Is Feminisme wel zo goed?


Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde 3 jaar ‘zichtbare’ dictatuur + dag #234


Het feminisme moet zijn bedacht door een vent die een hekel aan vrouwen moet hebben gehad.Feminisme in relatie tot kindermoord.
3 NOVEMBER 2023 / ADMINISTRATOR

Halverwege de vorige eeuw maakten sommigen zich al zorgen over het opkomende feminisme, ontkerkelijking en verwildering van de samenleving. Nederland was in 1950 met 9 miljoen inwoners al veel te vol volgens de regering en emigratie was een oplossing. Met het invoeren van de anticonceptiepil, loste het “overbevolkingsprobleem” zich al snel op, zo snel, dat er mankracht moest worden geïmporteerd. In 1990 telde dit land 12 miljoen autochtone Nederlanders en vandaag, 33 jaar later, begint de afname van de Autochtone Nederlanders goed op stoom te komen. Het testosterongehalte van de moderne westerse man van 25 is te vergelijken met dat van een 70-jarige van 1970, een halveringstijd van 25 jaar, dus van 1 generatie….. Eetgewoonten, voedselvergiftiging, vaccinaties, luchtvervuiling en vooral mentale mist en meedogenloze indoctrinatie zorgen voor een afbouw naar NUL. Tot ons spreekt een bezorgde bejaarde in 1950:

Beste mensen, ik ben tot de conclusie gekomen dat zonder de aanwezigheid van onze Heer Jezus Christus in de samenleving, de mensen onverbiddelijk hun eigen kinderen zullen gaan opofferen.

Geloof je me niet? Let op de tekenen. Op zekere dag zullen ouders het opvoeden van hun eigen kinderen als een last zien, vinden dat het schoolsysteem meer van hun taken moet overnemen. De volgende dag zullen ze al bezwaard zijn bij de gedachte aan het hebben van kinderen, het onderhouden van een gezin. Sommigen gruwen alleen al van de mogelijkheid om ouders te worden. Uiteindelijk zullen steeds meer ouders voor hun eigen gemak hun eigen kinderen vermoorden voordat ze geboren zijn.

Lach er maar om, mensen. Verklaar me voor gek of wat je wilt, wacht maar af. Op een dag zullen ze het doden van kinderen als een deugd beschouwen en het zelfs publiekelijk vieren. Na verloop van tijd zal zelfs de regering hen van ganser harte steunen.

Het einddoel is duidelijk:

Het publiekelijk, door de overheid afgedwongen afslachten van kleine kinderen op het altaar in naam van progressivisme, tolerantie en klimaatveiligheid.

Die langneuzige feministen zijn nog maar het begin.

Je valt van je stoel als je leest dat de “politiek” zich plotseling in gaat zetten voor een “beter gezinsleven” anno 2023, u heeft het misschien meegekregen. Er moet meer aandacht voor het gezin komen. De oplossing: de overheid, de overheid, de overheid moet “gezinsbeleid” ontwikkelen en stimuleren. We gaan het nog beleven dat we terug moeten naar 1950. De laatste 70 jaar hebben in het teken gestaan van “iedereen moet werken” en de emancipatie van de vrouw van moeder naar topambtenaar. Nu moeten we weer terug volgens sommige politici. De politiek is ontworpen om samenlevingen te ontwrichten ten behoeve van een parasitaire selectie idioten met als enige doel overal controle op te houden. Als een bepaalde groep nu begint over het “gezin” als hoeksteen van de totaal ontwrichte samenleving, is dat op zijn minst verdacht.

Dit is een voorbeeld van “mind control”. We moeten nu weer met zijn allen een andere kant op. Vooral “met zijn allen”, collectief. Het valt nog mee, dat het klimaat er niet aan de haren wordt bijgesleept. Stumperds ©.ADMINISTRATOR

Reactie.

Heeft de vrouw zich in het pak laten naaien? Is de Feministische golf er de oorzaak van? Vroeger was het de man die het werk buitenshuis deed en daarmee het gezin zin gaf en eten en verzorging de taak van de vrouw die daar de capaciteit voor had omdat ze moeder is!

Tegenwoordig is het de opvang die voor de kinderen zorg draagt. Maar niet de liefde en zorg kan geven die de moeder geeft. Uitzonderingen daargelaten. Moeder moet nu gaan werken om het economisch vol te houden. De tweeverdieners die samen nauwelijks het hoofd boven water kunnen houden. Mede omdat de prijzen van alles steeds maar blijven stijgen! En dat kan alleen omdat de vrouw nu meewerkt! De vrouw is niet geëmancipeerd, ze is een economische factor geworden die niet zomaar kan worden teruggedraaid! Net als vroeger in de tijd dat er nog slaven waren waar de vrouw ook moest werken! Alleen nu lijkt het dat dit op vrijwillige basis gebeurt. Maar is dat zo?

Of lijkt het vrijwillig? En is de vrouw daarmee gelijk aan de man in alle factoren in onze samenleving? Lijkt mij niet!  Als het even kan zal de vrouw minder verdienen dan een man in dezelfde functie!  Maar het ergste is dat de vrouw niet voor de kinderen kan zorgen omdat ze werkt! Dat ontneemt de vrouw haar vrouw en moeder zijn! In ieder geval voor een groot deel. 

En nu wil de overheid zich gaan bemoeien met het gezinsleven van de burgers. Is dit de volgende stap richting algehele bemoeienis en bepaling via de overheid? Worden hiermee onze kinderen kleine robotjes, gedrild in gehoorzaamheid aan de overheid. Want de grootste idioot weet dat de overheid alleen belang heeft bij gehoorzame, manipuleerbare, gedweeë en onderdanige burgertjes! Waar je nu al ziet dat burgers gehoorzaam zijn en dingen slikken waar ze geen weet van hebben. Het is duidelijk dat de burgers van westerse landen steeds minder intelligent zijn en daarom makkelijker slaafs de overheid volgen.

Wat moet hiervan terecht komen? We zijn als mens verplicht onze vrijheid te waarborgen en dat kan alleen wanneer de overheden zich bezighouden met zaken die alleen hen aangaan! En dat is niet bepalen wat burgers zelf willen en kunnen! Burgers zijn  verplicht zich te beschermen tegen de bemoeienissen van de overheden!!

© Piki Onder dit pseudoniem publiceert de schrijver op Facebook, daar ondervindt je meer en meer censuur vandaar dat de artikelen ook hier gepubliceerd worden. Bovendien verlaten steeds meer mensen Facebook of hebben dit ‘sociale’ platform nog nooit gebruikt.Nu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk