Eist de VN ons arm!


Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde 3 jaar ‘zichtbare’ dictatuur + dag #304


Verenigde Naties eisen $150 biljoen om ‘klimaatverandering’ te bestrijdenU.S. Mission Photo by Eric Bridiers /Wikimedia (Public Domain)

De Verenigde Naties (VN) eisen dat belastingbetalers over de hele wereld maar liefst 150 biljoen dollar ophoesten om de “door de mens veroorzaakte klimaatverandering” te bestrijden – een verzonnen “crisis” die de ongekozen globalistische organisatie heeft helpen creëren. De VN heeft deze eisen gesteld in een nieuw rapport, gepubliceerd door het Departement van Economische en Sociale Zaken, schrijft Frank Bergman

Het agentschap beweert dat wereldwijde regeringen zich moeten verplichten om jaarlijks 5,3 biljoen dollar aan het bureaucratische agentschap te geven.

Volgens het rapport heeft de VN 150 biljoen dollar nodig om “de planeet te redden” van de “opwarming van de aarde” door te voldoen aan de “Agenda 2050” doelen van het World Economic Forum (WEF).

In het rapport World Economic Situation and Prospects voor 2024, herhaalt de VN haar 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen.

De “doelen” zijn echter sterk gerelateerd aan het marxisme en lijken weinig te maken te hebben met het daadwerkelijk beschermen van het milieu.

De alom bekritiseerde doelen worden vaak gebruikt als inspiratiebron voor de wetgeving van veel westerse landen op het gebied van diversiteit, gelijkheid en inclusie (DEI), evenals voor beleid met betrekking tot klimaatverandering.

“Gendergelijkheid”, “Duurzame steden en gemeenschappen” en “Kwaliteitsonderwijs” behoren tot de 17 doelen.

Ook “Betaalbare en schone energie” en “Klimaatactie” zijn opgenomen.

In deze categorieën stellen de Verenigde Naties astronomische bedragen voor om hun doelen te bereiken.

De klimaatdoelstellingen van de organisatie worden aangeduid als “mondiale klimaatfinanciering”, die volgens de organisatie in 2020 maar liefst 803 miljard dollar per jaar zou bedragen. 

Dit was naar verluidt een stijging van 12% ten opzichte van voorgaande jaren.

Maar slechts een paar jaar later heeft de wereldwijde organisatie besloten dat dit bedrag bij lange na niet genoeg is.

In het rapport staat dat het enorme bedrag “nog steeds niet genoeg is om de opwarming te beperken”.

“Fossiele-brandstof gerelateerde stromen overtroffen de klimaatfinanciering voor aanpassing en beperking in 2020,” waarschuwt het rapport.

Maar ondanks het feit dat het rapport aandringt op een marxistische ideologie om klimaat ”ongelijkheid” te bestrijden, verzuimt het om China te noemen – de grootste vervuiler ter wereld met een zeer grote marge.

Het volledige rapport onthulde het echte gewenste getal: een geschatte 150 biljoen dollar in 2050. Dit komt neer op 5,3 biljoen dollar per jaar om “klimaatverandering en de gevolgen ervan te bestrijden”, aldus het rapport.

Het rapport klaagde ook dat de deelnemende landen zich niet hebben gehouden aan de voorwaarden van het Klimaatakkoord van Parijs uit 2015.

“De belofte van de ontwikkelde landen om tegen 2020 jaarlijks 100 miljard dollar aan klimaatfinanciering te verstrekken werd nooit volledig nagekomen, met een totale financiering van slechts 89,6 miljard dollar in 2021,” legde het rapport uit.

De Verenigde Naties hebben ook andere gigantische budgetten aanbevolen om de “Net Zero” doelen van het WEF te bereiken om te voldoen aan “Agenda 2030”.

Een geschatte 35-40 miljard dollar werd voorgesteld om universele toegang tot elektriciteit in socialistische stijl mogelijk te maken.

Het wereldwijde consortium deinsde er niet voor terug om in het hele rapport over 2024 met onwaarschijnlijke bedragen te werken. 

Het woord “biljoen” in relatie tot dollars werd 52 keer genoemd in het document.

Ondanks de nooit aflatende financiering van het klimaat, beweert het document ook dat “conflicten en klimaatverandering” het leven van miljoenen mensen hebben verwoest.

De organisatie beweert echter ook bezorgd te zijn dat het de “vooruitgang van de VN naar duurzame ontwikkeling” in gevaar brengt.
©Frank Bergman.

Reactie.

Voor veel landen is de VN een criminele organisatie die er nooit voor heeft teruggedeinsd de oorlogshandelingen van de VS en NAVO- landen in soevereine landen te veroordelen. Zo ook niet de vele laboratoria in Oekraïne waar Rusland tegen heeft geprotesteerd en rapporten over heeft overhandigd die duidelijke hebben gemaakt dat het hier ging om wapens voor biologische oorlogsvoering! Deze werden en worden door de VN niet in behandeling genomen. De VN laat duidelijk zien dat deze organisatie geheel ten dienste staat van de VS, de NWO en het WEF. Dat zijn juist de organisaties die de vrijheid van de mens willen beperken. De organisaties die de wereldhegemonie willen! Maar dan wel onder hun valse paraplu.

Een land dat zichzelf respecteert, dat is voor vrijheid van het individu, dat is voor gelijkheid en rechtvaardigheid moet deze organisatie verlaten en er nooit meer een cent aan spenderen!  De VN heeft het grootste deel van de afspraken die bij de oprichting gemaakt zijn betreffende oorlogshandelingen geschonden! 

De vraag zal ook mogen zijn “waar gaat het geld, dat ze nu eisen, werkelijk naar toe. Komt dat op rekeningen van de rijken der aarde die hierdoor nog langer hun kwade bedoelingen kunnen betalen en laten uitvoeren? Deze organisatie heeft al zoveel geld laten verdwijnen in bodemloze putten, dat al veel landen spijt hebben hier ooit aan te hebben deelgenomen. 

Het is als de WHO of de EU, grote molochs. Die er alleen maar zijn om hun macht te misbruiken en landen te onderdrukken. De hen opgelegde programma’s ten uitvoer brengen! Wanneer deze wereld bevrijd is van dergelijke corrupte en geldverslindende organisaties zal het een betere wereld zijn!

© Piki Onder dit pseudoniem publiceert de schrijver op Facebook, daar ondervindt je meer en meer censuur vandaar dat de artikelen ook hier gepubliceerd worden. Bovendien verlaten steeds meer mensen Facebook of hebben dit ‘sociale’ platform nog nooit gebruikt.Nu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk