het stille deel hardop zegt en regelmatig de duistere grondbeginselen van het Luciferiaanse propageert.

Om te begrijpen wat luciferisme is, moet je het zien als de anti-god; een oorlog tegen de natuur, of een oorlog tegen de natuurlijke staat van de mensheid vermomd als “verlichting”. Dit is de reden waarom globalisten proberen om de extreem tegenovergestelde kijk op elke natuurlijke aanleg in te voeren. Het idee dat de mens een blanco lei is, waar Yuval Harari zich aan vastklampt, is zo’n vals verhaal. Het is een filosofie die door eindeloze psychologische en antropologische studies is ontkracht.

Van Carl Jung tot Joseph Campbell tot Steven Pinker en nog veel meer, al het wetenschappelijke bewijs suggereert dat mensen vanaf hun geboorte inherente psychologische kwaliteiten en eigenschappen hebben. Sommige daarvan zijn uniek voor de persoon, andere zijn universele archetypes en ideeën die de meerderheid van de mensen deelt (zoals geweten en moreel kompas). Als we deze ingebouwde kwaliteiten niet hadden, zou de mensheid al duizenden jaren geleden zijn uitgestorven. We weten nog steeds niet waar ze precies vandaan komen, we weten alleen dat we zonder ze niet langer menselijk zijn. 

Er is echter een bepaald percentage mensen (1% of minder) dat deze aangeboren karaktereigenschappen niet heeft. Zij staan over het algemeen bekend als psychopaten en sociopaten, en hun gedrag lijkt erg op dat van de globalisten. Ik heb lang de theorie gehad dat de globalistische cabal in feite een cultus is van hoger functionerende psychopaten.

Hun gebrek aan empathie en geweten, hun dorst naar goddelijkheid en almacht, hun drang om allesomvattend toezicht te houden op de bevolking, om altijd alles over ons te weten, om totale controle te hebben over het milieu en de samenleving, het narcistische zelfbeeld van een opperste heerser die aanbeden wordt door de massa’s en het waanidee dat ze in staat zullen zijn om gedachten te lezen en de toekomst te voorspellen. Dit zijn psychopathische fantasieën en ze zijn bereid om deze fantasieën na te jagen met alle middelen die nodig zijn.

Maar zelfs psychopaten hebben soms een fundamentalistisch kader nodig om organisatie te behouden en toewijding te inspireren binnen een groep. Het is volkomen logisch dat ze het Luciferiaanse als hun religie zouden kiezen.

Hun “doe wat je wilt” filosofie van hedonisme neemt het idee van vrijheid en verwijdert alle verantwoordelijkheid – Het is een gedegenereerde kijk op vrijheid in plaats van een principiële kijk. Vrijheid, denken ze, is alleen voor mensen zoals zij; de mensen die bereid zijn om alles op hun pad te ontheiligen en de natuurlijke orde te verstoren.

Als psychopaten zijn ze verstoken van natuurlijke aangeboren eigenschappen en zijn ze meer robot dan mens. Het is dus geen verrassing dat mensen als Harari beweren dat er geen ziel is, geen vrijheid (voor jou) en dat machines tot dezelfde creativiteit in staat zijn als mensen. Een leeg persoon zonder ziel of creativiteit zal aannemen dat alle andere mensen leeg zijn. Een immoreel persoon zal ook gedwongen worden om te bewijzen dat alle anderen net zo immoreel zijn als hij. Of hij zal moeten bewijzen dat hij superieur is aan alle anderen omdat hij zijn immoraliteit heeft omarmd.

Geloven de elites echt in een echte “duivel” met hoeven en hoorns en een hooivork? Ik weet het niet. Maar waar het om gaat is de filosofische drijfveer van hun cultisme. Hun doel is om een meerderheid van de bevolking ervan te overtuigen dat er geen goed en geen kwaad bestaat. Alles is leeg. Alles is relatief aan de eisen van het moment en de eisen van de maatschappij. Natuurlijk willen ze de samenleving beheersen, dus dan zou alles echt relatief zijn aan HUN eisen.

Als je iets echt demonisch wilt zien, stel je dan een wereld voor waarin alle inherente waarheid wordt opgegeven ten gunste van subjectieve perceptie. Een wereld die zich richt op de voorkeuren van psychopaten zonder ethische imperatief. Een wereld waarin het doel altijd de middelen heiligt. Dit is de Luciferiaanse manier en de globalistische manier. En hoezeer ze het ook ontkennen, de realiteit van hun overtuigingen is zichtbaar in de vruchten van hun werk. Waar ze ook gaan, vernietiging, chaos en dood volgen. ©Brandon Smith

Reactie.

Adam en Eva leefden gelukkig in het paradijs. Alles dat ze nodig hadden was aanwezig. Ze leefden met hun hart en ziel. Ze wisten niets van welke techniek dan ook omdat ze dat niet nodig hadden. Om hen te beschermen leefden ze in de tuin van Eden. Een omsloten gebied! Dit om hen te beschermen tegen de buitenwereld omdat het pure mensen waren en God niet wilde dat ze besmet zouden worden met de ideeën, gedachten en egoïstische motieven van die toenmalige buitenwereld! Tot zover het plan van God om mensen te scheppen die wars waren van de aardse slechtheid die in de mens aanwezig is.

Het was Lucifer die ervoor zorgden dat Eva met de slang in aanraking kon komen en haar en Adam verleidde Nu staan we voor hetzelfde motief! Gaan we door op dezelfde manier? Blijven we het goede in de mens onderdrukken. Blijven we egoïsme, geld, macht en aanzien stellen boven de goedheid die nog steeds in de mens aanwezig is! Het zijn de geneugten van de materie, en dat wat we ermee doen, die ons verleiden tot slechtheid! 

Daar hebben we duidelijke voorbeelden van! Het zijn juist de machtigen der aarde die ons, de echte mensen willen onderdrukken! Ze zijn nog steeds in dienst van Lucifer. Ze krijgen nog steeds bepaalde voordelen wanneer ze bereid zijn hun ziel te verloochenen! Ze zijn zo gewent aan het kwaad, dat ze het niet meer zien. Ze weten ook dat ze veroordeeld worden wanneer ze de strijd hebben verloren. En ze zullen veroordeeld worden. Zeer waarschijnlijk tot de dood. 

Maar juist dat is iets waartegen ik me moet verzetten. Want door de dood zullen ze nooit berouw kunnen hebben, zullen ze nooit leren dat het ook anders kan. Ik opteer ervoor dat ze zich inzetten voor een betere maatschappij. Wel onder bepaalde condities natuurlijk.
Ze mogen de mogelijkheid krijgen berouw te voelen. Ze mogen de mogelijkheid krijgen hun ziel weer schoon terug te verdienen.

Al sinds dat er een grotere tegenstand is tegen de globalisten die zich hebben verenigd in de NWO, VN, NAVO, WHO, Bilderberg groep, het WEF en organisaties die zich hieronder hebben genesteld, is er al een aantal personen die zouden worden gearresteerd, zelfmoord hebben gepleegd! Want dat is dan de eenvoudigste manier om je straf te ontlopen. Veel van de figuren die gevangen zijn genomen en veroordeeld zouden worden tot straffen, vroegen om de dood! Ze weten dat ze hun ziel hebben verraden! Maar zij, en hun ziel, moeten weer verenigd worden! Dat kan alleen door inzicht te krijgen in de misdaden die ze hebben gepleegd!

Ze hebben in de machtsperiode tot nu toe veel leed veroorzaakt. Ze hebben miljarden mensen in oorlogssituaties laten doden door mensen tegen elkaar op te zetten. Iets dat ze nog steeds doen, en mensen trappen er nog steeds in.

Nu komen we in een tijd dat de mensheid de kans krijgt zichzelf terug te vinden. Het plan van God uit te voeren en de mens terug te brengen naar het eerste plan van God, een mens te creëren die niet alles buiten zichzelf aannemen door b.v. de ratio te volgen, de techniek te gebruiken en daarmee de natuur te vernietigen. Want we mogen als mens de techniek alleen gebruiken wanneer we daarmee de natuur geen kwaad doen. Er zijn door de eeuwen heen pogingen gedaan de natuur te vervangen door techniek. En daarmee hebben we de natuur, God dus ook, kwaad gedaan. 

De globalisten willen de natuur helemaal uitschakelen en zelfs de mens veranderen in half mens half robot door in de mens een chip te plaatsen die de mens “Beter ”maakt. Het grote gevaar is dat de mens niet meer zichzelf kan zijn, wat juist het plan van God was met Adam en Eva! De mens als verlicht wezen dat leeft in liefde, gevoel voor alles als zijnde van zichzelf!

Dus alles dat er is, is een onderdeel van God, is een onderdeel van de mens. Wanneer die mens iets anders kwaad doet, voelt dat ook zo. Alles in de natuur zal hierop reageren, positief reageren! 

Maar vergeet niet dat God nooit zal ingrijpen. God laat de mens de vrijheid omdat God dat in de mens heeft ingebracht! Dat God de mens zal bevrijden staat wel in de bijbel, maar is misschien wel expres daar geplaatst om ons niets te laten doen! Alles komt vanzelf goed! Dat denken veel mensen, maar zelf voel ik dat dit niet klopt met wat God wil en kan! God is een energie die overal in is. God kan dus alleen zijn energie gebruiken. En dat is wat God nu doet! God brengt de trillingsfrequentie omhoog. Daar kunnen de Globalisten slecht tegen omdat die al eeuwen leven in een lage frequentie!

Wij mensen kunnen gebruik maken van de verhoogde frequentie door onze angst los te laten en de juiste keuzes te maken in alles dat we doen!
Welke keuzes wil jij maken?

© Piki Onder dit pseudoniem publiceert de schrijver op Facebook, daar ondervindt je meer en meer censuur vandaar dat de artikelen ook hier gepubliceerd worden. Bovendien verlaten steeds meer mensen Facebook of hebben dit ‘sociale’ platform nog nooit gebruikt.Nu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk