Is God dood?


Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde 3 jaar ‘zichtbare’ dictatuur + dag #292


WEF-adviseur verklaart ‘God is dood’ en ‘Jezus is nepnieuws’God is dood, volgens Klaus Schwab’s rechterhand Yuval Noah Harari, die ook beweerde dat “Jezus nepnieuws is” en dat het World Economic Forum “goddelijke krachten” van “schepping en vernietiging” heeft verworven om over de mensheid te heersen.

Het WEF staat ook steeds vijandiger tegenover het christendom en de grote religies. Als je een beetje tussen de regels doorleest, is het duidelijk dat het WEF bewust probeert Jezus Christus te verdringen, schrijft Baxter Dmitry.

Volgens het WEF is Jezus nepnieuws, is God dood en heb je geen ziel. Je bent een “hackbaar dier” dat geen vrije wil heeft.

Harari, ’s werelds meest invloedrijke transhumanist, heeft ook een plan uiteengezet om menselijke arbeiders te vervangen door automatisering en kunstmatige intelligentie. De technologische revolutie, zo verklaarde hij, zal een groot aantal “nutteloze mensen” creëren.

Het concept van “nutteloze mensen” doet denken aan het nazi-concept van “waardeloze eters” – die de nazi’s medisch vermoordden.

Volgens Yuval is de meest dringende vraag waar de globalisten elite op dit moment voor staat: “Waar hebben we zoveel mensen voor nodig?

Yuval Harari’s boodschap is beangstigend: worden de meeste mensen nu beschouwd als wegwerpartikelen? En zal de trans humane vervanging voor de mens een cyborg zijn (mens versmolten met machine) zonder verbeelding, zonder empathie, zonder ziel en zonder God?

Yuval Noah Harari: “What Do We Need So Many Humans For?

Via Vera Sharav:

Dit bedreigt het morele fundament van een humane samenleving – die is gebouwd op het geloof in de heiligheid van het individu, onze autonomie, vrijheid en gelijke rechten. 

Het woord transhumanisme heeft betrekking op de integratie van menselijke lichamen met technologie. Het wordt aangedreven door wetenschappelijke vooruitgang, maar gestuurd en gefinancierd door regeringen, militaire agentschappen, medische instellingen, Big Pharma en multinationals. Transhumanisme verwerpt de medische ethiek en ‘speelt voor God’ met de mensheid.

Transhumanisme en de daarmee samenhangende technocratie (de controle van de samenleving door technische deskundigen) zijn de drijvende krachten achter de hedendaagse eugenetica (een verzameling overtuigingen en praktijken die tot doel hebben de genetische kwaliteit van een menselijke populatie te verbeteren). In het verleden bestempelden deze ideeën grote groepen mensen als “deplorabele”. Het is misschien geen toeval dat het Human Genome Project is ondergebracht in Cold Spring Harbor, NY – het historische centrum van de eugenetica in de VS.

Transhumanisten proberen het bijbelse idee opzij te schuiven dat elk mens naar Gods beeld is geschapen en over natuurlijke rechten beschikt waar we allemaal recht op hebben, alleen maar omdat we mens zijn.

Transhumanisten zijn geobsedeerd om ons te bevrijden van onze biologische beperkingen. Ze voorspellen dat de samensmelting van mens en technologie onze fysieke kracht, intelligentie en levensduur enorm zal doen toenemen.

De versnelde ontwikkelingen in de genetica, waaronder genetisch RNA en DNA-vaccins, vergroten echter de mogelijkheid om het menselijk ras genetisch te veranderen. Dit zou kunnen leiden tot een tweeklassenmaatschappij – een meesterkaste en een onderklasse, zoals beschreven in Aldous Huxley ‘s Brave New World. Transhumanisten proberen de meesterkaste enorm te verbeteren. Maar hoe zit het met de rest?

Het is misschien geen toeval dat Aldous Huxley ’s broer Julian voorzitter was van de British Eugenics Society, de eerste directeur van UNESCO en een van de oprichters van het Wereld Natuur Fonds. 

De medisch-wetenschappelijke gevestigde orde heeft het morele gevaar genegeerd dat achter de transhumanistische agenda schuilgaat. De eminente Stanford professor Francis Fukuyama verklaarde dat transhumanisme “het gevaarlijkste idee ter wereld” is omdat transhumanisme zowel autoritair als anti-mensheid is.
©Baxter Dmitry.

Reactie.

God is dood! Wie ben je om dat te kunnen beweren?
Wat is God? Is dat die oude man die ergens in de hemel zit te kijken wat wij hoe doen?

De Egyptenaren hadden vroeger het idee dat God Ra de zon was. Een gekke gedachte? Helemaal niet! Want de zon geeft leven. Zonder zon geen leven. Maar heeft God de zon geschapen. Wordt wel beweert! Maar als God alles geschapen heeft, wat is God dan? 

We zijn dan verplicht een definitie te maken wat of wie God is! Maar kunnen we dat? We weten inmiddels dat alles bestaat uit energie, soms onzichtbaar, maar ook zichtbaar! Een steen is ook energie, en voor de mens zichtbaar. We zijn als mens dus erg beperkt in het vermogen onzichtbare energie wel te zien. En is dat het begin van de frustratie? Onze beperking?

Wat Yuval Noah Harari, en vergeet die naam maar, beweert, kan dus voortkomen uit een diepe frustratie of zelfs uit narcistische psychopathische trekjes die voortkomen uit geestelijke onvolwassenheid. Wanneer dat zo is kunnen we als volwassenen verder gaan met de God die voor ons nogal wat onbegrijpelijke vermogens heeft!

In den beginne was er niets! Maar wil dat zeggen dat er niets was dat zichtbaar was? Of wil dat zeggen dat de mens, geïnspireerd door God, wist dat er echt helemaal niets was dan alleen God. Want God was er wel! Dus God ging aan de slag en maakte van energie alles dat er is. En toen God klaar was, was hij ook tevreden. Een volmaakte wereld dus! Maar er zit een klein probleem? En dat kan ik me voorstellen omdat de Heilige schriften door mensen zijn geschreven. En als je bent die je bent kan het best zijn dat je nog niet bent! Want in de bijbel staat dat God tegen Moses zei;”Ik ben die ik ben”. Maar in de Thora staat dat God tegen Moses zegt: ”Ik zal zijn die ik zal zijn”. En er zijn mensen die zeggen dat de bijbel komt uit de Thora. Maar er staan meer dingen in de geschriften die een dubieuze hand hebben!

Maar daarvoor moeten we teruggaan naar Babylonië. En natuurlijk het verwijderen van Lucifer uit de hemel. En dan zijn we terug bij Noah Harari! Want ik denk dat hij Lucifer aanbid!  Zoals de meeste figuren die behoren tot de NWO, WEF, VN en WHO!! Dit zijn zeer waarschijnlijk allemaal figuren die ËËN wereldregering willen met Lucifer als hun nieuwe leider in het kwaad!

Waarom willen deze figuren de mensheid veranderen in half mens half machine. Dat komt omdat ze zelf niets kunnen en deze half mensen nodig hebben om hen te dienen!  Dan kunnen ze doorgaan met hun kinderoffers en ander kindermisbruik omdat dat mag van hun God Lucifer!

Onze God, die God van de ware mensen is, is de God van liefde, de God van de pure energie die in alles aanwezig is! De God die niet oordeelt, de God die niet ingrijpt. De God die zijn levens en liefdes energie in de ware mens heeft geplaatst om dit verder uit te dragen! En het hele universum is klaar om dit te gaan verwezenlijken! Alleen wij mensen moeten dit doen in naam van de ware God in ons!

© Piki Onder dit pseudoniem publiceert de schrijver op Facebook, daar ondervindt je meer en meer censuur vandaar dat de artikelen ook hier gepubliceerd worden. Bovendien verlaten steeds meer mensen Facebook of hebben dit ‘sociale’ platform nog nooit gebruikt.Nu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk