Waarom de migranten crisis een ramp is!


Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde 3 jaar ‘zichtbare’ dictatuur + dag #242


Het Europese politieke establishment heeft het zichzelf toegebracht.Noot van de web beheerder, vergeet vooral niet de reactie te lezen !! – HM

De massale import van regime cliënten uit de derde wereld, onder het mom van hooggestemde liberale waarden, is een op hol geslagen fenomeen geworden dat een bedreiging vormt voor de Europese politieke orde die eraan ten grondslag ligt, schrijft Eugyppius.

Enkele gewaardeerde lezers maakten bezwaar tegen mijn opmerking in het bericht van gisteren dat het politieke establishment “volkomen machteloos” lijkt om migratie te stoppen. Ze wijzen erop dat het importeren van buitenlandse politieke cliënten de belangen van de elite bevordert en suggereren dat de huidige golf van massale migratie gewenst is, misschien zelfs opzettelijk in gang is gezet. Nu mijn internet weer werkt, zal ik het risico nemen om een aantal oude plague chronicle thema’s te herhalen, om mijn gedachten vollediger uit te leggen.

Allereerst ben ik het ermee eens dat onze machthebbers massamigratie lange tijd gretig hebben gesponsord. Ze hebben ook meegewerkt aan de totstandkoming van het enorme netwerk van NGO’s, filantropische organisaties en mensensmokkelaars die de derde wereld vandaag de dag nog steeds Europa binnensmokkelen. In theorie zou het politieke establishment deze onzin morgen met een aantal maatregelen kunnen stoppen. Italië zou kunnen stoppen met het opvissen van migranten uit de oceaan, Duitsland zou kunnen stoppen met hen geld te betalen en de EU-lidstaten zouden de schandalig domme juridische constructie van asiel op de schroothoop kunnen gooien. 

Helaas kan de bestuurlijke staat zich op deze manier niet omdraaien. Alle beleid is onderhevig aan sterke inertiekrachten, alleen al vanwege de complexiteit van het institutionele apparaat en de enorme aantallen mensen die erbij betrokken zijn. Het duurt jaren voordat het systeem zelfs maar inziet dat wat het doet dom is, en nog langer voordat het stopt met dom handelen. De huidige toestroom, die het gevolg is van krachten die meer dan tien jaar geleden in gang zijn gezet, is een catastrofe die het regime zelf heeft veroorzaakt en waarvoor het zeer slecht is toegerust.

Laten we de manieren tellen waarop oneindige vluchtelingen slecht zijn voor de machthebbers:

1) Ze wakkeren een ongekende oppositie aan van het lang gemobiliseerde midden, of (in officiële taal) “extreemrechts”. Alternative für Deutschland is nu de op één na grootste politieke partij in Duitsland. Dit is een hele politieke crisis op zich. 

2) Omgekeerd vernietigen ze de steun voor de coalitieregering en zuigen ze het enthousiasme voor hun beleid weg. Als er deze zondag verkiezingen zouden worden gehouden, is het onwaarschijnlijk dat de liberale FDP zelfs maar de drempel van 5% zou halen om leden in de Bondsdag te krijgen. De migratiecrisis drijft ook een zeer lastige en ongemakkelijke politieke wig tussen Oost-Duitsland en het Westen.

3) Massale migratie ontketent krachten die een bedreiging vormen voor de naoorlogse internationale orde die de grenzen juist heeft opengesteld. Het onvermogen van de Europese Unie om de migratie te beperken zal de lidstaten aanmoedigen om hun eigen nationale grenzen nieuw leven in te blazen, wat uiteindelijk de legitimiteit van de EU zal ondermijnen en de Schengen overeenkomst zal bedreigen.

4) De voordelen die het regime hoopt te behalen uit massamigratie liggen nog vele jaren in de toekomst. In de tussentijd zijn de migranten gewoon een blok aan het been. Ze bieden geen onmiddellijke voordelen om al het slechte in de punten 1) tot 3) te compenseren.

Het huidige establishment heeft een keuze: of ze moeten een manier vinden om deze negatieve gevolgen binnen de perken te houden, vooral door de oppositie op te sluiten, of ze moeten de migratie matigen. Dat zijn hun enige twee opties en tot nu toe falen ze jammerlijk op beide fronten. Vooral daarom denk ik dat dit een ramp voor ze is.

In mei schreef ik een stuk waarin ik het gedachtegoed van Bertrand de Jouvenel over de aard van macht in moderne politieke systemen en het belang van de hoog-laag alliantie voor de bestuurlijke staat samenvatte.

Het probleem voor heersers, altijd en overal, is de opkomst van welvarende semi-autonome sociale groepen in het midden of de bovenlaag van de samenleving, die hun eigen politieke visie hebben en zich verzetten tegen bestuurlijke inmenging. Om deze oppositie te ondermijnen, sluiten elites bondgenootschappen met politieke cliënten aan de onderkant. Onder het mom van egalitarisme en gelijkheid beloven ze deze cliënten de rijkdom en privileges te geven die onterecht door hun meerderen worden gemonopoliseerd. Naarmate de bestuurlijke staat groter en roofzuchtiger wordt, wordt zijn honger naar bondgenoten aan de onderkant groter. Daarom is de westerse politiek er tegenwoordig zo op gebrand om nieuwe categorieën van achtergestelde volkeren te definiëren en nieuwe buitenlandse categorieën te importeren. Hoeveel sociale en culturele chaos dit project ook veroorzaakt, het wordt verondersteld stabiliserend te werken voor het regime, want daar is het voor bedoeld. Nu we een punt hebben bereikt waarop deze strategie het establishment actief destabiliseert, kunnen we gerust concluderen dat er iets mis is gegaan.

Covid-19 en de incompetentie van de Westerse elites

Het is een vergissing om onze machthebbers op te vatten als niets anders dan samenzwerende, intrigerende Machiavellianen. Er zitten genoeg duistere mensen met kwade motieven aan de top, maar het bewijs van hun incompetentie is net zo overweldigend. Het merendeel van de politieke elite ziet het smeden van allianties aan de onderkant waarschijnlijk minder als een sluwe strategie en meer als het nastreven van ideologische vereisten. Ik zie geen andere manier om te verklaren waarom hun beleid op dit gebied zo slecht aansluit bij hun belangen.

Het late Westerse liberalisme is de ideologische vorm die de high-low alliantie strategie heeft aangenomen. Het is dit ideologische systeem, meer dan enig afzonderlijk individu, dat aan het roer staat, en het is ernstig uit balans. Vóór de grote oorlogen van de twintigste eeuw werd het liberalisme ingesloten door zowel onliberaal links als door machtige nationalistische krachten. Deze hielden haar universaliserende neigingen effectief in bedwang en dwongen het liberalisme ook te concurreren met ideologische rivalen. Het liberale Westen moest zichzelf presenteren als superieur aan communistische regimes in het buitenland en autoritaire nationalisten in eigen land. De onderdrukking van binnenlandse nationalistische ideologieën in Europa na 1945 en het einde van de Koude Oorlog in 1990 betekenden een grote opheffing van de beperkingen en de liberale elites reageerden daarop door een nieuw internationaal programma te ontwikkelen dat, althans in theorie, de hele mensheid omvatte. Gedurende een hele generatie waren onze elites vrij om dit programma na te streven, blind voor de vele interne tegenstrijdigheden en onpraktische aspecten ervan. Maar met het einde van de onbetwiste Amerikaanse hegemonie en de terugkeer van de multipolariteit bevindt het ongebonden liberalisme zich weer in een begrensde wereld. 

Zolang deze scheve verhouding blijft bestaan, tussen de ongedwongen ideologische visie aan de ene kant en de begrensde realiteit aan de andere kant, zullen we alleen maar een escalatie van disfunctioneren zien. In onze nieuwe wereld is het veel minder zeker dat migranten ooit de cliëntenrol zullen vervullen die hen wordt voorgespiegeld. Omdat er nu een duidelijke ‘buitenkant’ is van de Westerse politieke orde, zullen de buitenlandse loyaliteiten van onze nieuwkomers verder reiken dan hun liberale beschermheren en zich richten op rivaliserende ongebonden staten. Veel van de blijvende aantrekkingskracht van het liberalisme komt voort uit de welvaart van het liberale Westen, die nu door de grote politieke projecten uit het tijdperk van de ongebondenheid dreigt te worden verslonden. In de jaren dat ze dachten dat de geschiedenis voorbij was, dichtten Europese politici zichzelf de verantwoordelijkheid toe voor alles van menselijke armoede tot virussen en het weer, en ontwikkelden ze een luxepolitiek die zich niets aantrok van elementaire staatsfuncties zoals grensbeveiliging en nationale defensie.

Onze wereld heeft ernstige politieke problemen, maar ik koester een beperkt optimisme over de specifieke kwaadaardigheden die zijn ontstaan in de onstuimige decennia tussen 1990 en 2020. De randvoorwaarden die al deze modieuze onzin mogelijk maakten zijn niet langer aanwezig en vroeg of laat zal dit spul sterven. De enige vraag is hoeveel schade het nog zal aanrichten.
©Eugyppius

Laten we eens bezien wat de migratie van zoveel mensen uit andere culturen ons heeft gebracht! En dit zonder enige vorm van discriminatie, daarvan acte!

Reactie.

De kosten.

Om een mens die via de onbeperkte migratie naar Europa en Nederland komen en hier in het proces gaan zijn zeer duur. De exacte bedragen zijn in een grijs gebied verdwenen, maar we kunnen toch een berekening maken die dicht bij de waarheid komt. 

Alle migranten komen in aanmerking voor huisvesting. Hiervoor moeten gebouwen bewoonbaar gemaakt worden. Dit zijn meestal oudere gebouwen of kantoorpanden die leegstaan. Dit is al een vorm van discriminatie ten opzichte van Nederlanders omdat al lang geleden en met veel meer intensiteit had moeten gebeuren om de nijpende woningnood het hoofd te bieden! Maar de woningnood is zeer waarschijnlijk een enorme melkkoe voor hen die voldoende geld hebben! En de banken! Maar dit er even tussendoor! Deze mensen krijgen dus een bewoning.

En ze krijgen gratis ziekenzorg. Waar de Nederlander dus te veel voor moet betalen ten opzichte van de kans op genezing. Waar veel Nederlandse gezinnen niet naar de dokter kunnen -wat misschien beter is voor de gezondheid- wegens de jaarlijkse “vrijwillige“ bijdrage, kunnen mensen uit het buitenland komend deze plaats gratis innemen! Maar er moet vaak wel getolkt worden omdat de moderne genezer in Nederland niet al de vreemde talen kent!

De buitenlanders krijgen ook een maandelijks bedrag dat hoger is dan de minimale uitkering die de Nederlander krijgt! En gratis wonen! En gratis ziekenzorg met vertaling.

Het ongemak.

De migranten mogen niet werken voordat ze een verblijfsvergunning hebben. Dus deze mensen vervelen zich en zijn dikwijls ontevreden met de opvang! Dit komt deels omdat deze mensen naar Europa komen omdat ze de mooiste verhalen horen van de maffia die hen geld vragen om de reis vanuit hun woongebied naar het beloofde land Europa te betalen.

Al hoor ik dat tegenwoordig dit betaald wordt door zeer rijke mensen die deze wanorde stimuleren. Deze bedragen zijn tussen de 5 en 10 duizend dollar, al zal dit tegenwoordig in Euro’s gaan wegens de koers van de dollar. Maar de reis op zich is geen gelopen race! Er zijn altijd hindernissen die door betaling in geld of natura overwonnen kunnen worden. In Libië zijn langs de kust opvangcentra waar deze mensen onder zeer erbarmelijke omstandigheden kunnen verblijven. Ook hier is de opvang niet gratis en moet betaald worden met geld of in natura. En ik kan je verzekeren dat de betaling in naturen geen pretje is. 

De verschillen.

De mensen die hier komen hebben een totaal andere cultuur dan wij. En daarbij is niet iedereen gelijk. Er zijn zeer nette mensen die hun lot accepteren. Maar het grootste deel bestaat uit mensen die in hun eigen land al aan de onderkant van de samenleving zitten. Vaak geen scholing hebben en in hun eigen land al niet de netste mensen waren! We zien dan ook dat door het gedrag van deze mensen er een weerstand ontstaat onder de bevolking omdat ze zich dingen permitteren die niet passen in onze samenleving. En de rechterlijke macht doet zeer weinig om een signaal af te geven dat onze samenleving dit niet accepteert! Wat op zich weer een deceptie is voor onze bevolking!

Verandering van cultuur!

Is het de bedoeling dat onze cultuur gaat veranderen? Onze cultuur, iets waardoor wij zijn als Nederlanders elkaar herkennen, wordt ons langzaam afgenomen. Ontstaat er een Woke gemeenschap waar we ons in allerlei bochten moeten wringen om dit te accepteren. Worden wij daardoor zo gemanipuleerd dat de Negerzoen, de Moorkop, Zwarte Piet en de Jodenkoek als een stukje van onze cultuur moet verdwijnen? En dat is nog niet het ergste!

Om dat het slavenverleden, waar wij niets mee hebben te maken, ons alsnog kwalijk wordt genomen? Maar er wel voor zorgt dat we moeten accepteren dat onze cultuur aan het veranderen is?

Wanneer mensen hun cultuur verliezen, verliezen ze ook hun authenticiteit! Ze raken daardoor deels stuurloos op zoek naar een evenwicht dat is verstoord! Dat is weer heel makkelijk voor bestuurders, want niets is makkelijker te manipuleren dan een stuurloze bevolking!

De gevolgen.

En dat is iets dat duidelijk zichtbaar is. De bevolking slikt nu bijna alles dat de politici hen voorschotelt! En de politici doen dingen die tegen de grondwetten zijn en dat wordt allemaal geaccepteerd!

Dus mogen wij, de Nederlandse bevolking, ons afvragen of dit het doel is van de onbeperkte migratie die er nu plaatsvind. En waar de politici zelfs bereid zijn een demissionaire regering te vormen waar de macht nog steeds bij de politici is zonder enige verantwoordelijkheid voor het verdere optreden!

Ze zijn nu bezig het geheugen van de bevolking zo te manipuleren dat het lijkt alsof ze de afgelopen perioden van afbraak van Nederland als iets goed gaan zien. Alle regeringspartijen hebben, samen met een groot deel van de zwakke oppositie, laten zien dat ze Nederland niet waard zijn!
Waar slechts twee partijen iets hebben gedaan om duidelijk te maken dat we afglijden naar een afgrond die financieel en economisch onze ondergang betekenen. Van Haga en de FVD.

Waar de FVD wordt afgedaan als een partij die niet past in de Nederlandse samenleving en eigenlijk verboden dient te worden. Maar dit wel volgens de volkomen foute regeringspartijen en de foute oppositie! Want in werkelijkheid is het de FVD die Nederland wil redden van een zekere val in het ravijn van de Globalisten. Die zijn er op uit de bevolkingen van landen te onderwerpen aan strikte regels die raken aan slavernij. 

En ik bid dat voldoende mensen het intellect hebben dit te doorzien en de juiste keus maken tijdens de verkiezingen!

© Piki Onder dit pseudoniem publiceert de schrijver op Facebook, daar ondervindt je meer en meer censuur vandaar dat de artikelen ook hier gepubliceerd worden. Bovendien verlaten steeds meer mensen Facebook of hebben dit ‘sociale’ platform nog nooit gebruikt.Nu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk