NAVO-chef etaleert hypocrisie ten voeten uit!


Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde 3 jaar ‘zichtbare’ dictatuur + dag #262


NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg toonde de hypocrisie van de NAVO tijdens een gesprek met verslaggevers voorafgaand aan de vergadering van de NAVO-ministers van Buitenlandse Zaken in Brussel op 28 november.Gevraagd door een verslaggever over de Amerikaanse en Europese worstelingen om Oekraïne te blijven voorzien van wapens en munitie, antwoordde Stoltenberg: “Het is onze plicht om ervoor te zorgen dat we Oekraïne voorzien van de wapens die ze nodig hebben. Want het zal een tragedie voor de Oekraïners zijn als president Poetin wint,” schrijft Ted Snider.

De tragedie voor de Oekraïners is al gebeurd. Hun infrastructuur en economie zijn verwoest, hun bevolking is verspreid, hun familieleden zijn dood of gewond en hun land is verloren. De grotere tragedie die nog moet komen is niet het einde van de oorlog, maar het voortduren ervan. In de eerste weken van de oorlog hadden de Oekraïners bijna al hun land kunnen behouden en bijna geen levens hoeven te verliezen voor een belofte om zich niet bij de NAVO aan te sluiten. Het politieke Westen beval hen om weg te lopen van de onderhandelingstafel en het slagveld op te gaan. Ze beloofden hen – direct of indirect – zoveel militaire en financiële steun als nodig was, voor zo lang als nodig was. Bijna twee jaar later zal Oekraïne waarschijnlijk dezelfde belofte moeten doen, maar ze hebben dat land verloren en ze hebben die levens verloren.

Rusland heeft Oekraïne tragedie gebracht; de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en hun NAVO-bondgenoten hebben die tragedie opgeblazen en uitgebreid. De tragedie is nu niet het beëindigen van de oorlog, zelfs als dat betekent dat “Poetin wint”. De tragedie is nu dat de NAVO bereid is door te gaan met het voeden van een oorlog waarvan ze weten dat Oekraïne die niet kan winnen. “Toen Oekraïne dit voorjaar zijn grote tegenoffensief lanceerde,” berichtte The Wall Street Journal, “wisten Westerse militaire functionarissen dat Kiev niet alle training of wapens had – van granaten tot oorlogsvliegtuigen – die het nodig had om de Russische troepen te verdrijven.” De Oekraïense opperbevelhebber Valery Zaluzhny heeft gezegd dat de oorlog een “patstelling” heeft bereikt die na verloop van tijd alleen maar in het voordeel van Rusland kan uitpakken.

De tragedie voor de Oekraïners zou niet het onderhandelen over een einde van de oorlog zijn, maar het uitoefenen van de “verplichting” door de NAVO om de oorlog voort te zetten.

Stoltenberg gaf een tweede reden om Oekraïne te blijven voorzien van de wapens die ze nodig hebben; zodat de Oekraïners kunnen blijven sterven voor NAVO-doelstellingen en NAVO-veiligheid. Als de oorlog nu eindigt, “wordt het gevaarlijk voor ons,” zei Stoltenberg. De Verenigde Staten “zullen steun blijven geven” aan Oekraïne “omdat dit in het belang is van de veiligheid van de Verenigde Staten.” De NAVO moet “op koers blijven”, want “dit gaat ook over onze veiligheidsbelangen.”

Stoltenberg weet dat deze oorlog niet wordt gevoerd omdat Rusland ander grondgebied wilde veroveren; Stoltenberg weet dat deze oorlog wordt gevoerd omdat Rusland zijn grondgebied wilde verdedigen. Deze oorlog vond niet plaats omdat Rusland een bedreiging vormde voor het grondgebied van de NAVO, maar omdat de NAVO een bedreiging vormde voor het Russische grondgebied. Hoe weten we dat Stoltenberg dit weet? Omdat hij het heeft gezegd.

Poetin “stuurde een ontwerpverdrag dat ze door de NAVO wilden laten ondertekenen, om te beloven dat de NAVO niet meer zou uitbreiden,” zei Stoltenberg op 7 september 2023. “Dat… was een voorwaarde om Oekraïne niet binnen te vallen.” Vervolgens zei hij dat toen “we dat niet ondertekenden… hij ten strijde trok om te voorkomen dat de NAVO, meer NAVO, dicht bij zijn grenzen zou komen.”

“President Poetin,” concludeerde Stoltenberg, “viel een Europees land binnen om meer NAVO te voorkomen.”

Stoltenberg heeft publiekelijk verklaard dat hij zich ervan bewust is dat deze oorlog niet werd uitgevochten omwille van Amerikaanse of NAVO-veiligheidsbelangen, maar omwille van Russische veiligheidsbelangen.

De Amerikaanse minister van Defensie Lloyd Austin heeft onlangs ook gezegd dat de Verenigde Staten Oekraïne moeten blijven steunen, omdat Rusland anders zou winnen en zou oprukken naar de Baltische staten, Polen en verder. De Russische minister van Buitenlandse Zaken, Sergey Lavrov, bespotte Austin door te zeggen: “Dit komt van een man die een hoge positie bekleedt en alleen maar deskundige meningen kan ontvangen… en die alleen maar kan begrijpen wat er in Oekraïne gebeurt en dat Rusland nooit agressieve of expansionistische plannen heeft gehad en ook nooit kan hebben.”

De hoofdonderhandelaar van Oekraïne in de gesprekken met Rusland in Wit-Rusland en Istanboel heeft onlangs ook gezegd dat het stoppen van de uitbreiding van de NAVO naar Oekraïne en de grenzen van Rusland het “belangrijkste punt” was voor Rusland en dat “al het andere slechts retoriek en politieke ‘smaakmakers’ waren.”

Stoltenberg zegt dat als Rusland wordt toegestaan om te winnen “de boodschap aan alle autoritaire leiders – niet alleen in Moskou, maar ook in Peking – is dat als ze het internationaal recht schenden, als ze een ander land binnenvallen en geweld gebruiken, ze krijgen wat ze willen. Dit gaat dus over het hele idee van een op regels gebaseerde internationale orde, waar territoriale grenzen worden gerespecteerd.” 

Stoltenberg stapt over van “internationaal recht” naar “op regels gebaseerde orde” omdat zijn zaak niet kan worden gemaakt zonder hypocrisie over het eerste. Het internationaal recht geldt in gelijke mate voor iedereen. Maar de Verenigde Staten of de NAVO zijn vaak met geweld andere landen binnengevallen en hebben hun territoriale grenzen niet gerespecteerd: Panama, Grenada, Libië, Kosovo, Irak en Syrië. Vóór Oekraïne had het moderne Rusland dat niet gedaan. Maar de op regels gebaseerde orde, in tegenstelling tot het internationaal recht, geeft Stoltenberg de mogelijkheid om aan te voeren dat Rusland de regels heeft overtreden maar de VS en de NAVO niet, omdat de regels gaandeweg worden verzonnen zodat de Verenigde Staten er altijd binnen vallen en Rusland er altijd buiten. Onder de ongeschreven, op regels gebaseerde orde worden regels toegepast als ze in het voordeel van de VS zijn, terwijl de VS wordt vrijgesteld als dat niet zo is.

Amerikaanse en NAVO-steun voor Oekraïne kan te maken hebben met Amerikaanse vasthoudendheid aan het handhaven van het op regels gebaseerde systeem, maar de Verenigde Staten zijn geen handhaver van internationaal recht.

Stoltenbergs derde reden om door te gaan met de oorlog in Oekraïne komt rechtstreeks uit het Amerikaanse script: “… we moeten ze blijven steunen, ook in de wetenschap dat hoe sterker Oekraïne is op het slagveld, hoe sterker het handvat zal zijn aan de onderhandelingstafel.” Dat punt is gepasseerd. Oekraïne bevindt zich in een zwakkere positie op het slagveld dan voor het tegenoffensief. Rusland wint de landoorlog, de uitputtingsslag op wapens, de uitputtingsslag op levens en de technologische oorlog. Oekraïne had een betere plaats aan de onderhandelingstafel in de eerste weken na de invasie, toen het politieke Westen hen beval om te stoppen met onderhandelen. Een jaar geleden bevonden ze zich in een betere positie toen ze gebieden in Kherson heroverden vóór het tegenoffensief. In plaats van de positie van Oekraïne op het slagveld of aan de onderhandelingstafel te versterken, lijkt het steunen van de voortzetting van de oorlog Oekraïne in een steeds zwakkere positie te brengen. De voorwaarden die Oekraïne vandaag krijgt aangeboden, zijn waarschijnlijk veel slechter dan de voorwaarden die aan het begin van de oorlog werden aangeboden. En morgen zullen ze waarschijnlijk nog slechter zijn.

De laatste dwaasheid van de westerse wereld – Poetin 9 mei speech

Stoltenberg zegt dat “als je een onderhandelde, vreedzame oplossing wilt, die ervoor zorgt dat Oekraïne zegeviert als een soevereine, onafhankelijke natie, dan is de beste manier om daar te komen het blijven geven van militaire steun aan Oekraïne.” Maar het is niet oorlog die de soevereiniteit van Oekraïne zal garanderen. Zoals Lavrov onlangs aangaf, erkende Rusland de soevereiniteit van Oekraïne op basis van een onafhankelijkheidsverklaring en een grondwet die de neutraliteit van Oekraïne en zijn niet-lidmaatschap van de NAVO vaststelde, en Rusland zal dit blijven doen wanneer deze voorwaarden opnieuw worden ingesteld. De beste manier om de territoriale integriteit en soevereiniteit van Oekraïne te garanderen is niet om het te helpen vechten voor het recht om lid te worden van de NAVO, maar om het aan te moedigen te beloven geen lid te worden van de NAVO.

Tot slot toonde Stoltenberg de hypocrisie van de NAVO niet alleen door wat hij zei, maar ook door wat hij niet zei. Als de woorden die Stoltenberg zei bedoeld waren om Westerse oren te bereiken, dan zullen de woorden die hij niet zei het luidst klinken in Oekraïense oren. Hoewel Oekraïne deels vecht voor het recht om lid te worden van de NAVO, is dat het enige dat Stoltenberg Oekraïne hypocriet genoeg niet heeft aangeboden. De “geallieerden hebben de laatste keer op de NAVO-top met alle aanwezige leiders in Vilnius” keer op keer verklaard dat ze Oekraïne zullen “steunen”, dat ze hun steun aan Oekraïne zullen “opvoeren”, dat ze Oekraïne zullen “helpen … om hun leger te moderniseren” en dat ze zullen “zorgen voor volledige interoperabiliteit tussen de Oekraïense strijdkrachten en de NAVO-strijdkrachten”. Het enige wat Stoltenberg niet zei dat de NAVO Oekraïne heeft aangeboden is lidmaatschap van de NAVO.

Oekraïne zou moeten vechten om de nadruk die de NAVO legt op het recht van een land om zijn eigen bondgenootschappen te kiezen en zich bij de NAVO aan te sluiten, zonder dat het lidmaatschap van de NAVO wordt aangeboden. Dat is de laatste hypocrisie die volledig tot uiting komt in Stoltenbergs commentaar aan verslaggevers.
©Ted Snider

Reactie.

Het is misdadig! Maar figuren in dergelijke posities kunnen zich dit permitteren! Mensen opofferen om geen gezichtsverlies te leiden! Want Stoltenberg weet ook dat aan Oekraïnse kant al meer dan 550.000 mensen zijn gesneuveld! Maar denk niet dat dit enige invloed heeft op dit figuur! Het is ook onbegrijpelijk dat figuren als Biden, maar ook dichter bij huis, Rutte en b.v. ook Ursela von der Leyen nog steeds wapens en geld blijven sturen naar nog meer doden, gewonden en lijdende mensen! Dus we mogen en kunnen niet verwachten dat daar een vrede vandaan komt. Die vrede moeten wij afdwingen. En dat is erg moeilijk, want wij hebben geen macht! Althans, dat denken we. Maar omdat we medeverantwoordelijk zijn zullen we als totale Europese bevolking ons moeten organiseren en verenigen!

Dit kunnen de laatste oorlogen zijn. De oorlog in Oekraïne en de oorlog Palestina! Maar dat kan alleen wanneer wij, de volkeren van Europa en de VS laten zien dat we het niet meer pikken dat onze energie, onze werklust, onze inventiviteit deels misbruikt wordt om andere mensen te doden. Want wij zorgen ervoor dat er geld is om wapens te maken, en dat gebeurt ook omdat er mensen zijn die de wapens maken. Ook dat moet stoppen. 

Hoe kunnen we dit eindigen? Dat kan alleen wanneer we ons verenigen, met elkaar zorgen dat er geen wapens meer gemaakt worden, dat we ervoor zorgen dat we niet meer produceren waarmee geld stroomt naar de figuren die oorlog willen voeren. Want wij worden misbruikt hiervoor!

Dus wanneer wij gezamenlijk dit misbruik kunnen stoppen, dan kunnen zij niets meer! Hoe kunnen we dat doen. Dat kan alleen wanneer wij bereid zijn offers te brengen. Ik schreef hier al eerder over in andere artikelen. 

Wij kunnen geen productie meer leveren dan alleen voedselproductie. Wij kunnen boeren helpen met het produceren van voedsel. Boeren zullen het voedsel verdelen. Mensen zullen op markten voedsel kunnen verdelen. Winkels kunnen hieraan medewerken door ook voedsel aan te bieden. Het moet alleen goed georganiseerd te worden. 

We zullen erop moeten rekenen dat hier represailles op zullen volgen. Overheden zullen elektra en andere vormen van energie afsluiten in een poging dit te breken. Dus is het zaak vroeg in het jaar hiermee te beginnen zodat de temperatuur ons minder parten kan spelen. Daarom zullen politie en legers hieraan mee moeten doen. Ik weet het, het lijkt een utopie! Maar weet je een andere oplossing, dan hoor ik dat graag!

© Piki Onder dit pseudoniem publiceert de schrijver op Facebook, daar ondervindt je meer en meer censuur vandaar dat de artikelen ook hier gepubliceerd worden. Bovendien verlaten steeds meer mensen Facebook of hebben dit ‘sociale’ platform nog nooit gebruikt.Nu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk