Trump’s terugkomst maakt Westerse Elites nu al bang


Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde 3 jaar ‘zichtbare’ dictatuur + dag #164


Moeten de westerse elites en zelfs de NAVO zelf bang zijn dat Donald Trump in 2024 terugkeert in het Witte Huis? Het is een terechte vraag, aangezien de eigen “nieuws”-website van de elites in Brussel – Politico – onlangs een stuk heeft geschreven waarin staat dat ze zich niet alleen zorgen moeten maken, maar dat ze zich er ook nu al op moeten voorbereiden, schrijft Martin Jay.De terugkeer van Trump als president van de VS wordt met de dag onvermijdelijker, gedreven door de snode inmenging van de regering Biden en haar vastberadenheid om hem in de gevangenis te stoppen, waar zij, ten onrechte, denken dat zijn poging voor het Witte Huis eindigt. Zelfs het meest obscure Franse parlementslid dat Politico tevoorschijn haalde om zijn artikel te onderschrijven, accepteert dit, dus hoe zou 2024 eruitzien met Trump terug in de Oval Office voor de Europeanen?

Het korte antwoord is onaangenaam. Trump zal vrijwel zeker geloven dat hij zijn lessen van de eerste keer geleerd heeft en dat zijn tirade over de NAVO en de EU-landen die een gratis kaartje hebben om het Westen te verdedigen tegen Russische agressie, gezien wat er in Oekraïne gebeurd is, zeer juist was. Zijn beleid ten opzichte van het EU-blok zal waarschijnlijk de tweede keer veel meer verdeeldheid zaaien, omdat hij niet alleen zal aandringen op een nieuwe deal voor de EU-NAVO-landen in de Oekraïne oorlog zelf, maar nog verder zal gaan om zijn natuurlijke bondgenoten in de EU – Polen en Hongarije – te gebruiken om de Brusselse elite een hak te zetten en haar plannen voor al haar pseudo hegemonie waanideeën de grond in te boren. Het is onwaarschijnlijk dat hij de VS uit de NAVO zal terugtrekken, zoals John Bolton onlangs voorspelde, maar een nieuw hardball-regime zal zeker in het verschiet liggen, wat hem misschien wel zal ontlasten van de taak om de oorlog in Oekraïne rechtstreeks te beëindigen in plaats van alleen maar tegen de Europeanen te zeggen “als jullie er zelf voor betalen, ga je gang, maar wij hebben genoeg betaald”. 

Dit zou wel eens de rillingen over de rug van veel EU-leiders kunnen doen lopen. En hij zou er zelfs voor impeached kunnen worden. Maar het is Trump. Hij zal dat helemaal niet erg vinden. Het punt is dat het oude cliché over Biden als de volwassene die de trans-Atlantische alliantie “herstelde”, alleen maar dat is. Een cliché. In werkelijkheid heeft Biden het Verenigd Koninkrijk en de EU-landen koninklijk te gronde gericht door de ineenstorting van hun economieën te sturen terwijl Amerikaanse bedrijven cashten, niet alleen met nieuwe belastingvoordelen voor milieuvriendelijke bedrijven, maar ook gewoon door de Europeanen zichzelf te laten uitschrijven op een oorlog die ze nooit zullen kunnen beëindigen. Tot zover Biden’s “Amerika is terug, diplomatie is terug” soundbite die in de begindagen van zijn ambtstermijn werd geciteerd. De harde realiteit is dat Biden’s kijk op het oude Europa erg vanuit een koloniaal perspectief was. Ze moeten voor hun dromen betalen als Uncle Sam ze waar wil maken.

Dus Trump zal nu terugkomen met de bespotting van Europa’s spotgoedkope defensieregeling die in werkelijkheid helemaal niet goedkoop was. Hij zal zich ook terugtrekken uit de klimaat veranderingsakkoorden van Parijs, waardoor Macron helemaal pissig wordt, en hij zal de Israëli’s aanmoedigen dat hun ideeën om Iran aan te vallen niet helemaal gestoord zijn (wat ze natuurlijk wel zijn).

Maar de regeringen van de EU zouden zich meer zorgen moeten maken over wat Trump voor Amerika op eigen bodem in petto heeft. Hij zal meer investeren in fossiele brandstoffen, veel van Biden’s milieu-initiatieven ongedaan maken, hard optreden tegen wokeïsme en immigratie en meer tarieven opleggen aan Amerika’s concurrenten – zowel China als de EU – om het Amerikaanse bedrijfsleven te helpen. 

Toch zal zijn tweede ambtstermijn er niet alleen op gericht zijn om Biden te vernederen met dergelijke afrekeningen, in eigen land of in de rest van de wereld. Hij zal ook nog harder moeten vechten om Amerika in het spel te houden, zowel op het gebied van internationale handel als van de tanende dollar-economie.

Trump zal te maken krijgen met een nieuwe bedreiging voor Amerika die een direct gevolg is van Biden’s oorlog – en laten we zijn corrupte deals niet vergeten – in Oekraïne. De opkomst van BRICS, dat alleen al dit jaar vijf nieuwe leden zal hebben en al de volledige controle over de olieprijzen overneemt met zijn invloed via OPEC Plus. Trump zal, in een notendop, tegen een nieuw front vechten omdat er een nieuwe wereldorde is ontstaan om de Amerikaanse hegemonie – of wat daar nog van over is – frontaal uit te dagen, wat veel meer betekent dan alleen maar de dollar als reservemunt dumpen. BRICS zal zijn eigen valuta hebben, zijn eigen clearing systeem en op een gegeven moment waarschijnlijk ook zijn eigen defensiepact. Donald Trump zal veel op zijn bord krijgen, waardoor de meeste EU-leiders zich zullen afvragen of het beter voor hen is dat Trump slecht geïnformeerd en oorlogszuchtig is dan overweldigd en paniekerig in de nasleep van een nieuwe relatie tussen Amerika en de weinige partners die het nog heeft in de wereld
©.Martin Jay.

Reactie.

De rechtszaken tegen Donald Trump worden alleen tegen hem aangespannen om hem uit te putten, te demoniseren via de media en hem financieel uit te putten. Althans dat is het doel van de Democraten. Want die willen zeker niet dat Trump terugkomt als president. Veel democraten hebben misdaden begaan waar minstens 20 jaar bajes op staat en in veel gevallen de doodstraf. Nu ben ik tegen de doodstraf omdat dat te makkelijk is en ook omdat de figuren die hiervoor in aanmerking komen beter iets terug kunnen doen voor de totale maatschappij. Maar daarover mag een militaire rechter beslissen!

Dat er veel koppen gaan rollen wanneer Donald terugkomt is zeker. En deze koppen weten dit en zullen alles doen om Donald te weerhouden!

De politiek die nu door de VS bedreven wordt is er één die slecht is voor Europa. Maar de leiders van Europa willen horig zijn en accepteren hiermee de economische ondergang van Europa. Ze weten dat, dus zullen ook de bevolkingen van Europa zich bedrogen voelen! Buiten de leugenachtige voortzetting van de oorlog in Oekraïne die de EU blijft steunen met geld dat eigenlijk besteed zal moeten worden om de armoede beter op te vangen. Dit maar laten doorgaan van deze oorlog heeft ook tot gevolg dat de EU de sancties blijft handhaven waardoor we de hoge energieprijzen moeten blijven betalen die onze economie steeds verder zal belasten!

Dan heb ik het nog niet over het enorme risico tot escalatie waarmee er een 3e wereldoorlog kan ontstaan die wordt uitgevochten op Europese grond, met alle gevolgen die daarbij behoren! En weer blijft de VS buiten schot! En weer blijven de veroorzakers van deze ellende buiten schot. We weten allemaal wie deze veroorzakers zijn! Dit zijn de figuren achter de NWO, het WEF, de WHO en de VN die zich een te belangrijke plaats hebben verworven in onze samenleving en daardoor veel te veel macht waardoor landen zich ondergeschikt hebben gemaakt. Wat zeer veel zegt over de politici die deze landen leiden en hier goedkeuring aan hebben gegeven! Wat hetzelfde is als landsverraad!

Zo is de strijd die Rusland nu voert in Oekraïne ook een strijd tegen de heersende macht van de VS en NAVO-landen. De NAVO-landen krijgen deze strijd opgedrongen door de VS! (noot: Deep State)

Het zijn dus de beslissingen die nu worden genomen door de leiders in Europa die hen bang maken voor de reacties van Donald Trump wanneer hij weer president van de VS is. Het misbruik van de NAVO, het laten leegbloeden van de bewapening, de neergang van de economie, het misbruik en misleiden van de bevolkingen zullen bekend gemaakt worden en gevolgen hebben voor de betrokkenen! En dat zal alleen aan het licht komen wanneer Donald Trump weer president is. Dat is dus de reden dat de Democraten hun uiterste best doen hem van het presidentschap af te houden omdat ze zelf ook misdaden hebben gepleegd tegen de bevolking van de VS en de mensheid.

Zeer waarschijnlijk is Donald Trum ook misleid tijdens zijn presidentschap omdat hij fondsen heeft goedgekeurd aan het Pentagon die ertoe hebben geleid dat het hele Covid gebeuren zonder werkelijke goedkeuring van de betrokken instanties is uitgegeven als veilig voor menselijk gebruik! Wanneer dit in de openheid komt zullen ook de koppen van die betrokkenen gaan rollen!

© Piki Onder dit pseudoniem publiceert de schrijver op Facebook, daar ondervindt je meer en meer censuur vandaar dat de artikelen ook hier gepubliceerd worden. Bovendien verlaten steeds meer mensen Facebook of hebben dit ‘sociale’ platform nog nooit gebruikt.Nu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk