Remigratie – hoe nodig is dit?

Save as PDF 

Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde 3 jaar ‘zichtbare’ dictatuur + dag #265


Wat vandaag onmogelijk lijkt, zal morgen routine zijn!Het Westerse establishment op het gebied van buitenlands beleid, a.k.a. de Blob, is als de dronkaard die onder een straatlantaarn naar zijn autosleutels zoekt. Hij weet dat hij ze daar niet heeft laten vallen, maar hij kan daar zien. Bij het identificeren van bedreigingen voor het Westen en zijn vitale belangen kan de Blob alleen die bedreigingen zien die zich voordoen op een oost- west-as, d.w.z. China en Rusland. Maar het dodelijke gevaar voor de VS, Europa en de rest van het noordelijk halfrond komt uit het Zuiden. Voor dat gevaar is de Blob blind.

Wat is dat gevaar?

Massa-immigratie uit plaatsen met disfunctionele culturen. Ondanks de “multiculturele” onzin zijn er maar twee culturen succesvol gebleken, de Westerse en de Chinese. Daarom worden Chinese immigranten snel succesvolle middenklasse burgers in Westerse landen. Mensen die over de zuidelijke grenzen van Europa en Amerika stromen, komen van plaatsen waar niets werkt. De oorzaak van hun mislukking is in wezen cultureel. Klimaatverandering, verschuivingen in wereldhandelspatronen, socialistische regeringen die de lokale economie vernietigen, enz. zijn allemaal factoren. Maar functionele culturen kunnen met deze problemen omgaan. Zuid-Amerikaanse, Afrikaanse en islamitische culturen kunnen dat niet, schrijft William S. Lind.

Dus vluchten hun mensen, op zoek naar een plek waar het wel werkt. Maar ze nemen de cultuur die ze ontvluchten met zich mee, want dat is alles wat ze kennen. Overal waar ze zich in groten getale vestigen, volgen criminaliteit, oneerlijk zakendoen, veronachtzaming van burgerplichten en algemeen verval. Wat ons land was, wordt langzaam het hunne.

De Blob kan niets van dit alles waarnemen, deels vanwege hun cultureel marxisme, deels omdat ze alleen bedreigingen van andere staten herkennen en vooral omdat een oost-west oriëntatie op de bedreigingen van Rusland en China het geld doet stromen. Grenzen verdedigen vereist geen biljoen dollar kostende gevechtsvliegtuigen (zoals de vliegende piano die de F-35 is). Het biedt geen luizenbaantjes voor bureaucraten van de buitenlandse dienst. Het genereert geen nutteloze conferenties waar denktank “experts” hun bestaan kunnen rechtvaardigen tegenover hun donateurs. Dus laat het politieke establishment hier en in Europa het kattenluikje open en miljoenen dieren dringen onze huiskamers binnen.

De oost-west fixatie van de Blob vertegenwoordigt het hoogste niveau van fouten in het buitenlands beleid, een verkeerde oriëntatie op het grote strategische niveau. We hebben de gevolgen van zo’n fout eerder gezien, in 1914. De drie christelijke, conservatieve monarchieën van Rusland, Duitsland en Oostenrijk-Hongarije richtten zich allemaal op elkaar als de belangrijkste bedreiging. De echte bedreiging was de seculiere democratie. Als ze zich daartegen hadden verenigd, waren ze nu misschien nog steeds onder ons. In plaats daarvan vernietigden ze elkaar en de slechtste president ooit van Amerika, Woodrow Wilson, en een man genaamd Lenin die in een café in Zürich zat, waren de overwinnaars. Dat is de omvang van de catastrofe die een verkeerde oriëntatie op het grote strategische niveau kan veroorzaken.

Zoals Lenin vroeg, wat moeten we doen? Er is een antwoord in opkomst in Europa: remigratie. Hoewel zowel Europa als de VS te maken hebben met massale invasies van immigranten, zijn hun problemen niet identiek. De meeste mensen die over de Rio Grande zwemmen zijn christen. Degenen uit Venezuela behoorden in veel gevallen tot de middenklasse totdat het socialisme de economie van hun land vernietigde. Ze komen sneller dan wij ze kunnen accultureren, maar met tijd en een sterke beperking van de stroom kunnen de meesten Amerikaan worden.

De moslims die over de Middellandse Zee Europa binnenstromen zijn een heel andere zaak. Zij zullen zich nooit aanpassen. Hun religie verbiedt het. Wanneer in Groot-Brittannië paraderende moslims spandoeken dragen met de tekst “Islam: Our Religion Today, Your Religion Tomorrow”, suggereren ze niet dat de Britten een keuze zullen hebben.

Europese conservatieven stellen het enige antwoord voor dat de Europese beschaving in stand kan houden: remigratie. Opnieuw immigreren betekent ze terugsturen.

Dit is hoe het zou kunnen werken. Zodra een illegale vreemdeling aankomt op een Europese kust, wordt hij of zij aan boord van een schip gezet. Containerschepen met kale woonverblijven gemaakt van zeecontainers kunnen veel mensen bevatten. Als het schip of de schepen vol zijn, brengen ze de would-be indringers terug naar een niet-Europese kust. In het ideale geval is dat de kust vanwaar ze naar Europa zijn gevaren en is het land daar bereid hen op te nemen. Als dat niet het geval is, hebben de Europese marines plotseling een missie. Ze maken een amfibische landing, dumpen de illegalen aan land en vertrekken. De boodschap zal snel duidelijk worden: als je Europa haalt, zal je verblijf in uren worden gemeten. In het licht van die realiteit zou de stroom over de Middellandse Zee opdrogen.

Is Europa hiertoe in staat? Fysiek, ja. Politiek gezien, nog niet. Maar het echte rechts van Europa is aan het opkomen, en invasies vanuit het globale zuiden geven hen de wind in de zeilen. Wat vandaag onmogelijk lijkt, zal morgen routine zijn.
©William S. Lind

Reactie.

En alweer krijgt Pim Fortuin gelijk. In een vergadering gaf Pim aan dat het bijna onbeperkt toelaten van migranten gelijk is aan de vijfde colonne, Duitsers die in een ander land verbleven om daar voorbereidingen te treffen dat land schade toe te brengen waardoor de invasie makkelijker werd!

Nu zal het niet zo ver komen dat de Arabische, of Afrikaanse landen een oorlog plannen Europa binnen te vallen, maar wat wel kan gebeuren is dat de Islam hier te veel invloed kan krijgen!

Echter de grote vraag is, en weinigen stellen deze vraag, en niet eens aan zichzelf, waarom laten wij zoveel mensen met een totaal andere cultuur toe?

Ja, ik weet dat politici zich deze vraag niet stellen omdat die een heel andere agenda hebben waar ze zich deze vraag niet hoeven stellen! Hun antwoorden hebben ze al gegeven! Menselijkheid, we hebben deze mensen nodig om werk te doen dat niet meer gedaan wordt door Nederlanders. Dan vraag ik me af hoeveel werkloze we hebben in Nederland. Ook vraag ik me af hoeveel mensen er in een sociale uitkering zitten die wel kunnen en willen werken! Dat heb ik opgezocht op de website van het CBS!

In Nederland zijn 366.000 mensen die werk zoeken. Maar er zijn 4.913.178 mensen die een uitkering hebben. Dit zijn de cijfers van maart dit jaar. Hoeveel mensen kunnen werken staat er natuurlijk niet bij. Maar het bewijst wel iets. Het bewijst dat we de enorme instroom van buitenlanders niet nodig hebben om hier te werken! 

Deze mensen wonen in gebieden waar oorlog is. Oekraïne bijvoorbeeld! In het westen van Oekraïne is er geen oorlog. Dus de rivier de Djepper kan men nemen als lijn. Waarom worden de mensen die uit gebieden komen waar werkelijk oorlogsgeweld is niet opgevangen in de gebieden waar geen oorlogsgeweld is? Waarom stromen miljoenen Oekraïners over hun eigen grenzen naar de rest van Europa?

In 1985 schreef ik dat de meeste migranten- 85%- hier komen om economische redenen. En dat is nog steeds zo. 

Onze cultuur wordt aangetast door de culturen die naar Europa komen. De financiële situatie in Europa staat op instorten! De economisch situatie in Europa staat op instorten. De defensieve situatie in Europa staat op instorten. De Europese Unie staat op instorten! De Europese commissie dicteren landen tot verkeerd beleid, dicteert landen wapens en geld te sturen naar Oekraïne, dicteert landen verkeerde beslissingen te nemen in verband met wat de VS dicteert. Dat is duidelijk zichtbaar aan het volkomen verkeerde beleid betreffende de sancties tegen Rusland die door de VS aan Europa worden opgelegd. En waar alleen de VS van profiteert omdat die hun te dure, vieze en milieuvervuilende schaliegas aan Europa verkopen!

En wat hebben de gelukzoekers die naar Europa gelokt worden hiermee te maken? Dat merken we pas aan den lijve wanneer het nog slechter gaat in Europa en we geen opvang, geen toelage, geen woningen, geen werk, en geen andere voorzieningen hebben om deze mensen hier menswaardig op te vangen kunnen bieden. Dan komen deze mensen in verzet, gaan rechten willen en pakken waar ze denken recht op te hebben! Hier zullen slachtoffers vallen, Nederlandse en Europese burgers die al moeten bloeden door het domme en volkomen verkeerde overheidsbeleid!

Dus zal er een scheuring komen in en tussen de migranten en burgers in Europa. De geheime diensten weten dit. Diensten die politici informeren hierover. Diensten die met elkaar in contact staan! Om er enkele te noemen die zich hiermee bezighouden. AIVD, MI5, NSA, Shin Bet ADIV, DCR, MAD, SDLI, AISI en meerdere in Europa en ook daarbuiten.

Dus Europese politici weten van de gevaren verbonden aan de schijnbaar onbeperkte toelating van migranten in Europa! Is het dan niet zeer vreemd dat dit maar doorgaat? Is het niet vreemd dat de Europese Commissie en Europese politici dit geen halt toeroepen? Of is hieraan een andere motivatie verbonden. Gebeurt dit met opzet? Is dit in opdracht van b.v. het WEF, NWO, VN? Wanneer dit zo is, en alles wijst daarop, dan moeten deze politici afgezet worden.

Waarop wachten we nog op onze eigen ondergang?

© Piki Onder dit pseudoniem publiceert de schrijver op Facebook, daar ondervindt je meer en meer censuur vandaar dat de artikelen ook hier gepubliceerd worden. Bovendien verlaten steeds meer mensen Facebook of hebben dit ‘sociale’ platform nog nooit gebruikt.Nu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk