9/11 – DEW wapens en de Q posts, …


Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde 3 jaar ‘zichtbare’ dictatuur + dag #201


Afgelopen drie weken hadden we het in dotcom radio over de analyse van 9/11, de DEW wapen aanvallen over de hele wereld, met name op Hawaii, en de link naar de Q berichten van jaren geleden. Hieronder het X (Twitter) artikel van Mike vertaald in het Nederlands.


Dit wordt een lang draadje. Maar het is explosief. Ik denk dat weet wat Q bedoelt met “FISA = ’start’. 

Image

En deze post.


Laten we met de laatste post beginnen. Trump was bevriend met JFK Jr. Ik ga niet speculeren over of JFK Jr. zijn eigen dood in scene heeft gezet en nog in leven is totdat ik over meer concrete informatie beschik dat dit het geval is. Daarover gaat dit draadje niet.

Interessant is dat de jaren 1999 en 2000 worden genoemd. JFK Jr. overleed officieel in 1999 door een vliegtuigongeluk. Daarvoor had hij aangekondigd zich kandidaat te stellen voor de Senaat.

Als JFK Jr. dit daadwerkelijk had kunnen doen,, dan zou hij zijn politieke rivaal, Hillary, met gemak kunnen verslaan, zo populair was hij. Je zou kunnen zeggen dat bepaalde partijen baat hadden bij zijn overlijden.

Dit verschafte Hillary een positie in de Senaat en we weten allemaal hoezeer zij werd voorbereid om Hussein (Obama) op te volgen als president om het 16-jarige plan om Amerika te verwoesten af te maken, ware het niet dat Trump dit duivelse plan wist te verstoren.

Er is ook bewijs dat er op wijst dat Bush Jr. achter de JFK Jr. vliegtuigcrash zou zitten. Ik raad je aan om Dark Legacy II te bekijken, die hiervoor zeer overtuigend bewijs levert.

https://www.youtube.com/embed/eL6Gn9IkVzU?wmode=opaque
Ik weet niet hoe lang deze doc op YouTube zal zijn, dus hier is nog een link waar je hem gratis kunt bekijken.


Welke andere gebeurtenissen waren belangrijk in 2000? Om te beginnen ‘won’ George W. Bush ’ het presidentschap in 2000 door middel van stemfraude.

Een interessante publicatie in datzelfde jaar (september 2000), geschreven door een ‘denktank’ genaamd Project for a New American Century (PNAC), was ‘Rebuilding America’s Defenses’, waarin ‘een nieuwe Pearl Harbor’ nodig werd geacht voor het Amerikaanse publiek om de plannen te accepteren die de ondertekenaars hadden voor het vestigen van wereldwijde dominantie van het militair-industriële complex. Raad eens wie zich onder de ondertekenaars van dit document bevonden? Niemand minder dan Dick Cheney, Donald Rumsfeld en Paul Wolfowitz, die prominente leden van de regering-Bush werden. En Jeb Bush, de broer van Dubya. Je kunt het document hier downloaden.

Web.archive.org/web/2013050113…

Wat was het beslissende moment van het presidentschap van Bush? 9/11 natuurlijk. Dit was de “nieuwe Pearl Harbor” waar PNAC om vroeg. En hoe interessant is het dat Cheney, Rumsfeld en Wolfowitz een hoofdrol speelden in dit wereldveranderende evenement. 9/11 bevat meerdere lagen, waar ik later op in zal gaan, maar een van de minder bekende is dat dit afleidde van het Enron-schandaal dat in oktober 2001 openbaar werd, maar volledig werd overschaduwd door 9/11. Enron was een energiebedrijf – het onderwerp energie zal alsmaar relevanter worden naarmate dit draadje vordert. Enron’s CEO Ken Lay was een van de grootste geldschieters achter het verkrijgen van Dubya van het presidentschap.

Bush betaalde de gunst terug door Lay aan te stellen binnen het Transitie Team van zijn Ministerie van Energie. Er waren ernstige belangenconflicten tussen Enron en het Witte Huis van Bush, en naarmate alsmaar meer contracten tussen de twee partijen te voorschijn kwamen, begon de positie van Bush onhoudbaar te worden. Er waren bijvoorbeeld contracten met Dick Cheney, die ook aan het hoofd stond van een energiebedrijf (Halliburton), evenals met andere sleutelfiguren binnen de regering-Bush.

Voor 9/11 was Bush geen populaire politieke figuur, veel Amerikanen waren niet blij met de manier waarop Bush het Witte Huis had betrokken en het steeds groter wordende Enron-schandaal heeft zijn populariteit zeker niet vergroot.

Maar toen gebeurde 9/11. Volgens het officiële verhaal werd Amerika aangevallen en het Amerikaanse volk schaarde zich achter hun president. Eerst werd Afghanistan de oorlog verklaard, daarna Irak. En wat was een van de bedrijven die werden ingehuurd om Irak weer op te bouwen? Halliburton van Dick Cheney. De lijst met bedrijven die betrokken zijn bij zowel de vernietiging als de wederopbouw van Irak staat bol met bedrijven afkomstig uit het militair-industriële complex. Dit geldt ook voor de Bin Ladens.

Hoewel het grote publiek het 9/11-verhaal klakkeloos slikte, waren er een paar mensen die dat niet deden, van wie sommigen deze gebeurtenis zelfs voorspelden. Een daarvan was Bill Cooper, auteur van “Behold a Pale Horse” (geciteerd door Q), die in november 2001 door overheidsagenten werd neergeschoten en gedood. Cooper voorspelde 9/11 op 28 juni 2001. Zijn grootste rivaal was Alex Jones, die op 25 juli 2001 9/11 voorspelde. Cooper en Jones waren gezworen vijanden. Q identificeerde Bill Cooper later als het echte werk en beschreef Alex Jones als een “acteur”. Ook dat zal relevant worden.

Een andere persoon die het 9/11-verhaal niet geloofde, was Dr. Judy Wood, hoogleraar natuurkunde aan de Clemson University in South Carolina. Ze bestudeerde de beelden van de naar beneden komende Twin Towers en concludeerde dat het officiële verhaal van het instorten van de torens niet correct was.

De 9/11 ‘waarheidsbeweging’, onder leiding van Alex Jones, ging eveneens uit van een vermeende ‘instorting’. Al snel werd het verhaal van “bommen in het gebouw” en “gecontroleerd opblazen” het dominante verhaal onder ’911 waarheidsvinders’.

Een andere Jones, professor Steven E. Jones van de Brigham Young University in Utah, sloot zich in 2005 aan bij de ‘truthers’ door de theorie te presenteren dat naast bommen thermiet was gebruikt om de torens neer te halen.
Thermiet, een stof die wordt gebruikt bij het lassen, kan temperaturen bereiken die heet genoeg zijn om staal te smelten. Al snel domineerde de thermiettheorie van Steven Jones de ‘waarheidsbeweging’ en andere ‘architecten en ingenieurs’, zoals Richard Gage en Jim Fetzer, vergezelden hem. Zelfs een theoloog genaamd David Ray Griffin deed mee. Allen kregen ze een podium van Alex Jones.

Maar Judy Wood ging ook hier niet mee akkoord. De ego-trippende ‘truthers’ reageerden niet vriendelijk op het feit dat Wood hun theorieën weerlegde op basis van forensisch bewijs en ze slaagden er met succes in om haar uit de beweging te verdrijven. Destijds kon je je stem gewoon niet laten horen bij een groot publiek zonder dat Alex Jones je een platform bood, en dus werd Dr. Wood op een zijspoor gezet.

Dit roept de vraag op of de ‘waarheids’beweging was gekaapt en misschien nog wel – we weten nu dat dit het geval was (en is), aan de hand van Q (“Let goed op wie je volgt”).

Wat was er dan zo gevaarlijk aan het werk van Judy Wood? Na een grondig onderzoek ontdekte ze dat de torens niet waren ingestort, maar ‘verstoft’, zoals ze het noemde, midden in de lucht. Vandaar het gebrek aan puin en de overdaad aan stof over heel Lower Manhattan.

Brandweerlieden die vastzaten in Stairwell B van de noordelijke toren slaagden er op miraculeuze wijze in om te overleven, hoewel theoretisch 110 verdiepingen op hen hadden moeten neerstorten. In plaats daarvan zagen ze, toen de stoffige waas was opgeklaard, zonneschijn en een heldere blauwe lucht en liepen ze vanzelf naar buiten.

Twee gebouwen van 500.000 ton gemaakt van beton en staal zouden ook een zeer luide plof hebben geproduceerd, die over de hele aarde zou zijn gevoeld, als een aardbeving. Toch registreerden seismische gegevens slechts zeer oppervlakkige oppervlaktegolven.

Hoe zit het dan met de bommen en het thermiet? Heb je ooit iemand zien lassen? Wat valt je op? Vonken en een verblindend, helder licht dat gevaarlijk genoeg is om lassers beschermende maskers en een bril te laten dragen.

De torens zouden zijn verlicht als vuurwerk en iedereen hebben verblind die naar boven keek toen ze naar beneden kwamen. Wat de bommen betreft, in de woorden van Dr. Wood: “Bommen doen BOEM, maar niet alles wat BOEM doet is een bom.”

Het is mogelijk dat gas- of watersystemen ontploften, die zich op elke verdieping bevonden. Ik zal later op meer van de bevindingen van Judy Wood ingaan, maar het belangrijkste om nu mee te nemen is dat de populaire uitdrukking “de torens waren ingestort met de snelheid van vrije val” onder alternatieve onderzoekers automatisch impliceert dat de torens instortten of vielen. Judy Wood berekende dat als bommen de torens hadden neergehaald ze niet in minder dan 10 seconden zijn neergestort, maar minstens een minuut nodig hadden gehad om de grond te bereiken en er zou naderhand pas stof zijn ontstaan, niet eerder midden in de lucht. Judy Wood verzamelde zoveel gegevens als ze maar kon vinden uit verschillende bronnen. Naast video- en fotobeelden vond ze seismische gegevens, luchtmetingen en zelfs meteorologische informatie.

In 2010 presenteerde ze haar onafhankelijke forensisch onderzoek in haar boek ‘Where Did the Towers Go?’. Volgens Dr. Wood is de logische misvatting van mensen in de ‘waarheid’-beweging dat ze beginnen met het ‘hoe’ (theorie) in plaats van het ‘wat’ (feiten). Men moet eerst vaststellen wat er is gebeurd voordat men probeert te theoretiseren hoe het gebeurde. Pas daarna kan de ‘wie’- en ‘waarom’-vragen beantwoord worden.

In 2007 klaagde Dr. Wood NIST (National Institute of Standards and Technology) aan voor het beoefenen van frauduleuze wetenschap in het officiële ‘rapport’ van de regering over de gebeurtenissen van 9/11. Als onderdeel van haar rechtszaak ontdekte ze dat verschillende overheidsbedrijven die verband hielden met gerichte energiewapentechnologie betrokken waren bij het onderzoek van NIST. Helaas verwierpen corrupte rechters de bevindingen van Judy en haar hoger beroep bij het Hooggerechtshof werd in 2009 afgewezen.

Dat brengt me bij het hoe. Judy Wood keek naar alle bestaande alternatieve theorieën over wat er in 2001 die noodlottige dag gebeurde. Geen van hen komt overeen met al het bewijs dat ze verzamelde.

De theorie van ‘mini-nukes’ was bijvoorbeeld gebaseerd op het feit dat in de lucht grote hoeveelheden van een radioactieve isotoop genaamd tritium werd ontdekt. Het onderzoek van Judy Wood bewijst echter dat er een ander type kernreactie moet zijn opgetreden, iets wat grote hoeveelheden kinetische energie produceert, maar niet alles op zijn pad verbrandt maar wat materiaalspecifiek is en geen schadelijke straling produceert.

Als mini-nukes op 9/11 waren gebruikt, zou de straling ter plaatse en zelfs in afgelegen delen van de wereld zijn gemeten (denk Tsjernobyl). Het dichtst wat in de buurt komt bij deze technologie is microgolftechnologie.

Papier vatte bijvoorbeeld geen vlam op 9/11. Heb je ooit geprobeerd papier in je magnetron te doen? Het vat geen vlam. Let op dat ik het woord ‘branden’ niet gebruik, want dat zou een kinetische warmtebron zoals vuur inhouden, zoals bij een gasfornuis.

Metaal in een magnetron is echter een heel ander geval. Probeer maar eens een metalen lepel of vork in je magnetron te doen, je zult overal vonken en flitsen zien.

Dus als we weten dat microgolven materiaalspeciek zijn, waarom is het dan zo moeilijk om je voor te stellen dat een opgeschaalde versie van deze technologie op die dag werd gebruikt? Het verklaart zeker alle onverklaarbare en ongewone verschijnselen die op 9/11 zijn waargenomen, zoals “toasted cars”, anti-zwaartekrachtgebeurtenissen, opgekrulde metalen balken en, natuurlijk, “verstoffing”.

Wat reageert heel goed op magnetronstraling en vormt zijn belangrijkste functie als keukenapparaat? Water. Voedsel wordt zeer snel en efficiënt verwarmd door watermoleculen die heel snel heen en weer worden bewogen. Waarom waren er letterlijk honderden springers op 9/11? Waarom hebben sommigen van hen kledingstukken verwijderd terwijl ze aan de gevels van de gebouwen hingen? Werden ze van binnen gekookt? Het menselijk lichaam is minstens 70% water.

Wat ook interessant is, is dat deze verschijnselen, waaronder zelfs verstoffing, op natuurlijke wijze zijn waargenomen tijdens orkanen. In een radio-interview beschrijft Judy Wood hoe een huis werd gehalveerd als gevolg van een enorme tornado in Topeka, Kansas in 1966. De helft van het huis was volledig verdwenen, maar de andere helft was onaangeroerd en intact. Tijdens orkanen zijn er ook vreemde fusies van metalen waargenomen, zoals hout en staal,. We weten allemaal dat de trechter anti-zwaartekrachteigenschappen heeft, iets wat ook tijdens 9/11 werd waargenomen met auto’s en zelfs mensen.

En wist je dat er een zeer onderbelichte orkaan was genaamd Erin, net voor de kust van Manhattan op die dag, die na het evenement weer rechtomkeerts maakte op zee? Het is duidelijk dat deze energie in staat is om orkanen te manipuleren of zelfs te creëren.

Alle bovengenoemde verschijnselen zijn opgewekt door de Canadese amateuronderzoeker John Hutchison, die met succes in staat was om de experimenten van Nikola Tesla te reproduceren. Judy Wood spreekt dan ook van het ‘Hutchison-effect’.

Deze technologie kan tevens materie desintegreren, zoals beton en staal – en zelfs mensen. Tesla waarschuwde hier al in 1926 voor. Hij waarschuwde dat de militarisering van deze technologie zeer destructief zou zijn, zelfs rampzalig.

Het probleem met alternatieve onderzoekers, zo merkte Judy op, is hetzelfde als met reguliere onderzoekers: ze hebben de neiging om een hoe (theorie) te formuleren zonder eerst te kijken naar wat (feiten) en als gevolg daarvan de feiten rond de theorie te bevestigen, niet andersom.

Vergissen is menselijk, maar Dr. Wood ontdekte dat er zich opzettelijke poortwachters bevonden binnen de ‘waarheidsbeweging’, met name Steven Jones. Ze ontdekte dat Steven Jones ook betrokken was bij de opkomst en ondergang van elektrochemici Alexander Pons en Martin Fleischmann, die de wereld in maart 1999 schokten met een persconferentie waarin ze een nieuwe, schone vorm van energie aankondigden, die onterecht “koude kernfusie” werd genoemd.

Pons en Fleischmann hadden experimenten gedaan met deuterium, een element van waterstof, in oceaanwater, dat vervolgens werd getransmuteerd tot tritium. Ze concludeerden dat het deuterium in een vierkante mijl oceaanwater voldoende was om meer energie te produceren dan alle olie, kolen en gas van de aarde samen en dat één duimoppervlak genoeg is om de stad Los Angeles van stroom te voorzien.

Het proces is verrassend eenvoudig uit te voeren, kost bijna niets en hoewel er geen explosieve energie (warmte) wordt gebruikt, produceert één eenheid 1.000 eenheden overtollige kinetische energie (warmte zonder vuur) en geen afval, vervuiling of schadelijke straling.

Een meer toepasselijke naam is dan ook Low Energy Nuclear Reactions (LENR), verwijzend naar het feit dat geen enkele kinetische energie (warmte) nodig is om grote hoeveelheden kinetische energie te produceren als gevolg van alchemie (transmutatie) en niet van fusie, d.w.z. geen botsing van deeltjes om energie te produceren.

Steven Jones had connecties met het Amerikaanse ministerie van Energie, die hem waarschuwde voor het werk van Pons en Fleischmann aan de Universiteit van Utah. Jones, die les gaf aan de concurrerende Brigham Young University in Utah, slaagde erin druk uit te oefenen op de Universiteit van Utah door te dreigen zelf een persconferentie te houden. Utah University zette vervolgens Pons en Fleischmann onder druk om een persconferentie voortijdig te beleggen, omdat ze bang waren dat ze anders deze technologie niet zouden kunnen patenteren.

Pons en Fleischmann maakten bezwaar, want ze wisten alleen het wat en niet het hoe en waren nog niet in staat geweest om hun bevindingen te publiceren in peer-reviewed wetenschappelijke tijdschriften, maar ze gaven uiteindelijk toe aan de eisen van hun leidinggevenden.

Steven Jones leidde vervolgens een panel van ‘experts’ en startte een – let op – stemming om de loopbaan van Pons en Fleischmann te vernietigen door middel van handopsteking. De media en de gehele ‘wetenschappelijke’ gemeenschap deden de rest. Pons en Fleischmann werden bestempeld als wetenschappelijke fraudeurs en zijn sindsdien de schade aan hun reputatie en loopbaan niet meer te boven gekomen

Dr. Wood theoretiseert dat het dit soort vrije energie is die werd bewapend en gebruikt op 9/11. Tot op de dag van vandaag is haar werk inhoudelijk niet weerlegd. En is het niet interessant dat telkens als ‘koude kernfusie’ wordt genoemd in een serieuze context deze Steven Jones opduikt en de reputatie en carrière van deze mensen verwoest? Wanneer er geen argumenten zijn om je tegenstander mee te verpletteren, blijft er alleen karaktermoord over.

Er zijn ernstige aanwijzingen dat DEW’s zijn gebruikt in Paradise, Californië en, meer recent, in Lahaina, Hawaii, dus nu zou het tijd zijn voor Dr. Wood om naar buiten te komen, omdat ze volledig is gezuiverd nu DEW’s een alledaags begrip is onder alternatieve onderzoekers.

Waarom hebben we niets van haar gehoord? Is ze bedreigd? Of hebben de white hats contact met haar opgenomen en is ze nu beschermd? Heb je je ooit afgevraagd waarom toen Q voor het eerst op 4chan postte de berichten werden ondertekend met “Q clearance patriot”? Anons ontdekten al snel dat Q clearance toegang betekent tot alle 17 niveaus van informatie bij het Ministerie van Energie. Energie, zeg je?

Maar wat heeft het leger in hemelsnaam te maken met het Ministerie van Energie? Veel, als je bedenkt dat er gerichte energiewapens (DEW’s) sinds 9/11 in gebruik zijn. De militarisering van vrije energie is de zaak van het leger, zou je niet zeggen? Wij anons waren teveel gericht op het verbinden van militaire inlichtingen met de NSA, maar energie behoort ook tot militaire inlichtingen – sterker nog, het is het meest geavanceerde wapen dat er is.

Begrijp je nu waarom 2000 ‘het begin’ was? Deze technologie heeft het potentieel om de hele planeet te vernietigen of te redden, indien het wordt gebruikt met morele intenties. Ik twijfel er niet aan dat als onderdeel van de Q-op de mensheid toegang zal hebben tot vrije energie. Dit zal grote gevolgen hebben voor ons allemaal, op alle niveaus van de samenleving en de beschaving. Het zal de macht van de Deep State voorgoed breken.

Er is een gemeenschappelijke wijsheid onder ons waarheidszoekers dat zodra het centrale banksysteem valt de ruggengraat van de huidige macht is gebroken. Ik zeg je dat niet het geld, maar de energie [HUN] achilleshiel is.

Ga maar na, wat is [HUN] ‘oplossing’ voor ‘klimaatverandering’? Je raadt het al, windturbines en zonnepanelen. Energie. En hoe hebben de Rockefellers meer dan een eeuw geleden hun fortuin verdiend? Olie. Energie. Ze wisten de wereld ervan te overtuigen dat olie, kolen en gas ‘fossiele brandstoffen’ zijn. In werkelijkheid is olie geen dood planten- en dinosaurusmateriaal, maar wordt deze oneindig geproduceerd onder de aardkorst, de term is ‘abiotisch’.

Kunstmatige schaarste van energie waar [ZIJ] dan een meter op zetten is [HUN] model. Beheers de energie en je beheerst de mensen. Naast het feit dat het kunstmatig duur is, is [HUN] energievorm niet inefficiënt, verspillend en zeer belastend voor het milieu.

Bekijk deze Q post. Alle [HUN] zonen zijn betrokken bij Oekraïense energiebedrijven. 


De Deep State zit al minstens 100 jaar vuistdiep in de energie. Waarschijnlijk nog veel langer dan dat. Volgens Judy Wood is elektriciteit al in 600 voor Christus uitgevonden, maar we moeten geloven dat elektriciteit pas in de jaren 1830 is uitgevonden. Ga je mij vertellen dat we 2400 jaar hebben gewacht voordat elektriciteit weer deel is gaan uitmaken van de menselijke beschaving? Of werd het met succes onderdrukt door kwade krachten om de evolutionaire klok van de mensheid terug te draaien?

Nikola Tesla wist het. Nadat hij was verraden door JP Morgan, een van de oprichters van de Federal Reserve, raakte Tesla bevriend met niemand minder dan John Trump, de oom van Donald. Wat als de geheimen van Tesla zich al sinds het overlijden van Tesla in 1943 in het Trump-geslacht bevinden?

Weet je nog toen Elon Musk in 2018 een Tesla in een baan om de aarde schoot? Tesla in de ruimte. Denk nu aan Space Force en Starlink. Zou het kunnen dat Trump en de patriots vrije energie beschikbaar zullen maken vanuit de ruimte over de hele planeet? Is dit wat bedoeld wordt met deze Q post? 


Dus op welke wijze is FISA het begin? Onze beste uitleg is altijd geweest dat zodra de waarheid over de illegale FISA-bevelen bekend werd het leger zou beginnen met arrestaties op beschuldiging van verraad en opruiing. Maar toen kwam het Durham-rapport uit in maart van dit jaar, waarin Trump volledig werd gezuiverd van alle ‘Russische inmenging’, evenals de waarheid over Crossfire Hurricane en andere illegale operaties om Trump te framen, betaald door Hillary. En wat denk je? Er is niets gebeurd.

Mijn stelling is dat “FISA = start” over 9/11 gaat. Na 9/11 werden zowel de FISA-rechtbanken als de Patriot Act geïntroduceerd. De Patriot Act maakt het mogelijk om elke Amerikaanse burger tot een potentiële ‘terrorist’ of ‘extremist’ te verklaren en hun rechten op een eerlijk proces op te schorten. Zoals ook is gebeurd op 6 januari 2021. De FISA-rechtbank maakte het mogelijk om Amerikaanse burgers te bespioneren en zelfs buitenlandse inlichtingendiensten te gebruiken om de Amerikaanse privacywetgeving te omzeilen. Dat is wat [ZE] met Trump hebben gedaan.

Begin je nu te zien hoe de afgelopen 23 jaar het begin zijn geweest van een wereldwijde operatie om energie en de rechtspraak te militariseren? Zie je ook hoe Hillary in de afgelopen 23 jaar werd voorbereid om president te worden en de VS te vernietigen door een wereldoorlog met behulp van kernenergie?

Als [ZIJ] aan het einde van de Tweede Wereldoorlog atoombommen had, hoe lang hadden [ZIJ] dan al de technologie die op 9/11 werd gebruikt? Bedenk eens hoe satanisch het is om de bouwstenen van het leven te gebruiken om het te vernietigen. [ZIJ] dwarsboomden Tesla zelfs voor de Tweede Wereldoorlog, dus ik denk dat dit al tientallen jaren in {HUN} bezit is. Trump en de patriots weten dit en ze zullen dit teruggeven aan We The People. Alleen als onze energie vrij is, kunnen we echt vrij zijn.

Laten we nog een laatste keer teruggaan naar 9/11. Luister naar wat Trump te zeggen had over 9/11.

Ja, Trump noemt hier bommen. Maar wat als mensen nog niet klaar waren om andere ongemakkelijke waarheden te accepteren en Trump dit wist?

En wie was de burgemeester van NYC en is Trumps meest prominente advocaat?

Stel je voor dat je burgemeester bent van een stad die wordt aangevallen door een nog onbekend wapen en weet wie hierachter zat, maar er niet over kon praten, omdat de timing niet juist was en de Deep State moest geloven dat [ZIJ] de controle hadden. Er zijn echter wel duizenden onschuldige burgers tragisch omgekomen tijdens deze gruwelijke aanslag. Militaire planning (en discipline) op zijn best. Zij het weten kunnen niet slapen.

Dit is ook een bijzonder ‘toeval’, vind je niet? 


Terwijl de black hats bezig waren met het voorbereiden van Hussein en HRC, prepareerden de white hats Trump. Trump was al die tijd een acteur, een spion, maar bovenal een soldaat. Waarom denk je dat zijn vader Fred hem in zijn tienerjaren naar het leger stuurde?

Deze operatie is waarschijnlijk veel ouder dan de afgelopen 23 jaar, maar het begin van het nieuwe millennium betekende het begin van een 25-jarige operatie die in 2025 zal worden voltooid.

#NCSWIC.

Bekijk hier de presentatie van Judy Wood. Het zal je leven voorgoed veranderen.


Website Dr. Judy Wood

Bestel hier het boek: Where Did the Towers Go?Bericht delen: Bericht delen op je eigen website of blog.
Graag, zo werkt het, …Mijn oude protestliedje uit 2010 maar eigenlijk voor -NU- geschreven:
Hope Comes In The Dark – River Zydeco Band feat Me Myself and I


Bij elke website zou je bij het eerste bezoek moeten kijken wie de schrijver is en wat hem motiveert om dit te doen, mag ik je uitnodigen om even te kijken met wie je te maken hebt, of je een klik hebt met mij. Uitzoeken of je dezelfde visie hebt?Over mij: Statement, visie en doelNu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk