Poort van tranen


Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde 3 jaar ‘zichtbare’ dictatuur + dag #284


Rode Zee’s Poort van Tranen… Zoals gewoonlijk betalen Uncle Sam’s Euro vazallen de prijs


De grote Europese staten laten eindelijk van zich horen en roepen op tot een staakt-het-vuren voor Israëls genocide in Gaza. Waarom hebben ze er zo lang over gedaan?

De grote Europese staten laten eindelijk – eindelijk – van zich horen en roepen op tot een staakt-het-vuren voor Israëls genocide in Gaza. Waarom heeft het zo lang geduurd?

Het is nog steeds volstrekt ontoereikend en blijft ver achter bij de eis aan Israël om te stoppen met de ongebreidelde afslachting van Palestijnen – van wie er 20.000 zijn gedood in meer dan 70 dagen van meedogenloze bombardementen, schrijft Finian Cunningham.

Maar nu roepen Groot-Brittannië, Frankrijk en Duitsland op tot een staakt-het-vuren. Nou ja, een soort van. De Britse en Duitse ministers van Buitenlandse Zaken David Cameron en Annalena Baerbock schreven een gezamenlijk artikel in de Britse Sunday Times waarin ze zeiden dat er een “duurzaam staakt-het-vuren” moet komen, maar – bizar genoeg, voegden ze eraan toe – niet nu.

Hun Franse tegenhanger Catherine Colonna was iets openhartiger. Tijdens een bezoek aan Tel Aviv op zondag, verzamelde ze de moed om op te roepen tot een onmiddellijke wapenstilstand.

Het iets sterkere Franse standpunt werd voorafgegaan door de moord op een van haar diplomatieke medewerkers in Gaza een paar dagen eerder.

Toch waren de woorden van de Franse minister, ondanks de verontwaardiging over de moord, zacht gesproken en verpakt in toegevingen aan het zogenaamde recht op zelfverdediging van Israël. Misschien als de omgekomen diplomatieke medewerker een Frans staatsburger was geweest in plaats van een Palestijnse man die voor Frankrijk werkte, dan zou Parijs meer veroordelend hebben gereageerd.

Hoe pathetisch de Europese reactie ook is met betrekking tot de eis dat Israël het internationaal recht naleeft en stopt met het afslachten van burgers, toch is de afwijking van het Amerikaanse standpunt opmerkelijk. Washington toont ook tekenen van druk door de internationale verontwaardiging over Israëls genocide met melige pleidooien voor “terughoudendheid”. De regering van de Amerikaanse president Joe Biden blijft echter alle oproepen tot een staakt-het-vuren van de hand wijzen en gaat onverdroten door met het bewapenen van de Israëlische moordmachine. 

Wat is er aan de hand met de Europese berekening? Vorige week nog riepen de Europeanen immers niet op tot een staakt-het-vuren. Groot-Brittannië en Duitsland onthielden zich van een stemming in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties waarin een staakt-het-vuren werd geëist. De VS stemde tegen, samen met Israël, terwijl 153 landen voor stemden.

De plotselinge ommezwaai van de Europeanen is waarschijnlijk ingegeven door hun bezorgdheid over economische pijn.

De sluiting van de Rode Zee scheepvaartroute door de Jemenieten in solidariteit met de Palestijnen begint de wereldwijde handel ernstige economische kosten op te leveren. De Jemenieten hebben gewaarschuwd dat schepen die geïdentificeerd zijn als Israëlisch eigendom of met Israëlische bestemming, niet zullen passeren. Maar het risico schrikt alle scheepvaart af.

Jemen ligt pal aan de Bab el-Mandeb, het 32 kilometer brede kanaal aan de zuidkant van de Rode Zee dat in feite Europa met Azië verbindt. Alle schepen die van Azië naar Europa varen, gebruiken deze route op weg naar het Suezkanaal in Egypte en vandaar naar de Middellandse Zee en het Europese vasteland.

De toepasselijke naam Bab el-Mandeb (“de Poort van Tranen”) is een klassiek chokepoint. Het controleert naar schatting 12 procent van de wereldwijde scheepvaart. En de Jemenieten hebben de poort dichtgeslagen.

Als gevolg van de Jemenitische militaire aanvallen op verschillende Israëlische schepen hebben vier grote internationale vrachtmaatschappijen de afgelopen week hun schepen die gebruik maken van de Rode Zeeroute opgeschort.

Alle vier de rederijen zijn in Europa gevestigd. Ze omvatten de in Zwitserland geregistreerde Mediterranean Shipping Company – ’s werelds grootste – evenals Maersk uit Denemarken, Hapag-Lloyd uit Duitsland en het Franse CMA CGM.

Een vijfde wereldwijde reus die zijn schepen die de Rode Zee bevaren heeft opgeschort, is Evergreen uit Taiwan.

Ook het Britse olie- en gasconcern BP kondigde maandag aan dat het zijn tankers heeft opgedragen om dezelfde route niet langer te bevaren.

Alle bedrijven voeren de verslechtering van de veiligheidsomstandigheden aan als reden voor hun beslissing om de scheepvaartactiviteiten stop te zetten.

Nu de Bab el-Mandeb is afgesloten, betekent dit dat vrachtschepen het Afrikaanse continent moeten omvaren via Kaap de Goede Hoop in het uiterste zuiden. Die alternatieve route brengt 6.000 kilometer extra scheepvaartroute met zich mee, wat aanzienlijk meer transportkosten met zich meebrengt door het toegenomen brandstofverbruik, haven stops en bevoorradingslogistiek. De extra kosten zullen samen de consumenteninflatie opdrijven en de toch al kwetsbare economieën van Europa onder druk zetten.

Het is de Aziatisch-Europese handel die het meest getroffen wordt door de sluiting van de Rode Zee. China is de grootste handelspartner van de Europese Unie. De Verenigde Staten zijn voor hun import ook enorm afhankelijk van China, maar in tegenstelling tot de Europese economieën ontvangen de VS hun Aziatische handel via scheepvaart over de Stille Oceaan.

De Jemenieten hebben verklaard dat ze hun acties ter ondersteuning van de “Palestijnse broeders” zullen voortzetten totdat het Israëlische regime een einde maakt aan zijn genocide.

Jemen mag dan wel de armste Arabische natie zijn, maar het speelt met een troefkaart. Het is het chokepoint aan de Rode Zee aan het afknijpen, wat ernstige schade dreigt toe te brengen aan de Israëlische en Europese economieën.

Dit zou verklaren waarom de grote Europese staten plotseling een stem vinden om op te roepen tot een staakt-het-vuren in Gaza. De Europeanen merken dat hun economieën ernstig gevaar lopen door de verstoring van de scheepvaart als gevolg van de afsluiting van de Rode Zee door Jemen. Groot-Brittannië maakt dan wel geen deel meer uit van de EU, maar is nog steeds sterk afhankelijk van de Aziatisch-Europese handel. 

Opnieuw merken de Europeanen dat ze een zware prijs betalen omdat ze vazallen zijn van de Verenigde Staten en geen onafhankelijk buitenlands beleid hebben.

De door de VS geleide proxyoorlog in Oekraïne tegen Rusland heeft Europa veel meer schade berokkend dan de Amerikanen. De Europeanen hebben de agressie van Washington tegen Rusland slaafs gevolgd door een reeks economische sancties in te stellen en de handel in energie van vitaal belang af te snijden. Vooral de Duitse economie is verwoest door het verlies van Russisch aardgas als brandstof voor de industrie.

Op dezelfde manier hebben de Europeanen gedwee het beleid van de VS gevolgd door toe te geven aan Israël en Tel Aviv politieke en diplomatieke dekking te geven voor zijn genocide in Gaza. En net als bij het debacle tussen Oekraïne en Rusland, dreigen de Europeanen nu zwaardere economische gevolgen te ondervinden nu de Jemenieten de pijn van hogere transportkosten op hun hals halen.

Zoals die oude oorlogsmisdadiger Henry Kissinger ooit zou hebben gezegd: een vijand zijn van de Verenigde Staten is gevaarlijk, maar een bondgenoot zijn is fataal.
©Finian Cunningham

Reactie.

Henry Kissinger werd geëerd als een groot politicus, maar was de grootste oorlogsmisdadiger na de tweede wereldoorlog. En hiervoor kreeg hij ook de Nobelprijs voor de vrede. Net als Obama die kreeg! En dat is tekenend voor de betrouwbaarheid en inzichten van deze organisatie! Alfred Nobel zou zich omdraaien in zijn graf! Maar Kissinger heeft wel gelijk met zijn uitspraak.

Want bondgenoot zijn heeft een groot risico dat Europa nu aan den lijve ondervindt. Je bent verplicht de VS te helpen in de oorlogen die ze voeren, en dat zijn er al velen geweest na de tweede wereldoorlog! Is daarvoor de NAVO opgericht? Of wordt deze vraag tegenwoordig nooit meer gesteld? Ik maak je even wakker, sorry daarvoor! De NAVO is opgericht om, wanneer één der bondgenoten wordt aangevallen, de andere NAVO leden troepen mogen inzetten. Dat is de belangrijkste uitleg van het verdrag!

Maar heeft Afghanistan Nederland aangevallen? Heeft Irak Nederland aangevallen? Heeft Libië Nederland aangevallen? Heeft Syrië Nederland aangevallen? Op allen is het antwoord NEE! En toch hebben veel NAVO-landen hun personeel en materieel ingezet in deze oorlogen. En al deze oorlogen werden verloren. De enige die er beter van werden waren de wapenfabrikanten en hun aandeelhouders! Maar ja, wat ben je voor een figuur wanneer je geld wilt verdienen over miljoenen uiteengereten lijken en gewonden.

Hieruit blijkt dat een mensenleven 0,0 waarde heeft. Ook jouw leven niet. Maar soms denk ik dat jouw leven zelfs voor jezelf geen enkele waarde heeft? Want wat doe jij om je leven beter te maken? Wat doe jij om je vrijheid te verdedigen tegen de oprukkende politisering? Wat doen de miljoenen Europeanen tegen de oprukkende armoede?

Tot nu toe niets! Want de politici lossen het wel op! Nu, dat zien we duidelijk! De tekorten aan energie, straks voedsel, dan nog slechter water dat vervuild wordt met chemicaliën. Te veel geld weggebracht naar Oekraïne, net als de wapens die ons dan zogenaamd moeten verdedigen!

Europa heeft het koud, is naakt, krijgt honger en dorst. Daar zullen de politici geen last van hebben, die weten andere wegen te bewandelen waar wel warmte is. Dat was al vele malen zichtbaar door de verhogingen van hun inkomsten terwijl jij minder kreeg. Maar blijkbaar ben je nog steeds tevreden!

Zelf ben ik ook zeer tevreden! Vooral omdat ik jou kan aanschrijven wat ik vind dat belangrijk is voor de mensheid!


© Piki Onder dit pseudoniem publiceert de schrijver op Facebook, daar ondervindt je meer en meer censuur vandaar dat de artikelen ook hier gepubliceerd worden. Bovendien verlaten steeds meer mensen Facebook of hebben dit ‘sociale’ platform nog nooit gebruikt.Nu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk