Europese oogkleppen!


Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde 3 jaar ‘zichtbare’ dictatuur + dag #306


Zijn er winnaars in de oorlog tussen Rusland en de Oekraïne?Russian Ministry of Defence / attribute Mil.ru. / Wikimedia (CC BY 4.0 DEED)

Gisteren las ik een toespraak over de Rusland-Oekraïne oorlog die onlangs werd gehouden door een van Amerika’s meest ervaren en onafhankelijk denkende diplomaten die nu met semi-pensioen is. De toespraak illustreerde zowel de verdiensten als de nadelen van zijn beroep.

Van nature zoeken diplomaten naar compromissen die kunnen leiden tot onderhandelde oplossingen voor conflicten. In het gegeven geval is de logica van diplomatie om te zeggen dat geen van de hoofdrolspelers in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, zowel de met naam genoemde als de naamloze hoofdrolspelers, dat wil zeggen de buitenlandse steunverleners van het Zelensky-regime, zijn maximale doelen heeft bereikt, en dus moeten ze allemaal aan tafel gaan zitten en een regeling treffen die niemand tevreden stelt maar wel een einde maakt aan het moorden, schrijft Gilbert Doctorow.

Soms zijn er echter duidelijke winnaars en verliezers

Als je een verliezer moet zoeken, dan is Oekraïne de uitblinker. Het heeft in alle opzichten verloren: het heeft grondgebied verloren; meer dan 500.000 gedode en verminkte soldaten; verwoest militair materieel, waaronder de Wunderwaffe die het van de VS en Europa heeft gekregen; een economische ineenstorting; zware verliezen onder de bevolking doordat miljoenen vluchtelingen naar het westen en oosten zijn gevlucht. Deze onherstelbare ramp wordt elke dag erkend door meer mainstream media in het Westen en verklaart de terughoudendheid van politici in Washington en Brussel om de oorlog te blijven financieren.

Wat de winnaars betreft, zijn de meeste commentatoren in het Westen, inclusief de diplomaat waarnaar werd verwezen in zijn recente toespraak, terughoudend om het voor de hand liggende toe te geven. De grote winnaars van deze oorlog zijn de Verenigde Staten en Rusland.

Deze commentatoren meten het succes of de mislukking van de Verenigde Staten in dit nieuwste buitenlandse avontuur af aan het doel dat het land aan het begin had gesteld: vernietigende klappen uitdelen aan de Russische strijdkrachten en de Russische economie, om er zo voor te zorgen dat het land de komende decennia niet in staat zou zijn om een agressieve oorlog te ontketenen tegen een van zijn buren. Als ik dit in standaard Engels mag vertalen: om Rusland van de korte lijst van wereldmachten te schrappen en de Verenigde Staten in staat te stellen verder te gaan met hun grotere taak om China te verslaan en zo onbetwist de lakens uit te delen.

Natuurlijk hebben de Verenigde Staten gefaald in deze missie, zoals we zo meteen zullen zien als we naar de andere kant van de medaille kijken, namelijk hoe het Rusland is vergaan.

Maar het zou een onvergeeflijke fout zijn om Washington op zijn woord te geloven. Ik durf te beweren dat het grotere doel, dat niet in het openbaar kon worden gezegd, was om de Amerikaanse onderwerping van Europa te vergroten omwille van financieel gewin en om zich te versterken voor de krachtmeting met China.

In dit opzicht heeft de oorlog in Oekraïne zijn vruchten afgeworpen voor Washington. De vernietiging van Nord Stream met de medeplichtigheid van de Duitse regering voltooide de afsnijding van Europa van goedkoop Russisch pijplijn gas dat sinds het midden van de jaren negentig een standvastig Amerikaans doel was. In plaats daarvan werd Europa afhankelijk van Amerikaans LNG, waardoor de Verenigde Staten een leidende positie op de energiemarkten kregen en windfall profits genereerden uit de verkoop aan het Oude Continent.

De opgeblazen energiekosten versnelden de deïndustrialisatie van Europa en de verlegging van investeringen in industriële capaciteit door Europese bedrijven naar de Verenigde Staten, waar de energiekosten drie of vier keer zo laag zijn. Ondertussen heeft het opruimen van de voorraden militair wapentuig in Europa om Kiev te helpen onder leiding van Washington ertoe geleid dat alle Europese NAVO-landen volledig afhankelijk zijn van nieuw Amerikaans wapentuig om hun arsenalen aan te vullen. Zonder dergelijke leveringen kunnen ze een Russisch grondoffensief momenteel niet langer weerstaan dan een paar dagen van intensieve artilleriegevechten. Het Europese leiderschap begrijpt deze fatale zwakte heel goed en het zorgt ervoor dat ze zich in alles volledig schikken naar de wensen van Washington.

Ik geloof echter dat deze onderwerping van Europa tegen de natuurwetten ingaat en onhoudbaar is. In de nabije toekomst zal er een opstand tegen Washington en/of de ineenstorting van de Europese Unie plaatsvinden vanwege haar rol als facilitator van de Amerikaanse dominantie. We kunnen verwachten dat de politieke krachten die nu door de Westerse media worden gecategoriseerd als ‘extreem rechts’ de strijd voor nationale bevrijding zullen leiden en de ketenen die Washington heeft gesmeed zullen breken. De Europese verkiezingen van juni 2024 zullen een belangrijke test zijn.

Hoe zit het met Rusland?

Serieuze commentatoren in het Westen erkennen allemaal dat de Russische economie onverwachte veerkracht heeft getoond en dat de oorlogseconomie positieve groei heeft opgeleverd, terwijl Europa stagneert of in een recessie terechtkomt. Vreemd genoeg wordt de aandacht gevestigd op de belangrijke rol van militaire orders in de groeiende economie van Rusland, alsof dat een negatieve factor zou zijn om de toekomstige economische vooruitzichten van Rusland te voorspellen. Maar als het militair-industrieel complex decennialang een belangrijke sponsor van onderzoek en industriële innovatie in de Verenigde Staten is geweest en dat vandaag de dag nog steeds is, wat overduidelijk is voor elke investeerder in bijvoorbeeld Boeing, waarom zou het dan anders zijn voor de Russische economie. Voor wie ogen heeft om te zien en openstaat voor de feiten, is het duidelijk dat Rusland een zeer snelle her industrialisatie doormaakt in alle sectoren.

Waarnemers van China hebben ons al lang verteld dat het land niet gemakkelijk kan worden vervangen door Vietnam of India als de fabriek van de wereld omdat ze hebben geleerd om de organisatie van de productie op de fabrieksvloer te optimaliseren en in dit opzicht zijn ze veel verder gegaan dan de westerse bedrijven waarvan ze de ontwerpen omzetten in goederen.

Ondertussen heeft Rusland zijn eigen doorbraken gemaakt. De tijd die verstrijkt tussen het vaststellen van nieuwe productvereisten voor de strijdkrachten in het veld en de tijd die nodig is om geschikte producten massaal te ontwerpen en te produceren, is in 2023 teruggebracht van 7 jaar tot 7 maanden en deze energie verspreidt zich over de hele economie. De banden tussen fundamentele wetenschap, toegepaste wetenschap en serieproductie waren altijd erg zwak in Rusland. Nu niet meer.

Importsubstitutie is een slogan in Rusland sinds het Westen de economie harde sancties oplegde in de zomer van 2014. Nu, met de veralgemeende her industrialisatie van Rusland, heeft het begrip benen gekregen.

Tegelijkertijd heeft Rusland zijn programma van zware investeringen in de civiele infrastructuur voortgezet. De nadruk ligt natuurlijk op Europees Rusland, dat steeds nauwer met elkaar verbonden wordt door nieuw geopende intercity-snelwegen van wereldklasse, hogesnelheidstreinen en nieuwe luchthavens die bediend worden door in Rusland gebouwde burgervliegtuigen. Maar er wordt ook steeds meer geld uitgetrokken voor logistieke oplossingen voor het Verre Noorden, Oost-Siberië en de maritieme regio’s in de Stille Oceaan, ter ondersteuning van de noordelijke zeeroute en de winningsindustrieën. Dit alles legt de basis voor een snelgroeiende nationale economie in de toekomst. 

En hoe zit het met de militaire kracht van Rusland?

Op het niveau van de strategische wapensystemen is de afgelopen jaren een moderniseringsprogramma voor de Russische nucleaire triade afgerond, waardoor het land op dit gebied een grote voorsprong heeft op de Verenigde Staten. Onder de strategische wapens die nu in gebruik worden genomen, bevindt zich een nieuwe ICBM die meerdere hypersonische aanvalsraketten aan boord heeft die hele naties in één keer kunnen verpulveren.

Maar laten we niet vergeten dat zelfs in de jaren ’90 niet werd getwijfeld aan de status van Rusland als nucleaire supermacht, zelfs toen luidruchtige Amerikaanse politici volhielden dat de kernwapens nutteloos waren omdat een nucleaire uitwisseling geen winnaars zou opleveren. In plaats daarvan wezen ze op de uiterst gedemoraliseerde en onder uitgeruste Russische conventionele strijdkrachten die zo slecht presteerden in de Tsjetsjeense oorlogen aan het einde van de vorige eeuw en die naar men zei onder gemotoriseerd en niet indrukwekkend bleken te zijn tijdens de Georgische oorlog van 2008.

De situatie is nu heel anders. De uitdagingen van de Oekraïense oorlog hebben Rusland gedwongen om zijn misschien wel sterkste conventionele strijdkrachten van het continent, zo niet van de wereld, uit te rusten en te trainen.

Veel Russische IT-genieën zijn sinds de jaren ’90 naar de Verenigde Staten geëmigreerd om voor Google en anderen in Silicon Valley te werken. Nog meer zijn naar het buitenland gevlucht in de eerste maanden van de Speciale Militaire Operatie. Maar er is altijd een overschot aan talent in een veld als dit, en de trouwe zielen die achter hun bureau zijn gebleven, hebben technologieën voor elektronische oorlogsvoering, verkennings- en aanvalsdrones gemaakt, evenals andere essentiële verdedigings- en aanvalsinstrumenten voor het slagveld die zelfs Russofoben bij The Financial Times moeten erkennen als wereldtop, zoals we enkele dagen geleden op hun pagina’s zagen. Russische tanks, pantserwagens, aanvalshelikopters bewijzen elke dag hun superioriteit ten opzichte van NAVO-analogen op het slagveld, en dit helpt het 8:1 of 10:1 voordeel verklaren in de kill rate van de Russische legers tegen de gecombineerde Oekraïne-NAVO troepen vandaag.

Tot voor kort was het gebruikelijk dat onze mainstream commentatoren spraken over China als land met het op één na sterkste leger ter wereld, na de Verenigde Staten. Nu lees ik op de pagina’s van de FT dat endemische corruptie een plaag is voor het Chinese leger. Het lijkt erop dat de redactie, door China af te kraken, de weg vrijmaakt om te zeggen wat iedereen kan zien: dat Rusland nu de nummer twee is op militair gebied in de wereld.

Waarom is Rusland niet de nummer één? Omdat het Russische leiderschap zijn gedachten op de bal heeft. De Sovjet-Unie streefde ernaar een supermacht te zijn, dat wil zeggen in staat om overal ter wereld strijdkrachten te projecteren. De Russische Federatie heeft die ambitie niet. Ze wil een hegemoon zijn in haar eigen deel van de wereld, dat wil zeggen de voormalige Sovjet-Unie en Oost-Europa, en een belangrijke speler zijn in de mondiale Raad van Bestuur naast gelijken zoals de VS en China. Om dit te bereiken heeft Rusland bijna geen militaire bases in het buitenland nodig, en het heeft er niet meer dan je op één hand kunt tellen. Het heeft geen vliegdekschepen nodig en bouwt die ook niet. In plaats daarvan concentreert het zich op korvetgrote marineschepen die bewapend zijn met hypersonische en andere verwoestende raketten, evenals nucleaire onderzeeërs met ICBM’s en hypersonische raketten voor gebruik in regionale brandhaarden. Deze worden in hoog tempo op de scheepswerven gebouwd en in gebruik genomen, zoals we de afgelopen maanden hebben kunnen horen en zien tijdens de officiële ingebruikname. Die scheepswerven worden nu trouwens geleid door een van de meest capabele managers van het land, Andrei Kostin, CEO van VTB Bank.

De spreker wiens toespraak ik gisteren voorlas, sprak over het verbreken van de banden tussen Rusland en West-Europa als het einde van 300 jaar onderdompeling in de Europese cultuur, en de huidige verschuiving van het Russische buitenlandse beleid naar China en het Zuiden als een noodzaak, een soort gedwongen isolement.

De huidige breuk met Europa kan zeker een generatie duren, aangezien de gevoelens aan beide kanten zeer bitter zijn. Maar zelfs in de huidige omstandigheden vervaagt het ‘cancel Rusland’-beleid in Europa dat we zagen aan het begin van de Oekraïne oorlog. Vooral op het gebied van cultuur is Rusland onmisbaar als we willen dat het publiek niet sterft van verveling, en Russische diva’s staan weer op onze operapodia. Ik twijfel er niet aan dat Russische sterren van andere podiumkunsten hier binnenkort weer zullen verschijnen. Als er eindelijk een oplossing voor de oorlog komt, zal Rusland langzaam terugkeren in Europa.

Het is echter een onjuiste en slecht geïnformeerde opvatting om de verschuiving van Rusland naar wat wij vroeger de Derde Wereld noemden, als iets nieuws te zien. Het buitenlands beleid van de Sovjet-Unie was internationalistisch in de breedste zin van het woord. Door de nationale bevrijdingsbewegingen in heel Afrika te steunen, maakte de Sovjet-Unie snel echte vrienden. Hetzelfde deed het door Castro en andere leiders in Latijns-Amerika te steunen die ernaar streefden om onder de laars van Washington uit te komen in hun halfrond. Wat Oost-Azië betreft, afgezien van China, waarmee de betrekkingen warm en koud werden, werden de betrekkingen met Indonesië en met de landen van Indochina tijdens de Sovjettijd actief onderhouden. Maar terwijl het doel van het Sovjetbeleid was om waar mogelijk blokken te vormen, is het doel van de RF om landen te bevrijden van de controle van Washington en zijn bondgenoten, zodat ze hun eigen nationale belangen kunnen nastreven, die in veel opzichten kunnen afwijken van die van Rusland.

De meest flagrante fout in de analyse van de verlichte en onafhankelijk denkende diplomaat wiens lezing mijn aandacht trok, was dat hij het succes of falen van Rusland in de oorlog in Oekraïne afmeet aan wat wij Rusland toeschrijven en niet aan wat de Russen zelf als hun doelen definiëren. In deze oorlog heeft Vladimir Poetin aan het begin drie taken opgesomd: Oekraïne demilitariseren, het land denazificeren en ervoor zorgen dat het geen lid wordt van de NAVO. De belangrijkste daarvan is natuurlijk ‘demilitarisatie’, wat betekent dat de Oekraïense strijdkrachten moeten worden vernietigd. Hieruit volgen noodzakelijkerwijs de andere twee. En de vernietiging van het Oekraïense leger is nu een realistische verwachting in de nabije toekomst.

Ik twijfel er niet aan dat deze oorlog zal eindigen, mogelijk al in de komende zes maanden, met een vredesregeling die neerkomt op een Oekraïense en Westerse capitulatie voor de eisen van Rusland. Winners take all!
©Gilbert Doctorow.

Reactie.

Er is een verschrikkelijke vergissing gaande! Althans voor Europa. Als eerder schreef ik over het feit dat de VS Europa voor de bus gooit ten voordele van de economie van de VS. Hieruit blijkt wel dat de Europese politici allemaal gechanteerd blijken te worden omdat ze niets doen om de Europese bevolkingen te beschermen tegen de mensonterende domheid die de Europese politici ten toon spreiden. Hierin gaat Ursela von der Leyen met vlag en wimpel voorop! Het is gewoon zielig te zien hou deze vrouw politieke stappen neemt die voor iedereen duidelijk naar de afgrond leiden. Wanneer je de baas wilt zijn van Europa, mag iedere Europeaan verwachten dat je daar de capaciteit voor hebt! Deze verwachting wordt dagelijks de grond in geboord!

Het enige dat dergelijke miskleunen nog laat functioneren zijn de omgekochte media! Dat is iets dat eerdaags doorgeprikt gaat worden als de oorlog in Oekraïne definitief de VS en de NAVO als verliezende partij uit de te dunne en doorzichtige verf zal komen.
Dan mag ik hopen dat de huidige zittende politici in de gevangenis zitten wegens wanbeleid, verraad aan de bevolkingen, corruptie en verregaande fraude!

Maar ondertussen zijn het de armste onder ons die geen eten en drinken meer kunnen kopen terwijl de media opschept over het groeiend aantal auto’s dat op de steeds smaller wordende wegen stilstaan wegens het goede beleid en daarmee een groei in de economie verklaren.

Of komen die berg nieuwe auto’s omdat er weer chips beschikbaar zijn en al die wachtende nu wel de beschikking hadden over de te laat geleverde auto’s.

Hoe kan het zijn dat de economie groeit terwijl de energieprijzen de pan uitrijzen! Hoe kan het dat de economie groeit terwijl de prijzen van goederen als een gek omhoog schieten? Hoe kan het dat de economie groeit wanneer de armste mensen nauwelijks te eten hebben?

© Piki Onder dit pseudoniem publiceert de schrijver op Facebook, daar ondervindt je meer en meer censuur vandaar dat de artikelen ook hier gepubliceerd worden. Bovendien verlaten steeds meer mensen Facebook of hebben dit ‘sociale’ platform nog nooit gebruikt.Nu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk