De bevrijding: Rusland vecht tegen de Nieuwe Wereldorde !

Save as PDF 

Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde 3 jaar ‘zichtbare’ dictatuur + dag #346


Het Imperium geeft net zo min om de Oekraïners dan om de mensen in hun eigen land. Het gaat erom de controle over de mensheid te behouden.De huidige situatie in Oekraïne heeft de leugenachtige Westerse media opnieuw gesterkt en hen in een anti-Russische razernij gebracht. De laatste twee jaar hebben de media met enthousiasme het genocidale Covid narratief gepusht namens de Globalistische factie. De twijfelachtige geloofwaardigheid die zij vóór Covid hadden, hebben zij met hun meedogenloze leugens vernietigd. Met een verbazingwekkend gebrek aan zelfbewustzijn dringen zij nu het anti-Russische narratief op, als de gewetenloze houwdegens zonder principes die zij zijn. Zonder zich iets van de feiten en de context aan te trekken, propaganderen zij onophoudelijk oorlogspropaganda om deze vijandigheid tegenover hun eigen belegerde bevolkingen te rechtvaardigen, schrijft Eamon McKinney.

De ongelukkige realiteit is dat ondanks een ongekend wantrouwen in de media die propaganda werkt. Het anti-Russische sentiment neemt in het hele Westen niet toe. Wij zijn getuige geweest van hetzelfde verschijnsel met het rabiate anti-China verhaal dat uitgaat van de Westerse regeringen en hun cliënt-stenografen in de media. De boodschap is duidelijk, tenzij u een buigzame marionet bent van het Anglo-Amerikaanse imperium, dan bent u duidelijk slecht en moet u vernietigd worden.

De waarheid ligt natuurlijk dieper, de echte oorlog die de Globalisten voeren is tegen de burgerbevolking van elk land op aarde. Nu de gruweldaad van Covid snel aan het licht komt, is de onderdrukking van het volk de enige mogelijkheid die de Nieuwe Wereldorde Davos-cabal heeft. Zoals altijd het geval is geweest, is een oorlog in het buitenland het beste excuus om tirannie in eigen land op te leggen. De westerse neoliberale regeringen van Amerika, Canada, Australië en het grootste deel van Europa kunnen het zich niet veroorloven om uit de macht te worden gezet. De volle woede van het volk zal met volle kracht ontketend worden tegen degenen die hun de Genocidale Covid-leugen hebben opgedrongen. Trudeau, Macron et al zullen (op de een of andere manier) voor hun centrale rol in deze gruweldaad ter verantwoording worden geroepen. Dat kunnen zij niet laten gebeuren, daarvoor hebben zij te veel te verliezen.

Het tragische en onnodige conflict in de Oekraïne kan gezien worden als de “Great Reset Oorlog”. Hoewel voor mediadoeleinden op Rusland gericht, is het werkelijke doel ervan de verdere onderwerping van de volkeren van hun eigen landen. De Westerse Neo- liberale agenda faalt op alle fronten, economisch, sociaal en moreel. De Cabal heeft de eens welvarende en vrije samenlevingen die zij regeerden vernietigd. De dystopische toekomst die zij voor de wereld gepland hebben is nu voor iedereen duidelijk te zien. Zij is te zien geweest in Canada en Australië, Nieuw-Zeeland en in heel Europa. Het is een vooruitzicht dat iedereen zou moeten verontrusten.

“The Great Reset” is de manier van de Cabal om ervoor te zorgen dat dezelfde Globalisten die de wereld in chaos hebben gestort, na de komende onvermijdelijke ineenstorting nog steeds de baas zijn. De Groene agenda en de 4e industriële revolutie gaan over het de-industrialiseren van de wereld en het vernietigen van succesvolle industriële concurrenten zoals Rusland en China. Het is niet verrassend dat noch Rusland noch China, samen met India en Iran, meegaan in dit verraderlijke plan. Zij zijn niet de enigen, ook veel landen uit Afrika, Zuid-Amerika en Azië neigen meer naar de Russisch/Chinese baan. Allen hebben goede redenen om wantrouwig en boos te zijn op het Imperium. De Cabal is zwak en falend, zij heeft machtige vijanden geschapen die geduchte hinderpalen zijn voor de Nieuwe Wereldorde en de Great Reset. Verwacht dat dit andere landen zal aanmoedigen om zich tegen de plannen van het Imperium te verzetten.

Het Imperium geeft niet om de Oekraïners, net zomin als het geeft om de mensen in hun eigen landen. Het gaat erom de controle over de mensheid te behouden. President Poetin vecht in wezen niet tegen de Oekraïne, hij vecht tegen de N.W.O. En dat is de strijd van iedereen. De strijd die het Westen voert is om de gedachten van het Westerse volk, zodat zij het opleggen van nog meer tirannie kunnen rechtvaardigen. President Poetin heeft tot voor kort een ongelooflijke terughoudendheid getoond, ondanks de onophoudelijke leugens en agressie heeft hij vrede en diplomatie nagestreefd. Dit is niet beantwoord, men heeft hem met meer leugens en provocaties ontmoet. Er waren slechts twee mogelijkheden: capituleren of weerstand bieden, en hij heeft weerstand geboden. De strijd van Rusland is de strijd van alle volkeren die waarde hechten aan vrijheid en zich verzetten tegen tirannie. Wij zijn nu allemaal Russen.
©Eamon McKinney

Reactie.

In verschillende artikelen en reacties doe ik pogingen om de burgers uit te leggen dat er een groot gevaar bestaat dat we als slaven gebruikt gaan worden. De NWO, WEF, WHO, VN, BILDERBERG en de NAVO zijn alleen opgericht om de mensheid te onderwerpen aan minder dan 100 figuren en de daar onder hangende trekpoppen die ten koste van veel leed hun meesters dienen in de hoop op een mooie baan. B.v. hoofd te worden van de NAVO, of een belangrijke functie bij de VN. Ze verraden hun eigen bevolkingen!

Al sinds 9/11, de instorting van de Twin Towers, werd mij gevraagd hierover te schrijven en dit te plaatsen op het internet. Door onderzoek kwam ik er steeds meer achter dat de Twin Towers een klus was die werd uitgevoerd met medeweten van de VS-overheden in samenwerking met de Mossad. Het had voor hen vele voordelen. Er werd uit de kluis onder Toren 1 600 ton goud gestolen. Uit het Pentagon verdween 29 biljoen dollar. Verdwenen en gebruikt voor andere doeleinden dan het uiteindelijke doel! Maar dat was niet alles! Er werden wetjes gemaakt zogenaamd om terrorisme te bestrijden. Maar hadden een veel grotere invloed op de vrijheid van burgers!

Al-Qaida werd door de CIA opgericht om de VS een vrijbrief te geven in elk land te kunnen binnenvallen! IS werd voor hetzelfde doel opgericht, geheel gericht op het Midden Oosten. 

Sindsdien ben ik verder gegaan onderzoek te doen en hierover te schrijven. MH 17 werd vervolgens anders belicht door de Westerse media dan de informatie die ik hierover kreeg via verschillende kanalen!
Mede omdat de media eigenlijk constant andere informatie gaf dan ik via onderzoek en mijn contacten kreeg! Dat is een doorn in mijn oog omdat ik vind dat iedereen recht heeft op de werkelijkheid zoals die zich heeft voorgedaan!

Via mijn contacten, die overal in de wereld zitten, heb ik een enorme toestroom van informatie. Dit vergt veel lezen en beoordelen of die informatie wel klopt Wat ook een onderdeel van dit werk is, is duiding geven aan de informatie. Wat kan een gevolg zijn. Kunnen de daaruit voortkomende gebeurtenissen invloed hebben op andere sectoren van onze samenleving. Een ieder die mijn artikelen of reacties op artikelen van andere onderzoekers geef ik weer welke gevolgen daaruit kunnen voortkomen, of welke onwaarheden de Westerse media zich permitteren!

Gelukkig ben ik in de omstandigheid dit met veel plezier te kunnen doen. Krijg er geen geld voor! Daardoor kan ik onafhankelijk blijven! Wat voor mij erg belangrijk is!

Aan de ander kant krijg ik veel informatie die van grote invloed kan zijn op mijn emotionele welzijn! Wanneer ik informatie krijg over kinderen die opgesloten zitten en door elites misbruikt worden voor seks, het aftappen van bloed om via marteling van kinderen de Endorfine te verzamelen, of orgaanoogst en zelfs moord, dan heb ik het wel moeilijk!

Kinderen zijn weerloos tegen de kracht en het misbruik door volwassenen. En die volwassenen die dit doen kunnen dit ook betalen. Er gaan miljarden om in deze handel! Het zijn dan ook dikwijls belangrijke figuren die hier misbruik van maken. Ministers en belangrijke zakenlieden, filmsterren en belangrijke ambtenaren! Gelukkig zijn er lijsten met namen van veel van deze daders! 

Er zijn meer dan 50.000 gesloten enveloppen die wachten om geopend te worden! Zijn verstuurd naar betrouwbare militaire en civiele rechtbanken! Hierin staan de namen van beschuldigden en beschuldigingen van misdaden die gepleegd zijn en voor de rechter gedaagd worden wanneer de tijd daarvoor rijp is. En dat is niet ver meer!

Wij, de onderzoekers, wachten nog op de steun van de bevolkingen omdat de stem van de bevolkingen van grote invloed is op de zittende politici. Misschien omdat de bevolking niet weet wat er werkelijk speelt, komen ze nog niet in actie. Wanneer komen ze wel in actie? Als het te laat is? De zittende politici bepalen nog steeds het beleid! Dat beleid is niet in het voordeel van de bevolkingen!

Laten we eerlijk zijn en ons afvragen of het de bedoeling is dat Rusland ons komt bevrijden, of dat we zelf onze vrijheid proberen te verkrijgen. Desnoods samen met Rusland!

© Piki Onder dit pseudoniem publiceert de schrijver op Facebook, daar ondervindt je meer en meer censuur vandaar dat de artikelen ook hier gepubliceerd worden. Bovendien verlaten steeds meer mensen Facebook of hebben dit ‘sociale’ platform nog nooit gebruikt.Nu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk