Nederland tegen vaccinatie zwangere vrouwen: 4.000 verloskundigen stellen vragen.


Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde 3 jaar ‘zichtbare’ dictatuur + dag #253


In een open brief stelt de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV) vragen over het verband tussen moederlijke COVID-vaccinatie en passende zorg.Het COVID-19 vaccinatieprogramma bevat nu het advies om alle zwangere vrouwen rond de 22e week van de zwangerschap tegen COVID-19 te vaccineren. Dit betekent dat ze het hele jaar door in aanmerking komen, niet alleen tijdens het “griepseizoen,” bericht Uncutnews.

En dit ondanks het feit dat er geen overtuigende wetenschappelijke basis is voor de effectiviteit en veiligheid van vaccinaties voor zwangere vrouwen en hun (ongeboren) kinderen, vooral niet op de lange termijn, merkt de beroepsvereniging van ongeveer 4.000 gediplomeerde verloskundigen of studenten verloskunde op.

“Navraag bij omringende landen, waaronder Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, leert ons dat COVID-vaccinatie van moeders niet over de hele linie wordt uitgevoerd.”

De organisatie wijst er ook op dat “we slechts matig wetenschappelijk bewijs hebben van de individuele en maatschappelijke voordelen van vaccinatie van moeders.” “Ook hier zijn onze buurlanden voorzichtiger,” aldus de organisatie.

“Bovendien is er onvoldoende bekend over de werkzaamheid en veiligheid van drie vaccinaties (kinkhoest (DKT), influenza en COVID-19) tegelijkertijd of snel na elkaar tijdens de zwangerschap. Voor zover wij weten is er geen evaluatie van de effecten van de Nederlandse programma’s gepland. Dit betekent dat een beoordeling van de mogelijke gezondheidsvoordelen nog niet mogelijk is.”

Het artsencollectief, waar bijna 3.000 artsen deel van uitmaken, steunt de KNOV in haar kritiek op de toename van zwangerschapsvaccinaties in het algemeen en corona vaccinaties in het bijzonder.

“Dit nieuws van 4000 verloskundigen is een bom,” zegt fractievoorzitter van FvD in de gemeente Land van Cuijk Marianne Akkermans. “Dit zou het nieuws van de dag moeten zijn. Ingelaste persconferenties, opening van het journaal, opening van alle kranten en media op de voorpagina.
©” Uncutnews

Reactie.

In Nederland worden baby’s al vlak na de geboorte gevaccineerd. Daar is iedereen al aan gewend. Nu komt er een nieuw fenomeen! Al in de buik van de moeder gaan ze baby’s vaccineren! Het mag toch niet gekker worden!

Maar wordt de vraag wel eens gesteld of dit wel goed is? Iedereen gaat er van uit dat wat doktoren en wetenschappers doen goed is. Het vertrouwen onder de bevolking is hierin zeer groot. Ook omdat iedereen denkt dat het goed is. 

Maar is dat ook zo?
Kijken we naar de totale gezondheidstoestand van de Nederlandse bevolking, dan komen we er erg slecht van af! 

Al eerder schreef ik hierover, en dat zal ik blijven doen omdat we zo niet door kunnen gaan! De westerse bevolkingen verzwakken elk jaar meer! Dit komt niet alleen door het vaccinatieprogramma, maar ook door het gebruik van kunstmest, chemische bestrijdingsmiddelen, chemische medicatie, vervuilde lucht, voeding waarin onvoldoende vitamines en mineralen zitten omdat ze mishandeld worden met chemische middelen.

De politiek heeft de mond vol van CO2, stikstof, PFAS! Maar een kind weet dat CO2 wordt opgenomen door planten, dat stikstof gebruikt wordt door planten. Alleen het PFAS is een werkelijke boosdoener omdat dit een mix is van chemische stoffen die normaal in de natuur niet voorkomen. Het is zelfs zo schandalig dat de politiek RoundUp, dat is Glysofaat, een zeer giftige en kankerverwekkende stof, weer heeft toegestaan! Dit is volkomen in tegenspraak met hun beleid voor een schonere wereld! De bevolking wordt weer met mooie praatjes om de werkelijkheden heen geleid.

Zo ook met vaccinaties! Kinderen hebben het nodig kinderziekten te krijgen om daarmee hun weerstand op te bouwen. Een weerstand die hen voor de rest van het leven beschermen tegen allerlei ziekten.  De heel zwakke kinderen kunnen aan een kinderziekte overlijden, daarvan acte. 

Iedereen denkt dat we een zeer goed gezondheidssysteem hebben! Maar dat is ver van de waarheid. Waarom hebben we dan het grote probleem dat 1 op de 2 mensen ziek wordt. Dat 1 op de 3 hiervan kanker krijgt. Dat er zeer veel allergieën zijn. Dat de ziekenzorg steeds duurder wordt! Dat er in Nederland meer dan 10.000.000 mensen chronisch ziek zijn omdat ze ondanks of dankzij de chemische medicatie niet genezen!

Intelligente (nadenkende) mensen zien dit. 

De mensen die zieken moeten genezen zien dit niet terwijl ze dagelijks chemische medicatie voorschrijven! Wat is hier aan de hand? Zijn we blind voor de werkelijkheid? Kunnen ze geen hand in eigen boezem steken? Of denken ze dat het een te goed lopende industrie is? En…je kunt er niet uitstappen! Je bent verplicht te betalen! Je ziet het pas als je het doorhebt?
Ik kies voor een betere wereld!

© Piki Onder dit pseudoniem publiceert de schrijver op Facebook, daar ondervindt je meer en meer censuur vandaar dat de artikelen ook hier gepubliceerd worden. Bovendien verlaten steeds meer mensen Facebook of hebben dit ‘sociale’ platform nog nooit gebruikt.Nu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk