George Soros en de Nazi’s!


Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde 3 jaar ‘zichtbare’ dictatuur + dag #180


In een interview uit 1998 met Steve Kroft voor CBS, geeft Soros toe dat hij deelnam aan het confisqueren van Joodse eigendommen tijdens de nazi-bezetting. Hij legt ook uit dat hij er geen spijt heeft van wat hij gedaan heeft, en dat als hij het niet gedaan had, iemand anders het wel gedaan zou hebben.George Soros geeft toe dat hij profiteerde van nazi-oorlogsmisdaden en voelt zich niet schuldig

Steve Kroft: Ik begrijp dat je met je beschermer, die zweerde dat je zijn aangenomen christelijke zoon was, er op uitging om Joodse eigendommen te confisqueren.

George Soros: Ja, dat klopt, ja.

Steve Kroft: Dat klinkt als een ervaring waarvoor de meeste mensen jaren later bij de psychiater op de bank belanden. Was het moeilijk?

George Soros: Nee, helemaal niet. Misschien dat je als kind het verband niet ziet. Het was absoluut geen probleem voor me.

Steve Kroft: Heb je geen gevoel van schuld?

George Soros: Nee.

Steve Kroft: Bijvoorbeeld dat, “Ik ben Joods en hier sta ik, en zie al die mensen gaan. Dat had ik kunnen zijn. Ik hoorde eigenlijk daartussen te staan”. Niets van dat alles?

George Soros: Ja, natuurlijk had ik aan de andere kant kunnen staan, ik had degene kunnen zijn van wie de bezittingen afgenomen werden. Maar ik had niet het gevoel dat ik daar niet had moeten zijn, want – nou, eigenlijk, op een grappige manier, is het net als hoe de markten werken. Als ik het niet gedaan zou hebben, had iemand anders het gedaan, die bezittingen zouden toch wel afgepakt zijn. Of ik er nou wel of niet geweest was, ik was alleen een toeschouwer, die bezittingen werden toch wel weggenomen. Dus – ik had er geen rol in. Dus ik heb er geen schuldgevoel over.

In een ander interview noemde Soros deze jaren de ‘gelukkigste’ van zijn leven.

Deze commentaren samen geven een helder beeld van Soros “de man”. Als hij al geen schuld voelt voor de rol die hij in WW II gespeeld heeft, waarom zou hij dan schuld voelen voor de rol die hij speelt bij het beïnvloeden van de loop van onze nationale geschiedenis? Als zijn miljarden ons op een rampzalig en tumultueus pad leiden, waarom zou hem dat wel wat kunnen schelen dan? Overduidelijk maakt het lijden van anderen geen indruk op Soros en heeft het geen invloed op de beslissingen die hij neemt – hij is alleen geïnteresseerd in zichzelf en zijn plannen.
© Steve Kroft

Reactie.

Hoeveel mensen weten van het bestaan van Soros? Niet veel denk ik!
Hoeveel mensen weten wat Soros doet in onze wereld? Niet veel denk ik!
Hoeveel mensen weten welke invloed Soros heeft op onze samenleving? Weinigen!

Daarom wil ik je graag wat meer vertellen over Soros en de dingen die hij doet!

Soros werkt niet alleen. Hij heeft een zoon en werkt nauw samen met de NWO, WEF, WHO en de VN. Wanneer je mijn andere artikelen of reacties hebt gelezen weet je wat dit betekend! Zoals in het bovenstaande artikel wel duidelijk wordt heeft Soros nauw samengewerkt met de Nazi’s! Hij heeft Joodse bezittingen via de Nazi’s tot eigendom gemaakt en deze deels ook weer verkocht. Daarmee heeft hij zichzelf multimiljonair gemaakt. Dus heb ik ook het vermoeden dat de miljarden die hij nu heeft ook niet op eerlijke manier tot hem gekomen zijn.

Maar wat doet Soros met al dat geld. Hij ondersteunt bepaalde doelen. En waarom doet Soros dat? Dat doet hij vooral om de culturen van landen kapot te maken. Dat doet hij om tweedracht te bereiken tussen mensen. Want mensen die het niet met elkaar eens zijn helpen elkaar niet! En misschien heb je het al gemerkt! Die tweespalt is diepgeworteld in onze samenleving. Een onderdeel hiervan is dat kinderen zich mogen voelen zoals ze dat willen. Zo kan een jonge zich meisje voelen. Want als kind ben je van mening dat er weinig mening is! Wanneer een jongetje wordt gepest door zijn vriendjes is het misschien makkelijker om een meisje te zijn, en dan wil dat kind dat! Net als kinderen vaak denken dat het beter is als papa van de trap valt wanneer het kind de zin niet krijgt! Een kinderbrein is nog niet geschikt zulke beslissingen te nemen. En ik neem het de uitvoerders, de klojo’s die dit mogelijk maken door medicatie en operatie, dan ook zeer kwalijk dat ze zover gezakt zijn. Want wanneer je deze klojo’s diep in de ogen kijkt en vraagt of ze dit ook zouden doen wanneer ze er niet voor betaald kregen, zouden ze allemaal nee zeggen! Ach ja, die beroepsgroep? En dit allemaal dankzij Soros, want die koopt alles om wat twee benen heeft!

Hoe doet Soros dit? Antifa, Black Lives Matters, de regenboog revolutie, schoolboeken maken, en via het WEF-pogingen doen om kinderen op scholen les te geven in seks. Dit laatste om de wettelijke bescherming die kinderen hebben tegen pedofilie aan te vallen zodat pedofilie en het misbruik van kinderen uit het wetboek geschrapt worden. 

Wat je ook niet weet is dat er jaarlijks ongeveer 8 miljoen kinderen verdwijnen! Deze kinderen worden seksueel misbruikt, gemarteld, ritueel geofferd en ook gebruikt om zo erg te martelen dat hun adrenaline zo hoog oploopt dat dit geoogst kan worden voor het gebruik voor Adrenochroom! Adrenochroom wordt veel gebruikt door mensen die dit kunnen betalen. Filmsterren, politici, rijken der aarde en daarbij hoort ook George Soros! Er is dus een grote productie van Adrenochroom. En die productie eist veel slachtoffers. Net als het oogsten van organen bij deze miljoenen kinderen. Er is dus een levendige handel in kinderen. En zoals dat gaat in handel, moet er veel geld mee verdiend worden!

In de tijd dat Donald Trump nog president was zijn er veel kinderen gered omdat hij legeronderdelen opdracht gaf dit te doen. De omstandigheden waren zeer moeilijk omdat deze kinderen vaak worden opgesloten en misbruikt in onderaardse bunkers.

Poetin heeft ook opdracht gegeven in Marioepol kinderen te redden die ook in bunker waren opgesloten. Een moeilijke opdracht omdat militairen van het Oekraïnse Azov regiment deze bunkers verdedigden! 

Adrenochroom wordt op grote schaal geproduceerd en gebruikt door veel figuren die daarvoor het geld hebben en de macht om dit wetteloos te doen. Dit komt mede omdat in de westerse wereld te veel politici op plaatsen zitten die dit kunnen afschermen voor goedwillende mensen die een betere wereld willen, maar niet weten dat er onder hun neus dingen gebeuren die ze afkeuren als ze dit wel weten. Dus wat houd je nu nog tegen? 

© Piki Onder dit pseudoniem publiceert de schrijver op Facebook, daar ondervindt je meer en meer censuur vandaar dat de artikelen ook hier gepubliceerd worden. Bovendien verlaten steeds meer mensen Facebook of hebben dit ‘sociale’ platform nog nooit gebruikt.Nu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk