Pleegt Rusland oorlogsmisdaden?


Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde 3 jaar ‘zichtbare’ dictatuur + dag #213


“De Bron van Russische Wreedheid” zoals bewezen door fictieHet momenteel “Most Popular” stuk op de National Interest website heeft een enigszins intrigerende titel: De Bron van Russische Wreedheid

Het Russische leger opereert volgens een Sovjet, totaliserende kijk op oorlog die het onderscheid tussen soldaten en burgers negeert. Dat is natuurlijk nieuws voor mij en ook voor het VN-Bureau van de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten dat burgerslachtoffers telt, schrijft Bernhard. Van 24 februari 2022, het begin van de grootschalige gewapende aanval door de Russische Federatie, tot 24 september 2023 heeft OHCHR 27.449 burgerslachtoffers in het land geregistreerd: 9.701 doden en 17.748 gewonden.

Ondertussen zijn er in de oorlog meer dan honderdduizenden militaire slachtoffers gevallen. Vergeleken met elke andere moderne oorlog is de verhouding tussen burgerslachtoffers en militaire slachtoffers dus extreem laag. Hoe is dat een bewijs van “Russische wreedheid”?

Laten we eens kijken waar de auteur, ene Ivan Arreguin-Toft, op doelt: Men hoeft geen expert op het gebied van internationaal recht te zijn om te begrijpen hoe de Russische invasie van Oekraïne in maart 2022 de kernbeginselen van de wetten heeft geschonden. De voorwendsels van het Kremlin, de vermeende schending van Ruslands “invloedssfeer”, die bijvoorbeeld door de internationale betrekkingen wetenschapper John Mearsheimer worden aangehaald, blijven ontoereikend om de invasie van een internationaal erkende soevereine staat te rechtvaardigen.

Ruslands reden voor de oorlog is de dreigende toetreding van zijn buurland Oekraïne tot een agressieve NAVO. Dat heeft de secretaris-generaal van de NAVO onlangs gezegd. Dat kan(!) “ontoereikend” zijn om een oorlog te rechtvaardigen. Maar hoe zit het met een oorlog over valse WMD-claims (Weapon of Mass destruction) in een land aan de andere kant van de planeet? Is er ooit een Amerikaanse reden geweest om oorlogen te voeren die “ontoereikend” was?

Daar komt nog bij dat Rusland, in zijn vervolging van een onwettige oorlog, oorlogsmisdaden blijft plegen – systematisch en opzettelijk aanvallen op niet-strijders, inclusief medisch personeel en medische faciliteiten. We kunnen blijven debatteren over de vraag of het aanvaardbaar is om Rusland toe te staan de invloedssfeer van de USSR terug te winnen als ruil om een wereldwijd conflict te voorkomen. Toch kan er geen twijfel over bestaan dat de voortdurende verkrachting, marteling en moord op niet-strijders door Rusland illegaal is en de reputatie van Rusland op het wereldtoneel schaadt.

De vraag is dus: wat verklaart het gedrag van Rusland?

Dat zijn sterke beweringen. Sterke beweringen vereisen sterk bewijs. Maar de link onder “voortdurende verkrachting, marteling en moord” gaat naar geen enkel bewijs. De link gaat in plaats daarvan naar een overzicht van de Conventie van Genève. Sterker nog – het hele stuk bevat GEEN enkel bewijs van “Russische wreedheid”. NUL! NIETS!

Video’s: “Hel” in Bakhmut – Russen branden laatste Oekraïense bolwerk af met TOS-1A

Dus zonder enig feitelijk bewijs, enige statistiek of zelfs maar een anekdote te presenteren, beweert de auteur simpelweg dat het gedrag van Rusland op de een of andere manier anders is dan dat van anderen.

Vervolgens gaat hij op zoek naar iets dat zijn kluchtige bewering zou kunnen verklaren.

Tijdens de gehele heerschappij van de Russische tsaren – vanaf de oprichting van de Russische staat tot 1917 – was het Russische leger niet meer of minder wreed tegen niet-strijders dan het leger van welke andere staat of rijk dan ook. Maar de Russische Revolutie en de gruwelijke burgeroorlog die daarop volgde, veranderden alles.

Het eerste deel is misschien waar. Militairen waren (en zijn) over het algemeen wreed tegen niet-strijders. Ze moesten vaak “leven van het land” waar ze doorheen marcheerden en dat betekent ook iedereen beroven en doden die nog niet weg was.

Maar het tweede deel van de bovenstaande bewering, dat de revolutie en burgeroorlog dat hebben veranderd, is vreemd. Laten we op zoek gaan naar bewijs:

In plaats van een aristocratische erecode was het overlevende officierskorps van Rusland loyaal aan de persoon van Josef Stalin (hoewel hij in 1938 driekwart van hen boven de rang van luitenant wegens verraad liet executeren) en, in bredere zin, aan de internationale communistische beweging, waarvan zij geloofden dat die voorbestemd was om de wereld van haar kapitalistische en imperialistische ketenen te bevrijden.

Heeft een “aristocratische erecode” een aristocraat er ooit van weerhouden een boer te doden? Dat betwijfel ik.

De Grote Zuivering van Stalin was eigenlijk tegen Trotski en anderen die het communisme over de hele wereld wilden verspreiden, terwijl Stalin de voorkeur gaf aan een socialisme in één land-beleid waarbij de Sovjet-Unie op de eerste plaats kwam. Officieren die de voorkeur gaven aan de ideeën van Trotski werden inderdaad gezuiverd, maar de cijfers die Ivan Arreguin-Toft tussen haakjes zet, zijn gewoon compleet gestoord.

Waarom blijven Amerikaanse en Kievse media volhouden dat de Russische ‘Kinzhal’ hypersonische raket is neergeschoten?

Hier is wat de zuivering van het leger eigenlijk deed:

De zuivering van het Rode Leger en de Militaire Zeevloot verwijderde drie van de vijf maarschalken (toen gelijk aan viersterren generaals), 13 van de 15 legercommandanten (toen gelijk aan driesterren generaals), acht van de negen Admiraals (de zuivering viel zwaar op de marine, die ervan verdacht werd hun mogelijkheden voor buitenlandse contacten uit te buiten), 50 van de 57 legerkorpscommandanten, 154 van de 186 divisiecommandanten, 16 van de 16 legercommissarissen en 25 van de 28 legerkorps commissarissen.

Dat klinkt als hoge aantallen, maar wat nog belangrijker is: we hebben het hier over generaals en niet over allemaal “mensen boven de rang van luitenant”. Bovendien werden de meeste gezuiverden niet geëxecuteerd. Het totale aantal was ook veel kleiner dan werd aangenomen:

Aanvankelijk dacht men dat 25-50% van de officieren van het Rode Leger gezuiverd was; nu is bekend dat het werkelijke cijfer in de buurt van 3,7-7,7% ligt. Deze discrepantie was het resultaat van een systematische onderschatting van de ware omvang van het officierskorps van het Rode Leger, en er werd over het hoofd gezien dat de meeste gezuiverden slechts uit de Partij werden gezet. Dertig procent van de in 1937-1939 gezuiverde officieren mochten weer in dienst komen.

Hoe komt men van deze historische feiten bij “driekwart van hen boven de rang van luitenant geëxecuteerd wegens verraad”?

Dat kan men niet. En daarom moet u dat stuk vuilnis daar lezen. De rest wordt alleen maar erger.

Tijdens de koude oorlog had Ivan Arreguin-Toft Russisch geleerd toen hij in het Amerikaanse leger zat. Zijn taak bestond onder andere uit signaal inlichtingen in Duitsland. We kunnen er zeker van zijn dat hij ook de gebruikelijke indoctrinatie lessen over de “afwijkende Russische geest” heeft gekregen. Sindsdien heeft hij zich toegelegd op cyberbeveiliging, waar hij momenteel ergens les in geeft. Ik vind geen bewijs dat hij ooit iets over geschiedenis of sociologie heeft geleerd. Het stuk dat hij afleverde laat die kennis niet zien.

Kunnen de Amerikaanse leiders een regeling vinden met Rusland?

Hoe dat hem allemaal kwalificeert om zonder bewijs te beweren dat Rusland buitengewoon wreed is, is mij een raadsel. Vooral als zijn onderliggende theorie niet gebaseerd is op historische feiten, maar op pure fictie.

Het meest verbazingwekkende is echter dat er een markt lijkt te zijn voor dergelijke onzin.
©Bernhard.

Reactie.

Bernhard schrijft hier over de zogenaamde wreedheden die Russische soldaten plegen. En over de wreedheden die Stalin heeft gepleegd in zijn tijd. Maar dat is grotendeels westerse propaganda! En die werkt alleen bij mensen die niet verder kijken dan die propaganda. Want dat is het makkelijkst, je hoeft dan verder niets te doen, Rusland is slecht, Poetin is slecht en de Russische militairen zijn monsters volgens de westerse media! Klaar!

Maar is dat ook zo? Daarvoor kunnen we kijken naar een andere werkelijkheid!Een blik op de houding die het tegendeel bewijst. Dat Rusland Oekraïne nog niet tot op de grond heeft afgebrand ligt niet bij de kracht van het Oekraïnse leger. Ondanks het feit dat dit leger tussen 2014 en 2022 goed getraind is en door het westen van wapens werd voorzien hadden ze nooit een kans tegen de overmacht aan materiaal en manschappen van Rusland. Het is zelfs dat er Meer Russische soldaten zijn gesneuveld dan nodig was! Dat kon omdat de Russische soldaten opdracht hadden, en ik zeg hadden, om krijgsgevangenen goed te behandelen, om zoveel als mogelijk burgers te sparen in de beschietingen en gevechten tegen de Oekraïnse militairen! Dus opereerde Rusland met veel overleg en om de burgers ook de gelegenheid te geven te kunnen vluchten wanneer dat nog kon. Een duidelijk bewijs is hiervoor de corridor die Rusland instelde om zowel militairen als burgers de gelegenheid te geven hun leven in veiligheid te brengen. Hier werd zelfs een Franse generaal uit de vluchtelingen gepikt die illegaal meedeed aan de oorlog. Deze generaal zit nog steeds gevangen op afwachting van zijn veroordeling. Macron heeft alles in werking gesteld deze generaal vrij te laten. Dit was een vlagante schending van de partijdigheid van de NAVO.

Ondanks de levering van wapens en geld door NAVO-landen heeft Rusland geen gebruik gemaakt van het recht deze NAVO-landen aan te vallen! Ook omdat Poetin weet dat de NAVO-landen aansturen op een totale oorlog. Ondanks dat Rusland zich hierop wel voorbereid heeft qua bewapening en getrainde manschappen, zal het alle pogingen doen dit te voorkomen.  Dat is al moeilijk genoeg gezien de pogingen van het westen deze oorlog in Oekraïne te verlengen. Een oorlog die eigenlijk al verloren is en zeer veel slachtoffers maakt aan Oekraïnse kant. Dit is door een gebrek aan goed materiaal en getrainde manschappen! Maar daar schijnt het westen niet erg te vinden!

Dus om Rusland te beschuldigen van wreedheden tegen de Oekraïnse militairen en bevolking is volkomen uit de lucht gegrepen en wordt gebruikt om de bevolkingen van westerse landen te manipuleren om deze oorlog nog steeds te kunnen voeren. En het is Poetin die een uitgebreid rapport heeft laten opstellen om de Verenigde Naties te informeren over de rol van de NAVO-landen in deze hele kwestie! Uiteindelijk zal de waarheid hierover naar boven komen!

© Piki Onder dit pseudoniem publiceert de schrijver op Facebook, daar ondervindt je meer en meer censuur vandaar dat de artikelen ook hier gepubliceerd worden. Bovendien verlaten steeds meer mensen Facebook of hebben dit ‘sociale’ platform nog nooit gebruikt.Nu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk