De mRNA-boosterkanker “tijdbom” [?]

Save as PDF 

Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde 3 jaar ‘zichtbare’ dictatuur + dag #329


Ik heb al eerder mijn bezorgdheid geuit over de toename van het aantal stabiele terugvallen van kanker in mijn melanoomkliniek.Geen van deze patiënten van mij presenteerde zich met het klassieke prodroom van terugval dat ik eerder altijd had opgemerkt, zoals ernstige depressie als gevolg van rouw, echtscheiding of faillissement. Het enige wat ze gemeen hadden, was dat ze onlangs een booster mRNA-boostervaccin hadden gehad, schrijft Professor Angus Dalgleish.

Ik belde mijn collega’s op, niet alleen in het Verenigd Koninkrijk maar ook in Australië, om hun ervaringen te controleren. In geen enkel geval ontkenden ze een dergelijk verband. Sterker nog, ze waren net zo verontrust over het verband tussen boostervaccins en terugval dat ook zij zagen, als een toename van nieuwe kankers, vooral bij mensen onder de 50 jaar. Naast melanoom waren deze collega’s ook zeer bezorgd over een plotselinge grote toename van jonge patiënten met darmkanker.

In plaats van een goed onderzoek in te stellen om dit te onderzoeken toen we deze zorgen naar voren brachten, vertelden de medische autoriteiten ons allemaal dat wat we zagen toeval was, dat we het moesten bewijzen en vooral dat we onze patiënten niet van streek mochten maken.

Onlangs heeft de American Cancer Society (ACS) gewaarschuwd voor een stijging van het aantal nieuwe kankergevallen in de VS dit laatste jaar met meer dan 2 miljoen, waarbij veel van deze gevallen zich voordoen bij jongere patiënten. De chief scientific officer van de ACS, William Dahat, kondigde bovendien aan dat kankers zich bij de diagnose presenteren met een agressievere ziekte en grotere tumoren, vooral bij jongere patiënten. Wat verder interessant is, is dat er een verschil is in het microbioom (de gemeenschap van micro-organismen zoals schimmels, bacteriën en virussen die in een andere omgeving bestaan) tussen patiënten jonger dan 50 jaar in vergelijking met patiënten ouder dan 50 jaar. 

Deze toename weerspiegelt een rapport van Phinance Technologies van eind vorig jaar, dat een gedetailleerde analyse maakte van gegevens van het Britse Office for National Statistics (ONS) waaruit bleek dat invaliditeit en sterfgevallen in 2021 en 2022 dramatisch waren toegenomen in alle leeftijdsgroepen, maar vooral in de leeftijdsgroep 15-44 jaar.

The Lancet publiceerde voor Kerstmis ook een artikel waarin werd gemeld dat het oversterftecijfer na de pandemie 11-15 procent hoger was dan verwacht voor jongeren onder de 25 jaar en voor de leeftijdsgroep van 25-49 jaar. Dit is in feite het patroon dat is gevonden in veel landen die naar de gegevens hebben gekeken. Duitsland bijvoorbeeld meldt een stijging van het oversterftecijfer van 7 procent in 2020 naar 24 procent in 2023.

Wat dit des te verrassender maakt, is dat negatieve sterfgevallen de norm zouden moeten zijn na een pandemie, omdat je niet twee keer dood kunt gaan!

Het verband tussen covidvaccins en myocarditis en vroegtijdige sterfte, vooral bij jongeren, dat werd aangetoond door Peter McCullough en collega’s en door Aseem Malhotra hier in het Verenigd Koninkrijk, is onbetwistbaar. Nu hebben we een bevestigend rapport van het CDC in de VS, gegevens waar de autoriteiten hier niets mee willen doen om gevaccineerde patiënten niet te alarmeren!

Hoewel het duidelijk is dat dit oversterftecijfer echt is en blijft stijgen, krijgen we van onze Chief Medical Officer, Sir Chris Whitty, alleen maar lachwekkende pogingen om de stijging te verklaren, zoals dat het een gevolg is van patiënten die hun statines niet krijgen tijdens de lockdown (hé, patiënten onder de 55 krijgen niet routinematig statines!) De situatie is niet beter in de VS, waar onderzoekers van Harvard de schuld hebben gelegd bij slaapstoornissen!

De eerste voor de hand liggende kandidaat is de lockdown zelf, toen de National Health Service de National Covid Service werd en alle screenings werden geannuleerd of uitgesteld, wat resulteerde in een toename van kankeropsporing en late presentatie. Veel negatieve leefstijlfactoren namen vrijwel zeker toe als gevolg van de lockdown, zoals een gebrek aan lichaamsbeweging en te veel eten, vooral afhaalmaaltijden.

  Vaccinabonnement: BioNTech baas wil jaarlijkse prik vanwege mutaties

Waar maar heel weinig van deze beoordelingen rekening mee houden, is dat deze stijging van het aantal sterfgevallen een gevolg zou kunnen zijn van het booster vaccin programma, ook al volgt het duidelijk het uitrol programma van het vaccin dat in 2021 begint en in 2022 en 2023 toeneemt.

Met betrekking tot het verband met kanker zijn er in de literatuur talloze meldingen van kankers die binnen enkele dagen na toediening van de vaccins ontstaan, vooral in het geval van lymfomen en leukemieën. Er zijn verschillende meldingen van met PET-scan in kaart gebrachte tumoren die exploderen op de locatie en het drainage gedeelte van covid-injecties met het advies om covid vaccins niet in de buurt van bekende kankers te injecteren! Buiten mijn klinische observaties hebben verschillende vrienden kanker ontwikkeld na een totaal onnodige covid boostervaccin die alleen werd genomen om reizen te vergemakkelijken.

Voor een mogelijk verband tussen een boostervaccin en het ontstaan van kanker hebben we een plausibele wetenschappelijke causale verklaring nodig. Helaas voor degenen die nog steeds volhouden dat deze gevallen louter toeval zijn, zijn er verschillende dwingende verklaringen om uit te kiezen:

Ten eerste is gerapporteerd dat de T cel responsen worden onderdrukt na de boosters (niet de eerste twee injecties) en dat dit vooral duidelijk is bij sommige kankerpatiënten.

Ten tweede schakelt het antilichaam repertoire na de eerste booster over van een beschermende IgG1- en IgG3-dominante B-celrespons naar een tolerante IgG4-respons, die wordt verergerd door verdere boosters, zoals gerapporteerd in een recent Science Immunology-paper. Aangezien veel kankers onder controle worden gehouden door effectieve T-cel geleide immuniteit, zou de plotselinge verstoring van deze controle een duidelijke verklaring zijn voor de ontwikkeling van B-cel leukemie en lymfomen, melanoom niercel kanker en colorectale kanker, allemaal tumoren die kunnen reageren op immunotherapie. 

Een ander rapport van Loacker et al. in Clin Chem Lab Med laat zien dat mRNA-vaccins PD-L1 verhogen op granulocyten en monocyten, wat betekent dat ze precies het tegenovergestelde effect hebben van wat de immunotherapiemiddelen doen tegen deze tumoren en wat op zijn beurt verklaart waarom veel van deze tumoren resistent lijken te zijn tegen deze anders effectieve therapie. Alles bij elkaar kan het effect op het immuunrespons van deze boosters gemakkelijk de terugval en het verschijnen van zogenaamde turbokankers verklaren.

Andere rapporten documenteren de aanwezigheid van DNA-plasmiden en SV 40-sequenties (een bekend kankerverwekkend gen), evenals het vermogen van mRNA om te binden aan belangrijke onderdrukkende genen. Hoewel dit controversieel is en in twijfel wordt getrokken, heeft het geleid tot het besef van significante variatie van partij tot partij die het kankerproces zou kunnen versterken maar zich waarschijnlijk pas over een paar jaar manifesteert. Alleen al de mogelijkheid dat we op een vaccin-veroorzaakte kanker tijdbom zitten, betekent dat we nooit meer betrokken moeten raken bij een massaal vaccin programma voor een andere mogelijke Ziekte X.

Maar als de regering dit nu niet inziet, zijn we overgeleverd aan de genade van de Wereldgezondheidsorganisatie die precies hetzelfde doet als ze besluiten het Ziekte X-virus vrij te laten om de controle terug te nemen en onze levens opnieuw te vernietigen.
©Professor Angus Dalgleish.

Reactie.

Hier zien we het verschil tussen de media, die hierover nooit zal berichten, en de alternatieve media die op internet te vinden is en over alles mag schrijven, zelfs de werkelijkheid, ja zelfs de waarheid over vaccinaties!
Het is wel belangrijk onderscheid te maken tussen de wetenschappers die onafhankelijk onderzoek doen en de wetenschappers die afhankelijk zijn van donaties!
Veel wetenschappers die op universiteiten werken zijn niet onafhankelijk meer omdat de meeste universiteiten betaald worden door mensen die er belang bij hebben de waarheid niet aan het licht te brengen! Wat natuurlijk belachelijk is omdat wij, als burgers, via onze belastingen meebetalen aan universiteiten! Maar het gemene en oneerlijke is dat de meest betalende het meest heeft in te brengen en onderzoeken kunnen manipuleren.

Dit is de reden dat we afhankelijk zijn van onafhankelijke onderzoekers die wel hun bevindingen naar buiten brengen!

Als we de resultaten van de Nederlandse universiteiten zien in onderzoeken zoals hier beschreven, komt er niets naar buiten over de verschrikkelijke gevolgen van de boostervaccinaties! Een vals teken aan de wand.
Want dit kan inhouden dat in Nederland geen enkele universiteit die een medische stoel heeft, onafhankelijk is en onder curatele staat van geldschieters! Dit is te erg voor woorden!

Want dit kan inhouden dat de hele medische stand onder invloed staat van mensen die niet willen dat waarheden over de vaccins of medisch handelen naar buiten komen. En dat is juist datgene dat wel eerlijk moet zijn omdat gezondheid één van de belangrijkste aspecten is voor mensen. Als de medische stand niet te vertrouwen is, wat is dan nog wel te vertrouwen?

De ervaring heeft geleerd dat de politici die de laatste decennia aan het roer stonden niet te vertrouwen zijn. Is de aflossing wel te vertrouwen? Waar kunnen burgers nog wel op vertrouwen? Of worden burgers gedwongen het roer in eigen handen te nemen!

© Piki Onder dit pseudoniem publiceert de schrijver op Facebook, daar ondervindt je meer en meer censuur vandaar dat de artikelen ook hier gepubliceerd worden. Bovendien verlaten steeds meer mensen Facebook of hebben dit ‘sociale’ platform nog nooit gebruikt.Nu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk