2024: Dé weg naar een Multipolaire Wereld [orde]

Save as PDF 

Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde 3 jaar ‘zichtbare’ dictatuur + dag #281


Multipolair, de plus en de min die elkaar in balans houden, de plus en de min die elkaar aantrekken en afstoten zoals een magneet, een natuurlijke balans. Laat maar komen die Multipolaire Wereld !! Love it !!


Even terug in de geschiedenis, ieder dorp had een burgermeester, een gemeenteraad en was er ergens iets dat de aandacht vergde dan kon je die persoon even aanspreken op straat als je hem tegen kwam of een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek. 

Daarna kwam de gemeentelijke herindeling, alles moest “efficiënter”, grotere gemeentes en de afstand tussen de burger en bestuurder werd groter en groter, langzaam uitgroeiend tot een ware kloof. En werd het nu door die efficiëntie allemaal goedkoper voor de burger, je mag zelf het antwoord geven, … [?]

Dat ging op landelijk niveau ook zo, van de Benelux naar de EEG en de geforceerde EU want Frankrijk en Nederland waren beiden tegen dit grondwettelijk gedrocht. 

De banken waren al jaren de echte machthebbers in de gehele wereld die het gehele bedrijfsleven, de politiek en instanties in hun macht hadden. Die macht werd goed en kwaadschiks behaald en als het moest met pure afpersing zoals dat gebeurde met Mossad agent Jeffrey Epstein op zijn seks eiland.

De EU, de VN de WHO de FED, etc allerlei duistere machten die als doel hadden een Unipolaire wereldmacht te creëren die al bijna tot stand was gekomen. Men noemde dat maar al te graag de Nieuwe Wereld Orde. Zoals je echter in het artikel van Mike Donkers hebt kunnen lezen was dat “nieuwe” niets anders dan de Nazi Wereld Orde, waar het Nazi niet staat voor de Duitse machthebbers maar de Zionisten die altijd al achter de schermen de touwtjes meedogenloos in handen hadden.

Maar toen kwamen er andere krachten. Hoe het precies exact zit weet ik nog niet maar deze namen staan op mijn netvlies. Trump, Putin en Xi. 

Plotseling was er een nieuw woord dat ik niet meer ga vergeten. Een Multipolaire wereld, waar vooral Putin de vaandeldrager werd met de BRICS landen in zijn kielzog.

De grootte en snelheid waarmee dit plaatsvond, bewust door de MSMedia buiten ons gezichtsveld gehouden, dat maakt dat die gedroomde Unipolaire NWO nu al op een mislukking is uitgelopen en de enige mogelijkheid die de Deep State (lees de zionisten) nu nog -zou kunnen redden- is een derde wereld oorlog. Maar de macht hebben ze niet meer, het Multipolaire blok is al te machtig geworden en hun plus en min polen trekken elkaar al aan. Onlosmakelijk aan elkaar verbonden.

Het idee is simpel, terug naar soevereine landen die ieder hun eigen wetten scheppen (hopelijk op het Constitutionele model gestoeld). Voor de internationale handel kan men dan een ieder met een ieder ander land persoonlijke afspraken maken op basis van vertrouwen, de gun factor en culturele overeenkomsten. 

Dat zou ook op lokaal niveau weer gerealiseerd kunnen worden onder het moto;

“Terug naar de toekomst”

Dit is wat ik nu zie gebeuren.

Terwijl de economen nog steeds praten in orde van de grote machtsblokken zie je overal in de EU de komende omwenteling naar de rechtse populisten (gevreesde vertegenwoordigers van hét volk, vandaar de negatieve inslag uit de linkse dictatoriale hoek). Die populisten spreken overal maar over een ding in hoofdzaak. Nexit, Frexit en de bekendste de Brexit een EXIT het verlaten van de Europese Unie, waarbij het laatste -de unie- nooit meer als een mode woord is geweest. Men spreekt van een unie maar in werkelijkheid werd een pure dictatuur uitgerold die we vooral na de C19 hoax gestalte zagen krijgen. 

Voordat je een nieuw huis gaat bouwen zal je eerste het oude huis moeten afbreken tot en met de fundering om het goed te doen.

Dat is wat we nu zien in de wereld, we zien de oude machtsstructuren ten onder gaan. Een spirituele oorlog rechtsreeks tegen het volk. Het gedroomde genetica plan om de wereld bevolking in te dammen, letterlijk uit te moorden. De Vaccinatie-wapens laten nu hun potentiële destructieve werk zien. Miljarden mensen zijn in die val getrapt ondanks verwoede pogingen van de alternatieve media en medemensen! Maar ook daar hebben de deze globalisten steken laten vallen en in hun haast werden producten afgeleverd die onvoldoende gekoeld snel een groot deel van hun werkzaamheid verloren zo het zich nu laat aanzien volgens artsen / wetenschappers die aan de goede kant van de streep staan. 

Buiten het zicht van de mensen die geen X (Twitter) gebruikers zijn of lezers van alternatieve media, wordt nog steeds het beeld in stand gehouden dat de Unipolaire wereld op winst staat. Maar anderen zien overal ter wereld de massale opstanden van burgers tegen de politieke wereld dictatuur.

Mensen weten nog niet dat Obama ontmaskert is als verrader met een vervalst paspoort zoals nu inmiddels onomstotelijk gerechtelijk is bewezen. Dus al zijn wetten en maatregelen kunnen rechtsreeks de vuilnisbak in, … op het moment dat de macht van de MSMedia gebroken gaat worden. Lees op het moment dat alle shit in deze wereld tegelijk over ons uitgestort gaat worden want alles is met elkaar verbonden zoals een oud gebouw met donderend geweldig gelijk helemaal in elkaar donderd. Het puinruimen en fundering vernietigen komt later aan bod. 

Het EU machtsblok heeft met de sancties tegen Rusland en de bewuste creatie van energie schaarste zoals onder andere het versnelt sluiten van kerncentrales in Duitsland en de Nederlandse gasbel op slot gooien een economische neerwaardse spiraal gecreëerd. Frankrijk werd in Afrika afgesneden van goedkope grondstoffen voor de kerncentrales waardoor overal in de EU de prijzen exploderen, het volk (populus) kan de rekeningen niet meer betalen en daarmee heeft de EU de opstanden over zichzelf afgeroepen, het schot in de voet. ‘Men’ bevindt zich nu in een spagaat en de onrusten zijn niet meer te beteugelen met het aloude NWO plan om orde uit chaos te scheppen. OMDAT, omdat zestig procent van de wereld economie al een andere koers heeft ingezet en die smeken de oude machthebbers niet meer om hulp maar lachen ze in hun gezicht uit en zien overal mogelijkheden om zaken te doen buiten de oude orde om.

Weer moet ik aan die oude Q post denken.

“Onderbreek nooit een vijand die bezig is zichzelf te vernietigen”

De onlogische machtsgreep maatregelen als stikstof en Co2 leugens zijn ballonnetjes die zo doorgeprikt zijn en geen aanhang vinden in landen die de multipolaire denkbeelden aanhangen zoals de bouw van 600 zeshonderd (!) kolen centrales in China.

Bij het oude denken meet men de multipolaire wereld nog aan de militaire macht van een land. Maar wat als een land het mandaat niet meer krijgt van het volk om die militaire macht te benutten [?] Lees, wat als het leger geen orders meer gaat opvolgen [?], ze hebben immers een thuisfront waar alles duurder werd en waar de familie slachtoffer werd van de vaccin-wapens [!] En alweer een valse vlag creëren om een oorlog mandaat te krijgen op wereldschaal is niet 1-2-3 gedaan. Met de goud gedekte Roebel draait ondanks de oorlog inspanning de Russische economie echter in een opwaartse richting.  

NWO sprookje een verloren zaak

BRICS vertegenwoordigt nu al de helft van de wereldpopulatie en meer dan dat in economische opzicht. Tel daarbij op het bezitten van grondstoffen en de rij landen die zich ook willen aansluiten en je weet al dat het NWO sprookje een verloren zaak is. Xi heeft lang gepleit voor de toelating van nieuwe leden om de stem van het blok op het wereldtoneel te versterken en de uitbreiding komt net op het moment dat Beijing probeert zijn internationale invloed te behouden en uit te breiden in het licht van de steeds meer gespannen relaties met de VS van Biden.

Zo gauw als de wereldbevolking gaat ontdekken dat de N van NWO staat voor Nazi en de link gelegd is naar de zionisten van deze wereld gaat er verdere ontwaking ontstaan. Met het openbaren van de Jeffrey Epstein / Ghislaine Maxwell criminele kinderhandel / pedo / adrenochrome klanten lijst gaat letterlijk ‘de pleuris’ uitbreken. Daarmee is gelijk het voortbestaan van de staat Israël een groot vraagteken nu zij zich daar laten zien van de slechtste kant met de genocide in Gaza. Bovendien is nu hun goodwill Holocaust puzzelstukje ‘oh wat zijn we zielig’ ook al onthuld en kan op zijn juiste waarde ingeschat worden.

Het deel van de wereld dat zich vroeger “het vrije westen” pleegde te benoemen moet zich al jaren bedienen van censuur zoals het blokken van Russisch nieuwsmedia en sociale media censuur. Met alle macht probeert men nu wetten erdoorheen te drukken als een internet paspoort en de digitale CBCD munt met het daaraan gekoppelde Sociale Krediet systeem. Maar met wat voor nut, als bij voorbaat al vast staat dat minimaal de helft van de wereld niet mee gaat doen !!

IK ZIE, IK ZIE, WAT JIJ NIET ZIET, …

Ken je dat kinderspelletje nog, daar dacht ik aan toen ik mijn onderzoek deed voor dit artikel en stukken zat te lezen van de MSM en economen. Mensen die krampachtig het beeld van de unipoliare wereld proberen vast te houden, omdat ze ook wel weten dat als eenmaal het deksel van de beerput af gaat ook hun status aan flarden gaat want alles is terug te vinden op internet, dat is niet met een boekverbranding goed te maken. 

Een econoom schreef; “Een multipolaire wereld is per definitie instabiel”. Wellicht waar vanuit het oude economische denken maar zelf heb ik daar andere gedachten over. Het; ‘waar waren jullie toen wij jullie nodig hadden’ kan een resolute afwijzing worden van de globalisten en een sterke goodwill band scheppen met elk multipolaire land op voorhand. 

Nergens maar dan ook nergens heb ik een spoortje kunnen ontdekken van de onstabiele zakenwereld gestoeld op corruptie en omkoping. Logisch want daar houdt men wijselijk de mond omdat iedereen die daarbij betrokken is geraakt zal worden door het naderende onheil waar met een donderend geraas het oude economische handelshuis ten gronde zal storten. 

En daar kunnen wij -het volk- blij om worden. Bericht delen: Bericht delen op je eigen website of blog.
Graag, zo werkt het, …Mijn oude protestliedje uit 2010 maar eigenlijk voor -NU- geschreven:
Hope Comes In The Dark – River Zydeco Band feat Me Myself and I


Bij elke website zou je bij het eerste bezoek moeten kijken wie de schrijver is en wat hem motiveert om dit te doen, mag ik je uitnodigen om even te kijken met wie je te maken hebt, of je een klik hebt met mij. Uitzoeken of je dezelfde visie hebt?Over mij: Statement, visie en doelNu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk