Is de zieken zorg de best mogelijke ?


Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde 3 jaar ‘zichtbare’ dictatuur + dag #238


Ervan uitgaand dat de meeste artsen en specialisten te goeder trouw zijn en werkelijk belangstelling hebben voor hun patiënten, kan ik me niet onttrekken aan de feiten die open en bloot liggen te wachten op erkenning!


Die feiten zijn dat er een groot leger van mensen chronisch ziek is. Dit ondanks de grote roem die de hedendaagse geneeskunde heeft als de beste die ooit bestaan heeft. Maar is dit werkelijk zo?  Dan stel ik de eenvoudige vraag: waarom zijn er dan zoveel mensen chronisch ziek? Welke arts of specialist kan deze vraag bevredigend beantwoorden?

We hebben in Nederland te maken met meer dan 10.000.000, ja, je leest het goed, meer dan tien miljoen, dus meer dan de helft van de mensen die in Nederland wonen hebben chronische klachten en worden niet beter! Ze voelen de ziekte nauwelijks, wat op zich heel goed is, maar er volgt op de farmaceutische medicatie geen gezondheid! En dat is heel vervelend, want ieder mens streeft naar gezondheid. Dat zouden artsen ook kunnen doen!

Ziekte en symptomen.

Is of zijn er verklaringen voor het ziek worden en weten artsen hier het fijne van? Dat kunnen we aan artsen vragen, maar de ervaring leert dat artsen hierop geen één duidend antwoord kunnen geven. Dat is ook heel moeilijk omdat de gezondheid verstorende eigenschappen vele vormen heeft. En daarbij komt nog dat artsen geen tijd hebben en dat de opleiding hier niet diep op ingaat. De tijdsruimte die artsen krijgen is ongeveer 10 minuten per patiënt per symptoom. Dat is al lastig omdat een patiënt meerdere symptomen kan hebben die aan elkaar gerelateerd zijn! Wat hier ook aan tegenwerkt is dat symptomen bij verschillende mens-typen kan verschillen. En de opleiding is er niet op berekend dit te onderscheiden!

Ik kan slechts uit mijn eigen opleiding en ervaring hierover schrijven.

Het mogelijk ontstaan van ziekten en symptomen kan men onderbrengen in twee onderdelen! Ziekten die in de mens ontstaan door innerlijke conflicten en ziekten die ontstaan door invloeden van buitenaf!

Innerlijke conflicten.

De nieuwe Germaanse geneeskunst!
1. De psychische problemen kunnen voortkomen uit schokkende emotionele gebeurtenissen die in het verleden hebben plaatsgevonden en nog niet zijn verwerkt. Deze vorm van kijken naar de zieke mens is ontwikkeld door dr. Hamer en heet “De nieuwe Germaanse Geneeskunde”. Deze vorm van kijken naar de zieke mens heeft een zeer goede genezingskans. Het is zelfs dat op beelden zichtbaar is dat in een bepaald gebied van de hersenen die gerelateerd is aan een ziek orgaan, er in dat hersengebied minder activiteit is!

Deze vorm van genezen gaat er van uit dat ziekte of symptomen een aanzet tot genezing is. Ziek zijn is een kans, een kans die het lichaam aangeeft. Het lichaam zegt als het ware “doe iets aan je emotie die mij ziek maakt”. Het lichaam is hier dus wat aangeeft dat er iets mis is. Maar de plaats of het orgaan geeft aan welke emotie hier verwerkt moet worden. Er zijn steeds meer therapeuten die met deze methode werken.

Homeopathie.

Homeopathie is onder te verdelen in de gewone homeopathie en de klassieke homeopathie. Voor beide is iets te zeggen. Maar wil men op dieper gebeid resultaat behalen, dan geef ik de voorkeur aan de klassieke homeopathie die de richtlijnen van Hannemann volgt.

In de Materia Medica, een boek waarin de klachten beschreven staan met daarbij de mogelijke geneesmiddelen, wordt tijdens het bezoek van de patiënt aan de homeopaat dikwijls gebruikt. De anamnese, het vraaggesprek, kan wel meer dan een uur in beslag nemen omdat de homeopaat zeer veel van de patiënt wil weten om tot een goede keus van het Homeopathische middel te komen. In de Materia Medica komen eerst de geestelijke en emotionele symptomen aan bot. Dit is duidelijk een verwijzing naar het feit dat de geestelijke en emotionele gebeurtenissen het belangrijkst zijn.

Vaak haalt men het verdunnen van homeopathische medicijnen aan als onmogelijk omdat men denkt dat er niets te vinden is in de verdunning. Dit is een zeer grote fout! Het verdunnen van homeopathische middelen is een manier om de energie van het middel los te maken. Met deze energie kan het energetisch niveau van mens en dier bereikt worden!

Voor een homeopaat is ook het eventueel aangedane orgaan een verwijzing naar het geestelijke of emotionele aspect van de ziekte. De homeopathie gaat ervan uit dat de hele mens ziek is en niet alleen een orgaan!

Hier zijn in de Nederlandse taal een aantal gezegden die hiernaar verwijzen.

Heb je wat op je lever? 
Je moet je gal maar eens even spuwen. 
Je hart eens luchten.

Dit zijn heel duidelijke verwijzingen die vroeger serieus genomen werden.

Het is niet de bedoeling van dit artikel om alle andere geneeswijzen te behandelen. Er zijn tegenwoordig meerdere geneesmethoden die goed werkzaam zijn, maar daar heb ik weinig verstand van! Wil je meer weten over andere goede geneeswijzen, dan kan je dat vinden op de site van Gedachtenvoer.nl

Nu ga ik terug naar de reguliere geneeskunde.
Deze vorm van genezen is ongeveer 150 jaar oud. Is eigenlijk ontwikkeld omdat men dacht de natuur te kunnen nabootsen met het namaken van natuurlijke middelen met chemische substanties. Een zeer grote fout!

In een plant of iets anders dat groeit in de natuur heeft zoveel verschillende componenten in zich dat het bijna onmogelijk is dit via chemische substanties na te maken.

Wat de Farmaceuten doen is de stof, waarvan ze denken dat dit de genezende stof is, chemisch namaken. Soms worden er andere stoffen bijgevoegd, maar krijgen nooit hiermee de stoffen die in de natuur voorkomen.

Nadat er op grotere schaal olie werd gevonden zag de oude Rockefeller dat hier veel geld te verdienen was door uit olieproducten “geneesmiddelen “te maken! Een enorme lobby werd gecreëerd om de natuurlijke middelen in discredit te brengen en om over te gaan op chemische medicatie.  Om deze middelen duur te maken werden ze onder patent gebracht zodat het meteen alleen door de maker kon worden gebruikt. Dat kan niet met natuurlijke middelen.

Uiteindelijk was het zeer eenvoudig deze middelen op grote schaal te maken en de werking was in eerste instantie bevredigend. Dit kwam vooral omdat deze middelen de symptomen onderdrukte en dus niet meer of nauwelijks gevoeld werden. De patiënt was en is nog tevreden. Helaas weten al deze patiënten niet wat de gevolgen zijn. De ziekte wordt niet genezen, wordt hooguit enige tijd stilgezet. Maar het lichaam is daar niet echt tevreden mee en zal pogingen doen dit toch duidelijk te maken. Het zal andere symptomen gaan maken waardoor er andere chemische middelen worden ingezet. Totdat…totdat het orgaan niet meer functioneert. Dan is er de volgende oplossing, opereren, desnoods het orgaan verwijderen. Mensen die opereren zijn hier heel erg knap in!

De chemie is zeer waarschijnlijk de grootste vervuiler op deze aarde!!

Het gebruik van chemische middelen is eenvoudig en werkt vaak zeer adequaat! Maar de gevolgen zijn desastreus! Dat is op vele fronten zichtbaar. Alle bespoten groenten en fruit vergiftigen ons, waardoor we naar een dokter gaan die zich bedient van chemische middelen. Al deze chemische middelen komen in het water en in de grond terecht. Ons drinkwater kan al niet goed meer gezuiverd worden van chemische middelen. Veel mensen kunnen geen kinderen meer krijgen op een natuurlijke manier omdat er te veel hormonen in het drinkwater zit! Maar de chemische en Farmaceutische bedrijven verdienen hier miljarden mee. En daarmee zullen ze niet stoppen, ondanks dat ze dit weten. 

Wat ik het ergst vind is dat studenten geneeskunde hier niets van horen. Deze mensen gaan studeren met het verlangen anderen te helpen, de zieke mens te genezen. Maar leren niets over de gevolgen van het gebruik van chemische middelen waarvan ze denken dat dit mensen kan genezen!

Hoewel? Wanneer je mensen een recept voorschrijft, en je weet dat het een herhaalrecept is dat soms jaren gegeven wordt, dat zou je kunnen bedenken dat er geen genezing plaatsvindt!  Want we mogen er toch van uitgaan dat mensen die een studie volgen om arts te worden een aantal hersencellen heeft dat genoeg is om dit ook te zien!
—//—


Noot / Aanvulling. Wat een allereerste vereiste is bij elke ziekte en gebrek. Je voedingsstatus en detoxen. 

Iedereen heeft een vitamine en mineralen gebrek, ik ook. We hebben een overdosis nodig om het lichaam op peil te houden in deze giftige wereld. De uitputting van de landbouwgronden maakt dat suppletie noodzakelijk is. Zelfs met je biologische hobby tuin kom je er niet met alle Chemtrails. Goed nieuws. Met simpelweg een dagelijkse Sel Gris sole. Twee theelepels Sel gris zeemineralen SOLE [bijna het gehele mineralen spectrum 84 van de 91. (SOLE is potje 1/3 sel gris 2/3 schoon water). Waarom weet ik dat iedereen ondervoed is? Tussen 2004 en 2007 vertegenwoordigde ik SpectraCell die intracellulaire vitamine analyses doen. Resultaat van een onderzoek onder 89.000 mensen. 76% had een functioneel vitamine gebrek en 99,5% een functioneel mineralen gebrek. Functioneel betekend in voetbal termen dat je een paar spelers te weinig in het veld hebt staan om de wedstrijd te kunnen winnen. Sel Gris kost minder als 1 cent per dag voor een heel gezin. – HMBericht delen: Bericht delen op je eigen website of blog.
Graag, zo werkt het, …Mijn oude protestliedje uit 2010 maar eigenlijk voor -NU- geschreven:
Hope Comes In The Dark – River Zydeco Band feat Me Myself and I


Bij elke website zou je bij het eerste bezoek moeten kijken wie de schrijver is en wat hem motiveert om dit te doen, mag ik je uitnodigen om even te kijken met wie je te maken hebt, of je een klik hebt met mij. Uitzoeken of je dezelfde visie hebt?Over mij: Statement, visie en doelNu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk