De doodstrijd van de VS en de NAVO landen?


Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde 3 jaar ‘zichtbare’ dictatuur + dag #223


Biden geeft boosterdosis aan haperende Oekraïne oorlog
Bron: Legion-media.ru © ZoonarDe prognose van “oorlogsmoeheid” bij de Verenigde Staten en hun bondgenoten in de proxy-oorlog in Oekraïne was zwaar overdreven. Integendeel, de oorlog krijgt een nieuw elan.
De regering-Biden zit op een tijger en als ze afstijgt, bestaat het gevaar dat ze wordt verslonden door de beestachtige gevolgen van een nederlaag in de oorlog, die alleen maar kan leiden tot het in diskrediet brengen van het trans-Atlantische systeem en het uiteenvallen van de NAVO, en die de ondergang kan betekenen voor de wereldwijde hegemonie van de VS, schrijft M.K. Bhadrakumar.

Biden’s formele toespraak tot de natie vanuit het Oval Office op donderdag kan alleen maar gezien worden als het begin van een nieuwe fase in de Oekraïne-oorlog, waarbij de demonisering van Poetin naar een nieuw niveau wordt getild. Biden weeft een nieuw narratief in elkaar waarin hij beweert dat Hamas en de Russische leider allebei “een naburige democratie volledig willen vernietigen – volledig vernietigen.”

De basis van Biden’s argument was dat resolute steun van Amerikaanse bondgenoten essentieel is voor het behoud van de Amerikaanse primaat in de wereld. De hoofdgedachte was dat de hybride oorlog in Oekraïne zal doorgaan zolang Biden in het Witte Huis zit. Het is veranderd in een “eeuwigdurende oorlog”. Biden belde de president van Oekraïne, Vladimir Zelensky, voordat hij zijn toespraak hield.

Analisten willen ons doen geloven dat Europa steeds meer ontgoocheld raakt over de oorlog. Maar Polen, een belangrijke frontlijnstaat, heeft net een centristische regering aan de macht gebracht en dat is reden tot vreugde in Kiev (en Washington). Ook in Groot-Brittannië is een soortgelijke uitkomst te verwachten – alleen zal Tweedledum Tweedledee vervangen, twee kleine rottige mannetjes van de Deep State die identiek zijn, behalve dat ze links-rechts tegengesteld zijn aan elkaar.

Vergis u niet dat de Gezamenlijke Verklaring na de VS-EU-top in Washington op 20 oktober een klinkende overwinning is voor de regering Biden, aangezien de EU het met de VS eens is geworden over “onwrikbare” militaire steun aan Oekraïne; de eis dat Rusland “een einde maakt aan zijn wrede oorlog en zijn strijdkrachten en gevolmachtigden en militaire uitrusting onmiddellijk, volledig en onvoorwaardelijk terugtrekt uit het gehele internationaal erkende grondgebied van Oekraïne”; de verplichting tot herstel van “internationaal erkende grenzen” in elke vredesregeling; Rusland dwingen om “de juridische consequenties te dragen van al zijn internationaal onrechtmatige daden” tegen Oekraïne; verdere verdieping van “gezamenlijke inspanningen om het vermogen van Rusland om oorlog te voeren te ondermijnen en om zijn industriële defensiebasis en -capaciteit in stand te houden en uit te breiden”, enzovoort.

Oekraïne stuurde arme, ongetrainde mannen de vleesmolen van Bakhmut in om betere troepen te sparen voor het tegenoffensief

Er is ook geen teken van een mogelijke wankeling in de standvastigheid van Europa’s militaire steun aan Oekraïne. Het meest recente voorbeeld is Zweden, waar, net als in andere Scandinavische landen en in de Baltische staten, de geografische nabijheid van Rusland de veiligheidsangst heeft doen toenemen, en er is weinig dat wijst op een aarzeling.

Politico meldde dat de Zweedse minister van Defensie Pål Jonson de militaire leiding van het land opdracht had gegeven om de mogelijke gevolgen te onderzoeken van het verlenen van verschillende soorten steun aan de gevechtsvliegtuigen van Oekraïne, waaronder Gripen vliegtuigen. Het leger moet uiterlijk 6 november verslag uitbrengen aan Jonson. Dit volgde op aankondigingen van de Europese buurlanden van Zweden, Noorwegen, Denemarken, België en Nederland, dat zij van plan waren om Lockheed Martin F-16 straaljagers naar Kiev te sturen.

De mening van deskundigen is dat zelfs een beperkt aantal Gripen de inspanningen van Oekraïne om zijn luchtruim te controleren zinvol zou kunnen helpen, en het wordt gezien als een relatief goedkoop en gemakkelijk te onderhouden vliegtuig dat kan opereren vanaf kortere, smallere start- en landingsbanen, inclusief geïmproviseerde landingsbanen op rechte stukken snelweg, waardoor het risico kleiner wordt dat vliegtuigen samenkomen op een grotere basis en vernietigd worden door één enkele vijandelijke aanval.

Wat de VS betreft, weten we nu dat de regering Biden een leugenachtige voorstelling van zaken gaf over de ATACMS-raketten, terwijl ze de troepen van Kiev al heimelijk met dat systeem had uitgerust. Bovendien overweegt de regering Biden, aangemoedigd door het succes van de verwoestende aanval van Kiev op de door Rusland gecontroleerde vliegvelden in Beryansk en Luhansk op dinsdag met behulp van ATACMS (waarbij naar verluidt meerdere Russische helikopters, een munitieopslagplaats en een luchtverdedigingssysteem werden vernietigd), nu de levering van een geavanceerde versie van de raket die twee keer (320 km) zo ver kan vuren als de raketten die Oekraïne net heeft ontvangen (slechts 160 km).

Het einde van Bakhmut

De vastberadenheid van Biden is zeker niet verzwakt. Nationale Veiligheidsadviseur Jake Sullivan onthulde vrijdag tijdens een speciale briefing van het Witte Huis zelfs schaamteloos dat Washington “contracten heeft afgesloten voor bepaalde typen wapensystemen die nog geleverd moeten worden omdat ze nog in productie zijn”. Het is duidelijk dat de regering Biden het mogelijk acht om wapens en militaire voertuigen aan Oekraïne te overhandigen die nog nooit eerder zijn verscheept.

“De president heeft de discretionaire bevoegdheid om op basis van de omstandigheden van het conflict, de situatie ter plaatse en overleg met bondgenoten te beslissen of hij wapensystemen aan Oekraïne zal leveren die we nog niet eerder hebben geleverd,” merkte Sullivan op. Vervolgens legde hij uit dat de VS “contracten heeft afgesloten voor bepaalde typen wapensystemen die nog geleverd moeten worden omdat ze nog in productie zijn. We verwachten dat ze in de komende maanden geleverd zullen worden.”

Een andere onjuiste veronderstelling was dat er binnen het Amerikaanse Congres een golf van meningen aan het ontstaan is die het voor de regering Biden steeds moeilijker zou maken om goedkeuring te krijgen voor militaire hulp aan Oekraïne in een verkiezingsjaar. Maar gelukkig heeft Biden, die een enorm ervaren politicus is in het navigeren door uitdagende wetgevingen, een ingenieuze manier gevonden.

Kandidaat Vivek Ramaswamy verwoordde het mooi: “Ze combineren opzettelijk de debatten rond Oekraïne, Israël en onze grens om de $61M voor Oekraïne erdoor te rammen die er anders nooit doorgekomen zou zijn.” Volgens documenten van het Witte Huis wordt in het verzoek voor het fiscale jaar 2024 voorgesteld om meer dan $61,4 miljard toe te wijzen aan Oekraïne en meer dan $14,3 miljard aan Israël. 

Sullivan noemde het meest recente begrotingsverzoek van de regering Biden “te midden van een mondiaal buigpunt” na de Hamas-aanval op Israël “en terwijl het volk van Oekraïne elke dag blijft vechten voor zijn vrijheid en onafhankelijkheid tegen de Russische wreedheid.” Hij richtte de aandacht op Biden’s nieuwe narratief dat “de uitkomst van deze gevechten voor democratie tegen terrorisme en tirannie van vitaal belang zijn voor de veiligheid en zekerheid van het Amerikaanse volk.”

Wie kan nu zeggen dat wat er in Oekraïne gebeurt, dat 10000 km verderop ligt, de Verenigde Staten niet aangaat? Biden begon zijn toespraak op donderdag met een kerkelijke noot: “We staan voor een keerpunt in de geschiedenis – een van die momenten waarop de beslissingen die we vandaag nemen de toekomst voor de komende decennia zullen bepalen. Daar wil ik het vanavond met u over hebben.”

Hij zei verder: “Amerikaans leiderschap houdt de wereld bij elkaar. Amerikaanse allianties houden ons, Amerika, veilig. Amerikaanse waarden maken ons tot een partner waar andere landen mee willen samenwerken. Om dat allemaal op het spel te zetten als we weglopen uit Oekraïne, als we Israël de rug toekeren, dat is het gewoon niet waard.”

De oorlog in Oekraïne gaat dus niet langer over het Westfaalse principe van nationale soevereiniteit en het VN-Handvest – of zelfs over het feit dat dit geen tijdperk van oorlogen is. Het gaat eigenlijk om Amerikaans leiderschap, Amerikaanse allianties, Amerikaanse waarden – simpel gezegd: hegemonie, NAVO, exceptionalisme.
©M.K. Bhadrakumar.

Reactie.

De berichten lijken goed! De VS en NAVO lijken aan de winnende hand in Oekraïne. Niets is minder waar. Ze zijn aan de verliezende hand! Waarom kan ik dat zeggen? Wat duidelijk is dat de VS en de NAVO alles op alles zetten om deze verschrikkelijke oorlog door te laten duren. En waarom dan wel?

Wanneer je weet dat er krachten zijn die zo sterk zijn dat je hier geen echte weerstand aan kan bieden dan kan je twee dingen doen. Je kan je overgeven of blijven vechten tot de dood erop volgt! Maar dat veranderd wanneer je weet dat wanneer je verliest je toch je leven zal verliezen omdat je dingen hebt gedaan die tegen alle regels en wetten zijn ingegaan. Wetten die hebben te maken met landsverraad, of het overschrijden van oorlogswetten of wetten tegen de menselijkheid, dan is het ineens een ander verhaal!

Wanneer je weet dat je daarvoor gestraft zal worden en je veroordeeld gaat worden door een militair tribunaal, en dat de veroordeling de doodstraf is, dan wordt het een gevecht voor je eigen leven! En dat is precies wat er kan gebeuren wanneer de huidige politici en machthebbers de strijd in Oekraïne en ook de nieuwe strijd in Israel verliezen. Daarom wordt er zo groots uitgepakt. 

Heel toevallig waren er twee Amerikaanse schepen in de Middellandse zee toen Hamas een volkomen “onverwachte “aanval kon doen op de zwaarbewaakte grens van Israel en zelfs kinderen hier het slachtoffer van werden. Via de media werd direct melding gemaakt dat kinderen werden gedood en ontvoert. Een gruwel voor elk weldenkend en normaal mens! De aanval op een ziekenhuis, dat een directe verboden oorlogsdaad is waar de doodstraf op staat uitgevoerd door Israel via het bewijs dat Hamas niet in het bezit is van vliegtuigen en ook dit soort bommen niet heeft! Dat de raketten van Hamas slechts een beperkte lading hebben die nooit een dergelijke ravage kan veroorzaken wijzen een zeer schuldige vinger naar Israel!

En nu hebben de westerse mogendheden, met als nep hoofdman Joe Biden het besluit genomen alles op alles te zetten zowel de oorlog in Oekraïne als de explosief komende oorlog in het Midden-Oosten verder te laten escaleren. Dat hier weer veel mensenleven mee gemoeid zijn is van geen enkel belang omdat ze toch al van plan zijn de mensheid te minimaliseren. Dus hoe meer mensen je meesleept in je eigen ellende, des te beter het is!

Het is dus duidelijk dat deze leidende en vaak gechanteerde of op een andere manier gedwongen politici en andere machthebbende figuren zoveel als mogelijk mensen met zich willen meeslepen naar een zekere ondergang. 

En daar kunnen wij weinig aan doen omdat deze figuren nog steeds de macht hebben. Hoe goed we ons best ook doen zoveel mogelijk slachtoffers te voorkomen! Mensen te waarschuwen via onze artikelen die we schrijven omdat we dit kunnen doen via de informatie die ons via allerlei kanalen bereikt!

We kunnen slechts hopen en bidden dat mensen geloven wat wij hen schrijven of vertellen! Vaak ten koste van de relaties die we hebben omdat de reguliere media de macht heeft de zaken anders voor te stellen! En wie kan je dan nog geloven.  Al vertel je 10 miljoen mensen een leugen in de hoop dat ze deze leugen als waarheid wordt aanvaard, het blijft een leugen.

© Piki Onder dit pseudoniem publiceert de schrijver op Facebook, daar ondervindt je meer en meer censuur vandaar dat de artikelen ook hier gepubliceerd worden. Bovendien verlaten steeds meer mensen Facebook of hebben dit ‘sociale’ platform nog nooit gebruikt.Nu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk