Europa is afgeschreven!


Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde 3 jaar ‘zichtbare’ dictatuur + dag #261


Vraag: Wat zijn de vooruitzichten voor de Russisch-Europese handels- en economische betrekkingen? Gezien het feit dat Rusland bijna een derde van de koolwaterstoffen levert aan Europa, dat blijkbaar op zoek is naar een alternatief. Hoe stelt Moskou zich de ontwikkeling van deze betrekkingen voor?En hoe weten we dat? Makkelijk, vandaag, bij Primakov Readings:

Sergey Lavrov: Ik zal niet eens proberen te raden wat Europa gaat doen. Ik denk dat ze (met uitzondering van de Duitse kanselier O. Scholz en vicekanselier R. Habeck) heeft begrepen waar ze terecht is gekomen.

Lees de statistieken over hoeveel keer de economische groei van de VS sneller is dan die van Europa. Frankrijk zal blijkbaar bij de “nul” zitten. De ooit “locomotieven” van de Europese economie (Duitsland, Groot-Brittannië) zullen naar beneden “groeien”. Na een reeks wetten die de Amerikanen hebben aangenomen om onder andere de inflatie te bestrijden, zijn de energieprijzen in de Verenigde Staten 4-5 keer lager dan in Europa, waar deïndustrialisatie plaatsvindt. Bedrijven die nadenken over hun toekomst verhuizen naar de Verenigde Staten. Ik ben ervan overtuigd dat dit geen toeval is, maar een bewust beleid van Washington. Want Europa is ook een concurrent die de Verenigde Staten niet nodig hebben. Ze hebben een groep “grijze” mensen nodig die doen wat ze bevelen. Ik wil de Europeanen niet beledigen, maar dit is precies hoe de huidige politieke elites handelen. Laten we eens naar de statistieken kijken. Het is nuttig om te begrijpen wat er aan de hand is.

Maar in dit stadium hoeven we niet na te denken over hoe we de betrekkingen met Europa kunnen herstellen. Nu moeten we nadenken over hoe we niet afhankelijk kunnen worden van de “kronkels” in de Europese politiek (vooral op het gebied van handel, economie en investeringen) die ze onder invloed van Washington maken. We moeten onszelf beschermen in alle belangrijke sectoren van onze economie (veiligheid en het leven in het algemeen), waarvan de toekomst van het land afhangt. We moeten zelfstandig alles produceren wat we nodig hebben voor veiligheid, economische ontwikkeling, het bieden van oplossingen voor sociale problemen, het introduceren van moderne technologieën (onlangs vond er nog een evenement plaats over kunstmatige intelligentie), om niet te lijden onder nieuwe “grillen” wanneer en als ze ons willen aanvallen met sancties. De beperkingen zijn nergens verdwenen. Het Westen wil alles “stiekem” op een sluwe manier afmaken. Bevriezen, tijdrekken (zoals het geval was met de Minsk-akkoorden), het naziregime in Kiev opnieuw bewapenen en hun hybride (of niet-hybride) agressie tegen de Russische Federatie voortzetten. Maar zelfs als alles voorbij is, zullen de meeste sancties blijven. We moeten naar ons eigen inzicht leven. Als en wanneer ze “nuchter worden” en ons iets aanbieden, zullen we tien keer nadenken, afwegen of alle voorstellen aan onze belangen beantwoorden en hoe betrouwbaar onze Europese collega’s zijn. Ze hebben hun vermogen om te onderhandelen en hun reputatie sterk ondermijnd. Het is misschien nog niet definitief.

Von der Leyen stelt 18 miljard euro voor Oekraïne in het vooruitzicht

Daar wordt alles beantwoord. En ja, Rusland zal alleen met Washington praten en alleen als ze ziet dat Washington bereid is om te praten. Nou, dit is wat er gebeurt als het middelbare school basketbalteam probeert te spelen met het NBA-team. Alles is berekend en voorspeld.
©Primakov Readings:

Reactie.

Is het nu duidelijk? Als Lavrov het zegt wordt er tenminste over nagedacht. Maar wanneer ik dit al meer dan een jaar schrijf besteed men er nauwelijks aandacht aan. En dat is nu het grote verschil! Iemand die aanzien heeft, die erg bekend is, heeft de aandacht. Dat wist ik al. Het is voor mij ook niet frustrerend. Het is gewoon zo! De andere kant is dat het zeer vreemd is wanneer je zomaar iedereen moet geloven!  Wat wel vervelend is dat zeer veel mensen luisteren naar politici! En juist politici zijn de aangewezen personen om te liegen, te verdraaien!

Politici hebben een zeer grote verantwoordelijkheid! Ze behoren in dienst te staan van en voor de bevolking van een land. Ze behoren een land goed te besturen. En dat is in tegenspraak met wat ze werkelijke doen. Althans veel Europese politici.

En dan vraag ik me af of het dommigheid is, onwetendheid, of dat ze bewust de Europese bevolkingen naar een afgrond duwen? Gezien de geslepenheid van politici en de kennis die ze hebben en de informatie die tot hun beschikking staat, ben ik bang dat het gemene opzet is.

Want ze weten dat, wanneer de energieprijzen stijgen, dit zijn weerslag heeft op de economie. Ze weten ook dat het geld dat naar Oekraïne gaat, ook gebruikt had kunnen worden om de bevolking te helpen. Maar nee, alles wordt duurder. De belastingen op producten worden verhoogd, waardoor het leven nog duurder wordt! De toestroom van migranten gaat nog steeds gewoon door, terwijl bekend is dat deze mensen zeer kostbaar zijn en niets toevoegen aan de economie van landen!

De Europese politici lopen aan de leiband van de VS en worden min of meer gedwongen sancties tegen Rusland in te stellen waardoor ze nog nauwelijks handel kunnen hebben met Rusland. 

Maar het ergste is dat de Russische bereidheid olie en gas te leveren aan Europa, ondanks de slechte verhoudingen, door Europa wordt afgebroken in opdracht van de VS. En wie profiteert hier het meest van! Juist, de VS. Want die leveren nu duur en zeer vervuilend schaliegas aan Europa. En Europa glijdt steeds meer af, zowel economisch als financieel. En wie moeten dat betalen? Juist, dat ben jij! Jij die het al moeilijk heeft het hoofd boven water te houden! Jij kunt al geen biologische producten meer kopen! Jij bent nu gedwongen het goedkope en voor de gezondheid slechte voedsel te kopen dat onverantwoordelijke producenten produceren. Producten waar je gezondheid van achteruit gaat, waar je ziek van wordt! En je durft dan niet meer naar de dokter omdat je een eigen bijdrage moet betalen, maar dat kan je niet!

Er kan maar één ding ons redden! Dat is niet door de Amerikanen die ons al zins het einde van de tweede wereldoorlog uitzuigen. Dat is om in eerste instantie een betere betrekking met Rusland tot stand te brengen zodat we laten zien dat we werkelijk te vertrouwen zijn en een goede partner kunnen zijn. 

Maar daarvoor is het nodig dat het hele zootje politici die nu de macht in handen hebben worden vervangen door eerlijke politici die werkelijk hart hebben voor de Europese bevolking en die bereid zijn goede betrekkingen met Rusland aan te gaan! Maar voordat deze slechte politici het veld willen ruimen, moet de bevolkingen duidelijk maken dat ze dat willen. En om dat te bereiken zal ook de media een enorme draai moeten maken! Want vooral de mediamedewerkers zullen moeten beseffen dat hun toekomst gevaar loopt wanneer ze niet veranderen! De media behoort een controlerende functie te hebben en niet zoals nu, een meeloop functie! 

© Piki Onder dit pseudoniem publiceert de schrijver op Facebook, daar ondervindt je meer en meer censuur vandaar dat de artikelen ook hier gepubliceerd worden. Bovendien verlaten steeds meer mensen Facebook of hebben dit ‘sociale’ platform nog nooit gebruikt.Nu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk