Dom meelopen beloond?


Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde 3 jaar ‘zichtbare’ dictatuur + dag #294


Moedige, onafhankelijke lezers – ik ben zo trots dat ik een van jullie benEerder heb ik geschreven over domheid en hoe die verantwoordelijk was voor het gedrag van veel mensen tijdens de covid hysterie. Hoe konden sommige mensen zich zo gedragen dat een grote minderheid er alleen maar vol ongeloof naar kon kijken? schrijft Harry Hopkins.

Domheid is echter slechts een deel van de verklaring. De vraag is waarom de meerderheid van de mensen meeging in het narratief, terwijl een groot aantal meteen of in een vroeg stadium inzag dat de hele zaak fictie was op internationale schaal, gecoördineerd door mensen wier motieven niet in het belang van de mensheid waren.

Als je dit leest dan ben je waarschijnlijk:

* Niet dom.
* Een vrije en onafhankelijke geest.
* Een morele code hebt die van jezelf is en niet beïnvloed wordt door het gedrag van de menigte.

Sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog vragen beschaafde landen zich af hoe het mogelijk is dat de Duitse bevolking akkoord ging met de wreedheden van de nazi’s. Natuurlijk deden ze dat niet allemaal en de executie van de jonge oprichters van de ‘Witte Roos’ is daar het bewijs van.

Maar de overgrote meerderheid deed enthousiast mee aan het ene uiterste of kneep een oogje dicht bij het andere. Dit zijn de meest fundamentele vragen over de menselijke psychologie: hoe herkennen we goed van kwaad? Hoe reageren we op het leiderschap (goed of slecht) dat ons ten deel valt als we in een gemeenschap leven? En misschien wel de grootste vraag van allemaal: hoe reageren we als individu als we in ons hart weten dat onze regering tegen de belangen van haar bevolking in handelt? Gaan we mee en houden we ons gedeisd, of verzetten we ons op onze eigen manier? 

Covid was een proeftuin voor hoe wij als individuen zouden ontdekken wat ons drijft. Het kijken naar tv-documentaires, oorlogsfilms en het lezen van boeken over onze helden zorgt ervoor dat we heldhaftig willen zijn. Zo willen we onszelf graag zien. Hoe kan het dan dat we zo gemanipuleerd kunnen worden dat de overgrote meerderheid, die toch het beste van onszelf wil zijn, zich overgeeft aan basale instincten en lafheid wanneer we op de proef worden gesteld?

Enkele jaren geleden werden in Amerika twee beroemde experimenten uitgevoerd die baanbrekend bleken te zijn in hun bevindingen.

Dr. Stanley Milgram voerde in 1963 een experiment uit waarbij vrijwilligers werden gekoppeld aan ‘leerlingen’ die eigenlijk deel uitmaakten van het Milgram-team. De leerling werd vastgebonden aan een stoel met elektroden aan zijn polsen. Hij moest woordparen onthouden en als deze correct werden herhaald, deed de vrijwilliger niets. Als de leerling echter een fout maakte, moest de vrijwilliger een schakelaar omzetten die hem een elektrische schok toediende. Deze schokken werden steeds erger naarmate er meer fouten werden gemaakt.

In werkelijkheid bestonden de schokken niet en acteerde de man toen hij schreeuwde van de pijn. Maar de vrijwilligers wisten dit niet en 65% van hen ging blindelings door met het opvolgen van hun instructies, waarbij ze schokken toedienden die de man zouden hebben gedood als de elektriciteit echt was. Hoe kon dit gebeuren? Hoe kon de overweldigende meerderheid pijn toebrengen ondanks het geschreeuw van de man?

Helaas bewees dit experiment een zeer verontrustende menselijke eigenschap die het best werd samengevat door Brian Masters in zijn autobiografie Getting Personal, namelijk dat het Milgram-experiment onomstotelijk aantoonde dat fatsoenlijke zielen monsters kunnen worden als ze de kans krijgen. 

Het Overeenstemmingsexperiment van Asch was van een andere soort, maar ook dit experiment bewees iets dat zeer onthullend en zelfs verontrustend is over de menselijke psyche. Drie mensen kregen vier regels te zien en kregen de vraag welke de langste was. Wederom was één van de vrijwilligers niet op de hoogte van het feit dat de andere twee proefpersonen waren. De langste van de lijnen was altijd duidelijk en het ware antwoord werd nooit in twijfel getrokken, zelfs niet door mensen met een slecht gezichtsvermogen en een beperkte intelligentie. Na een paar rondes waarin ze allemaal het juiste antwoord kozen, begonnen twee van de experimentators een lijn te kiezen die duidelijk korter was dan de langste. In het begin protesteerde de vrijwilliger en wees op de waarheid, maar met aanhoudende tegenwerking van de twee experimentators begon hij al snel in de pas te lopen en de feiten tegen te spreken.

Deze twee experimenten bewijzen dat veel mensen, hoewel niet allemaal, ertoe gebracht kunnen worden om zowel wreed te handelen als om het bewijs van hun eigen ogen niet te geloven.

Is het dan een verrassing dat wanneer een regering haar bevolking wil manipuleren voor welk doel dan ook, dit gebeurt in de wetenschap dat de meerderheid erin mee zal gaan? De afgelopen vier jaar zijn één lang experiment geweest waarbij de bevolking is onderworpen aan de Milgram en Asch testen in het groot. De lockdowns, het dragen van maskers, sociale distantiëring en experimentele injecties hebben de wreedheid laten zien van de meerderheid die pijn en leed toebrengt aan hun medemensen die zich niet willen conformeren. We hebben gezien dat deel uitmaken van de kudde een emotie is die de meerderheid gemeen heeft, ondanks hun real-world ervaringen. 

Dit essay is bedoeld om jullie, beste lezers, te feliciteren. Ja, je bent in de minderheid, maar als je je niet hebt laten meeslepen door de kwaadaardige machinaties van de afgelopen jaren en je de hele tijd voet bij stuk hebt gehouden, kun je onomstotelijk stellen dat je niet alleen niet dom bent, maar dat je ook deel uitmaakt van de 35 procent van de vrijwilligers die het Milgram-experiment niet zouden voltooien. Je zou ook niet gezegd hebben dat de kortste rij de langste was, alleen maar omdat de meerderheid je dat vertelde. Ik ben er trots op dat ik een van jullie ben en aan de vooravond van Nieuwjaar, nu het tij in ons voordeel keert, aarzel ik niet om te zeggen dat hier de ware, vrijheidslievende mensheid ligt met een grootmoedig hart en de morele moed om trouw te blijven aan onszelf.
©Harry Hopkins

Reactie.

Werd de domheid van de massa die alle dwangmaatregelen die regeringen deze massa opdroeg beloond? Heeft de massa er iets van geleerd? Als regeringen weer overgaan tot dwangmaatregelen, hoeveel van de massa zullen dan hun verstand en gevoel gebruiken en een dikke middelvinger opsteken naar deze regeringen?

Want laten we even kijken wat de uitkomsten zijn van de vaccinaties als eerste. Van alle mensen die zich hebben laten vaccineren kregen er velen toch Covid! Velen werden ziek met andere symptomen! Velen kregen hartproblemen! Velen kregen bloedstolsels in hoofd en hart. Velen kregen neurologische problemen! Velen kregen last van spieren en pezen. Velen kregen last van hun darmen! Velen kregen turbo kanker en stierven binnen een jaar!

Het is nog steeds niet over! Het schijnt dat het Spike eiwit in het vaccin te zijn die hoofdoorzaak is van al deze kwalen. Door veel onafhankelijke specialisten die hier onderzoek naar doen voorspellen dat de komende twee jaren een zeer groot aantal doden worden verwacht die gerelateerd zijn aan de Covid vaccinaties! Dit is zeer ernstig! Vooral omdat dit niet algemeen bekend wordt gemaakt door gezondheidsorganisaties. Ook de verantwoordelijke regeringen geven niet thuis om hun enorme falen niet publiekelijk te maken.

De fouten die zijn gemaakt worden niet goedgemaakt, wel verzwegen! Het zure is dat de gevaccineerden wel geholpen kunnen worden, maar dan moet eerst bekend gemaakt worden dat er iets aan de hand is, iets ernstigs! Dat moet een eerste stap zijn. Want het zijn vooral de ongevaccineerden die zijn gaan zoeken naar medicatie om de gevolgen van de vaccinatie teniet te doen! Dit kwam voort uit de zoektocht om de gevolgen van het ziek worden van de Covid infectie zonder gevaccineerd te worden. Want er was al veel negatiefs bekend over de Covid vaccinaties aan het begin van de vaccinatiecampagne!
Tijdens deze zoektocht zijn er een aantal middelen naar voren gekomen die een zeer goede reactie hebben op het Spike eiwit en enige andere stoffen die in het vaccin zitten! Een variant van dit Spike eiwit is ook onderdeel van het eiwit dat men het Covid virus noemt! 

Dus de ongevaccineerden, die als asociaal betiteld werden door Hugo de Jonge en veel gevaccineerden, zijn dus veel minder asociaal! 

© Piki Onder dit pseudoniem publiceert de schrijver op Facebook, daar ondervindt je meer en meer censuur vandaar dat de artikelen ook hier gepubliceerd worden. Bovendien verlaten steeds meer mensen Facebook of hebben dit ‘sociale’ platform nog nooit gebruikt.Nu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk