Worden rechters eerdaags veroordeeld?


Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde 3 jaar ‘zichtbare’ dictatuur + dag #283


Nederlandse rechtbank verwerpt eis om export van onderdelen van F-35 gevechtsvliegtuigen naar Israël te blokkerenEen Nederlandse rechtbank heeft vrijdag eisen van mensenrechtengroeperingen afgewezen om de regering van het land te verbieden onderdelen van F-35 gevechtsvliegtuigen naar Israël te exporteren, omdat de straaljagers oorlogsmisdaden in de belegerde Gazastrook mogelijk zouden maken. Rechters van de rechtbank in Den Haag zeiden dat de Nederlandse regering een aanzienlijke mate van vrijheid moet krijgen bij het afwegen van politieke en beleidsmatige kwesties bij beslissingen over wapenexporten, schrijft Middleeastmonitor.

De rechters erkenden het mogelijke gebruik van F-35 vliegtuigen bij de bombardementen op Gaza en mogelijke schendingen van het oorlogsrecht, maar zeiden dat ze onder de voorwaarden van de wapenexportvergunning alleen konden oordelen over de vraag of de regering een redelijke afweging had gemaakt om de export door te laten gaan en dat er geen mogelijkheid was voor een rechter om in te grijpen.

Mensenrechtengroeperingen, waaronder de Nederlandse tak van Oxfam, zeiden dat Israël F-35 vliegtuigen, waarvoor Nederland reserveonderdelen leverde, gebruikt bij bombardementen in Gaza, waardoor burgers omkomen bij grootschalige bombardementen die oorlogsmisdaden kunnen zijn.

De mensenrechtengroepen voegden eraan toe dat het voorkomen hiervan belangrijker is dan dat Nederland zijn handels- of politieke verplichtingen jegens bondgenoten nakomt.

Nederland herbergt een van de regionale opslagplaatsen voor onderdelen van F-35 straaljagers die eigendom zijn van de VS en die vervolgens worden gedistribueerd naar landen die erom vragen, waaronder Israël.

Israël ontkent oorlogsmisdaden te plegen in zijn voortdurende agressie tegen Gaza sinds 7 oktober, ondanks zijn bombardementen en grondoperaties, die tot nu toe ongeveer 19.000 Palestijnen hebben gedood, van wie de meesten vrouwen en kinderen zijn, en meer dan 50.000 hebben verwond.
©Middleeastmonitor

Reactie.

Wie wil op de plaats van deze rechters gaan zitten? Ik niet, zeker niet! Het vreemde is dat kromme rechters een andere ingangshoek weten te vinden dat de eisers voor ogen hebben. Dat komt steeds meer voor in de Nederlandse rechtspraak! Maar veel mensen vragen zich af of dit juist is. 

Want laten we eerlijk zijn, de eis is dat door het leveren van onderdelen van een moordwapen dit moordwapen gebruikt kan worden om veel mensen in één klap te doden of te verwonden. En ieder kind weet dat dit gaat gebeuren. Nu vraag ik me af of deze rechtsfiguren beschuldigt kunnen worden voor of aan dood door schuld! Want dat is de werkelijkheid! Deze rechtsfiguren hebben een beslissing genomen die veel doden tot gevolg kan hebben!

Gezien de ervaringen die de zonder enige terughoudendheid gewetenloze bombardementen met gevolg tot de genocide in Palestina een dagelijks realistisch beeld is dat uitgevoerd wordt door de Israëlische militaire vliegtuigen, kunnen we er niet omheen dat deze vliegtuigen de bron zijn van het doden van onschuldige en weerloze mensen!

In mijn ogen kunnen, en moeten, de betrokken rechters zich inspannen deze vergissing terug te draaien en niet toe te staan de onderdelen des doods naar de moordmachines, de Israëlische luchtmacht, te sturen! Hiermee kunnen deze rechters laten zien dat het recht in Nederland nog steeds functioneert!  Zo niet, dan denk ik dat deze rechters hun ziel zeer zwaar belasten!  Dit is tevens een zeer zware belasting voor hun gezondheid omdat dit een zeer traumatische emotionele aanval is op hun menszijn!  Maar er is meer!

Nu weet ik dat er enorme lijsten zijn met de namen van figuren die, als de tijd daarvoor rijp is, opgepakt worden en voor een militair tribunaal zich moeten verantwoorden. Persoonlijk wil ik niet in de schoenen staan van deze figuren omdat het militair recht iets anders is dan het civiel recht. Het militair recht kent ook nog de doodstraf!  Gezien dit een civiele rechtszaak is die gaat over militaire goederen, kan het zijn dat militaire rechters hier anders over denken dan civiele rechters. Want het oorlogsrecht kan met deze uitspraak geschonden worden!

© Piki Onder dit pseudoniem publiceert de schrijver op Facebook, daar ondervindt je meer en meer censuur vandaar dat de artikelen ook hier gepubliceerd worden. Bovendien verlaten steeds meer mensen Facebook of hebben dit ‘sociale’ platform nog nooit gebruikt.Nu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk