Nazi Wereld Orde: Hoe het zionisme de spin in het kwade web is.


Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde 3 jaar ‘zichtbare’ dictatuur + dag #219


22-10-2023 | Eerst was er de COVID psyop. En je trapte er niet in. In het begin misschien wel, maar op een gegeven moment werd je wakker en realiseerde je je dat het bedrog was.


Nazi World Order English version

Toen was er de Oekraïne psyop. Misschien ben je daar wel ingetrapt, want Russian Man Bad. Als je dat niet deed, gefeliciteerd met je heldere onderscheidingsvermogen.

En nu is er de Hamas psyop. Dit is de ergste van allemaal. Drie jaar lang doorzag je de misleidende aard van politici en media. Maar nu heeft een levenslange religieuze programmering je ingehaald en ineens juich je als een gek de waanzinnige genocidale oorlogsmachine van Israël toe. Geen cent voor Oekraïne, maar een ongelimiteerde melkkoe voor Israël, toch?

Wat mij dit zegt is dat er verschillende niveaus van bewustzijn zijn. Het is duidelijk dat mensen per onderwerp de ‘red pill’ moeten slikken. De programmering gaat diep en is al decennia aan de gang, zelfs voordat we geboren waren. Het was makkelijk toen de ‘schapen’ het niet zagen en wij wel. Maar nu is het onze beurt, de zogenaamde ‘ontwaakten’, om onze ogen te openen voor de ware aard van de zionistische staat Israël. De meeste mensen zijn hier nog niet klaar voor.

Mensen ontlenen nu eenmaal een gevoel van veiligheid en zekerheid aan wat hen geleerd is. Als je vanuit een christelijke, joodse of conservatieve achtergrond komt, is je gevoel van normaliteit dat Israël het Beloofde Land is, dat Joden het uitverkoren volk zijn en dat er een ‘joods-christelijke traditie’ bestaat.

Ik ben slechts een paar alinea’s verder en je kunt nu al zien waarom Q schrijft dat Israël voor het laatst bewaard wordt en dat dit om een reden is. Vanaf het moment dat Q op 10 maart 2018 met deze zin naar buiten kwam, hebben we ons afgevraagd wat daarmee bedoeld wordt. Nu weet je het. Als recente gebeurtenissen ons iets hebben geleerd, is het wel dat Israël het laatste taboe is. Het zal de kijk van mensen op de mensheid en op de wereld uit elkaar doen spatten. Naarmate elke laag van de ui wordt afgepeld, zullen vertrouwde leugens en halve waarheden moeten worden vervangen door echte maar diep ongemakkelijke waarheden.

De keuze om het te weten is aan jou. 4-6% zal voor altijd verloren zijn en het einde zal niet voor iedereen zijn. Een ware test van ons morele karakter, waarop we uiteindelijk allemaal beoordeeld zullen worden door onze Schepper. Vergeet niet dat de zachtmoedigen de aarde zullen erven, d.w.z. zij die tegelijkertijd moedig (de Leeuw) en zachtmoedig (het Lam) zijn. De Leeuw en het Lam zullen op een dag zij aan zij in vrede liggen, als we ons eenmaal ontdoen van onze oorlogszuchtige aard en onvoorwaardelijke naastenliefde uitoefenen.

Een vraag die me regelmatig gesteld wordt, is waarom de patriots de vaccinatiedoden toelieten. Er is mij ook gevraagd waarom de patriots bereid zijn om een massaslachting van onschuldige Arabieren in het Midden-Oosten toe te staan. Ik denk dat je dezelfde vraag kunt stellen over God. Dat is een beroep op autoriteit van buitenaf, zelfs als zij de Kracht van het Goede zijn. De vraag die mensen zich zouden moeten stellen is waarom ze zelf toestaan dat zulk kwaad plaatsvindt. Het enige dat nodig is voor de triomf van het kwaad is dat goede mensen niets doen.

Hoeveel onschuldige levens moeten er nog nodeloos beëindigd worden voordat mensen het Grote Ontwaken bereiken en zich realiseren dat ‘Where We Go One Will Go All’? Het antwoord is: zoveel levens als nodig zijn om daar te komen. Gezien de koppigheid en onwil van de mensheid om hun gevoel van normaliteit op te geven, zelfs als het gebaseerd is op leugens en bedrog, en gezien het feit dat we allemaal in hetzelfde schuitje zitten, kan het ontwaken tergend langzaam lijken terwijl de achterblijvers de koplopers inhalen.

Toch moeten we allemaal leren om alles door een morele lens te bekijken in plaats van een ideologische. Dit vereist een serieuze deprogrammering en het kan niet allemaal tegelijk. De waarheid zal 99% in het gekkenhuis doen belanden. In tegenstelling tot wat je misschien denkt is dit niet de waarheid over corruptie, verraad en mensenhandel, daar kunnen de meeste mensen prima mee omgaan. Het is de waarheid over alle kleine dingen. Het is beseffen dat we geboren zijn in een zorgvuldig opgebouwde matrix en dat we ons hele leven al in een leugen leven. Denk er maar eens over na. Je opleiding was een leugen. Wat doorgaat als ‘wetenschap’ is een leugen. Politiek, de media, het rechtssysteem, democratie, geld, zorg – allemaal leugens.

Als puntje bij paaltje komt moeten we opnieuw beginnen en onszelf helemaal opnieuw uitvinden. Dit betekent de volledige en totale ineenstorting van alles wat we voor waar en heilig houden, d.w.z. bijna alles waarmee we zijn opgegroeid. Dit gaat niet zozeer over dingen leren, maar over dingen afleren. Dit kan niet in één keer, want dan zouden mensen letterlijk hun verstand verliezen. Volgens Q krijgen we slechts 40% van de waarheid, anders zouden we een maatschappij vol disfunctionele en verwarde mensen hebben. Dus het is drip, drip, drip – totdat we de ‘flood’ bereiken.

Ik weet zeker dat je met me eens zal zijn dat de Q-op één grote deprogrammerings- en herprogrammeringsoperatie is, een psy op van het positieve soort. Het hele idee achter de Q op is om ‘We The People’ te laten samenwerken met het leger als een digitaal leger. Vergelijk dit met de bevrijding van Europa door de Geallieerden aan het einde van WO2. Toen wachtten de mensen op het leger om hen te bevrijden van de nazi-tirannie – om 75 jaar later hun zwaar bevochten vrijheid vrijwillig weg te geven, zonder dat er ook maar één schot is gelost. De enige vijandige ‘shots’ waren de ‘vaccins’ en in plaats van hun mouwen op te stropen om hun vrijheid en grondwettelijke rechten te verdedigen, stroopten de meeste mensen hun mouwen op om een duivelssap in zich te laten spuiten dat hun DNA zodanig verandert dat ze letterlijk gepatenteerd kunnen worden en hun menselijkheid en dus hun mensenrechten verliezen.

De ironie is dat mensen niets hebben geleerd juist omdat duizenden soldaten zijn gesneuveld voor hun vrijheden. Ze zijn vergeten dat het niet alleen een militaire, maar ook een burgerlijke plicht is om te vechten voor vrijheid, anders kan het op een dag van ons afgenomen worden. Deze keer is het anders. Het leger wacht op ons, niet andersom. En met Gods toestemming helpen ze ons door middel van de Q-posts om de puntjes sneller met elkaar te verbinden, zodat we samen het kwaad voor eens en voor altijd kunnen verslaan.

Q herinnert ons eraan dat niet alles schoon zal zijn. De miljoenen vaccinatiedoden, de vele slachtoffers in Oekraïne en het bloedvergieten in Gaza zijn allemaal ‘nodig’ omdat mensen trage leerlingen zijn, verstrikt als ze zijn in het collectieve negatieve karma dat de mensheid over zichzelf heeft afgeroepen door gebrek aan onderscheidingsvermogen en moed. We kunnen vandaag nog vrede op aarde hebben, als de mensen maar bereid zijn om uit hun valse dogma’s en paradigma’s te stappen. Wij hebben die kracht en de patriots wachten op ons om in die kracht te stappen.

Waar staan we nu in Het Grote Ontwaken? De C19-zwendel toonde ons de bedrieglijke aard van Big Pharma. Oekraïne maakte ons voor het eerst bewust van de Nazi Wereld Orde. Er wordt vaak gedacht dat de [DS] een wereldwijde communistische orde wil. Dat willen ze niet. Ze willen een Nazi Wereld Orde. Het communisme mag dan verantwoordelijk zijn voor 100 miljoen doden in de afgelopen eeuw, een duizelingwekkende miljoen doden per jaar. Maar wat de nazi’s van de marxisten onderscheidt, is dat de culturele en maatschappelijke verdeeldheid die zij nastreven niet gebaseerd is op politieke klasse, maar op ras en genetica. Of, zoals Q schrijft: ze zijn uit op je DNA. Dit is rebellie tegen God en tegen Gods hoogste schepping, de mens. Puur kwaad.

Wat de nazi’s deden was zelfs zo afschuwelijk dat misdaden tegen de menselijkheid voor het eerst in de geschiedenis onderdeel uitmaakten van het internationaal recht en de Neurenberg Code werd opgesteld om te voorkomen dat er ooit nog massale medische en psychologische experimenten op mensen zouden plaatsvinden zonder geïnformeerde toestemming. Toch gebeurde het, op een veel grotere schaal dan ooit tevoren. Omdat we het toelieten. We waren nog niet wakker genoeg. En dat zijn we nog steeds niet. Als ons dit van tevoren was verteld, zouden de meesten van ons het niet hebben geloofd. Soms kun je het de mensen niet vertellen, je moet het ze laten zien. Mensen leren uit ervaring, zo gaat het nu eenmaal.

Hoewel Israël erbij betrokken is, gaat het volgende hoofdstuk waar we doorheen moeten (nog} niet over Israël. Het gaat over Iran. Op 11 september 2023 kwam Biden een gijzelaarsruil overeen waarbij vijf Iraanse gijzelaars die door de VS werden vastgehouden werden geruild tegen vijf Amerikaanse gijzelaars die door Iran werden vastgehouden. Daarnaast betaalde Biden 6 miljard dollar aan Iran. Niet alleen schoffeerde dit menige Amerikaan die nog steeds gelooft dat 9/11 door moslims is gedaan, het opent ook de deur voor islamitische terroristen die westerse gijzelaars vasthouden voor losgeld. En dat is precies wat er gebeurde op 7 oktober 2023.

We weten allemaal dat de [DS] symboliek gebruikt die [ZIJ] gebruiken voor communicatie. De aanvallen op Israël door Hamas op 7 oktober werden al snel ‘Israëls 9/11’ genoemd. Toeval? Ik denk het niet. In september was het vrij duidelijk dat het offensief in Oekraïne jammerlijk was mislukt en dat Oekraïne een verloren zaak was geworden. [ZIJ] konden niet toestaan dat Rusland de biolabs, de orgaanhandel, de witwaspraktijken en andere misdaden en wandaden blootlegde. De ‘Orange Man’ had het 16-jarige plan om Amerika te vernietigen verstoord en nu legde de ‘Russian Man’ de tot dan toe verborgen Nazi Wereld Orde bloot. Het werd tijd voor een nieuw oorlogstheater. En met Bibi Netanyahu aan het roer in Israël kun je er zeker van zijn dat [ZIJ] een gewillige handlanger hebben.

Wat heeft dit met Iran te maken? Hamas wordt gesponsord door Iran. Biden sponsorde Iran op 9/11, terwijl Israëls ‘9/11’ een maand later plaatsvond. Biden was VP onder Obama. Obama is een radicale moslim met nauwe banden met de Moslimbroederschap, die opereert vanuit Qatar. Obama wil dat Iran de enige supermacht in het Midden-Oosten wordt, ten koste van Israël. Obama creëerde ISIS, dat werd verslagen door Trump en Poetin. Door Biden te ontmaskeren, zullen alle wegen naar ‘Hussein’ leiden. Iran en ‘Hussein’ zijn nu het doelwit, mensen moeten eerst de waarheid weten over de machten achter het islamitisch extremisme voordat ze de waarheid over het zionistisch extremisme te weten komen. Iran is nu aan de beurt, Israël wordt voor het laatst bewaard.

Een andere vraag die me vaak gesteld wordt is waarom Trump pro-vaccin en pro-Israël is, vooral nu we op de rand van WO3 staan en Trump de vredespresident zou moeten zijn. Op dit moment is het waarschijnlijk goed om je eraan te herinneren dat Q schrijft dat POTUS geïsoleerd moet blijven en dat publieke perceptie belangrijk is. Als Trump als POTUS en als CIC alle noodzakelijke veranderingen wil doorvoeren, moet hij een zo groot mogelijk publiek aanspreken. De ‘Trump normie’ is bij lange na nog niet klaar voor de volledige waarheid over vaccins of de volledige waarheid over Israël, dat zal allemaal later komen wanneer Trump terug is in het Witte Huis. Uit een recente Rasmussen-peiling bleek dat tweederde van de mogelijke kiezers gelooft dat Hamas de huidige asymmetrische militaire reactie van Israël heeft uitgelokt, dus Trump kan onmogelijk de waarheid spreken over Israël en Netanyahu.

Trump spreekt echter wel in code – hij is immers Q+. Tijdens de eerste week van de Israëlische oorlogsinspanning verklaarde Trump publiekelijk dat toen onder zijn leiding Soleimani in begin 2020 werd uitgeschakeld, Netanyahu was gevraagd om samen met de VS deze commandant van de Iraanse Revolutionaire Garde, die verantwoordelijk is voor het organiseren van veel terroristische operaties in het Midden-Oosten, uit te schakelen. Netanyahu weigerde. Dit was een vreemde uitspraak, gezien het feit dat Trump en Bibi in de ogen van het publiek bondgenoten zouden moeten zijn.

Met deze uitspraak sloeg Trump twee vliegen in één klap. Hij wees de publieke aandacht op de rol van Iran in het internationale terrorisme en zei tegelijkertijd tegen degenen die tussen de regels door kunnen lezen dat Netanyahu niet geïnteresseerd is in het beëindigen van terrorisme. Trump heeft er ook op gewezen dat Bibi de eerste was die Biden feliciteerde met zijn ‘verkiezingsoverwinning’ in 2020, die hij van Trump stal. Diezelfde Biden financierde Iran met een uitbetaling van $6 miljard op 9/11, terwijl Trump reeds zware kritiek had geuit op Obama’s Iran-deal van $1,8 miljard uit 2015. En dan is er nog deze recente ‘truth’ van Trump.

Zie je dat? ISIS. Israeli Secret Intelligence Service. Dat is echt het beste wat Trump op dit moment kan doen.

Wat de vaccins betreft, heb ik het gevoel dat Trump en de patriots een testballonnetje hebben laten opstijgen door RFK Jr. de waarheid over vaccins te laten spreken om te zien hoe open het grote publiek staat voor deze realiteit. Trump had een ontmoeting met RFK Jr. in Trump Tower toen hij zijn regering aan het samenstellen was in 2016 en er was sprake van dat Kennedy een taskforce zou gaan leiden om vaccinatieschade te onderzoeken. Op dat moment waren de mensen hier nog niet klaar voor, maar na alle ‘pandemische’ gekte zie ik Kennedy dat wel doen als Trump terugkeert naar het Witte Huis. Reken maar dat de mensen er dan wel klaar voor zijn.

En dan is er Vivek Ramaswamy, die nu voor de tweede keer is geïnterviewd door Tucker Carlson. Waarom zou Tucker dat doen? Vivek maakt geen kans tegen Trump en alle andere Republikeinse kandidaten evenmin. Tenzij Vivek ook een ‘white hat’ is en het zijn taak is om een zeer genuanceerde kijk te geven op wat er momenteel gebeurt in het Midden-Oosten en wat het echt betekent om Amerika op de eerste plaats te zetten en niet Israël.

Ik kan dit niet bewijzen, maar het komt op mij over dat Vivek een podium krijgt om te zien hoe ontvankelijk de massa is voor deze boodschap. Dat is de tweede presidentskandidaat die geen kans maakt om te winnen, maar gebruikt wordt om een boodschap over te brengen die Trump zich niet kan veroorloven om naar buiten te brengen omdat hij in deze fase van het spel veel meer te verliezen heeft. Niet zomaar weer een verkiezing van vier jaar dus.

Timing is alles (Q). Was het afzetten van McCarthy als kamervoorzitter perfect getimed om ervoor te zorgen dat er geen buitenlandse oorlogen meer gefinancierd zouden worden? Nadat Oekraïne mislukte voor de [DS] nam Israël het stokje over. En nu is er geen corrupte ‘RINO’-voorzitter meer die de touwtjes in handen heeft. Trump zinspeelde op een tijdelijke voorzitter. Iedereen wenste en hoopte dat hij het zou zijn, maar wat als er gewoon een tijdelijke voorzitter komt zonder echte macht of autoriteit? Nu de focus al niet meer op Oekraïne ligt, zou dit betekenen dat alle fondsen snel opdrogen om nog twee andere koppen van dezelfde draak, Israël en Iran, te steunen. Dit is een politieke realiteit die normies kunnen accepteren, omdat het voortkomt uit het valse links-rechts paradigma waar ze aan gewend zijn.

Q schrijft: emoties vertroebelen je beoordelingsvermogen. De huidige hyperemotionele en ideologische houding van politiek en religieus rechts weerhoudt potentiële Trump-stemmers ervan om de volgende historische feiten te accepteren die aantonen dat Israël nooit een bondgenoot is geweest. Ik dring er bij iedereen op aan om ze verder te onderzoeken, omdat ze elk een eigen aparte uitwerking rechtvaardigen.

– De Balfour Verklaring (1917), waarin de Britse generaal Arthur James Balfour het Heilige Land, dat toen onder Brits bestuur stond, beloofde aan de Zionisten.

– Het bombarderen van het King David Hotel in 1946 door de zionistische terreurgroep Irgun om de Britten te verdrijven.

– De oprichting van de staat Israël in 1948 door de Rothschilds.

– De Nakba (Catastrofe) van 1948, waarbij bijna een miljoen Palestijnen etnisch werden gezuiverd en verdreven.

– De steeds kleiner wordende kaart van Palestina, als gevolg van wat alleen beschreven kan worden als een langzame genocide op Palestijnen.

– De Lavon-affaire (1954), waarbij Israëlische inlichtingendiensten probeerden Britse en Amerikaanse burgerdoelen in Egypte te bombarderen.

– De aanval op het marineschip USS Liberty door Israël (1967).

– Israëls oprichting van Hamas om een intifada te beginnen, waardoor vredesbesprekingen ontspoorden en de PLO werd ondermijnd (1987).

– Israëls rol in 9/11 en waarom Netanyahu die dag in NYC was. Hint: [ZIJ] zijn graag getuige van [HUN] eigen psyops, bijv. George Bush was het brein achter de moord op JFK en was die noodlottige dag in Dallas.

– De massale experimenten op de Israëlische bevolking die plaatsvonden tijdens de ‘pandemie’ en Netanyahu die opschepte over het feit dat ze ‘laboratoriumratten’ waren.

– Netanyahu die slechts twee weken voor de Hamas-aanvallen een kaart liet zien waarop GEEN PALESTINA te zien was.

– Israëls eigen rol in ‘Israëls 9/11’ op 10/7.

Dat brengt me bij het ultieme taboe. Waarom zwijgen zoveel christenen over Israëls rol in terrorisme, genocide en oorlog in de regio? Ik heb reeds een draadje geschreven over Dispensationalisme en de Scofield Bijbel, die werd gepubliceerd door Oxford University Press, gekocht en betaald door de Rothschilds. Ik raad je aan om mijn draadje hier te lezen.

threadreaderapp.com

Thread by @PatriotsControl on Thread Reader App

@PatriotsControl: This may be an unpopular opinion among modern Christians. Still I ask of you to hear me out until the very end of this thread and not reject what I have to say in mid-sentence….

threadreaderapp.com
Toen ik dit draadje schreef, leek het koppelen van de Scofield Bijbel aan de ‘joods-christelijke traditie’ buiten het kader te vallen van de boodschap die ik probeerde over te brengen, namelijk het bedrog achter de foutieve moderne christelijke interpretatie van de Bijbel dat er een Opname en Verdrukking zal zijn, met als doel christenen passief, zelfgenoegzaam en ruggengraatloos te houden – niet zonder succes, zou ik willen zeggen. Ik heb overwogen om het Israël-bedrog toe te voegen, d.w.z. Joden zijn Gods uitverkoren volk en Israël is het Beloofde Land, maar ik heb besloten om dat niet te doen.

Voordat [ZIJ] het Dispensationalisme uitvonden als de dominante lezing van de Bijbel, waren Joden en Christenen op zijn zachtst gezegd niet de beste vrienden. Christenen waren niet vergeten hoe de Farizeeën Jezus verraden en verloochend hadden. Maar na de popularisatie van de Scofield Bijbel was dat allemaal verdwenen en vergeten en waren christenen en moderne Farizeeën (zionisten) plotseling bondgenoten.

John Darby, de grondlegger van het Dispensationalisme, was een occultist en een vrijmetselaar, wiens protegé Cyrus Scofield was, een veroordeelde crimineel en oplichter. Zoals ik in mijn draadje over Dispensationalisme al schreef zijn christenen de afgelopen 200 jaar misleid door dezelfde duistere machten die ons Darwinisme en Eugenetica gaven.

Maar hier komt het klapstuk:

De reden waarom Israël tot het laatst bewaard zal worden is tweeledig:

Jeruzalem onder Israëlische heerschappij is bedoeld als het epicentrum van [HUN[ snode Nazi Wereld Orde. Dit is een zeer, zeer bittere pil om te slikken.

De andere reden waarom het Q-team Israël voor het laatst bewaart, is omdat Israël het hart is van de meerkoppige draak en om daar te komen moet eerst de islamitische kop worden afgehakt. Bedenk dat ALLE georganiseerde religies gekaapt zijn. De Zionisten hebben het Jodendom gekaapt. Het Huis van Saud heeft de Islam gekaapt. En het Vaticaan kaapte het Christendom.

Maar het christendom vrezen [ZIJ] het meest, omdat het de enige Abrahamitische religie is die mensen vertelt om je naaste lief te hebben. Daarom moesten [ZIJ] Christenen voor de gek houden om blind de kant van Israël te kiezen. Christenen zijn letterlijk verblind. Ze moeten NU hun oogkleppen afdoen, want dit zijn de Joden van de Synagoge van Satan!

Het lijkt een onmogelijke taak. Met zoveel verdeeldheid tussen gevaccineerden en niet-gevaccineerden en Israël-voorstanders en Israël-tegenstanders in een wereld vol leugens en bedrog, hoe zullen mensen ooit één worden? Wat zal hun keerpunt zijn? De afgrond. Alleen aan de afgrond zullen mensen de wil vinden om te veranderen. Terwijl de dreiging van WO3 steeds dichterbij komt, zullen mensen de afgrond bereiken. Deze is al binnen kijkafstand.

Ik kijk uit naar een tijd in de niet zo verre toekomst waarin we zoveel conflicten en onmenselijkheid zullen hebben meegemaakt dat de mensen van de wereld zich zullen verenigen in gezamenlijk verzet tegen deze waanzin met een hervonden gevoel van menselijkheid. Q vertelde ons om vertrouwen te hebben in de mensheid. We zullen ons verenigen tegen een gemeenschappelijke vijand, waarvan we weten dat hij niet van vlees en bloed is, maar eerder “Duistere Machten” die in de “Hoge Gewesten” leven.

Zoals je kunt zien is dit een spirituele oorlog en er is geen atheïstische uitweg. Wanneer onze complete verzonnen werkelijkheid van materialisme en lust laag voor laag om ons heen uiteen spat, zullen we elk grammetje spirituele energie nodig hebben om bij ons gezonde verstand te blijven. Zoals Jezus zei: we moeten in deze wereld zijn, maar niet van deze wereld. Soms moet je door de duisternis lopen om bij het licht te komen. Onthoud dat God het oog van de storm is. Hij zal je door de storm leiden als je bereid bent om volledig en absoluut op Hem te vertrouwen. We weten al hoe deze film eindigt: God wint.

Engelstalige versie

Update 09-11-2023


Bericht delen: Bericht delen op je eigen website of blog.
Graag, zo werkt het, …Mijn oude protestliedje uit 2010 maar eigenlijk voor -NU- geschreven:
Hope Comes In The Dark – River Zydeco Band feat Me Myself and I


Bij elke website zou je bij het eerste bezoek moeten kijken wie de schrijver is en wat hem motiveert om dit te doen, mag ik je uitnodigen om even te kijken met wie je te maken hebt, of je een klik hebt met mij. Uitzoeken of je dezelfde visie hebt?Over mij: Statement, visie en doelNu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk