Heeft het Westen nog waarden?


Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde 3 jaar ‘zichtbare’ dictatuur + dag #335


Poetin en westerse waarden, ..



The Presidential Press and Information Office / Kremlin.ru / Wikimedia / (CC BY 4.0 DEED)

Het interview dat de Russische president Vladimir Poetin onlangs gaf aan de Amerikaanse onafhankelijke journalist Tucker Carlson was meer dan zomaar een interview. In een benadering die doet denken aan de beroemde Duitse journalist Emil Ludwig, probeerde Carlson een echt gesprek op gang te brengen, met serieuze antwoorden op serieuze vragen. Daarom, en in tegenstelling tot de stijl van de meeste Westerse journalisten die tegenwoordig interviews geven, luisterde hij echt naar de geïnterviewde, zonder te proberen hem te sturen in het doen van uitspraken die het imperiale propaganda-apparaat van de VS bevredigen, schrijft Hans Vogel.

In plaats van een interview zagen we een masterclass geschiedenis, vakkundig gegeven door de Russische president. Onnodig te zeggen dat het meeste nieuw leek voor Carlson, die toegaf geschiedenis te hebben gestudeerd als student. Op dezelfde manier zal het meeste van wat Poetin zei zeker nieuws zijn voor de elites, journalisten en het grote publiek in het “Westen”. Zeker in de VS, maar ik vrees ook in Europa, dat nu al tachtig jaar onder Amerikaanse bezetting en onophoudelijke, systematische hersenspoeling staat.

Er moet op gewezen worden dat de VS gebouwd is op de bewuste ontkenning van de geschiedenis. In de ogen van zowel het Amerikaanse publiek als de leidende elites blijven de VS buiten de geschiedenis staan: het is een “stralende stad op een heuvel” waar de rest van de wereld met eindeloze verbazing naar opkijkt, in de hoop deel te kunnen hebben aan de wonderen ervan. Alleen al daarom was Poetins geschiedenisles noodzakelijk, maar of het nuttig zal zijn, moet ernstig worden betwijfeld.

Degenen die de beslissingen nemen in het Amerikaanse Imperium zullen ongevoelig zijn voor de boodschap van Poetin. Afgezien van puur intellectueel onvermogen, zal een extra belemmering om te begrijpen wat de Russische president zei een ernstig geval van cognitieve dissonantie zijn. Immers, gezien de gênante publieke optredens van de Amerikaanse president Joe Biden, als hij struikelt op trappen en stamelt door de korte notities die hij moet voordragen, moet het pijn doen aan het collectieve gevoel van eigenwaarde om Poetin te zien optreden als een echte staatsman. Het zelfvertrouwen dat Poetin uitstraalt is alleen maar meer reden voor schaamte en verlegenheid en zal de cognitieve dissonantie zeker vergroten.

We mogen niet vergeten dat nog niet zo lang geleden talloze westerse leiders Poetin publiekelijk prezen omdat hij een geweldige kerel was, op niveau, betrouwbaar en intelligent. Diezelfde man leidt nu een militaire campagne in Oekraïne die voor iedereen met ogen om te zien, duidelijk heeft gemaakt dat het Westen militair, diplomatiek en cultureel inferieur is aan Rusland. Er zijn heel wat leugens, verdraaiingen en tegen-narratieven nodig om die feiten naar de achtergrond te verdringen. Sterker nog, het moment nadert waarop westerse elites het onvermijdelijke moeten accepteren, namelijk dat Oekraïne niet kan overleven, zeker niet in zijn huidige vorm.

Hoe zit het dan met het tonen van Oekraïense vlaggen overal in de EU en NAVOstan? We zien die geelblauwe vlaggen en linten op openbare gebouwen, regeringskantoren en overal in de openbare ruimte, zelfs op duizenden websites, die getuigen van hun onwrikbare steun en sympathie voor Oekraïne. Dergelijke openbare uitingen zijn nog steeds verplicht, omdat Oekraïne zogenaamd “Westerse waarden” belichaamt. Deze moeten worden verdedigd tegen de brute invasie van een “dictator” en een “oorlogsmisdadiger”, die wordt afgeschilderd als de nieuwste reïncarnatie van niemand minder dan Adolf Hitler. (Natuurlijk sluiten de aanhangers van Oekraïne in het Westen hun ogen voor het feit dat hardnekkige Oekraïense nationalistische fanatiekelingen mensen als Stepan Bandera bewonderen, die hand in hand samenwerkte met Hitlers soldaten).

Maar hoe zit het met die “Westerse waarden?” Nog niet zo lang geleden waren dit de humanistische waarden van de Verklaring van de Rechten van de Mens uit 1948. In essentie is deze Verklaring een uitwerking van het Verlichtingsprincipe dat “alle mensen gelijk geschapen zijn”, zoals vastgelegd in de Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring.

Vandaag de dag zijn deze waarden vervangen door andere, vertegenwoordigd door afkortingen in hoofdletters, zoals “BLM” en “LGBTQ”. Als “alle mensen (let wel, deze term, zoals die tot voor kort werd gebruikt, omvat de hele mensheid) gelijk zijn geschapen,” dan omvat dit noodgedwongen ook “mensen van kleur”, mannen die denken dat ze een vrouw of een hond zijn en vrouwen die denken dat ze een man of een kat of wat dan ook zijn. Desalniettemin worden de nieuwe “Westerse Waarden” met een hoofdletter gesteund en gepromoot over de hele wereld door meestal drieletter entiteiten en agentschappen zoals NED, HRW, AID, CIA, WEF, WHO, IMF en vele anderen, inclusief de NAVO en de EU. 

De nieuwe “Westerse Waarden” worden beschermd door strenge censuur op social media en strenge hate-speech wetgeving, die elke opmerking over iemand waar die persoon bezwaar tegen heeft verbiedt. Voor ieder weldenkend mens geldt inmiddels dat de enige manier om problemen en vervolging op grond van de hate-speech wetgeving te voorkomen, is om je mond te houden. Dat is waar de westerse democratie in is veranderd: in een compleet gekkenhuis.

In Duitsland werden voetbal/voetbalfans berispt omdat ze beweerden dat er niet meer dan twee geslachten zijn; in een groot deel van de EU zijn er strenge wetten tegen “Holocaustontkenning”, terwijl de druk toeneemt om ook “Klimaatontkenning” illegaal te maken. In Canada zijn wetgevers van plan om elke kritiek op wetgeving die “fossiele brandstoffen” te verbieden, terwijl ze in Israël van plan zijn om het illegaal te maken om het officiële narratief over wat er op 7 oktober 2023 gebeurde, toen Hamas de grens met Israël overstak, in twijfel te trekken.

In lijn met die prachtige “Westerse waarden” is het blijkbaar mogelijk om mensen uit te wijzen en hun burgerrechten te ontnemen vanwege onvoldoende taalvaardigheid. Dat is wat de regering van Letland (een EU-lidstaat) aan het doen is. Ze zijn begonnen met het uitzetten van Letse burgers van Russische afkomst die niet in staat worden geacht fatsoenlijk Lets te spreken. Tegelijkertijd breidt de Universiteit van Letland in de hoofdstad Riga haar cursussen in het Engels uit voor buitenlandse studenten die nooit de moeite zullen nemen om Lets te leren.

Oekraïne wordt gesteund door de EU omdat het afgescheiden wil blijven van Rusland, waar het al eeuwenlang integraal deel van uitmaakt, zoals president Poetin zo welsprekend heeft uitgelegd. Tegelijkertijd heeft de EU de onafhankelijkheid van Catalonië tegengehouden, waar een grote meerderheid van de Catalaanse kiezers in 2017 nog hun steun voor uitsprak. De Catalanen willen dus een onafhankelijke staat zoals Oekraïne, en met goede redenen, want Catalonië (als het Koninkrijk Aragon) kan bogen op een traditie van onafhankelijke natievorming sinds de Middeleeuwen. Blijkbaar wordt er ook met twee maten gemeten als het gaat om “Westerse waarden”. 

Als klap op de vuurpijl heeft één op de vier leden van het 705 zetels tellende Europees Parlement een strafblad. We hebben het hier over mensen die, meestal in hun thuisland, zijn bezocht, ondervraagd of vastgehouden door de politie of veroordeeld in een rechtbank. Met andere woorden, het hoogste vertegenwoordigende orgaan in de EU bestaat uit gewone criminelen. Voor een kwart, maar toch, die mensen maken wetten waar de 450 miljoen EU-onderdanen zich aan moeten houden! Een bewonderenswaardige prestatie, op zijn zachtst gezegd.

De kern van het probleem is dat de westerse elites en volkeren wel denken dat ze “waarden” hebben en dat velen die waarden in ere willen houden, maar dat dat gewoon niet mogelijk is. Dat komt omdat het Westen sinds het midden van de jaren tachtig in feite maar één waarde aanhangt: geld. Alles in het “Westen” wordt uitgedrukt in geldwaarde, alles heeft een prijs. En waar alles een prijs heeft, blijft er niets van waarde over. Daarom is zelfs de enige waarde die het Westen heeft en echt respecteert, namelijk geld, betekenisloos.

Daarom zijn die “Westerse waarden” een totale schijnvertoning.

Vladimir Poetin heeft dit welsprekend aangetoond in het interview dat hij Tucker Carlson gaf.

Het Westerse publiek is president Poetin veel dank verschuldigd omdat hij hun machthebbers heeft laten zien wat de feiten zijn, waar het in Rusland om draait en hoe de dingen echt werken. Op het moment dat deze heersers zich realiseren dat ze geen waarden hebben, zullen ze ook de les van de heer Poetin begrijpen.
©Hans Vogel.

Reactie.

Hans Vogel scherts via de uitmuntende uitspraken van Vladimir Poetin de puinhoop Europa en de waarden die we vertegenwoordigen. Dit geldt zowel economisch, financieel, militair en cultureel! We hebben al onze waarden bij het vuilnis gezet. Zelfs weggegeven aan ideeën die niet van ons zijn, maar uit de koker komen van Elites die dit willens en wetens hebben gepland om burgers te verdelen. En dat is goed gelukt! Want nu zijn er zeer veel culturele elementen uit onze samenleving verdwenen!

Stel vragen aan de gemiddelde Nederlander over de LBTGFUCK+, dan krijg je te horen dat ze het daar mee eens zijn! Maar ze weten niet wat dat werkelijk inhoudt. Daar ontbreekt het aan inzicht, aan kennis, aan de opgestelde regels van de grondwet die mensen moeten beschermen. Dat op zich is al een teken aan de wand! Want je mag je voelen wat je wilt! Dan mag ik als man lekker douchen met de dames, en als ik voel dat ik een vrouw ben, me tussen de douchende mannen begeven! En dat zal alleen interessant zijn wanneer die vrouw de uiterlijke waarden heeft die bepaald wordt door de reclame. Anders zullen de meeste mannen gillend als jonge meisjes de doucheruimte ontvluchten! 

Discriminatie is uit den boze. Ieder mens moet voor de wet gelijk zijn, maar is dat ook zo? Ja, we hebben het over de wet! Zelfs de wet heeft een voorkeur. Neem b.v. vrouwen en financiële verdiensten! In zeer veel gevallen zijn het vrouwen die nog steeds minder verdienen voor hetzelfde werk. 

Buitenlandse migranten worden ontzien wanneer ze een ernstige misdaad begaan tegen een autochtoon. Migranten krijgen sociaal gezien meer dan de Nederlander. Komen eerder in aanmerking voor een huis. Krijgen gratis hulp bij ziekten! Krijgen eerder en meer uit de sociale potjes die de regering heeft gemaakt voor de sociaal zwakkeren in onze samenleving. Dat is een vorm van bevoorrechting die wettelijk verboden mag zijn! Terwijl het aan de andere kant een vorm is van achterstelling van Nederlanders die wettelijk verboden mag zijn!

Dus vraag ik me af wanneer de Nederlanders hun rechten op cultuur, op de terugkeer van Zwarte Piet, sociale gelijkheid en al de zaken die de Nederlanders zich hebben laten ontnemen gaan terugeisen!

© Piki Onder dit pseudoniem publiceert de schrijver op Facebook, daar ondervindt je meer en meer censuur vandaar dat de artikelen ook hier gepubliceerd worden. Bovendien verlaten steeds meer mensen Facebook of hebben dit ‘sociale’ platform nog nooit gebruikt.



Nu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk