WHO, Wereld Holocaust Organisatie!


Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde 3 jaar ‘zichtbare’ dictatuur + dag #207


WHO probeert wereldwijde COUP via Internationale Gezondheidsregeling amendementen op Pandemie Verdrag – kan het gestopt worden?Dr. Meryl Nass, gediplomeerd internist en epidemioloog op het gebied van biologische oorlogvoering, gaf onlangs een interview waarin ze de implicaties uitpakte van het beruchte Pandemieverdrag van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de bijbehorende amendementen op de Internationale Gezondheidsregeling (IHR), schrijft Ethan Huff.

In dat interview legde Nass uit hoe het zover heeft kunnen komen met de IHR amendementen, onder andere omdat “niemand ze gelezen heeft”. Dr. Joseph Mercola beschreef het verder als een “soft coup” en wat de WHO van plan is te doen zal niet goed zijn voor de gezondheid en zelfs niet voor de voedselvrijheid als de volgende “pandemie” uitbreekt.

“Ik heb de verschillende concepten van de amendementen en het pandemieverdrag die naar voren zijn gebracht gelezen,” legde Nass uit in het interview – ze schreef ook een artikel over dit alles dat u kunt lezen op DoorToFreedom.org.

“Het is een mix van dingen, verschillende ideeën die door de verschillende [lid]landen naar voren zijn gebracht. En dan is er een groep binnen de WHO die ze probeert te harmoniseren en er ook voor zorgt dat wat de WHO wil erin staat.”

Nass legde verder uit hoe, nadat ze op 2 juni het meest recente ontwerp van het Pandemieverdrag regel voor regel had doorgelezen, bleek dat het veel slechter was dan zij en vele anderen aanvankelijk dachten, wat haar ertoe aanzette om erover te gaan schrijven.

Ze begon met een kort stukje, waarna ze besloot dat het onderwerp te belangrijk was om er geen uitgebreid stuk over te schrijven. Volgens haar is de enige reden waarom deze afschuwelijke regeling zo ver is gekomen simpelweg omdat de meeste mensen geen idee hebben dat het bestaat, laat staan dat ze weten wat het inhoudt. 

Geglobaliseerde gezondheidstirannie

Zodra alle bewegende delen van deze gruwel over de hele wereld bij elkaar komen, zal waarschijnlijk bijna iedereen schrikken als ze wakker worden en ontdekken dat ze gevangen zitten in een totalitaire politiestaat die onontkoombaar is.

Er zijn veel verschillende sectoren van de economie die onafhankelijk van elkaar aan deze stukken werken, die uiteindelijk op een later tijdstip tot één geheel zullen samensmelten en de wereld zullen leiden naar wat Mercola beschrijft als “de onderwerping van de mensheid en de centralisatie van de controle over de wereldbevolking”.

Eén belangrijk onderdeel betreft de uitrol van een CBDC (Central Bank Digital Currency) die waarschijnlijk de hele planeet zal omvatten en alles zal controleren. Een ander onderdeel is de overname van de wereld door de Verenigde Naties (VN), waardoor het globalistische orgaan volledige controle krijgt over wereldzaken.

“Het wil wereldwijde crisissituaties kunnen uitroepen en beheren,” verklaarde Nass over de VN. “En dat zouden de crisissituaties kunnen zijn die de WHO wil beheersen, namelijk biologische oorlogsvoering en pandemieën die in meer dan één land voorkomen.”

Zoals we bij COVID hebben geleerd, hoeft een pandemie niet eens echt te zijn om in meer dan één land te worden uitgeroepen. Als we het helemaal logisch bekijken, hoeven de VN en de WHO er alleen maar een uit te roepen als het pandemieverdrag daadwerkelijk wordt geïmplementeerd.

“De V.N. heeft deze twee opgesomd, maar ook allerlei andere potentiële wereldwijde rampen, zoals klimaatverandering, onderbrekingen in de toeleveringsketen, cyber gebeurtenissen en zelfs gebeurtenissen in de ruimte,” legde Nass verder uit. 

“En ze maken het af met zwarte zwaangebeurtenissen, wat betekent dat alles wat de V.N. als een wereldwijde shock wil aanmerken, dat ook kan zijn, en dan komt de V.N. naar buiten met haar management van die gebeurtenis.”

Lees zeker het volledige stuk van Nass om meer te weten te komen over manieren waarop u kunt helpen in de strijd tegen de implementatie van een wereldwijd pandemieverdrag.

Zeg gewoon nee tegen wereldwijde tirannie op het gebied van de volksgezondheid.
©Ethan Huff

Reactie.

Wat hierin staat beschreven kan gezien worden als een concentratiekamp dat wereldomvattend is. En mensen geloof me! Dit is een poging via een particuliere organisatie zonder enig wettelijk middel tot sancties ieder mens op deze wereld alles op te leggen wat ze willen. En als vele malen schreef ik over Bill Gates, de figuur die de grootste donor is van de WHO en daardoor tevens de lakens uitdeelt! Bill Gates is een zeer gevaarlijk figuur die er nooit voor heeft teruggedeinsd mensen op te offeren voor zijn ideeën en plannen. 

Bill Gates kan niet meer naar India omdat hij bij verstek is veroordeeld voor vele moorden en verminkingen die hij heeft gepleegd via zijn Poliovaccins die hij als proef gebruikt op arme mensen!

Bill Gates kan niet meer naar een paar Afrikaanse landen omdat hij bij verstek is veroordeeld voor moorden en het toebrengen van geestelijk en lichamelijk letsel aan arme kinderen waarop hij zijn poliovaccin heeft uitgeprobeerd! 

Bill Gates heeft geen enkele medische opleiding! En toch is hij de baas bij de WHO!  De eigenlijke directeur is Tredos Adhanom Ghebresus die ervan wordt beschuldigd verbonden te zijn met een terroristische groep die mensen hebben gedood tijdens verschillende gevechten in Ethiopië! Mogelijk een misdadiger dus! Ja, het ziet er allemaal lekker uit bij de WHO.

Laten wij onze gezondheid, onze vrijheid, ons leven afhangen van dergelijke figuren? Ja, dat gaat gebeuren! Dat gaat gebeuren omdat veel politici uit Europa, de VS, Australië, en vele andere landen hiertoe opdracht hebben gekregen!

Maar de vraag is altijd WAAROM? Waarom wil een particuliere organisatie, die gestuurd en bestuurd wordt door de NWO, de VN, het WEF beslissen over de gezondheid van de wereldbevolking?

De WHO werd opgericht om ziekten in deze wereld uit te bannen. Goed streven! Maar waarmee de WHO zich in wezen mee bezig hield was macht verwerven. Ze deden nauwelijks iets aan de honger in deze wereld. Ze deden niets aan het drinkwater probleem in arme landen! Ze deden niets aan de rioleringen in arme landen waar mensen hun behoeften doen net buiten het hutje waar ze wonen!

Oh ja, Bill Gates heeft gezorgd voor het geld om in verschillende van deze gebieden waar deze arme drommels leven ziekten te voorkomen door groepen te vaccineren! Een deel is gestorven door deze vaccinaties en na korte tijd bleek het niets te helpen om ziekten te voorkomen omdat de omstandigheden niet waren veranderd! Maar Bill had en heeft wel aandelen in de bedrijven die deze vaccins maken! Maar het waarom is nog niet beantwoord.

Uit het bovenstaande kan men concluderen dat de WHO niet expliciet bezig is met de gezondheid van de wereldbevolking.  Ze zijn veel meer bezig zich een machtspositie te verwerven om de wereldbevolking dwangmaatregelen op te leggen die eigenlijk geen enkel mens met enig gezond verstand wil! Maar om dat te kunnen doen hebben ze politici nodig die dit toestaan! Ook onze politici verraden ons! Want de politici van alle landen die zich hieraan onderwerpen zullen dit goed moeten keuren. En daar heb je de positie die jij als burger hebt! Je bent een nul. Je bent niets en je hebt niets te zeggen. Je bent alleen goed om het geld te verdienen dat ze je via belastingen weer grotendeels afpakken! Je bent er om die dingen te maken die nodig zijn en waar geld aan verdiend kan worden. Dat vervolgens ook weer belast wordt!

Maar je hebt het niet in de gaten! Komt dat omdat het zo hoort? Komt dat omdat je het pas weet als je het ziet? Komt het omdat je er nooit bij hebt stilgestaan? Komt het omdat de slavernij nog steeds niet is afgeschaft? Komt het omdat jij ook denkt dat Zwarte Piet gebruikt is om aan te tonen dat alleen zwarte mensen een slavernij verleden hadden? 

Of komt het omdat machthebbers van de NWO, WEF, VN en de WHO denken dat jij nog te veel vrijheden hebt!?Wanneer ga jij je vrijheid terugeisen?

© Piki Onder dit pseudoniem publiceert de schrijver op Facebook, daar ondervindt je meer en meer censuur vandaar dat de artikelen ook hier gepubliceerd worden. Bovendien verlaten steeds meer mensen Facebook of hebben dit ‘sociale’ platform nog nooit gebruikt.Nu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk