De westerse media is medeverantwoordelijk voor de doden in Oekraïne!


Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde 3 jaar ‘zichtbare’ dictatuur + dag #215


Aan hun vruchten, zul je ze herkennen… Biden roept op tot meer oorlog, Poetin roept op tot een vreedzame wereld.De destructieve, oorlogszuchtige hegemonie van de westerse imperialistische elite is een wereld die niet langer houdbaar of tolereerbaar.

De Amerikaanse president Joe Biden deed vorige week wanhopige oproepen voor meer geld om de zinloze, afschuwelijke oorlog in Oekraïne te voeren. Daarentegen hield de Russische president Vladimir Poetin een toespraak waarin hij opriep tot een wereld gebaseerd op gelijkheid en vrede, schrijft Strategic Culture Foundation.

Het is leerzaam om de inhoud van de twee te vergelijken. Biden ratelt met gescripte flarden van ideologische stereotypen en strijdlust die steeds meer klinken als totale nonsens. Poetin daarentegen gaf een intellectueel gepassioneerd en welsprekend overzicht van de wereldgeschiedenis voor een publiek van internationale geleerden en serieuze denkers. Poetin vatte zijn toespraak samen met een oprechte oproep tot vrede en goede wil voor de hele mensheid.

Het is ondenkbaar dat Biden of welke andere zogenaamde westerse leider dan ook de intellectuele capaciteiten of het morele vermogen heeft om een vergelijkbare toespraak te houden ter bevordering van wereldvrede en vooruitgang.

Als we de percepties en vooroordelen van de westerse media ontkrachten, is het voor ieder objectief mens duidelijk dat de Amerikaanse leider een oorlogszuchtige dinosaurus is, terwijl de Russische leider een vooruitziende, principiële wereldstaatsman is.

Biden, de frêle tachtigjarige en een verlopen, zelf verheerlijkende politicus, belichaamt een wereld uit het verleden waarin conflicten en geweld maar al te betreurenswaardig gewoon zijn. Dat soort wereld gaat gepaard met elitaire heerschappij en systematische uitbuiting van anderen. Vijf eeuwen lang heeft het Europese kolonialisme en later het westerse neokolonialisme de internationale betrekkingen gedomineerd, vervormd en gedemoniseerd. Natuurlijk werd de groteske realiteit altijd verdoezeld met constante hersenspoeling door Westerse media die Orwelliaanse eufemismen gebruikten over “democratie”, “mensenrechten” en “op regels gebaseerde orde”.

Al die tijd maakten elitaire Westerse machten amok met illegale oorlogen, plundering van grondstoffen en financiële plundering. Op cynische wijze bewezen de westerse imperialisten en hun propagandistische nieuwsmedia lippendienst aan de beginselen van democratie en het Handvest van de Verenigde Naties, terwijl ze in de praktijk de spot dreven met de zogenaamde ethiek. De Verenigde Staten en hun CIA-agentschap en NAVO-vertegenwoordiger zijn ’s werelds grootste terroristische organisatie sinds nazi-Duitsland. 

Joe Biden, die geconfronteerd wordt met een disfunctionele chaos in het Amerikaanse politieke systeem, heeft zijn land, noch zijn Amerikaanse bondgenoten, noch de wereld iets te bieden – behalve meer oorlog. De ineenstortende Amerikaanse wereldmacht projecteert, zoals altijd, zijn eigen interne tekortkomingen naar buiten door internationale conflicten aan te wakkeren, in de eerste plaats tegen Rusland in een proxy-oorlog in Oekraïne, maar ook tegen China over een aantal gefabriceerde claims.

Biden smeekt de Democratische en Republikeinse wetgevers om te stoppen met hun gekibbel en geruzie – niet in het belang van het Amerikaanse volk – maar om nog eens tientallen miljarden dollars vrij te maken om een neonazi-regime in Kiev te sponsoren met als doel de imperialistische proxy-oorlog tussen de VS en de NAVO tegen Rusland te voeren.

De Amerikaanse en Europese politieke instellingen kunnen zich geen andere wereld voorstellen dan één die gebaseerd is op onophoudelijke conflicten en oorlog. Daarom is er de afgelopen eeuwen geen einde gekomen aan de imperialistische oorlogen en de uitbuiting van de rest van de wereld door deze mondiale minderheid. Oorlog, armoede, honger, ziekte, dood en chronische onderontwikkeling zijn de weerzinwekkende manifestaties van de westerse kapitalistische “orde”.

Het zogenaamde Collectieve Westen moet voortdurend verdeeldheid en conflicten zaaien in de wereld voor hun hegemoniaal voordeel. Dit is waar de Koude Oorlog (1945-90) om draaide en waarom de Westerse mogendheden nooit echt vrede konden sluiten toen de Koude Oorlog meer dan drie decennia geleden zogenaamd eindigde na de ontbinding van de Sovjet-Unie in 1991. Vandaag de dag is de Koude Oorlog nog even welig tierend en verslavend als altijd. Er is nooit een einde aan gekomen omdat de onderliggende westerse ziekte nooit is gestopt.

De westerse imperialistische machten – voornamelijk de Verenigde Staten – werden door hun hegemoniale economie en politiek gedwongen om te blijven uitbreiden onder het mom van het militaire NAVO-blok en talloze voorwendsels over het handhaven van de veiligheid en, absurd genoeg, de “oorlog tegen terreur” en “natievorming”. 

De slachting in Oekraïne is het hoogtepunt van dit historische destructieve proces. De associatie tussen Westerse zelfbenoemde “democratieën” en een corrupt neonazi-regime in Kiev is de ultieme organische uitkomst van het fascisme dat de kern vormt van het Westerse imperialisme, met zijn pseudo-liberale gezicht.

Het huidige conflict in Oekraïne is de historische aartsvijand van de Westerse imperialistische macht. De Tweede Wereldoorlog was slechts een interpunctie die overging in de Koude Oorlog en uiteindelijk de heropleving daarvan, waar de wereld nu weer aan wordt onderworpen.

President Poetin presenteerde vorige week een positieve en hoopvolle visie op de wereld tijdens een toespraak in de Valdai Discussion Club in Sochi. Hij schetste een beeld van “harmonieus samenleven” en vrede op basis van principes van gelijkheid en rechtvaardigheid tussen naties. In dat opzicht herhaalde Poetin de fundamentele visie van de Verenigde Naties die in 1945 werd opgericht na de verwoestingen van de Tweede Wereldoorlog.

“De crisis in Oekraïne is geen territoriaal conflict,” zei Poetin. “De kwestie is veel breder en fundamenteler en gaat over de principes die ten grondslag liggen aan de nieuwe internationale orde.”

Biden en zijn Westerse vazallen en hun leugenachtige media blijven de ongegronde leugen herhalen dat de militaire interventie van Rusland in Oekraïne een “niet-uitgelokte agressie” is. Dit narratief is een schaamteloze ontkenning van de geschiedenis van de door de CIA gesteunde coup in Kiev in 2014 en de bewapening door de NAVO van een neonazistisch regime dat negen jaar lang etnische Russen vermoordde in het voormalige Oekraïne.

Het regime in Kiev – geleid door een nazi-verheerlijkende Joodse marionetten president – heeft gruweldaad na gruweldaad begaan om Rusland zwart te maken, dankzij de toegeeflijkheid van de Westerse propagandamedia. Het bloedbad in Bucha in maart 2022, de raketaanvallen op Kramatorsk in april 2022, Polen in november 2022 en in Konstantinovka vorige maand. Deze week vond er een bloedbad van 51 mensen plaats in het dorp Hroza in de regio Charkov, dat onmiddellijk de schuld kreeg van Rusland, maar dat de kenmerken heeft van een andere valse provocatie door Kiev. Dit is het soort smerige en duivelse regime dat de door de VS geleide NAVO-oorlogsmachine belichaamt.

Poetin zette duidelijk uiteen hoe een vreedzame internationale orde kan worden bereikt door “kunstmatige geopolitieke associaties” en Koude Oorlog-achtige “blokken” die “aan de wereld worden opgedrongen” af te wijzen.

“Blijvende vrede is alleen mogelijk als iedereen zich veilig voelt, begrijpt dat zijn mening wordt gerespecteerd en dat er een evenwicht in de wereld is waarin niemand eenzijdig anderen kan dwingen om te leven of zich te gedragen zoals een hegemoon dat wil, zelfs als dat in strijd is met de soevereiniteit, echte belangen, tradities of gewoonten van volkeren en landen,” zei de Russische president.

Poetin voegde eraan toe: “Rusland was, is en zal een van de fundamenten van dit nieuwe wereldsysteem zijn, klaar voor constructieve interactie met iedereen die streeft naar vrede en welvaart, maar klaar voor harde oppositie tegen degenen die de principes van dictatuur en geweld belijden. Wij geloven dat pragmatisme en gezond verstand zullen zegevieren en dat er een multipolaire wereld zal ontstaan.”

De wereld verandert letterlijk voor onze ogen en door onze eigen handen, zoals Poetin ook opmerkte. De opkomst van een multipolaire wereld, de G20, de BRICS+, enzovoort, zijn de verwezenlijking van een visie voor internationale vrede, rechtvaardigheid, soevereiniteit, gelijkheid en ontwikkeling.

De destructieve, oorlogszuchtige hegemonie van de westerse imperialistische elite is een wereld die niet langer houdbaar of tolereerbaar is.

Biden en zijn Westerse geestverwanten zijn letterlijk de woordvoerders van een doodlopende kunstmatige wereld. De Russische president Vladimir Poetin daarentegen spreekt met de wijsheid en relevantie van een wereld zoals die werkelijk moet zijn.
©Strategic Culture Foundation.

Reactie.

Wanneer de media in westerse landen eerlijke berichtgeving gaven aan de bevolkingen was de oorlog in Oekraïne al lang voorbij! Ik kan het nog anders zeggen! Wanneer de media van westerse landen eerlijke berichtgeving gaven aan hun klanten, was er nooit oorlog geweest in Oekraïne. Ook de oorlogen in Afghanistan, Irak, Libië en Syrië en andere landen waar de NAVO-landen hun soldaten stuurden om daar hun oorlog te voeren, waren er nooit geweest. Dan had de bevolking geprotesteerd! 

Dit heeft te maken met de mening die de bevolkingen van landen in de westerse sfeer opgedrongen hebben gekregen. Deze meningen zijn niet gebaseerd op de werkelijkheid! Deze meningen zijn gebaseerd op leugens, verdraaiingen, valse vlag operaties en bedrog. 

Wat ik hierin niet begrijp is dat de westerse mens zich zo eenvoudig laat manipuleren, bedriegen en zich daarmee ook voor joker laten zetten. Volgens mij lachen politici van het verkeerde plaatje hun eigen bevolking uit omdat ze zich zo eenvoudig laten bedriegen en niets doen om ook maar enigszins achter de werkelijkheid te komen.

Dat is ook een reden om eens ernstig te bedenken of het niet zeer gevaarlijk is een dergelijke houding voort te zetten! Want besef wel dat deze politici alleen maar bezig zijn landen kapot te maken en ervoor te zorgen dat deze oorlog een veel langer verloop heeft dan werkelijk nodig was! Misschien zelfs wordt uitgebreid. De premier van Engeland heeft pas het Engelse leger verboden te gaan vechten in Oekraïne! Dus er waren al degelijk plannen Rusland uit te dagen zich te moeten gaan verdedigen tegen een machtig land van de NAVO.

Poetin ziet heel duidelijk dat de westerse mensheid naar een punt gedreven wordt waar ze geen enkele kans hebben zichzelf te zijn. Maar gedwongen worden een narratief te volgen dat wordt opgelegd door figuren die zich een plaats hebben verworven door geld! Deze figuren hebben ook politici en andere organisaties omgekocht die nu bepalen wat wij kunnen en mogen doen in ons eigen land. En mensen die hun ogen open hebben weten dat er steeds meer restricties komen om onze vrijheid te beperken.

In verschillende toespraken heeft Poetin erop gewezen dat een unipolaire wereld een vorm van dictatuur is. Daar tegenover staat een multipolaire wereld zoals de wereld van nature is! De wereld zelf is multipolair. De Noord en Zuidpool, man en vrouw, boven en beneden, links en rechts. Je weet dit ook al lang, maar ter herinnering toch deze voorbeelden!

Poetin wil dat ieder land soeverein is, net als ieder mens dat moet zijn. En dat landen op een eerlijke manier handeldrijven met elkaar, respect hebben voor elkaar en elkaar helpen wanneer dat nodig is en gevraagd wordt! 

Daar tegenover staat de VS die vecht voor het behoudt van de hegemonie die ze via oorlogvoering hebben genomen. Of door andere landen te dwingen zich te onderwerpen aan de eisen die de VS hen oplegt! Steeds meer mensen komen erachter dat dit niet is wat ze willen en gaan in verzet hiertegen! Het is dus een keus tussen slavernij en vrijheid! Dat kan nooit een moeilijke keus zijn.

De komende verkiezingen, zowel in de VS als in Nederland zullen deels bepalen hoe onze wereld eruit komt te zien! En zoals het Forum voor Democratie duidelijk laat zien in de Tweede Kamer vecht deze partij ook voor jouw vrijheid! Maar je weet het pas als je het ziet!

© Piki Onder dit pseudoniem publiceert de schrijver op Facebook, daar ondervindt je meer en meer censuur vandaar dat de artikelen ook hier gepubliceerd worden. Bovendien verlaten steeds meer mensen Facebook of hebben dit ‘sociale’ platform nog nooit gebruikt.Nu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk