WHO wil dat wij onze eigen gevangenis betalen!

Save as PDF 

Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde 3 jaar ‘zichtbare’ dictatuur + dag #220


Ondanks de groeiende weerstand onder de bevolking werken de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en haar lidstaten aan een pandemieverdrag en een hervorming van de Internationale Gezondheidsregeling. Volgens deskundigen is het gevaar groot dat hierdoor een dictatoriale “wereld gezondheidsregering” ontstaat die zich met de soevereiniteit van staten kan bemoeien. De voormalige Amerikaanse president Donald Trump heeft nu ook scherpe kritiek geuit op de organisatie en gezegd dat deze “volledig afgeschaft en vervangen” moet worden, schrijft Report24.Trump kondigde in een videoboodschap aan dat de VS zich weer uit de WHO zou terugtrekken als hij weer president zou worden. Tijdens zijn presidentschap had hij de terugtrekking geregeld; zijn opvolger Biden had zich weer bij de organisatie aangesloten.

Terwijl de WHO in dit land vooral bekritiseerd wordt omdat het gecontroleerd wordt door globalisten (de Gates Foundation is bijvoorbeeld een van de grootste donoren, waardoor de invloed van de farmaceutische industrie onmiskenbaar is), vindt Trump dat de WHO gecontroleerd wordt door China. De ex-president hekelt ook het falen van de WHO ten tijde van Corona.

De vertaling van zijn waarschuwing over de WHO-overeenkomst:

De Wereldgezondheidsorganisatie is niets meer dan een corrupte globalistische zwendel, betaald door de Verenigde Staten, maar eigendom van en gecontroleerd door China. Toen het Chinese virus drie jaar geleden onze kusten bereikte, beschermde de Wereld gezondheidsorganisatie op schandelijke wijze de sporen van de Chinese Communistische Partij – bij elke stap. Daarom was het voor mij een grote eer om een einde te maken aan de relatie van de VS met de Wereldgezondheidsorganisatie. 

De Verenigde Staten betaalden de Wereldgezondheidsorganisatie bijna 500 miljoen dollar per jaar. Toen ik wegging, heb ik dat geld daar weggehaald. En dat was voor 330 miljoen mensen, terwijl China maar 40 miljoen dollar betaalde voor 1,4 miljard mensen. Dus wij hadden 330 [miljoen], zij hebben 1,4 [miljard], en wij betalen meer dan tien keer zoveel.

Dit is typerend voor de Verenigde Staten, want ze weten niet wat ze doen. Helaas is de corrupte Joe Biden zo dom geweest om weer lid te worden van de Wereldgezondheidsorganisatie tegen de volle prijs en zonder onderhandelingen of hervormingen. En nu probeert Biden de Senaat van de Verenigde Staten te omzeilen om een pandemieverdrag op te stellen dat de Amerikaanse soevereiniteit zou afstaan aan de Wereldgezondheidsorganisatie. Wederom gecontroleerd door China.

Het ontwerpverdrag zou de Verenigde Staten verplichten om enorme hoeveelheden medische voorraden naar andere landen te sturen in het geval van een nieuwe pandemie. En het zou een agressieve censuur van de vrije meningsuiting over volksgezondheidskwesties in de hand werken – net zoals ze de waarheid over het lab in Wuhan, waarvan ik zei: “Daar komt het vandaan.”, censureerden. Weet u nog?

Onder de volgende Trump regering zal dat contract onmiddellijk geannuleerd worden. Ik zal niet toestaan dat de volksgezondheid als excuus wordt gebruikt om de opmars van de wereldregering door te drukken. Dat is wat ze aan het doen zijn. Globalisten. De Verenigde Staten zullen zich terugtrekken uit de corrupte Wereldgezondheidsorganisatie, gezien hun volslagen mislukking bij COVID. Ze hadden een enorme ramp bij COVID. [De WHO] verdient het om volledig afgeschaft en vervangen te worden. 

Daarna zal ik werken aan het smeden van een nieuwe coalitie van naties die zich sterk inzetten voor het beschermen van de gezondheid met behoud van soevereiniteit en vrijheid. Ik wil u hartelijk bedanken, maar ik wil ook dit zeggen: ik had opnieuw over de overeenkomst kunnen onderhandelen. Ik had de Wereldgezondheidsorganisatie om 25 miljoen dollar kunnen vragen.

Biden ging niet voor die deal. Hij betaalde bijna $500 miljoen. Ze wilden zo graag de Verenigde Staten terug nadat ik de overeenkomst had opgezegd. Ze wilden het zo graag terug dat ze me een aanbod deden – 25 tot 30 miljoen dollar. En ik zei: “Nee, ik wacht wel.” Ik had het voor minder kunnen krijgen. Maar ik wilde op dat moment niet minder. We betaalden bijna 500 miljoen dollar. Ik had het voor $25 tot $30 [miljoen] kunnen doen. Biden nam de 500 – bijna de 500 miljoen dollar. Hij wist dat hij voor minder terug had kunnen komen. Waarom betaalde hij dan zoveel? Maar dit is slechts een van de vele dingen die verkeerd zijn in ons land. Dank u wel. – Donald Trump

Het Pandemieverdrag en de Hervorming van de Internationale Gezondheidsregeling moeten in mei 2024 worden aangenomen. Dit zou de WHO, een niet-democratisch gelegitimeerde organisatie, de bevoegdheid geven om niet langer, zoals nu, aanbevelingen te doen aan regeringen die lid zijn, maar om beslissingen te nemen die wetten worden en moeten worden nageleefd. Dit zou een verregaande inbreuk betekenen op de zelfbeschikking van natiestaten – uiteindelijk een gezondheidsdictatuur. Tegen deze achtergrond zouden niet alleen de VS zich uit de organisatie moeten terugtrekken. Ook Duitsland is een van de grootste donoren van de WHO en laat zo zijn belastingbetalers een globalistische constructie financieren die hen willekeurig hun fundamentele rechten en vrijheden kan ontnemen en hen in steeds nieuwe crises kan storten.
©Report24.

Reactie.

Als eerder reeg ik vele letters aan elkaar om je te waarschuwen voor de plannen van de WHO. Deze organisatie bestaat deels uit misdadigers als Bill Gates en Tredos die daar directeur is maar daarvoor een ander beroep had. Hij was leider van een terroristische organisatie en heeft zeer waarschijnlijk de dood van 16 mensen op zijn geweten gedrukt! Maar wie kijkt er tegenwoordig nog naar iemand die maar 16 doden op zijn geweten heeft. Door toedoen van de bevelen van de WHO zijn er tijdens de Corona pandemie wereldwijd ongeveer 3 miljoen doden gevallen. Omdat de WHO al veel macht had over landen die dachten soeverein te zijn. En zelfs konden gezondheidsorganisaties al het RIVM zich verschuilen achter de orders die de WHO de wereld in stuurde.

Zoals Trump zegt willen de globalisten de wereld gaan besturen en de hele wereldbevolking onderdanig maken aan de bevelen die de WHO ons wil opdringen!
Wanneer de WHO bij een volgende pandemie het bevel geeft dat mensen moeten hinkelen als ze op de openbare weg zich willen voortbewegen dat zal de politie daarop toezien dat dit ook gebeurt! Want de WHO zal dan ook beweren dat dit goed is om niet ziek te worden.

De WHO zou er in het verleden ook voor zorgen dat de honger uit de wereld geholpen zou worden en dat ieder mens op deze aarde schoon drinkwater tot een recht kreeg. Niets van terecht gekomen omdat ze het te druk hadden met het bestrijden van virussen die Bill Gates laat maken in de verschillende laboratoria die hij bezit! En wanneer je mij enigszins volgt weet je dat Bill zich nu bezighoudt met het kweken van Muggen die malaria mogen verspreiden! Dus het is duidelijk dat Bill en de WHO een zeer goede samenwerking hebben om de hele wereld te leiden naar een gevangenis waar het viermaal vaccineren op de voorgrond staat. Waar je moet luisteren naar de bevelen die dit soort figuren kunnen uitkramen om jouw vrijheid te onderdrukken!
En dat is nog niet het einde!! De globalisten hebben nog meer pijlen op hun gewelddadige boog! 

Ze besturen ook nog de NWO, het WEF onder leiding van een geflipte professor Klaus Schwab die de gekste voorstellen doet aan regeringen die volkomen verkeerde politici heeft die bevolkingen al steeds meer onderdrukken! Maar zelfs daar stopt het niet!!
Zelfs de verenigde Naties staan onder invloed van de globalisten! Dus onze vrijheden staan verschrikkelijk op de tocht! En wil jij je vrijheid behouden, dan zal je toch van de bank moeten komen en laten merken dat jouw vrijheid je lief is!

© Piki Onder dit pseudoniem publiceert de schrijver op Facebook, daar ondervindt je meer en meer censuur vandaar dat de artikelen ook hier gepubliceerd worden. Bovendien verlaten steeds meer mensen Facebook of hebben dit ‘sociale’ platform nog nooit gebruikt.Nu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk