Wat als de dollar sterft?


Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde 3 jaar ‘zichtbare’ dictatuur + dag #260


Als de dollar sterft, sterft ook het Amerikaanse leger, Israël, Argentinië en alle andere dwazen die zo dom zijn om hun economische toekomst te koppelen aan een instortende muntVorige week interviewde Maria Zeee mij in de Alex Jones Show (zie hieronder), en ik noemde iets dat iedereen lijkt te missen in de huidige maalstroom van geopolitiek: als de dollar sterft, sterft ook elk ander land dat afhankelijk is van de geldcreatie door de VS. Gezien de grote afhankelijkheid van Israël van Amerikaanse buitenlandse hulp en de dollarfinanciering van de Amerikaanse marine, zal Israël, wanneer de dollar sterft, zelf met een existentiële bedreiging worden geconfronteerd, schrijft Mike Adams.

Per slot van rekening is het de achteloze creatie van biljoenen dollars in Amerikaanse valuta die het Pentagon van energie voorziet. Het financiert ook propaganda operaties van de overheid, zoals we allemaal hebben moeten doorstaan tijdens de COVID-jaren, toen het CDC en de FDA een gecoördineerde psychologische operatie tegen ons allen uitvoerden, waarbij ze de zwakkeren probeerden te overtuigen dat vaccins voor “noodgebruik” veilig en effectief zijn in het voorkomen van infecties en het stoppen van de overdracht. We weten nu natuurlijk dat het allemaal een leugen was.

Maar het was een leugen die mogelijk werd gemaakt door het creëren van valuta. Zonder gemakkelijk geld kan een land zijn leugencampagne niet langer volhouden. En als de dollar instort, stort ook het Imperium der Leugens in, wat net zo goed de nieuwe naam kan zijn voor het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken en het bijbehorende militair-industrieel complex dat macht en winst haalt uit massaal menselijk lijden en dood.

Een imperium van leugens heeft een berg geld nodig om aan de macht te blijven.

Dit imperium van leugens heeft een berg geld nodig om het draaiende te houden – en om de oorlogen actief genoeg te houden om steeds extremere schendingen van de principes te rechtvaardigen die ooit werden omarmd door de “liberale wereldorde” maar die sindsdien zijn verlaten. Principes als democratie, vrijheid, mensenrechten en zelfbeschikking. Alle vier deze concepten liggen nu begraven onder het puin van ziekenhuizen, universiteiten en woonflats in Gaza, nadat ze naar de vergetelheid gebombardeerd zijn door een oorlogszuchtige natie (Israël) die gesteund wordt door een financieel terroristisch regime (de VS).

Voormalig VS-Generaal, presidentieel adviseur: “Wij zijn allen Nederlandse Boeren”

Zonder het agressief drukken van geld door de VS heeft Israël geen substantiële financiële steun van het westen. Dat geldt ook voor Oekraïne, dat bijna op zijn retour is als marionetten proxy van het westen en op het punt staat aan de kant te worden geschoven door de westerse mogendheden nu de witwaspraktijken zo ongeveer hun einde hebben bereikt.

De Verenigde Staten van Amerika hebben nu een schuld van bijna 44 biljoen dollar en de niet-gefinancierde verplichtingen zijn opgelopen tot maar liefst 212 biljoen dollar (zie USdebtclock.org). Deze cijfers zijn voor de meeste mensen onbegrijpelijk en dat is maar goed ook, want niemand in Washington D.C. doet ook maar de moeite om te proberen ze terug te brengen naar een niveau van redelijkheid of fiscale verantwoordelijkheid.

In plaats daarvan gaan de uitgaven in een razend tempo door, voornamelijk op deze drie gebieden waarvoor ik herhaaldelijk heb gewaarschuwd dat ze nu de kernpijlers van het Amerikaanse imperium vormen: Ziekte, schuld en dood.

Ziekte: Bijna 1,5 biljoen dollar per jaar wordt nu uitgegeven aan Medicare en Medicaid, die voornamelijk uitbetalingen doen aan de “ziekte-industrie” die bekend staat als Big Pharma en een mislukt systeem van westerse medische ziekenhuizen die vrijwel geen vaardigheid tonen in het voorkomen van ziekte of dood.

Schuld: De sociale zekerheid kost de federale overheid van de VS nu bijna 1,4 biljoen dollar per jaar, waarmee de Amerikaanse arbeiders slechts een fractie krijgen uitbetaald van wat de overheid ooit van hun loonstrookjes stal, zeker als je bedenkt dat de waarde van de huidige dollars snel afneemt.

Waarom globalisme faalt

Dood: Meer dan 800 miljard dollar wordt elk jaar uitgegeven aan de “doodsindustrie” – Amerikaanse defensie- en oorlogsoperaties, die natuurlijk gericht zijn op het bezetten, aanvallen en bedreigen van andere naties over de hele wereld, terwijl ze beweren dat ze “de democratie beschermen.”

Deze drie pijlers van het Amerikaanse imperium – ziekte, schuld en dood – zijn nu de totale obsessie van de westerse cultuur, waar carrière minnende burgers naar Big Pharma, Big Finance en Big War (de defensie-industrie) trekken om te cashen, want daar is het geld te vinden.

Maar ziekte, schuld en dood leiden niet tot een welvarende of duurzame samenleving. Ze produceren financiële rijkdom op korte termijn ten koste van nationale overvloed op lange termijn.

Je kunt je weg naar vrede en welvaart niet bombarderen.

Je kunt je geen chemische medicijnen toedienen voor een goede gezondheid.

Je kunt geen rijkdom creëren door geld te drukken.

Daarom stort het Amerikaanse imperium in. Het beloonde winst, macht en hebzucht boven duurzaamheid, welvaart en vrijheid, allemaal noodzakelijke voorwaarden voor het soort innovatie dat nodig is om een beschaving vooruit te helpen. Amerika gaat dus achteruit, niet vooruit, en de ineenstorting van het Westen – dat een groot deel van West-Europa, Canada, Australië en aanverwante landen zal omvatten – is nu niet ver verwijderd van het omslagpunt en kan niet meer gestopt worden.

Zodra de ineenstorting zijn beloop heeft, zal elke natie die zo dwaas is om aan de dollar gebonden te zijn – inclusief Argentinië en Israël – het plotselinge verlies ervaren van alles wat die dollars ooit opleverden. Cruciaal voor Israël is dat dit ook geldt voor de strijdkrachten van de Verenigde Staten (d.w.z. carrier strike groups), die natuurlijk niet kunnen functioneren zonder financiële steun. Net zoals het leger van de voormalige USSR in elkaar stortte en in duizend stukken brak als Humpty Dumpty, wanneer de dollar sterft, versplintert het Amerikaanse leger en kan het niet meer in elkaar worden gezet.

Nieuwe AI-bot ‘ChaosGPT’ wil de mensheid vernietigen en wereldwijde dominantie vestigen

Misschien is dit al die tijd al het plan van de globalisten geweest. Hoe dan ook, het niveau van menselijk lijden (hongersnood, armoede, dakloosheid, chaos, geweld, etc.) zal ongekend zijn.

Plan dus dienovereenkomstig.
©Mike Adams

Reactie.

Het lijkt wel alsof Europa helemaal meeloopt met de ondergang van de Amerikaanse dollar, maar dat is schijn.

Waarom lijkt het dat Europa nog steeds aan de leiband loopt van de VS? Dat komt omdat de meeste Europese politici de weg volkomen kwijt zijn en zich richten op iets dat zelf stervende is. De hegemonie van de VS.

De bevolkingen van Europese landen komen steeds meer in verzet tegen de vaccinaties, de dwangmaatregelen, de prijsstijgingen van levensbelangrijke goederen als energie en voedsel. Ze hebben de verschrikkingen over de laatste winter van de tweede wereldoorlog gehoord en misschien gelezen! Dat nooit meer! Niet nog een keer! Genoeg is genoeg! Maar er is meer! 

Veel landen die in de jaren 70 van de vorige eeuw het goud niet meer als zekerheid voor de waarden van goederen en hun nationale munt vertegenwoordigden, hebben nu het goud weer omarmt als tegenwaarde voor goederen! Een blijde boodschap voor al de burgers in die landen. Rusland is hier mee begonnen om weer waarde te geven aan goederen. Steeds meer landen volgen dit uitstekende voorbeeld!

En ik kan ook met blijheid bevestigen dat de Nederlandse bank dit al enige tijd doet. De baas van de Nederlandse bank, Klaas Knot, is bang dat de euro te zwak is om de grote ineenstorting van het financiële systeem dat komende is op te vangen. De dollar wordt dagelijks zwakker omdat o.a. de oliehandel steeds meer in landelijke valuta gekoppeld aan goud plaatsvindt!
De VS heeft Europa meegesleept in een avontuurlijke oorlog in Oekraïne waardoor Europa te veel geld heeft gepompt in iets dat nu volkomen uit de hand is gelopen! Financieel en economisch, waardoor Europa afzakt naar een derde wereldcontinent, waarvoor de euro steeds zwakker wordt! 

Dit was mogelijk omdat de goudwaarde van goederen en valuta werd losgelaten! Hierdoor werd het mogelijk geld onbeperkt bij te drukken en alleen de rente of winst de waarde bepaalde. Om die reden konden landen schulden maken. Je kon als land geld lenen bij het IMF. Wel tegen rente of invloed. Veel landen werden hierdoor op de rand van de afgrond gedreven en hadden zelfs geen zeggenschap meer over nationale problemen die daaruit voortkwamen.

Daarom is een vrouw als Lagarde een aangewezen persoon om het IMF te leiden. Hard als een bikkel en zonder enig gevoel. Want anders kan je dit werk niet doen!

Maar Klaas Knot, de baas van de Nederlandse bank heeft al enige tijd geleden een heel goed besluit genomen met het plan om geld en goederen weer te gaan koppelen aan goud mochten westerse banken in de problemen komen. En dat is iets dat alleen afhankelijk is van tijd! De staat heeft wel een bankgarantie dat je tot 100.000 euro recht hebt dit terug te krijgen, mocht de bank omvallen, maar wanneer geld niets meer waard is heb je er weinig aan!

© Piki Onder dit pseudoniem publiceert de schrijver op Facebook, daar ondervindt je meer en meer censuur vandaar dat de artikelen ook hier gepubliceerd worden. Bovendien verlaten steeds meer mensen Facebook of hebben dit ‘sociale’ platform nog nooit gebruikt.Nu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk