Geestelijke ongezondheid: Arme schaapjes!


Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde 3 jaar ‘zichtbare’ dictatuur + dag #251


Britse studie: Hoe meer je de draconische ‘Covid restricties’ volgde, hoe slechter het vandaag de dag gaat met je geestelijke gezondheidOpnieuw worden de zogenaamde ‘samenzweringstheoretici’, alias ‘mensen die hun eigen onderzoek hebben gedaan’, in het gelijk gesteld ten opzichte van de goedgelovige, gehoorzame gemaskerde mensen die ‘vertrouwden op de wetenschap’ – niet wetende dat het slechts propaganda was – en die de corrupte Big Pharma hun gezondheid en zelfs hun leven toevertrouwden, vaak met tragische gevolgen, bericht Kolozeg.

Op dit moment is het inderdaad repetitief om nieuws te delen dat kan worden geklasseerd onder het schap ‘alles wat ze je vertelden was verkeerd’.

Maar voor mij is het geweldig om in een mode- en entertainmenttijdschrift als Cosmopolitan de volgende kop te lezen: “Hoe nauwer je Covid-beperkingen volgde, hoe slechter je geestelijke gezondheid vandaag, suggereert een studie.”

Dit is iets wat de meesten van ons is opgevallen, met anekdotisch bewijs, bij onze familieleden, vrienden en kennissen.

Maar nu toont een wetenschappelijk onderzoek van de Bangor University in Wales aan dat mensen die zich het striktst aan de Covid-regels hielden, vandaag de dag de slechtste geestelijke gezondheid hebben.

The Guardian bericht:

“Degenen die zich het striktst aan de beperkingen hielden toen de pandemie toesloeg, hebben de meeste kans om te lijden aan stress, angst en depressie, hebben academici van de Bangor University ontdekt.

Mensen met een ‘agentic’ gerichte persoonlijkheid – die onafhankelijker en competitiever zijn en graag controle hebben over hun leven – vertoonden echter de minste kans op dit gedrag.

‘Hoe meer mensen zich hielden aan gezondheidsadviezen tijdens de lockdown, hoe slechter hun welzijn na de lockdown’, concludeerden Dr. Marley Willegers en collega’s.”

In het onderzoek werd gekeken naar ‘hoe volgzaam met de regels’ 1.729 mensen in Wales waren tijdens de eerste Britse lockdown in maart tot september 2020. Ze vergeleken deze gegevens met metingen van stress, angst en depressie bij dezelfde mensen.

Met COVID-19 is de val uit de gratie van de Wereldgezondheidsorganisatie compleet

Marley Willegers, academicus aan de Bangor University, merkte ook op:

“‘Tijdens de pandemie werden er berichten campagnes opgezet om ervoor te zorgen dat mensen zich aan de regels bleven houden. Maar er was geen voorlichtingscampagne toen we uit de pandemie kwamen om iedereen te helpen veilig terug te keren naar de normale situatie. Zonder dit hebben bepaalde persoonlijkheidstypes infectie-preventie-gedrag en angst behouden die hun mentale welzijn ondermijnen’, voegde hij eraan toe.”

Natuurlijk zullen sommige segmenten van de samenleving proberen om deze onthullingen te verdraaien naar hun eigen verhaal.

Denktank Centre for Mental Health:

“De bevinding dat mensen die zich hielden aan pandemische restricties een grotere kans hebben om drie jaar later een slechtere geestelijke gezondheid te hebben, is zeer verontrustend. De angst, het verlies en het trauma die de pandemie heeft veroorzaakt, hebben een blijvende impact op de geestelijke gezondheid van veel mensen. Voor sommigen is dit misschien verergerd door het verlies van sociale solidariteit doordat ze zagen dat anderen zich niet aan dezelfde beperkingen hielden.”

Is dat niet geweldig? ‘Schapen’ die alles gehoorzaamden en nu depressief zijn, zijn… ONZE SCHULD. Ha! Degenen die voor zichzelf dachten, moeten schuld hebben aan hun ellende!
©Kolozeg

Reactie.

Dit is eigenlijk best erg. Maar voor wie? De mensen die zich niet aan de lockdowns hielden dachten na over dingen die ze moesten doen van regeringen. Ze dachten, dat klopt niet, er zijn tegenstrijdige berichten. Ze stonden klaar om de anderen, die zich niet hielden aan de dwangmaatregelen en geen vaccinatie namen, te veroordelen! Maar dat was juist wat de regering hen opdroeg! De regeringen droeg hen ook op hun familie, hun vrienden, en al die anderen, neer te zetten als tweedehands burgers die nergens recht op hadden. Gewoon omdat ze te intelligent waren om naar deze discriminerende regeringen te willen luisteren! 

De verzachtende omstandigheden ten opzichte van de gehoorzamen zijn dat deze mensen zich angst lieten aanpraten! En angst kan zeer irrationeel gedrag veroorzaken! Dus deels door angst, deels door niet zelfstandig na te denken, deels gewoon uit domheid, deels uit onterecht vertrouwen in de regering zorgen dat al deze mensen dommer zijn geworden! Het gevolg hiervan is dat de meeste van deze mensen nu een stuur in handen hebben waar je grote vraagtekens kan zetten bij hun vermogen om dit stuur goed te kunnen bedienen. 

Ik twijfel zelfs of deze mensen voldoende capaciteit hebben om een juiste keus te maken om een nieuwe regering te kunnen kiezen. En ook hier is het weer dat de mensen die de opdrachten van de regeringen niet volgden hier weer de dupe zijn van de keuze die de schapen hebben gemaakt bij de verkiezingen.

En mijn twijfels zijn uitgekomen. De schapen hebben weer een verkeerde keus gemaakt omdat ze niet kunnen doorzien wat er werkelijk speelt. Hierdoor zullen ze weer slachtoffer worden van hun keus! Net als de keus die ze de laatste drie verkiezingen hebben gemaakt waardoor Nederland is afgebroken. Maar ik vraag me af of ze, sinds Rutte, wel door hebben wat er allemaal is gebeurd?
Dat roept bij mij de vraag op of ze door de lockdowns dommer zijn geworden, of dat ze al zo dom waren en misschien nu nog dommen zijn geworden?

Dit alles zal gevolgen hebben en deze gevolgen komen ook op de schouders van mensen die zelfstandig genoeg waren om de dwangmaatregelen van de regering niet te volgen! Die zo verstandig waren geen vaccinatie te nemen omdat ze geen vloeistof in hun lichaam wilden die ze niet kenden.

In een eerder artikel over de vaccins haalde ik het voorbeeld aan van iemand die jou een appel wil geven maar deze appel inspuit met een vloeistof. Zou jij die appel aannemen en opeten?

© Piki Onder dit pseudoniem publiceert de schrijver op Facebook, daar ondervindt je meer en meer censuur vandaar dat de artikelen ook hier gepubliceerd worden. Bovendien verlaten steeds meer mensen Facebook of hebben dit ‘sociale’ platform nog nooit gebruikt.Nu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk