Trappen we in de val die is geopend?


Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde 3 jaar ‘zichtbare’ dictatuur + dag #217


Weinig mensen zijn bekend met een kleine gebeurtenis rond 1200 voor Christus, de Bronstijd Instorting in de regio die bekend staat als de Levant (nu bekend als het Midden-Oosten). De meeste mensen wordt geleerd dat geschiedenis en vooruitgang in een rechte lijn verlopen en dat elke generatie de cultuur en innovaties van vorige generaties verbetert. Deze illusie is opgebouwd rond een door het Smithsonian beïnvloede kijk op het verleden. In werkelijkheid verloopt de geschiedenis meestal in een cirkel, of een spiraal, waarbij innovatie leidt tot gemak, gemak leidt tot luiheid en corruptie, en corruptie leidt tot zwakte en ineenstorting, schrijft Brandon Smith.

Keer op keer reikt de mensheid naar het Elysium op Aarde om vervolgens weer teruggeslagen te worden. De overlevenden bouwen dan grashutten bovenop de ruïnes van de oude rijken en beginnen opnieuw. Waarom is de ramp uit de Bronstijd belangrijk? Natuurlijk, omdat de geschiedenis de neiging heeft om te rijmen.

De Levant was in die tijd rijk aan beschaving en handel, en bestond uit een groot aantal koninkrijken die de bekende wereld vertegenwoordigden, waaronder de Egyptenaren, Babyloniërs, Minoërs, Myceners, Hettieten, enz. Ze hadden uitgebreide economische netwerken, landbouw, industrie en geschreven bibliotheken. De nabijheid van de koninkrijken maakte zulke uitgebreide handelsbetrekkingen mogelijk dat deze periode door moderne historici vaak de eerste “geglobaliseerde economie” wordt genoemd (klinkt bekend?).

Wat eeuwen duurde om op te bouwen, werd in één enkele generatie verwoest door een reeks rampen. Een “megadroogte” zorgde ervoor dat koninkrijken zonder consistente waterbronnen hun landbouwproductie verloren, wat leidde tot wijdverspreide hongersnood en ziekte (ja, het klimaat kan drastisch veranderen en doet dat ook, ongeacht de koolstofvoetafdruk van de mens). De handel werd verstoord door interne geschillen, en een mysterieuze invasie van een groep rondtrekkende rovers genaamd de “Zee Mensen” is gedocumenteerd als een primaire factor in de ineenstorting.

De Zee Mensen vielen talrijke koninkrijken aan, maar velen van hen waren ook vluchtelingen die de regio binnenstroomden. Ze ontwrichtten culturen en economieën en sleurden een aantal imperia in het stof. Dit gebeurde allemaal in minder dan 30 jaar. Omdat alleen de elites van deze beschavingen konden lezen en schrijven, gingen talen en historische documentatie helaas verloren.

Dit luidde een donkere periode in die eeuwenlang duurde. De mensheid werd teruggezet, in wezen naar nul, terwijl ze aan het scharrelen en overleven waren tussen de tempels en piramides van vorige generaties. Ze moeten omhoog hebben gekeken naar die vervallen architectonische hoogstandjes van honderden jaren geleden en zich hebben afgevraagd “Wat is er in godsnaam met ons gebeurd?”.

Niet alles ging natuurlijk verloren. De Egyptische dynastieën raakten in verval, maar ze slaagden er veel beter in om stand te houden dan hun tegenhangers in de Levant. De gebeurtenis betekende echter een terugslag voor de menselijke kennis die nadelig was. Men zou kunnen suggereren dat als de instorting van het Bronzen Tijdperk nooit had plaatsgevonden, we nu een door de ruimte gedragen soort zouden zijn die door de sterren reist.

Maar misschien waren deze culturen ook wel zo corrupt dat ze moesten falen zodat er iets beters voor in de plaats kon komen?

Wat heeft dit alles te maken met de huidige situatie in het Midden-Oosten? De slimme lezers zien vast wel waar ik op doel. De ingewikkelde relaties en handelsmechanismen van de Bronstijd leidden tot grote rijkdom en welvaart, maar ze waren vreselijk kwetsbaar. Diezelfde onderlinge afhankelijkheid resulteerde in hun ondergang toen ze als dominostenen over elkaar buitelden.

De huidige globalisering en collectivistische oorlogszucht leiden tot een soortgelijke wereldwijde implosie. Onze irrationele banden met buitenlandse verwikkelingen en economieën zouden de beschaving wel eens opnieuw kunnen vernietigen. Bedenk wat ons te wachten staat als de oorlog tussen Israël en Palestina zich ontvouwt…

Meerdere naties betrokken bij het conflict

Als u zich afvroeg wat de “oktober verrassing” zou zijn, dan weet u dat nu. Ik zal mijn standpunt over deze situatie duidelijk maken – ik geef om geen van beide partijen. Ik geef om onschuldige burgers, maar verder is de oorlog irrelevant. Ik ben een Amerikaan en ik geef om Amerika. Hetzelfde geldt voor Oekraïne en Rusland. Hun oorlogen zijn niet onze oorlogen, en ik ben zeer wantrouwig elke keer als onze politieke leiders ons proberen te verleiden om een kant te kiezen wanneer buitenlanders elkaar beginnen neer te schieten. Samengevat: Alle oorlogen zijn bankiersoorlogen.

EU werkt aan een plan om de zon te blokkeren

De Israëli’s genieten van ons geld, maar ze hebben een geschiedenis van bewezen illegale operaties om ons in een oorlog te lokken (USS Liberty, iemand?). De Palestijnen en het grootste deel van de moslimwereld verachten het westen en het christendom in het algemeen (en het kan me niet echt schelen wie er begonnen is, het feit blijft dat onze culturen volledig onverenigbaar zijn en dit zal nooit veranderen). Dat we het toevallig eens zijn over het terugvechten tegen de krankzinnige trans-agenda betekent niet dat ik bereid ben om de draconische Sharia-wetgeving in mijn gemeenschap te accepteren.

Beide partijen gebruiken tactieken die doelbewust op burgers gericht zijn. Ik heb het niet over Collateral damage zoals we in Irak en Afghanistan zagen, ik heb het over groepen die bewust en schaamteloos bezig zijn met plannen voor genocide. Waar het op neerkomt? Er zijn geen “goeden” om je bij aan te sluiten. Het is een complete sh*t show van oude stammenonzin waar westerlingen uit de buurt moeten blijven.

Voor degenen die het er niet mee eens zijn, vraag uzelf dit af – Bent u echt bereid om een geweer te pakken en naar Israël of Gaza te vliegen om voor één van beide partijen te vechten en te sterven? Zo ja, doe het dan en stop met eisen dat anderen het voor u doen. Zo nee, houd dan uw mond.

Maar dit is wat er gaat gebeuren: Het establishment zal proberen om Amerikanen en Europeanen hoe dan ook in deze oorlogen te dwingen. De bedrijfsmedia en sommige politieke leiders suggereren al dat de recente grootschalige aanval op Israël gepland was door regeringen buiten Gaza. Sommigen beschuldigen Iran en anderen Libanon. Uit de grote hoeveelheid beelden van de aanval die ik heb onderzocht, twijfel ik er niet aan dat iemand anders dan de Palestijnen de gebeurtenis hebben georkestreerd. De tactiek was veel te geavanceerd en veel te gecoördineerd; de Palestijnen zijn nooit zo slim geweest als het op militaire strategie aankomt.

Wie de aanval heeft opgezet is een heel andere vraag. Tot nu toe zijn er veel geruchten, maar geen harde bewijzen die naar specifieke regeringen leiden. Een andere grote vraag is, hoe de Palestijnen erin slaagden om dit alles te organiseren en de invasie uit te voeren ZONDER dat de Israëlische inlichtingendiensten ervan wisten? De Mossad staat bekend als een van de meest intensieve en doordringende geheime diensten ter wereld, en toch werden zij volledig verrast door deze ongekende aanval? Ik denk van niet.

Ik moet denken aan de gebeurtenissen van 9/11 en de vreemde reeks mislukkingen van inlichtingendiensten die eraan voorafgingen. Ik moet ook denken aan de leugens, propaganda en de reactionaire reactie die leidde tot twee decennia van zinloze oorlog.

Ik ga het hier noemen – Over een paar weken zullen we berichten horen dat veel van de soldaten die betrokken waren bij de inval níét Palestijns waren. Ze zullen beweren dat sommigen van hen uit Iran, Syrië, Libanon, enz. komen. Er zal informatie komen die zegt dat Iran een belangrijke financier van het plan was (The Wall Street Journal beweert al dat dit het geval is, maar ze hebben nog geen overtuigend bewijs geleverd).

Er is nu een Amerikaanse aanvalsgroep onderweg naar de regio, en dit is nog maar het begin. De Europeanen zullen onder druk worden gezet om ten strijde te trekken, en vooral Amerikaanse conservatieven zullen waterboarding krijgen met propaganda die ons vertelt dat een “aanval op Israël een aanval op de VS is”. Het zal veel lijken op de retoriek die Neocons en linkse politici gebruikten tijdens de eerste invasie van Oekraïne, maar dan duizend keer vermenigvuldigd. Om duidelijk te zijn, zowel Biden als Trump hebben met de sabels gerammeld en de oorlogswateren getest, dus denk niet dat we dit kunnen vermijden door gewoon te stemmen.

De gemanipuleerde AFBRAAK van de voedsel-, water- en energie-infrastructuur zal hele naties in de Donkere Middeleeuwen storten

Meerdere fronten

Israël gaat Gaza tot gruis verpletteren, daar bestaat geen twijfel over. Een invasie over de grond zal op veel meer weerstand stuiten dan de Israëli’s schijnen te verwachten, maar Israël controleert de lucht en Gaza is een vast doelwit met een beperkt grondgebied. Het probleem voor hen zijn niet de Palestijnen, maar de meerdere oorlogsfronten die zich zullen openen als ze doen wat ik denk dat ze op het punt staan te doen (poging tot zuivering). Libanon, Iran en Syrië zullen allemaal onmiddellijk in actie komen en Israël zal niet in staat zijn om ze allemaal te bestrijden – de Israëli’s hebben in 2006 van Libanon alleen al een pak slaag gekregen. Dit zal onvermijdelijk leiden tot de roep om interventie van de VS/EU.

Oost versus West

Afhankelijk van de omvang van de westerse reactie, kunnen de BRICS-landen gedwongen worden om in te grijpen. Dit zal misschien niet op kinetisch niveau zijn, maar er is een kans. Rusland heeft strategische veiligheidsverdragen met Iran en Syrië. China heeft talrijke economische belangen en invloed in de regio als ’s werelds grootste importeur/exporteur.

Deze landen zouden zich kunnen wreken met dezelfde financiële oorlogsvoering die het westen tegen Rusland heeft gebruikt – met China en de BRICS-landen die de dollar als wereldreservemunt afsnijden. Dit zou de verlammende inflatie waar we nu al mee te maken hebben nog verder verhogen.

Terreuraanslagen en valse vlaggen

Als u dacht dat het de laatste tijd akelig stil zou zijn op het gebied van terrorisme, dan is dat nu voorbij. Ik zou geschokt zijn als we het nog eens zes maanden zouden redden zonder meerdere aanslagen die terug te voeren zijn op islamitische groeperingen. Sommige daarvan zullen echt zijn en andere in scène gezet, en het zal moeilijk zijn om uit te maken welke de ware is.

Het punt is dat de wijd open grenzen in het westen dit veel waarschijnlijker hebben gemaakt en het establishment weet dat. Naar mijn mening hebben ze het toegejuicht. Als ze ten minste één gekke moslim zover kunnen krijgen om een winkelcentrum overhoop te schieten of een voetbalstadion op te blazen, dan hebben ze alle macht die ze nodig hebben om Amerikanen nog een grondoorlog in het Midden-Oosten in te praten. Moeten we “ze daar bestrijden zodat we ze hier niet hoeven te bestrijden?” Dat is onzin. We zouden ze überhaupt niet hierheen moeten laten komen.

Vooral Europa speelt met vuur. Nationale regeringen en de EU hebben tientallen miljoenen van deze mensen in huis uitgenodigd en nu staan ze voor een ernstig dilemma. Er zijn overal in Europa Sharia-gemeenschappen, er zijn miljoenen moslimmannen in militaire leeftijd die alle kans hebben om grote schade aan te richten. En er zijn miljoenen woke linkse mensen die hen op dit moment aanmoedigen en denken dat dit een vorm van “dekolonisatie” is.

Sluiting van de Straat van Hormuz, torenhoge olieprijzen

Ik waarschuw al jaren voor dit scenario; het was slechts een kwestie van tijd voordat de spanningen met Iran hen een reden zouden geven om de Straat van Hormuz te sluiten en 30% van alle olie-export vanuit het Midden-Oosten naar de rest van de wereld stil te leggen. Vergeet niet dat Europa lijdt onder een enorme energie-inflatie, deels vanwege de economische crisis en ook vanwege de sancties tegen Rusland.

Biden heeft de inflatie proberen te verbergen door olie uit de strategische reserves op de markt te dumpen, maar nu zijn die reserves het laagst sinds 1983. Het toeval wil dat dit vlak voor de aanval op Israël gebeurde. Onze reserves raken uitgeput als we ten strijde trekken. De olieprijzen en benzineprijzen zullen exploderen als Iran betrokken is bij de Israëlische aanval. Iran zal een paar gigantische olietankers de Hormuz in laten varen, ze tot zinken brengen en de zeestraat maandenlang onbegaanbaar maken. Wees niet verbaasd als we volgend jaar $200 per vat olie zien, wat voor een groot deel van de VS zal leiden tot $7 per gallon gas of meer.

Een push voor een nieuw ontwerp

Laten we eerlijk zijn, de huidige rekruteringscijfers van de VS zijn een lachertje en de woke infiltratie van legers maakt het met de maand zwakker. Geen enkele Amerikaanse burger met een legitieme krijgersmentaliteit of gevechtsbekwaamheid zal zich vrijwillig bij die circus freakshow aansluiten. Het establishment zal proberen om conservatieven en patriotten te verblijden met visioenen van “de goede strijd vechten voor familie en land”, maar de meesten zullen daar niet in trappen. Met pogingen om meerdere fronten te ontketenen tegen Rusland, China en het Midden-Oosten, zullen ze beginnen te praten over een nieuw dienstplichtsysteem. 

Ik denk dat dit jammerlijk zal mislukken en eerder een burgeroorlog zal ontketenen dan de gelederen van het leger of de mariniers te vullen, maar misschien hebben ze een plan om met dit resultaat om te gaan…

Is dit de echte reden waarom Amerikaanse en Europese ambtenaren de migranteninvasie aanmoedigen?

De realiteit is dat Amerika zijn eigen invasie te verwerken heeft. Tijdens de ineenstorting van het Bronzen Tijdperk overleefden bepaalde rijken (zoals Egypte) met een vreemde tactiek – in plaats van de binnenvallende hordes vluchtelingen, nomaden en zeemensen te bestrijden, huurden ze hen in en namen ze in dienst op belangrijke posities binnen hun leger. Corrupte autoritaire heersers ontdekten uiteindelijk dat ze meer bedreigd werden door hun eigen hongerende boeren dan door de buitenstaanders, dus gingen ze met hen samenwerken om lokale opstanden neer te slaan.

Dit is misschien niet zo nuttig in Europa, maar in Amerika vraag ik me af of dit altijd al de bedoeling is geweest; miljoenen buitenlanders van militaire leeftijd met weinig sympathie voor de bestaande cultuur binnenhalen en hen dan midden in een instorting en conflict automatisch staatsburgerschap en voordelen aanbieden als ze zich bij het leger aansluiten. Niet op de kleine schaal die de federale regering nu hanteert, maar op een enorme schaal zoals we nog nooit gezien hebben.

Misschien was het altijd al de bedoeling om de poorten open te zetten en illegalen toe te laten zodat ze als huurlingen konden optreden om in buitenlandse oorlogen te vechten of tegen Amerikaanse burgers te vechten als er een opstand zou ontstaan…

Plan C

De timing van het conflict in Israël is ongelooflijk gunstig voor de globalisten, en dit zou het bizarre falen van de Israëlische inlichtingendienst kunnen verklaren. Net zoals Amerikaanse en Britse leiders voorkennis hadden van een potentiële Japanse aanval op Pearl Harbour in 1941, maar niemand waarschuwden omdat ze de Amerikanen wilden dwingen om mee te vechten in WO II, dient de Palestijnse inval een soortgelijk doel.

De covid-pandemie en de mandaten faalden om het gewenste resultaat van een wereldwijde medische tirannie te bereiken. De oorlog in Oekraïne heeft niet het gewenste resultaat opgeleverd, omdat de eisen van de oorlogshitsers voor grondtroepen tegen Rusland in duigen vielen. Misschien is dit gewoon Plan C?

Het establishment lijkt vooral geobsedeerd door het overtuigen van Amerikaanse conservatieven en patriotten om deel te nemen aan de chaos; er zijn een aantal Neocons en zelfs een paar zogenaamde Liberty media-persoonlijkheden die Amerikanen oproepen om gehoor te geven aan de roep om bloed in Israël. Sommigen hebben de komende vuurzee beschreven als “de oorlog om alle oorlogen te beëindigen”.

Ik denk dat de echte oorlog nog moet beginnen, en dat is de oorlog om de globalisten uit te roeien. Ze willen dat we overzee in eindeloze moerassen vechten in de hoop dat we uitsterven. En als we dat doen, is er niemand meer om ons tegen hen te verzetten. Het is een voorspelbare strategie, maar het succes ervan is twijfelachtig. Nog een interessant feit over de instorting in de Bronstijd – De elites behoorden tot de eerste groepen die werden weggevaagd nadat het systeem instortte.
©Brandon Smith

Reactie.

Normaal is het dat mensen die uit vreemde landen komen naar Europa hier een prijs voor betalen. De bedragen liggen tussen de 5 en 10 duizend dollar of ongerekend in Euro’s. Dit geld hebben de meesten niet dus willen ze dit graag lenen van vrienden, familie en kennissen. Dit doen ze met de garantie dat ze dit binnen afzienbare tijd kunnen terugbetalen omdat hen verteld wordt dat ze in Europa geld zat kunnen krijgen. Of dat de Europeanen aan de grens hen opwachten om te laten werken waarmee ze veel geld kunnen verdienen. Helaas is de werkelijkheid anders! Want als de mensensmokkelaars hen de waarheid zouden vertellen komen ze niet naar Europa! Dat is ook de reden dat ze erg teleurgesteld zijn en soms in opstand komen en niet willen accepteren dat ze bedrogen zijn.

Maar een zeer legitieme vraag is waarom politici deze mensen allemaal toelaten. Toelaten ondanks het feit dat ze hier geen huis kunnen krijgen! Ondanks het feit dat ze hier niet mogen werken totdat ze een verblijfsvergunning krijgen. Zijn ze uitgeprocedeerd, dat verdwijnen ze in de illegaliteit! Zowel politici als politie doen hier weinig aan!

Ze nemen plaatsen in in onze samenleving waar ze eigenlijk geen recht op hebben, toegestaan door de politici die hier niets aan doen. Nee, zelfs faciliteren door gemeente te dwingen migranten op te nemen!

Dus moet er een reden zijn dat dit allemaal gebeurd! Ondanks de publieke opinie die over het algemeen tegen is ondanks de leugens die door politici hierover verteld worden! En ondanks de sfeer die er ook is door mensen die vinden dat deze mensen ook een kans moeten krijgen, is er een sterk afnemende tendens tot verdere toelating van migranten!

Er zijn in Europa diensten die waarschuwen dat er de laatste tijd migranten komen die betaald worden om naar Europa te komen en schijnbaar ook betaald worden voor hun verblijf hier. Ik heb foto’s gezien van rijen Afrikaanse migranten die allemaal dezelfde kleding hebben en dezelfde schoenen dragen. Je zou kunnen denken dat deze mensen gekleed worden door mensen die hen dat geven. Soldaten hebben ook de zelfde kleding. Vreemd. Maar met welke reden!

Via verschillende diensten binnen en buiten Europa komen er berichten dat deze mensen gebruikt kunnen worden om in dienst te treden van legers. Maar er zijn ook anderen die denken dat deze mensen kunnen worden ingezet om binnenlandse onlusten te veroorzaken. Zelfs dat ze bewapend kunnen worden om mensen aan te vallen! En dat gaat te ver! Maar dat is mijn persoonlijke mening! Want dat hebben we ook kunnen zien in de geschiedenis. Toen waren er ook mensen die de vijfde colonne vormde voor de Duitse inval in Nederland ondanks dat Nederland neutraal was!
En het was Pim Fortuin die hier al voor waarschuwde. Dus zo lang zijn er al plannen in die richting.

Helaas weten de meeste burgers hier niets van en geloven de meeste burgers dit niet wanneer ze dit lezen! En ook is er geen enkele krant in Nederland die hier enige aandacht aan zal geven. Misschien wel wanneer iedereen die dit leest dit gaat delen op Facebook, Telegram of andere sociale media, dat er een dagblad is dat moedig genoeg is om dit te plaatsen! Van mij mag het en helemaal gratis! 

© Piki Onder dit pseudoniem publiceert de schrijver op Facebook, daar ondervindt je meer en meer censuur vandaar dat de artikelen ook hier gepubliceerd worden. Bovendien verlaten steeds meer mensen Facebook of hebben dit ‘sociale’ platform nog nooit gebruikt.Nu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk