Worden we opgewarmd in een 5G magnetron?

Save as PDF 

Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde 3 jaar ‘zichtbare’ dictatuur + dag #250


De regering wil ons doen geloven dat “er een kleine toename kan zijn in de totale blootstelling aan radiogolven wanneer 5G wordt toegevoegd aan een bestaand netwerk of in een nieuw gebied,” maar dat “er geen gevolgen zouden moeten zijn voor de volksgezondheid”. Is dit werkelijk het geval? Op basis van welk bewijs is deze bewering gedaan? schrijft Gillian Jamieson.Ik heb net de vier 5G-casestudies gelezen die dit jaar zijn uitgevoerd door professor Lennart Hardell en Mona Nilsson, waarin acht mensen verzwakkende symptomen ontwikkelden na de installatie van 5G-masten naast hun woning, waar precieze stralingsmetingen werden gedaan. De resultaten zetten een groot vraagteken bij de verklaring van de regering.

Heeft onze regering de wereldwijde oproepen en consensusverklaringen van onafhankelijke wetenschappers en artsen genegeerd, die oproepen tot een herziening van de veiligheidsrichtlijnen en een stopzetting van de uitrol van 5G op basis van onderzoek naar de veel lagere niveaus van pre-5G emissies? Deze omvatten: 433 wetenschappers die de EU 5G appeal, hebben ondertekend, 259 wetenschappers uit 44 landen die de internationale oproep van EMV-wetenschappers hebben ondertekend, 164 wetenschappers en artsen en 95 niet-gouvernementele organisaties die de EMF oproep hebben ondertekend.

Er is ook het overtuigende 2020 Consensus Statement van Britse en internationale, medische en wetenschappelijke experts over de gezondheidseffecten van niet-ioniserende straling, ondertekend door organisaties die 3500 artsen over de hele wereld vertegenwoordigen, geïnitieerd door het Physicians’ Health Initiative for Radiation and Environment (PHIRE).

De hoofdauteur van de vier 5G-casestudies is professor Hardell, een oncoloog en vooraanstaand onderzoeker van de Zweedse onderzoeksrichting voor milieu en kanker. Hij was de eerste ter wereld die resultaten publiceerde over verhoogde kankerrisico’s bij het gebruik van mobiele telefoons. Zijn co-auteur, Mona Nilsson, is directeur van de Swedish Radiation Protection Foundation, die bij gebrek aan informatie van de overheid of de media mensen probeert te informeren over de risico’s.

Maar laten we, voordat we naar de 5G-casestudies kijken, eerst even kijken naar wat er al bekend is over de gezondheidsrisico’s van eerdere mobiele communicatietechnologieën. Het bijgewerkte Bioinitiative Report heeft duizenden studies opgesomd over de nadelige gezondheidseffecten van pre-5G technologie. Een duidelijke meerderheid van de studies toont aan:

Een duidelijk en consistent patroon van schadelijke effecten die de basis vormen van de mechanismen waardoor RFR [radiofrequente straling] de kankers kan veroorzaken die in menselijke populaties worden gezien. Van de 261 onderzoeken naar oxidatieve effecten van blootstelling aan RFR toonden er 240 (91%) schade aan. Van de 346 onderzoeken naar de effecten van RFR op genen, rapporteerden 224 (65%) genetische schade. Oxidatieve stress en genetische schade zijn de belangrijkste mechanismen die leiden tot kanker. Daarnaast veroorzaakt blootstelling aan RFR-effecten op de hersenen en het gedrag. Van de 336 gepubliceerde onderzoeken naar de neurologische effecten van RFR rapporteerde 73% effecten en slechts 27% toonde geen effect aan.

Blootstelling aan microgolven en straling van mobiele telefoons zorgt ervoor dat gevaarlijke vrije radicalen, PEROXYNITRITEN genaamd, zich ophopen in het lichaam

Wat is er anders aan 5G zelf? Het maakt nog geen gebruik van millimetergolfbanden, omdat deze pas rond 2025 worden toegewezen voor gebruik in 70 Britse steden. Actuele informatie over gezondheidsonderzoek naar millimetergolven is te vinden op deze webpagina van Joel M. Moskowitz, Ph.D. van de School of Public Health van de University of California, Berkeley. Momenteel werkt 5G op de lagere frequenties van 3,4 tot 3,8 GHz in het Verenigd Koninkrijk, maar wat erg nieuw is, is de toevoeging van complexe nieuwe technologie, zoals beamforming, massive MIMO en phased arrays. Professor Hardell zegt:

De effecten van de blootstelling hangen niet alleen af van de draaggolf frequentie, bijvoorbeeld 3,5 GHz zoals voor 5G, maar ook, en misschien nog belangrijker, van de modulatie en pulsatie van het signaal en de piek- en gemiddelde intensiteit. Gepulste signalen en gelijktijdige blootstelling aan meerdere frequenties … werden als gevaarlijker beschouwd. De waargenomen effecten namen toe met de duur van de blootstelling.

De casestudies van Hardell-Nilsson zijn baanbrekend omdat ze voor het eerst mensen bestuderen in een levensechte 5G-omgeving.

De vier 5G-casestudies zelf, gepubliceerd in januari, februari, april en juni van dit jaar, gaan over acute gezondheidseffecten, d.w.z. symptomen die zeer snel na blootstelling optreden, terwijl een deel van de informatie aan het begin van dit artikel verwijst naar chronische effecten, d.w.z. ziekten die zich in de loop der jaren ontwikkelen, zoals kanker of Alzheimer.

Alle vier de onderzoeken beschrijven hoe voorheen gezonde mensen zeer snel symptomen van het microgolf syndroom ontwikkelden nadat er 5G-telefoonmasten waren geïnstalleerd boven of tegenover hun woning op afstanden van tussen de vijf en zestig meter. De meeste symptomen verdwenen binnen een paar dagen nadat ze naar een minder bestraalde accommodatie waren verhuisd, maar verschenen weer toen ze terugkeerden naar de sterk bestraalde accommodatie.

Hun symptomen omvatten neurologische symptomen, hoofdpijn, oorsuizen, vermoeidheid, slapeloosheid, emotioneel leed, huidaandoeningen, gewrichts- en spierpijn, cardiovasculaire afwijkingen en bloeddrukvariabiliteit. De deelnemers werd gevraagd vragenlijsten in te vullen over hun gezondheid voordat de 5G-masten waren geïnstalleerd, na de installatie en nadat ze waren verhuisd naar een minder bestraalde accommodatie. Ze werden gevraagd om de ernst van hun symptomen in te schalen, waarbij 10 staat voor ondraaglijk. De resultaten worden in tabellen weergegeven in de onderzoeken en laten zien dat sommige symptomen ondraaglijk waren in de buurt van de 5G-mast en zelfs nog meer voor de vrouwelijke deelnemers.

Bereid je nu voor! Bescherm je huis en auto’s tegen EMP, zonnevlammen en bliksem…

De vier studies zijn zeer leesbaar en er wordt volledige context gegeven. Ik zal echter enkele bijzonder interessante aspecten noemen.

Nauwkeurige stralingsmetingen worden gegeven voor verschillende gebieden van de appartementen in relatie tot de afstand tot de betreffende zendmasten. In de eerste studie is het opmerkelijk dat er metingen van de stralingsniveaus vóór de plaatsing van de 5G-mast beschikbaar waren. Het echtpaar woonde al 10 jaar in dit appartement onder een 3G- en 4G-mast zonder duidelijke gezondheidsproblemen en toen ze hoorden dat de mast zou worden opgewaardeerd, lieten ze vooraf metingen doen. De maximale (piek)meting was 9.000 μW/m2. Na de installatie van de 5G-mast werd echter op drie momenten zeer hoge RF-straling met maximale niveaus van 354.000, 1.690.000 en meer dan 2.500.000 μW/m2 gemeten in de slaapkamer, die zich slechts vijf meter onder het nieuwe 5G-basisstation bevond. De niveaus in de andere drie onderzoeken waren vergelijkbaar hoog na de installatie van de 5G-masten.

EU-onderzoeksrapport over 5G: straling kan kanker veroorzaken

Het is dus duidelijk dat de uitrol van 5G leidt tot een enorme toename van stralingsniveaus, in tegenstelling tot wat onze regering ons heeft verteld. De toename van 9.000 naar 2.500.000 µW/m2 kan nauwelijks worden omschreven als een kleine toename en de symptomen die optreden kunnen niet worden afgeschreven met de zinsnede “geen gevolgen voor de volksgezondheid.”

Toch liggen zelfs deze hoge niveaus ver onder de limieten die volgens de International Commission on Non-Ionizing Radiation (ICNIRP) ‘veilig’ zouden zijn. De richtlijnen van de ICNIRP worden geaccepteerd in het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en delen van Europa, maar ze houden alleen rekening met thermische effecten (d.w.z. ze gaan ervan uit dat de gezondheid alleen wordt beschadigd als het lichaamsweefsel wordt verhit). Ze staan blootstelling toe tot 10.000.000 μW/m2 gemiddeld over 30 minuten en 40.000.000 μW/m2 van lokale blootstelling gemiddeld over zes minuten.

Deze limieten houden geen rekening met langere blootstelling of chronische effecten en negeren onderzoeken die gezondheidsschade onder de thermische drempel aantonen. De International Commission on the Biological Effects of Electromagnetic Fields heeft geconcludeerd dat “de aannames die ten grondslag liggen aan de blootstellingslimieten van ICNIRP ongeldig zijn en nog steeds een gevaar vormen voor de volksgezondheid”. Bovendien is ICNIRP sterk bekritiseerd omdat het banden heeft met de telecommunicatie-industrie.

In het vierde artikel gaat Hardell in op het verschil tussen het microgolf syndroom en elektromagnetische overgevoeligheid (EHS), die beide vergelijkbare symptomen lijken te hebben:

In tegenstelling tot het microgolf syndroom kunnen mensen die lijden aan EHS invaliderende symptomen ontwikkelen bij extreem lage blootstellingsniveaus die door de meeste andere mensen worden getolereerd. Dit staat in contrast met de zeer hoge RF-stralingsniveaus die we zagen in onze vier casestudies waarbij gezonde mensen, zonder eerdere ernstige reacties op draadloze technologie, symptomen ontwikkelden.

De deelnemer aan de tweede studie ontdekte echter dat, hoewel zijn symptomen volledig verdwenen nadat hij zes weken in een appartement met lage straling had gewoond, zijn “gewrichtspijn en hoofdpijn vrij snel weer opkwamen wanneer hij plaatsen met hoge straling bezocht, zoals de stad Stockholm”. Hij schat dat “zijn gevoeligheid voor RFR is toegenomen” sinds hij in het kantoor onder het 5G-basisstation woont. Zou dit kunnen betekenen dat hij op weg is om EHS te ontwikkelen? De hoogste RFR-meting die vorige maand in Stockholm werd gevonden was 5.271.555 µW/m2.

Kan je telefoon je onvruchtbaar maken? Alarmerend onderzoek naar dalend aantal zaadcellen waarschuwt mannen om ‘bewust te zijn’ van te veel mobiel gebruik

Tegenover deze hoge niveaus staan de enorm verschillende veiligheidsniveaus voor blootstelling aan RFR die door bepaalde groepen experts worden aanbevolen. In 2016 adviseerde de Europese Academie voor Milieugeneeskunde (EUROPAEM) limieten van 0,1 tot 100 µW/m2 voor frequenties van 900 MHz tot 5,6 GHz, afhankelijk van de gevoeligheid en of de blootstelling overdag of ’s nachts plaatsvond. Al in 2012 werd in het Bioinitiative Report een limiet voorgesteld van 30 tot 60 μW/m2 en nog lager voor gevoelige personen en kinderen van 3 tot 6 μW/m2. Deze aanbevolen veiligheidslimieten samen met andere limieten van verschillende adviesgroepen staan in tabel 1 in de eerste studie van Hardell.

Een geweldige documentaire over dit onderwerp (als iemand van jullie genoeg tijd heeft om alles te bekijken!

Gisteren sprak ik met Mona Nilsson, een van de auteurs van deze 5G-casestudies. Ze is ontzet dat het publiek nu wordt blootgesteld aan zulke hoge en duidelijk gevaarlijke niveaus van RF-straling en niet alleen in stadscentra, maar ook bij mensen thuis, waar ze worden bestraald zonder geïnformeerde toestemming. Veel mensen in deze situatie kunnen het zich niet veroorloven om te verhuizen.

Nilsson benadrukte dat er geen bescherming is tegen negatieve gezondheidseffecten die niet veroorzaakt worden door verhitting van weefsel, noch tegen de effecten van chronische blootstelling. Ze is geschokt dat de autoriteiten niet hebben gevraagd om studies die de veiligheid van 5G bewijzen, zoals senator Blumenthal zich in 2019 realiseerde toen hij zei:

“Er loopt dus echt geen onderzoek. We vliegen hier een beetje blind, wat betreft gezondheid en veiligheid.”

Volgens haar handelt de telecomindustrie nu op dezelfde manier als de tabaksindustrie in het verleden. Experts die de veiligheid van RFR in twijfel trekken, worden zwartgemaakt of monddood gemaakt. Journalisten, beleidsmakers en sommige deskundigen zijn omgekocht door de telecomindustrie. Ze zegt dat een kleine groep experts op het gebied van RF straling die gezondheidsschade ontkennen in de meest invloedrijke adviesraden zitten en dat degenen die het er niet mee eens zijn nooit worden uitgenodigd om het debat te verbreden, ondanks het feit dat de andersdenkenden de meerderheid van de deskundige opinie kunnen vertegenwoordigen.
©Gillian Jamieson.

Reactie.

Niet alleen dat het mensen ziek kan maken, maar ook omdat er plannen zijn om mensen te kunnen manipuleren via de mobile telefoon. Maar dat wordt zwaar onder de pet gehouden! Ik zal je iets uitleggen over het smerige politieke spel dat gespeeld wordt met mensen!

Langzaam wordt er steeds meer bekend over de doelen van de vaccinaties! Er zit in het serum niet alleen stoffen die de gezondheid schaden, maar ook stoffen die de mogelijkheid hebben als antenne te functioneren! 

Grafeenoxide is een supergeleider. Het doel hiervan is dat je als individu een soort antenne bent die signalen kan ontvangen en uitzenden.

Je hoeft mij niet te geloven, maar doe je eigen onderzoek. Op internet kan je hier alles over vinden. Ook de site Gedachtnvoer.nl, waarop ik ook artikelen plaats, is een ware bron van informatie!

Het is dus niet alleen het Spike eiwit dat verstoring geeft in het immuunsysteem, maar ook mRNA techniek die tot doel hebben de mens te veranderen. Want wanneer je het DNA van mensen kan veranderen heb je wettelijk voldaan aan de mogelijkheid deze mens te kunnen beheren via de patentwetten. De natuur kan niet gepatenteerd worden, maar zodra je het natuurlijk product hebt veranderd, kan het onder een patent geplaatst worden en is het van de patenthouder.

Zo hebben de Rockefellers het patent op het Zika virus, dat eigenlijk een aantal eiwitten zijn dat is ingebracht in een mug!  Bill Gates is ook een patentmannetje. Die heeft verschillende patenten op gewassen. Monsanto is één van de grootste patenthouders op gewassen en chemische middelen!

De bedoeling is de mens eigendom te laten worden van de globalisten. Want zodra ze mensen kunnen manipuleren via signalen die ze kunnen verzenden en laten ontvangen door de portable telefoon, is het bewijs geleverd dat ze bestuurt kunnen worden en dus onder een patent vallen! Samen met het veranderde DNA. En zeer waarschijnlijk is er al een patent aanvraag is deze richting.

Het Covid virus, dat ook geen virus is, maar een aantal verbonden eiwitten die in laboratoria gemaakt worden, staat ook onder een patent!

Wat jij wilt weet ik niet, maar ik vertrouw de huidige politiek niet en heb grote vraagtekens bij de plannen van westerse politici. En ook tegen de Nederlandse partijen die weer de keuzes hebben gemaakt de vaccinaties weer toe te staan.

Hoeveel mensen moeten nog slachtoffer worden van deze gekte die alleen maar kan voortbestaan door mensen doodsbang te maken!

Daarom kijk ik naar de partijen die tegen de vaccinaties waren en zijn! En wil je je vrijheid behouden, dat zou ik die partij kiezen die faliekant tegen vaccinatie zijn en dat ook duidelijk hebben gemaakt is de Tweede Kamer!

© Piki Onder dit pseudoniem publiceert de schrijver op Facebook, daar ondervindt je meer en meer censuur vandaar dat de artikelen ook hier gepubliceerd worden. Bovendien verlaten steeds meer mensen Facebook of hebben dit ‘sociale’ platform nog nooit gebruikt.Nu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk