Maximaal 4x vliegen je hele leven, IDIOOT?


Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde 3 jaar ‘zichtbare’ dictatuur + dag #203


Franse ingezetenen steunen een verbod op meer dan 4 vluchten tijdens hun leven om de klimaatverandering tegen te gaanEen verrassend aantal Fransen steunt het idee om een limiet te stellen aan het aantal keren dat mensen in hun leven mogen vliegen om het milieu te sparen. 41 procent van de Fransen is voorstander van het verbieden van meer dan vier vluchten – tijdens het hele leven.

Dit blijkt uit een enquête onder Franse inwoners uitgevoerd door het onderzoeksbureau Consumer Science and Analytics Institute. De voorgestelde limiet zou gelden voor zowel zakenreizen als vakanties, schrijft Cassie B.

Vooral jonge mensen lijken het eens te zijn met dit ongebruikelijke voorstel: 59 procent van de mensen tussen 18 en 24 jaar is voorstander van een levenslange limiet van vier vluchten.

Dit sentiment is niet alleen beperkt tot Fransen. Uit een klimaatenquête van de European Investment Bank in samenwerking met marktonderzoeksbureau BVA bleek dat 62 procent van de Europeanen voorstander was van een verbod op korte afstandsvluchten en 59 procent was het eens met het verhogen van de prijzen voor voedsel en andere goederen die een grote koolstofvoetafdruk hebben, zoals rood vlees, voedsel dat over lange afstanden wordt vervoerd en mobiele telefoons. Ter vergelijking: slechts 49 procent van de Amerikanen steunde een verbod op korte afstandsvluchten.

Uit dat onderzoek bleek ook dat Europeanen grotendeels voorstander waren van maatregelen die het gebruik van auto’s bestraffen, waarbij 67 procent aangaf voorstander te zijn van minder ruimte voor auto’s in stadscentra. Bovendien was 72 procent van de Europeanen voorstander van een koolstofbelasting op het reizen per vliegtuig en was 84 procent voorstander van meer voetgangerszones in de binnenstad.

Frankrijk heeft al een verbod op korte afstandsvluchten ingevoerd

In mei heeft Frankrijk een verbod ingevoerd op binnenlandse korte afstandsvluchten tussen locaties waarvoor treinreizen van minder dan twee uur en 30 minuten beschikbaar zijn. Frankrijk beschikt over een uitgebreid netwerk van hogesnelheidstreinen. Het verbod heeft betrekking op vluchten tussen steden zoals Parijs en Bordeaux, Lyon en Nantes; het heeft geen invloed op aansluitende vluchten.

De minister van transport van het land, Clement Beaune, zei dat de stap “een essentiële stap en een sterk symbool in het beleid om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen” was. Hij voegde eraan toe dat het een mondiale primeur was.

Sommige deskundigen hebben de stap echter bekritiseerd en het meer een symbolisch verbod genoemd. Het interim-hoofd van Airlines for Europe, Laurent Donceel, zei dat “het verbieden van deze reizen slechts een minimaal effect zal hebben” op de uitstoot van koolstofdioxide en riep de regering op om betere oplossingen te ondersteunen.

Het verbod was oorspronkelijk bedoeld voor vluchten tussen steden die per trein in minder dan vier uur konden worden afgelegd. De Franse consumentengroep UFC-Que Choisir merkte op: “Gemiddeld stoot het vliegtuig 77 keer meer CO2 per passagier uit dan de trein op deze routes, ook al is de trein goedkoper en is het tijdverlies beperkt tot 40 minuten.” Ze wilden ook dat er waarborgen werden ingebouwd om te voorkomen dat de Franse spoorwegen hun prijzen opblazen om van de nieuwe wet te profiteren.

Beaune zei dat het decreet uitgebreid zou kunnen worden wanneer het verlengd wordt. Hij verklaarde: “Het decreet is 3 jaar geldig, dus we kunnen ambitieuzer zijn naarmate we verder gaan, door de reistijd te verhogen van 2,5 uur naar minstens 3 uur in de toekomst.”

Perfecte storm: Pandemie, klimaat, oorlog dragen allemaal bij tot voedseltekorten in de wereld

Deze trend wint steeds meer terrein in heel Europa, waar veel landen vluchten beperken in naam van het milieu. Spanje presenteerde een plan om tegen 2050 korte afstandsvluchten in het hele land te verbieden als de reis per trein in minder dan 2,5 uur kan worden afgelegd, wat het einde zou betekenen van vluchten van Madrid naar andere steden op het vasteland.

België heeft al een belasting van 10 euro ingevoerd op kort afstandsvluchten naar steden binnen 500 kilometer van Brussels Airport, terwijl Duitsland onlangs de belasting op korte afstandsvluchten met 75 procent heeft verhoogd.
Bron Cassie B

Reactie.

Is dit werkelijk idioot? Want als dit voor iedereen geldt, geldt dit ook voor de mensen die nu misbruik maken wegens hun functie! Een goed voorbeeld is een aantal politici die korte vluchten maken omdat ze zo belangrijk zijn. Rob Jetten van D66 maakte hier ook misbruik van. En dat als milieu (deskundige)? Schaamteloos gedrag van deze figuur omdat hij daarmee zijn functie volkomen belachelijk maakt. Eigenlijk was hier voor Rob Jetten het sein zich terug te trekken uit de politiek en een baantje te zoeken die beter bij hem past. Paljas bijvoorbeeld!

Dit geeft al aan dat deze optie een goede optie is! Want wanneer we werkelijk geloven dat het milieu hiermee geholpen is, dan is het een eerlijke optie, ook voor hen die graag misbruik maken van hun functie! Want het is zeker tijd dat we het even hebben over “gelijke monniken, gelijke kappen!” Iets dat nog steeds niet is doorgedrongen bij politici en figuren die denken dat de wereld van hen is. Want daarmee zet je andere mensen weg als mindere. En dat kan niet meer in een tijd dat Woke onze hele cultuur bij het vuilnis zet. Dat iedereen maar mag doen wat ze willen, dat immigranten voorrang krijgen en meer geld verslinden dat de eigenlijke inwoners van een land die afhankelijk zijn van een sociale uitkering. 

En ja, dit kan een begin zijn dat de rijken en valse politici, die we allen kennen, en die allen ten onrechte de plaats innemen van oprechte vechters voor vrijheid en democratie, nu zich ook moeten houden aan de vliegbeperking.

Wel ben ik bang dat de valse figuren hier weer een oplossing voor vinden wanneer ze doorhebben dat dit hen zal beperken. Want zo zijn ze, totdat wij zeggen dat ze moeten stoppen. En het zal mij benieuwen wanneer de bevolking het water zo aan de lippen heeft staan dat dit werkelijkheid wordt! 

© Piki Onder dit pseudoniem publiceert de schrijver op Facebook, daar ondervindt je meer en meer censuur vandaar dat de artikelen ook hier gepubliceerd worden. Bovendien verlaten steeds meer mensen Facebook of hebben dit ‘sociale’ platform nog nooit gebruikt.Nu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk