Iets over (de nieuwe) slavernij?

Save as PDF 

Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde 3 jaar ‘zichtbare’ dictatuur + dag #258


De transnationale heersende klasse heeft besloten dat mensen moeten worden behandeld als een vervangbare grondstof, die op dezelfde manier kan worden verplaatst als olie, mobiele telefoons of vloeibaar kapitaal. Verspreide gedachten over multiculturalisme.

Natuurlijk geldt dit nog niet voor elk land. China, India en Japan zijn bijvoorbeeld vrijgesteld van de eis om hun grenzen open te stellen voor een laminaire mensenstroom vanuit elk deel van de wereld. In de praktijk zijn het alleen de blanke landen die hun grenzen moeten behandelen als sluisdeuren van een beerput, schrijft John Carter.

Misschien zijn de beweegredenen puur economisch. Geboortecijfers blijven hardnekkig laag in de hele ontwikkelde wereld, hoewel het bijvoeglijk naamwoord ‘hardnekkig’ veronderstelt dat er ook maar iets is geprobeerd om de totale vruchtbaarheid te verhogen; in de praktijk is overheidsbeleid systematisch gekalibreerd op het onderdrukken van de vruchtbaarheid van autochtone bevolkingen, wat immers helpt om vrouwen aan het werk te houden en dus de lonen laag. Omdat we allemaal weten dat mensen volledig inwisselbaar zijn en er geen verschil is tussen een Mongool, een Maya en een Maleis, zijn lage geboortecijfers geen probleem. We kunnen gewoon mensen importeren om het verschil te compenseren.

De massa migratiestrategie die in de hele Westerse wereld wordt toegepast heeft inderdaad economische voordelen gehad, in ieder geval voor de globalistische stam die de touwtjes in handen heeft. Door mensen uit de derde wereld in hun landen te stoppen, hebben ze met succes het BBP verhoogd. De grote lijnen gaan omhoog, wat geweldig is voor de financiële bezittende klasse. Voor alle anderen was het verschrikkelijk, want het blijkt dat het verhogen van het BBP via immigratie niet veel effect heeft op het BBP per hoofd van de bevolking, maar wel op de vastgoedprijzen (omhoog), de kosten van levensonderhoud (omhoog) en de lonen (omlaag), wat geweldig is als je tot de heersende klasse behoort en anders helemaal niet geweldig.

Zoals wordt gesuggereerd door het falen van immigratie om het BBP per hoofd van de bevolking te verhogen, valt het economische verhaal – dat we migranten nodig hebben om de pensioenen van boomers te betalen – bij vluchtig onderzoek in duigen. Ze zijn veel meer afhankelijk van sociale huisvesting en andere uitkeringsregelingen en ze plegen vaker misdaden, met als gevolg dat hun levenslange bijdragen aan de staatskas meestal negatief zijn. Zelfs in landen die trots zijn op hun verdienstelijke, op punten gebaseerde immigratiesystemen – Canada is daar een goed voorbeeld van – betekent kettingmigratie voor elke full-stack software engineer die uit Mumbai aankomt, dat hij zijn ouders, ooms, neven, enz. meebrengt, die geen van allen in de technologiesector werken en die, als ze al werken, meestal dingen doen als vrachtwagenchauffeur, kruidenier uitbaten of hamburgers omdraaien, die de autochtonen gemakkelijk zelf zouden kunnen doen (maar nu niet meer doen, omdat immigratie de lonen heeft gedrukt).

Dus als het geen economie is, wat dan wel? Een andere mogelijkheid is dat de managersklasse, die vond dat de inheemse blanke bevolking problematisch creatief, onafhankelijk en moeilijk te controleren was, ervoor heeft gekozen om de satire in werkelijkheid om te zetten en het volk op te heffen en een ander volk te kiezen. Zoals BAP heeft betoogd, worden geïmporteerde bevolkingsgroepen cliëntgroepen die zich schikken naar linkse politieke partijen en hen zo helpen aan de macht te blijven, op ongeveer dezelfde manier als het functionele doel van welzijnsprogramma’s is om een deel van de autochtone bevolking te veranderen in een lompenproletariaat wiens enige taak het is om te stemmen op de partijen die de steun in stand houden. Zoals een van de adviseurs van aartsschurk Tony Blair opmerkte, was het openstellen van Groot-Brittannië voor massamigratie een doelbewust programma om het land radicaal te veranderen om “rechts de diversiteit in te wrijven“. Dezelfde persoon merkte ook op dat de economische argumenten voor massamigratie een cynische zet waren om de vijandigheid van de arbeidersklasse te omzeilen.

In tegenstelling tot de officiële ideologie van het tabula rasa liberalisme zijn mensen zeer territoriale dieren. We zijn standaard tribaal en xenofoob en hebben daarom de neiging om ons te verzetten tegen invallen van vreemde stammen in ons land. Meestal met dodelijk geweld. In wat neerkomt op een feitelijke erkenning dat mensen in feite geen blanco lei zijn – en dat de praktijk van het behandelen van mensen als uitwisselbare vleesrobots fundamenteel onjuist is – heeft de managersklasse een ideologische oplossing geperfectioneerd: zo veel mogelijk mensen ervan overtuigen dat hun tribale instincten ‘racistisch’ en daarom slecht zijn.

Ethno-masochistische indoctrinatie vereist een narratief kader, bij voorkeur één dat de autochtone bevolking afschildert als moreel schuldig voor een misdaad tegen de menselijkheid in het verleden. Dit wordt voor elk land op maat gemaakt. In de Verenigde Staten zijn de grote misdaden natuurlijk de Afrikaanse slavernij en de verovering van het continent op de Rode Man: zowel de zwarten als de indianen zijn er nog steeds om ons dagelijks te herinneren aan de zonden van onze voorvaderen, dus dit heeft uitstekend gewerkt. In Duitsland is het de Holocaust. In Engeland is het Britse Rijk; in Frankrijk het Franse Rijk; in Nederland het Nederlandse Rijk; in Spanje het Spaanse Rijk. In alle gevallen gaat het verhaal over de slavernij, onteigening of moord op een ander ras door de voorouders van de autochtone bevolking, waarbij van de autochtone bevolking wordt verwacht dat ze voor deze erfzonde boeten door de nakomelingen van de benadeelden (samen met alle anderen) toe te staan zich in hun land te vestigen, terwijl ze hun parasitisme van de verzorgingsstaat, criminaliteit en af en toe willekeurig terroristisch geweld moeten verdragen.

Dit sjabloon werkt niet in elk land even goed. Hoe groter de culturele afstand tot de gespleten imperiale centra van het Anglo-Amerikaanse rijk in Londen en New York, hoe absurder de verhalen worden en hoe minder effectief. Mijn persoonlijke favoriet is Zweden, wiens rijk zich nooit buiten Europa uitstrekte (en zelfs niet echt buiten Scandinavië) en wiens plunderingen zich volledig beperkten tot andere Europeanen. Om te proberen de Zweden een schuldgevoel aan te praten door oneindig veel Afrikanen te accepteren, is het verhaal dat ijzer uit Zweedse mijnen gebruikt zou kunnen zijn (lees: niemand weet het eigenlijk) voor kettingen en boeien in de Atlantische slavenhandel. In de praktijk betwijfel ik of dat verhaal erg goed werkt: de populariteit van massa-immigratie onder een groot deel van de linkse Zweedse bevolking is veel eenvoudiger te verklaren door hun verlangen om te voldoen aan de morele normen die door Harvard en Hollywood worden gesteld.

Ten oosten van de Hajnal-lijn valt de verhaallijn volledig uit elkaar. Probeer Slaven te vertellen dat ze zich slecht moeten voelen voor de slavernij van zwarte mensen of de onderdrukking van moslims en ze lachen je in je gezicht uit, omdat ze maar al te goed weten waar het woord ‘slaaf’ in de eerste plaats vandaan komt (en dat het grotendeels de moslims waren die hen tot slaaf maakten). Het raciale communisme dat in West-Europa en de Anglosfeer met zo’n verwoestend effect is ingezet, heeft in Midden- en Oost-Europa helemaal geen ingang gevonden.
©John Carter.

Reactie.

Heeft de blanke mens de wereld te lang uitgebuit? Heelt de blanke mens te lang andere volkeren onderdrukt? 

Is het nu dat de globalisten, die allen blank zijn en deze wereld en al haar burgers wil onderdrukken, deze kans krijgen omdat al die burgers uit de hele wereld niet zien wat er werkelijk gebeurd?

Is het niet zien van deze verschuiving het gevolg van een langdurig gebeuren? Een al eeuwen durende dwang tot gehoorzaamheid die machthebbers altijd hebben afgedwongen en nu definitief wordt ingezet!

Een langzame opbouw dat plaatsvindt onder het mom dat dit zo hoort, dat we anderen moeten accepteren zoals ze zich voordoen en daarmee culturen integreren met andere culturen die een cultuurmix worden die niemand meer herkent! En het wordt op alle media getoond, elke dag weer om gewenning te creëren! En iedereen denkt dat dit zo hoor. Dat wij blanken nu aan de beurt zijn onderdrukt te worden. 

Niet speciaal door andere culturen! Die worden hiervoor alleen maar gebruikt, beter gezegd misbruikt! Want ook zij worden weer onderdrukt en misbruikt om het doel van de globalisten te verwezenlijken! 

Een wereld onder gezag van de rijken der aarde die het idee hebben dat deze wereld beter zal worden wanneer zij de macht hebben deze wereld te vormen naar het beeld dat ze hebben gecreëerd! 

Die macht bestaat nu uit het gegeven dat ze een groot deel van de wereldhandel al in hun macht hebben. Dat ze economisch gezien zeer veel macht hebben. Dat ze een groot deel van de voedselvoorziening al in hun macht hebben. Dat ze een groot deel van de zoetwater voorzieningen al in hun macht hebben. Dat ze het grootste deel van de chemische gewasbescherming al in hun macht hebben. Dat ze de chemische gezondheids zorg al in hun macht hebben. Dat ze een groot deel van de westerse politici al in hun macht hebben. Dat ze ons, de bevolkingen van veel westerse landen, al in hun macht hebben.

Ja, jij denkt wel dat je vrij bent, je denkt wel dat ze jou nooit klein zullen krijgen. Dat jij je tot het laatst zal verzetten tegen maatregelen die jou niet bevallen! Dan heb ik slechts één vraag aan jou!

Wat heb jij gedaan toen je de Covid dwangmaatregelen kreeg opgelegd? Eén vraag slechts, en je weet je antwoord!

© Piki Onder dit pseudoniem publiceert de schrijver op Facebook, daar ondervindt je meer en meer censuur vandaar dat de artikelen ook hier gepubliceerd worden. Bovendien verlaten steeds meer mensen Facebook of hebben dit ‘sociale’ platform nog nooit gebruikt.Nu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk