Beweegt de wereld in de goede -positieve- richting ?


Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde 3 jaar ‘zichtbare’ dictatuur + dag #321


De wereld komt meer en meer totaal op zijn kop te staan. Velen zien geen uitweg, een kleine -uiterst kleine- groep komt in verzet aangemoedigd door mensen langs de kant van de weg. De meesten, de overgrote meerderheid heeft die stap nog niet gezet, … nog niet [!]


Vijf voor Twaalf is al lang voorbij, miljoenen mensen zijn door de Vaxperimenten overleden, miljoenen weten nog niet eens dat ze gevaar lopen, sommigen vermoeden het en meer als 100 miljoen mensen weten het zeker. De longcovid groep geeft schoorvoetend toe dat ‘ze iets verkeerd hebben gedaan’.

De laatste mogelijkheden, het krachtig mobiliseren van het eigen immuunsysteem wordt niet benut als preventie, en vooral je gedachten mobiliseren, onderschat nooit de kracht van positieve gedachten.

Maar waar haal ik dan die positieve kijk op de wereld vandaan?

Vanaf 2015 stond mijn leven bijna totaal in het teken van het nieuws volgen. Met de opkomst van Trump -zagen we iets gebeuren dat moed gaf. Vanaf dat jaar kwam het vast omlijnde plan om elke dag een artikel te publiceren op gedachtenvoer, 7 dagen van de week. Mede door de inzet van verschillende artikelen schrijvers als Piki, Sylvia, Anneke, Arend, Dick, John, Mies, Mike, Peter, Rian, Ron en Rob.

Einde 2017 een nieuwe gebeurtenis waar we gelijk samen met Mike opdoken [Q]. Eerst werd het dood gezwegen in de media, toen het te krachtig werd wereldwijd met honderden miljoenen volgers en een groep QIA burger onderzoekers werd het belachelijk gemaakt in de media. Nooit aan getwijfeld, de signalen waren te krachtig, de aanwijzingen niet voor toeval uitlegbaar. Duizenden uren van spitwerk, video’s kijken, artikelen lezen en schrijven wat leidde naar de dag van vandaag; “Q: Saving Israel for last”

We hebben gezien en ervaren hoe wijdverbreid het Deep State netwerk zich in alle lagen genesteld heeft en hoe wijdverbreid tevens de Matrix alle geesten in de wereld verdoofd had.

Ik denk dat we de 20% nu wel bereikt hebben om de omslag te kunnen maken, om de 80% volgers te helpen de transitie te maken van een uitzichtloze toekomst naar een positief wereldbeeld. Maar ‘we’ de Q volgers begrijpen nu beter als ooit te voor dat de pijn, het lijden, de doden noodzakelijk waren om de totale hersenspoeling, dé Matrix te doorbreken om erger te voorkomen. 2024 het jaar van de omslag die we real time zien gebeuren als je geleerd hebt waar je moet kijken. -HM

Start a revolution in your heart

Hier de gebeurtenissen in Frankrijk door verzetsman Florian Philippot, Président des Patriotes

De wegversperringen en de trekkerkonvooien zijn een enorme bron van hoop voor het Franse volk! De boerenbeweging is in het hele land ultrakrachtig geworden, gesteund door het volk: ze resoneert met de ziel van het Franse verzet.

Al maanden doen we er alles aan om deze beweging in de schijnwerpers te zetten en haar kracht bij te zetten. Vandaag staat ze centraal in het debat! Dit verzet van trekkers doet de Macronie en de EU pijn; het heeft de immense verdienste om essentiële kwesties aan te kaarten: vrijhandel, landbouwchemicaliën, het GLB, oneerlijke concurrentie, Oekraïne, economisch patriottisme, de Europese Unie, Frexit!

Het is inderdaad Frexit dat terrein wint in de konvooien en in de harten van de mensen. Macron kondigt aan dat Frankrijk het vrijhandelsakkoord tussen de EU en Mercosur afwijst? Een uur later kondigt de Europese Commissie het tegenovergestelde aan, en het is de Commissie die beslist! Al het gepraat over pseudo-“hervorming van de EU” wordt weggevaagd door de realiteit: om onze mensen te bevrijden, onze landbouw te redden, nationale, landbouw- en voedselsoevereiniteit te hebben, moeten we uit de Europese Unie stappen!

De oligarchie ligt onder vuur en is duidelijk in paniek. Op maandag bijvoorbeeld publiceerden TV artsen een waanzinnig artikel in L’Express waarin ze opriepen om degenen die boodschapper RNA injecties promoten te “straffen”! Dit artikel, dat de ergste Sovjettijden waardig is, bewijst dat ze verloren hebben: we moeten vechten om ervoor te zorgen dat er recht wordt gedaan en dat de schuldigen worden berecht.

Ik ben trots en vereerd dat ik voorzitter ben van een grote soevereinistische beweging, Les Patriotes, waarvan de leden elke dag op pad zijn, gisteren met geschorste arbeiders, vandaag bij wegversperringen en in konvooien, om onze solidariteit tot uitdrukking te brengen in analyse en actie! Zelf was ik maandag in Rungis met een groep boeren, en ik was blij om de volgende borden op hun tractoren te zien: “De EU vermoordt ons”, “Frexit”, etc. Andere beroepsgroepen sluiten zich aan bij de beweging, en we kunnen ze alleen maar aanmoedigen om dat te doen: bouwvakkers, vrachtwagenchauffeurs, taxi’s, verpleegkundigen, etc.! Volledige steun voor de boeren die de prooi zullen zijn van Darmanin en de oligarchie: sterkte!

Let op: aanstaande zaterdag 3/02 om 15.00 uur organiseren we een grote rally ter ondersteuning van de boeren op de Champ-de-Mars (Parijs), vlakbij Place Jacques Rueff! Alle vrienden van boeren zouden langs moeten komen! (De demonstratie voor Assange wordt natuurlijk verplaatst).
De tijd van onze bevrijding nadert. De tijd van een eeuwig vrij Frankrijk, van een leefbare, humane wereld! De tijd van hoop voor onze kinderen. Laten we samen vechten! Welkom bij de strijd!Bericht delen: Bericht delen op je eigen website of blog.
Graag, zo werkt het, …


Hoe vertel je gevaccineerden dat ze mogelijk gevaar lopen [?] Eigenlijk niet belangrijk, als je het maar verteld, als de dokter, media en overheid hun taak verzaken moeten wij het doen om een rein geweten te houden !! Daar gaat onderstaande liedje over !! Start a revolution in your heart.Mijn oude protestliedje uit 2010 maar eigenlijk voor -NU- geschreven:
Hope Comes In The Dark – River Zydeco Band feat Me Myself and I


Bij elke website zou je bij het eerste bezoek moeten kijken wie de schrijver is en wat hem motiveert om dit te doen, mag ik je uitnodigen om even te kijken met wie je te maken hebt, of je een klik hebt met mij. Uitzoeken of je dezelfde visie hebt?Over mij: Statement, visie en doelNu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk