Watercrisis, het nieuwe wapen?


Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde 3 jaar ‘zichtbare’ dictatuur + dag #202


WEF-bekentenis: Watercrisis zal slagen in het vestigen van een wereldregering waar COVID en Klimaatverandering faaldenPogingen om iedereen op de planeet te vaccineren zijn mislukt en “klimaatverandering” is “te abstract” voor mensen om te begrijpen, maar de op handen zijnde watercrisis is iets waar iedereen zich in zal kunnen vinden, volgens Mariana Mazzucato, medewerkster van het World Economic Forum. Tijdens haar toespraak in Davos impliceerde Mazzucato in feite dat, aangezien het WEF er niet in geslaagd was om de mensheid onder controle te krijgen met hun covid ‘Scamdemic’ of klimaat ‘hoax’ narratief, het zich nu op water gaat richten als middel om haar wereldregering agenda op te leggen.

Een medewerker van het World Economic Forum beweerde dat een komende watercrisis erin zal slagen om een wereldregering te vestigen waar de COVID plandemie en de narratieven over klimaatverandering faalden, bericht InfoWars.

In een filmpje van de WEF-bijeenkomst in Davos vorig jaar, dat toen weinig aandacht kreeg maar nu viraal is gegaan, is te zien hoe WEF-woordvoerster professor Mariana Mazzucato klaagt over hoe COVID en klimaatverandering er niet in zijn geslaagd om een wereldregering tot stand te brengen, voordat ze insinueert dat een watercrisis de katalysator zal zijn die de mensheid een wereldregering zal opleggen.

“Zijn we er echt in geslaagd om iedereen in de wereld te vaccineren? Nee. Dus het benadrukken van water als een wereldwijd gemeengoed en wat het betekent om samen te werken en het zowel vanuit een wereldwijd gemeengoed perspectief als vanuit het eigenbelang perspectief te bekijken, omdat het die parallel heeft, is niet alleen belangrijk, maar het is ook belangrijk omdat we er niet in geslaagd zijn om die problemen op te lossen die soortgelijke kenmerken hadden. En water is iets dat mensen begrijpen,” zei Mazzucato, oprichtingsdirecteur van het UCL Institute for Innovation and Public Purpose, tijdens een WEF-forum over de “economie van water”.

“Klimaatverandering is een beetje abstract. Sommige mensen begrijpen het heel goed, sommigen begrijpen het een beetje, en sommigen begrijpen het gewoon niet.” 

“Water, elk kind weet hoe belangrijk het is om water te hebben. Als je voetbalt en je hebt dorst, dan heb je water nodig,” merkte ze op.

“Dus het gaat er ook om de betrokkenheid van de burgers te vergroten en op een bepaalde manier te experimenteren met het begrip “algemeen welzijn”.

“Kunnen we het deze keer echt waarmaken op een manier waarop we andere keren jammerlijk gefaald hebben? En hopelijk zullen we niet blijven falen met de andere dingen, maar hoe dan ook,” voegde ze eraan toe.

Volgens de beschrijving van het WEF was het doel van de discussie het formuleren van een “2-jarig initiatief om de Economie van Water te transformeren. Het rapport en actieplan zullen een nieuwe vormgeven aan de manier waarop we over water praten, het waarderen en beheren in de rest van de 21e eeuw”.

Het WEF slaagde er niet in om de mensheid onder controle te krijgen met een biotechnologisch virus, slaagde er niet in om de mensheid onder controle te krijgen met de leugen dat de planeet stervende is, en richt zich nu op water als middel om haar agenda van wereldregering op te leggen.
Bron: InfoWars

Reactie.

Water! Het meest voorkomende element op aarde. Olie staat op de tweede plaats omdat de aarde dit zelf aanmaakt. Maar dit is een weetje dat de meeste mensen niet weten omdat het gekenmerkt wordt als schaars product en vervuilend! Maar daar weten de Globalisten meer van want die hebben er veel geld mee verkregen!

Water is dus zeer veel aanwezig op onze aarde! Een ruwe schatting is dat de aarde 70 tot 75 % bestaat uit water! Ongeveer net zo veel als de mens. Is dat raar? Nee, dat is heel normaal omdat de mens leeft in een wereld met menselijke verhoudingen, dus ook wat water betreft.

Machtige figuren, en dit gezien hun enorme winsten die ze kunnen maken omdat wij, gewone mensen hen daar de gelegenheid voor geven door onze arbeid en inspanningen, zijn van plan zichzelf tot leiders van deze wereld uit te roepen. Je kunt het een beetje vergelijken met Napoleon die zichzelf tot keizer kroonde omdat niemand hem hierin tegenhield!

Deze groep figuren willen zichzelf uitroepen tot leiders van onze wereld, een soort dictatorschap waarin ze al hun snode plannen tot uitvoer willen brengen. Wanneer je andere artikelen hierover leest dan weet je welke plannen dit zijn. Maar ik ga er van uit dat je deze informatie nog niet tot je hebt genomen omdat je dan met een hooivork of zoiets op de barricade zou staan om jezelf en je kinderen te beschermen. Daarom een kleine uitleg.

Deze figuren vinden dat er te veel mensen op deze wereld zijn! Ze vinden ook dat er van het teveel, te veel opvreters zijn. Dat zijn de mensen die niets doen en voor hen dus geen enkele waarde hebben! Het weinige dat ze nog aan deze mensen verdienen is via de gezondheid zorg en die is zo slecht dat het hele systeem op instorten staat waardoor dit voor hen een grote kapitaal derving kan worden! En dan natuurlijk nog de energie, het voedsel en het water dat deze mensen verbruiken! Dat wel. Maar daar willen ze ook iets aan doen! Vooral het water!

Grote bedrijven als Nestle, Danone en anderen zijn in hun handen en al jaren kopen deze bedrijven water voorraden op om dit te verkopen in flesjes. En je ziet ook veel mensen lopen die een flesje water bij zich hebben. Want mensen gewoonten aanleren is door hen uitgevonden! En dan ga ik even terug in de tijd om hierover bewijs te leveren.

Honderd jaar geleden waren alleen de voedingsmiddelen verkrijgbaar die er waren. Niet meer en niet minder! Kijk nu eens in een supermarkt wat daar voorhanden is en hoe ongezond die meeste producten zijn. Dan weet je wat ik bedoel! Want laten we eerlijk zijn, de verleidingen zijn zeer groot.

Terug naar het water. Nu wil het WEF iets gaan doen met water. Waarschijnlijk op de bon. En nu mag je even opletten!

Eerst leren ze je minstens twee liter water per dag te drinken. Zo gezond! Wat volgens mij veel te veel is omdat je dat allemaal weg moet brengen waardoor je ook je broodnodige mineralen deponeert waar ze niet nodig zijn. Dat geleerd hebbende gaan ze je nu op water randzoen zetten! Of iets in het water doen waardoor je iets binnenkrijgt dat je niet binnen wil hebben! Waarschijnlijk een soort gehoorzaamheidsdrug!

Want het vaqsinazi programma heeft dankzij de anti-vaxxer, dankzij de mensen met bloedgroep O Pos en Neg, het verkeerd behandelen van de vaccins en voor velen de kracht van het immuunsysteem deels gefaald! Maar we zijn er nog niet. Er is nog steeds oversterfte dat politici niet willen laten onderzoeken. En die oversterfte begon na de vaqsinazi’s! En iedereen weet dat, wanneer politici iets niet willen laten onderzoeken dat dan de democratie en eerlijkheid verloren hebben!

Dus wanneer je vertrouwen hebt in het WEF en de in westerse landen zittende politici, dan moet je echt helemaal niets doen en afwachten totdat het kalf verdronken is! Maar wil je wel iets doen, dan is het een goede gewoonte om in verzet te komen! En ik sprak laatst iemand die het rigoureus wilde aanpakken! Die kwam met het voorstel in de hele EU het werk neer te leggen totdat de zittende politici zichzelf hebben opgeheven en er nieuwe verkiezingen komen die eerlijk verlopen. En dat is nog een hele klus! Maar misschien de enige manier om de politieke dictatuur te doorbreken!

© Piki Onder dit pseudoniem publiceert de schrijver op Facebook, daar ondervindt je meer en meer censuur vandaar dat de artikelen ook hier gepubliceerd worden. Bovendien verlaten steeds meer mensen Facebook of hebben dit ‘sociale’ platform nog nooit gebruikt.Nu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk