Pulserende energieresonantie-therapie – PERTH succesvolle therapie


Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde 3 jaar ‘zichtbare’ dictatuur + dag #152


Professor Hardin Jones van de universiteit van Californië in Berkeley verklaarde tijdens een 25 jaar durend onderzoek onder kankerpatiënten: “Mijn onderzoeken hebben onomstotelijk aangetoond dat onbehandelde kankerslachtoffers tot vier keer langer leven dan behandelde personen”.


Vooraf:

dit artikel is een vertaling van het artikel dat dr. Werner heeft geschreven in 2015 voor “Energie Medische systemen” in Berlijn.

Wat u moet weten

Most cancers still on the rise” begint een artikel in de International Herald Tribune van 07.03.1979, verwijzend naar de woordvoerder van het National Cancer Institute.

Minister van Onderzoek Riesenhuber presenteert een beangstigende kankerbalans, meldt het Hamburger Abendblatt op 15.08.84. “Elk jaar sterven 160.000 mensen aan kanker. Dat is 25% van alle sterfgevallen. In 1954 daarentegen was slechts 15% van alle sterfgevallen te wijten aan kanker.”

Ondanks onderzoeksgelden van meer dan 120 miljoen DM die jaarlijks worden geïnvesteerd, staat het aantal sterfgevallen door kanker vandaag de dag op de derde plaats in Duitsland. En dit is tot op de dag van vandaag niet veranderd.

De kankerspecialist en hoofdarts Prof. C. Mathe van de oncologische kliniek in Villejuif bij Parijs oordeelt na een vergelijkende studie: “Als ik kanker zou krijgen, zou ik me zeker niet laten behandelen in een conventioneel kankercentrum. Alleen die kankerslachtoffers hebben een overlevingskans die wegblijven uit dit centrum.” Want: van degenen die behandeld werden met conventionele geneeskunde, was slechts 26,22% van de kankerpatiënten na 8 jaar nog in leven, terwijl 85,11% van degenen die behandeld werden met alternatieve geneeskunde nog in leven was.

Volgens professor Konrad “sterven er tegenwoordig jaarlijks 155.000 mensen tussen de 40 en 80 jaar aan kanker“. Dit vertelde hij zijn publiek op een congres in Schortens in juni 2004. Professor Coleman uit Engeland rapporteerde dat in 1971 ongeveer 17% van de mensen kanker kon verwachten. In het jaar 2000 is dat al ongeveer 40%.

In het tijdschrift “SPIEGEL” nr. 41/2004 staat onder de titel “Gifkuur zonder baat” letterlijk te lezen: “Wat betreft de overleving bij uitzaaiende carcinomen in de darm, borst, long en prostaat is er de afgelopen 25 jaar geen vooruitgang geboekt”, zegt epidemioloog Dieter Hölzel, 62 jaar.

En verder staat er:

“De nieuwe cijfers van het kankerregister van de Universiteit van München bevestigen echter niet dat chemotherapie leidt tot een “aanzienlijke verlenging van het leven“, zoals de reclame van verschillende medicijnfabrikanten blijkbaar suggereert.

“Tussen 1978 en 1986 overleefde de helft van alle borstkankerpatiënten 24 maanden. Tussen 1994 en 2002 overleefde de helft van alle borstkankerpatiënten slechts 22 maanden”, volgens de statistieken gepubliceerd in “SPIEGEL”.

Gynaecoloog Dr. G. Schaller van de Universiteit van Bochum stelt: “Voor de overleving van vrouwen met gevorderde borstkanker heeft chemotherapie tot nu toe vrijwel niets opgeleverd“!

De Badische Zeitung van 02.09.2009 meldt dat volgens het statistisch bureau van Baden-Württemberg “in 2008 24.400 mensen aan kanker stierven, 13.000 mannen en 11.400 vrouwen. In 1970 waren er daarentegen slechts 17.800 sterfgevallen door kanker. Zelfs als rekening wordt gehouden met het hogere bevolkingscijfer, hebben bijna alle meer voorkomende soorten kanker, in sommige gevallen, aanzienlijk hogere sterftecijfers dan in 1970″.

In zijn boek “Chemotherapy Cures Cancer and the Earth is Flat” (Chemotherapie geneest kanker en de aarde is plat) wijst Hirneise erop dat de geneeskunde de oorzaak van kanker niet kent en ook niet weet wat kanker eigenlijk is.

En verder: “Volgens de beste statistieken is slechts 5% hun overlevingskans met chemotherapie en toch wordt de meerderheid van de epitheliale kankers nog steeds met chemotherapie behandeld.”

Over bestraling kan men lezen: “Ik ben niet altijd en principieel tegen bestraling, maar op basis van wat ik heb mogen leren, ben ik van mening dat 99% van alle bestralingstherapieën de patiënt niet ten goede komen” – en: “Het is echter waar dat patiënten opnieuw kanker krijgen op de plaatsen waar ze bestraald werden“.

Onze kennis en dagelijkse ervaring

Sinds de Curies, sinds Hiroshima en Tsjernobyl weten we dat gammastralen kanker veroorzaken. Ze beschadigen niet alleen kankercellen, maar ook gezonde cellen, wat weer kanker veroorzaakt (!).

Minder bekend is echter dat de eerste “patiënt” die in 1942 werd behandeld met “chemo” (derivaten van Lost = strijdgas uit de Eerste Wereldoorlog) een muis was. De kankercellen verdwenen toen heel snel, maar ze kwamen weken later kwaadaardiger terug en de muis stierf. Omdat het niet werkte bij de muis, werd dezelfde procedure herhaald bij een man (!). De man herstelde blijkbaar ook, maar stierf vervolgens op dezelfde manier als de muis. Desondanks wordt “chemo” sindsdien onverminderd gebruikt tegen kanker.

En als we rondvragen – mevrouw Mildred Scheel, mevrouw Raissa Gorbatsjov en koning Hoessein van Jordanië zijn gestorven aan kanker en zij kregen zeker het “beste van de conventionele medische therapie”.

Als weldenkend mens vraag je je af of de kankertherapie die vandaag de dag door de geneeskunde wordt gebruikt wel de optimale therapie is en of deze therapie uiteindelijk niet zou moeten worden verboden. Elke kankerpatiënt zou zich echter op zijn minst in zijn eigen belang moeten afvragen of chemotherapie echt heilzaam is voor hem persoonlijk.

De eenheid van lichaam, ziel en geest

Alle genezers weten al lang dat lichaam, ziel en geest een eenheid vormen en dat elk van de drie de ander beïnvloedt. De moderne kwantumfysica kan dit feit zelfs bewijzen. Je kunt dus niet “alleen lichamelijk” of “alleen geestelijk” ziek zijn. Ziekte beïnvloedt altijd de hele persoon. Dit betekent ook dat de kankertumor als zodanig niet de kanker alleen is, zoals de oncologen geloven en handelen volgens deze onjuiste overtuiging. Het is daarom ook volkomen onzinnig om je alleen op deze tumor te richten en de mens te verwaarlozen.

De behandeling van kanker moet daarom altijd een allesomvattende therapie zijn. In deze informatie wordt echter slechts één facet van kankertherapie besproken, namelijk de therapie met elektromagnetische velden, omdat dit nog te weinig bekend is.

De mens als energiewezen

“Gezondheid is“, volgens de definitie van de WHO, “volledig lichamelijk, geestelijk en sociaal welzijn“.

Maar wat is ziekte? Vanuit het oogpunt van de energiegeneeskunde wordt ziekte gekenmerkt door:

 1. Een aanzienlijke en uitgebreide onbalans in energie,
 2. trillingen die uit het ritme zijn en
 3. het verlies van het regulerend vermogen van het organisme.

Op de leeftijd van 20 tot 25 jaar heeft iemand de meeste energie. Vanaf 30 jaar gaat het heel langzaam maar onvermijdelijk bergafwaarts. Tussen 40 en 55 daalt de energiecurve iets steiler. Daarna is de energiedaling gematigder tot de leeftijd van 70, waarna het heel snel en steil tot nul daalt. Mijn moeder heeft nog maar 1% biologische energie op haar 95e!

Nu weet de ruimtegeneeskunde heel goed dat bij een energietekort van 50% onvermijdelijk een degeneratieve ziekte optreedt die zich dan manifesteert op de plaats van de minste weerstand in het lichaam (locus minoris resistentiae). Dit betekent dat het orgaan of orgaansysteem dat vanaf het begin zwak is of al beschadigd was door ongunstige omstandigheden wordt aangetast.

Maar een langdurig energieoverschot kan ook leiden tot ziekte. Professionele stress gedurende een lange periode zorgt voor een extreem hoge energie van 160% en meer. Dat zulke stress ook tot een hartaanval kan leiden, is door veel managers bewezen. Maar voor zo’n fulminante infarctgebeurtenis stort de energie eerst plotseling in (bijv. reliëf myocardinfarct).

Angst, ook  doodsangst, zorgt er voor dat iemands energie in zeer korte tijd sterk daalt – bijvoorbeeld van een normale leeftijd van 92% naar een zeer lage 38%! Dit toont het effect van de psyche! Daarom moet je een kankerpatiënt niet constant bombarderen met slecht nieuws over nieuwe uitzaaiingen.

Bij een pas gediagnosticeerde kanker daarentegen kan in het begin een relatief hoge biologische energie worden gemeten. Het immuunsysteem werkt op volle toeren. Als deze patiënten vervolgens chemotherapie krijgen, daalt hun energie alarmerend en wordt de zieke weerlozer door schade aan het afweersysteem van het lichaam.

Door regelmatige PERTH kan de iatrogeen verlaagde energie van de kankerpatiënt weer worden verhoogd. Alleen in het laatste stadium is er sprake van zo’n ernstig gebrek aan energie, wat duidt op een naderende dood; ook hier zou PERTH onmiddellijk verlichting brengen.

Wat is een magnetisch veld?

Een magnetisch veld (MF) is het “zusje” van ons zonlicht. Beide zijn van nature aanwezig op onze aarde. Iedereen weet dat we zonder de zon niet zouden kunnen leven, maar dat we zonder magnetische velden na 3 maanden zouden sterven is iets wat maar heel weinig mensen, behalve ruimteartsen, weten. Magnetische velden en zonlicht behoren tot het “elektromagnetisme”, net als bijvoorbeeld röntgenstralen en warmtestraling.

Enerzijds absorbeert een mens al deze elektromagnetische energieën uit de omgeving, anderzijds produceert hij ze voortdurend zelf tijdens zijn levensprocessen (Ludwig, Popp).

Het hart en de hersenen maken elektriciteit en dus ook een elektromagnetisch veld. Deze stromen en de resulterende MF oscilleren in ons lichaam met een licht variabele maar gedefinieerde frequentie. Het hart trilt ongeveer 1,2 keer per seconde, terwijl de hersenen één keer trillen in diepe slaap en 20 tot 30 keer per seconde als ze wakker zijn. De hersenen oscilleren dus al met verschillende frequenties, afhankelijk van de waaktoestand.

Als ons hart bijvoorbeeld uit ritme raakt door stress, ervaren we dit als stotteren van het hart of hartritmestoornissen. En dit is de benadering in therapie met elektromagnetische velden. De elektromagnetische velden hebben een regelfunctie voor onze cellen, weefsels en organen. Met hun ritmische oscillaties kan MF ervoor zorgen dat ons lichaam, dat uit het ritme is geraakt, weer in het juiste ritme wordt gebracht, zodat het zijn reguleringsvermogen terugkrijgt. Het enige wat nodig is, is om regelmatig de trillingen in te spelen die het als gezond organisme zelf zou produceren.

Het is belangrijk dat de gebruikte signalen bestaan uit frequenties en magnetische veldsterktes die hetzelfde zijn voor het lichaam en die in een zeer specifieke tijd moeten voorkomen. De juiste frequenties zijn over het algemeen goed bekend en worden tegenwoordig gebruikt. Helaas gebruiken veel MF systemen nog steeds veel te sterke magnetische velden.

Een geoptimaliseerd magnetisch veld dat voor therapie wordt gebruikt, moet ongeveer een miljoenste tot duizendste van het magnetische veld van de aarde zijn en de lichaamseigen signaalvormen nabootsen. – Dit is precies wat een PERTH!

Veroorzaken magnetische velden kanker?

Nu lezen we steeds weer dat magnetische velden, of beter elektromagnetische velden, kanker veroorzaken. Dit is waar en het is ook niet waar! Maar het is veelzeggend dat juist degenen die zulke dingen schrijven helaas zo weinig idee hebben om halverwege correct te kunnen rapporteren. Elektromagnetische velden zijn als Abel en Kaïn. Er zijn “goede” en er zijn “slechte”.

Professor Rimpler kon bijvoorbeeld aantonen dat korte mobiele telefoongesprekken de energie van het lichaam sterk verminderen! De Universiteit van Essen heeft ook ontdekt dat veelvuldig mobiel bellen oogtumoren kan veroorzaken.

Ratten blootgesteld aan een 50 Hz veld van 100 microtesla (µT) aan de Universiteit van Hannover ontwikkelden kwaadaardige tumoren! Trouwens, volgens de Duitse limieten voor elektromagnetische velden zijn precies die kankerverwekkende 100 µT nog steeds toegestaan en het 50 Hz veld is helaas de frequentie van onze elektriciteitsvoorziening!

Wetenschappers uit de VS, Rusland en Zweden weten bijvoorbeeld dat de kans om bloedkanker te krijgen zeven keer zo groot is als je onder een hoogspanningslijn woont!

Als we het dus hebben over de effecten van elektromagnetische velden, moeten we altijd zeggen:

 • Welke frequentie?
 • Welke veldsterkte?
 • Welk signaal?
 • In welke tijd?
 • Dag en nacht doorlopend?

Iemand die beweert dat elk mes verboden moet worden omdat het niet alleen gebruikt kan worden om brood te snijden, maar ook om iemand te doden, zou immers terecht voor gek verklaard worden.

Er zijn dus onnatuurlijke en schadelijke elektromagnetische velden. Ze worden meestal door de mens gemaakt. Aan de andere kant zijn er omgevings- en endogene elektromagnetische velden die mensen heel hard nodig hebben om te leven. Veel van de frequenties die een mens absoluut nodig heeft voor een gezond leven zijn vrij goed bekend door onderzoek dat al sinds 1869 wordt gedaan en worden al heel lang gebruikt voor therapie.

Magneetveld tegen kanker al in 1937!

In 1937 schreef Dr. Spude uit Dohna bij Dresden in het tijdschrift “Fortschritte der Medizin” (Vooruitgang in de geneeskunde) over nieuwe manieren om kanker te behandelen: “Met behulp van een magnetisch veld, na 34 behandelingen van elk een half uur, wordt kankerweefsel in verschillende gevallen kleiner of droog zonder gezond weefsel te beschadigen“.

Sinds 1940 werkt Prof. Lenzi van de Universiteit van Modena aan de behandeling van kanker met geoptimaliseerde magnetische velden. Hij vond “een vertraging van de tumorgroei bij een zeer specifieke frequentie“.

Meer dan 40 jaar later vindt Dr. Lyu in Alma Ata iets soortgelijks bij ratten. Bovendien “leidt de verhoging van de zuurstofdruk (pO2 ) in de weefsels door het magneetveld tot een vermindering van de tumorgroei“, terwijl Dr. Mulay van de Universiteit van Cincinnati ziet dat “in het magneetveld de meeste tumorcellen degenereren“.

Bij longkankerpatiënten in het 3e en 4e stadium vertoonde het magnetische veld “een opvallend anti-tumor effect“.

Necrose (lokale weefseldood) werd in toenemende mate gevonden in de tumormassa als gevolg van het magnetische veld, dat toenam met het aantal behandelingen” (Kikut, Ogorodnikova, Pilla, Ukolova).

Dr. Otto Stemme van de Technische Universiteit van München raadt daarom aan om magneetveldtherapie zelfs te gebruiken voor profylaxe tegen kanker. Ik denk ook dat dit zinvol is!

Een therapeutische MF zoals de PERTH!

1.) PERTH normaliseert en optimaliseert de stofwisseling – een pathologisch verhoogde stofwisseling neemt af, een verlaagde stofwisseling neemt toe tot de norm!

2.) energetische effecten in het lichaam kunnen worden aangetoond door de PERTH. Het heeft altijd een energetisch balancerend effect. Een pathologische hyper-energie wordt verminderd door de PERTH, terwijl in het geval van hypo-energie de energie wordt verhoogd naar de norm. De kanker verdwijnt en is niet meer aantoonbaar! Behandelde patiënten leven langer met PERTH!

Dit betekent dat er ook een energetische balans is tussen Yin en Yangboven en onderlinks en rechts en in de individuele meridianen. Dit zijn belangrijke voorwaarden voor elke genezing in het lichaam. De ruimtegeneeskunde heeft deze oude Chinese kennis sinds 1970 in een 20 jaar durend onderzoek bij 100.000 mensen kunnen bevestigen.

En het in balans brengen van de energie in het lichaam is ook cruciaal voor het genezen van kanker.

3.) de PERTH veroorzaakt fysiologische effecten.

 • de hyperaciditeit is binnen 3 maanden genormaliseerd
 • Adenosinetrifosfaat (ATP), de superbrandstof
 • van alle cellen wordt steeds meer opgebouwd
 • de bloedsomloop wordt verbeterd
 • de partiële zuurstofdruk (pO2 ) stijgt met 20 mmHg
 • de contactpotentiaal verandert bij het celmembraan tijdens PERTH en hier kunnen tumorcellen niet goed tegen en raken beschadigd
 • bij tumorcellen door fibrine gemaskeerd zal door de contactpotentiaalschommelingen van de MF  de fibrine open worden
 • gebroken, zodat tumorcellen kunnen worden herkend en vernietigd door het immuunsysteem.
 • het immuunsysteem wordt over het algemeen versterkt
 • het regeneratievermogen wordt steeds meer ingeschakeld
 • de fagocytosepotentie (vraatzucht) van de witte bloed cellen is verhoogd
 • de productie van het immuunsysteem is verhoogd
 • de prostaglandineproductie wordt verhoogd met 57%
 • melatonine wordt meer geproduceerd
 • de productie van 11-hydrocorticoïden is verhoogd
 • collageen (botlijm) wordt 11% meer aangemaakt.

Met behulp van dit toegenomen collageen worden de lichaamscellen meer aan elkaar vastgeplakt. Het gevolg hiervan is dat de tumorcellen nu van hun kant meer collagenase moeten produceren om het beschermende collageen op te lossen, maar dit is voor hen natuurlijk niet onbeperkt mogelijk. Dit maakt uitzaaiing moeilijker (Niedzwiedski).

Dr. rer. nat. Wolfgang Ludwig presenteert in zijn boek “Informative Medicine” op pagina 127 vanuit zijn ervaringen een kankerbehandeling die duidelijk tot doel heeft het organisme te versterken. Hij verwijst expliciet naar een “kankertherapiefrequentie” van 33 hertz.

Goede PERTH-systemen produceren een breed gebundeld frequentiespectrum en het zou vanzelfsprekend moeten zijn dat de kankertherapiefrequentie ook in deze frequentiebundel is geïntegreerd!

Waarom deze EMS-informatie?

Ik wil geen enkele kankerpatiënt ervan weerhouden om de therapie te gebruiken die zijn arts hem heeft aangeraden. Maar ik wil wel tegen de kritische mensen zeggen die zich terecht afvragen of dit echt alles is wat de huidige geneeskunde te bieden heeft op het gebied van kankertherapie:

“Nee, wat de conventionele geneeskunde biedt, is vanuit mijn oogpunt helaas lang niet alles!” We raden je daarom ook aan om ten minste een deel van de hier gegeven literatuur te lezen.

Om een weloverwogen beslissing te kunnen nemen, moet je de alternatieven kennen. Alleen op die manier kun je de therapieopties die er vandaag de dag voor jezelf zijn, tegen elkaar afwegen. Een gebrek aan informatie maakt onvrij!

Ik hoop dat ik je aan het denken heb gezet. Maar de beslissing over wat je wilt doen is aan jou. Het is jouw lichaam en alleen jij bent er verantwoordelijk voor.

De PERTH is natuurlijk ook geschikt als aanvulling op conventionele kankertherapie!

Auteur: Reinhard Werner, MD,

Lid van de Academie voor Medisch-Technische Wetenschappen EMS copyright door R. Werner

Literatuur:

 1. Alexander, HS, Biomagnetics – De biologische effecten van magnetische velden. The American J. of Medical Electronics (1962); Badische Zeitung, 02.09.2009;
 2. Batkin, S, Effects of Alternating Magnetic Field on Transplanted Neuroblastoma, Research Communications in Chemical Pathology and Pharmacology 16.2, 351-362;
 3. Blech, J, Giftkur ohne Nutzen, “Der Spiegel” 41, 160-162, 04.10.04.04;
 4. Coleman, V, How to stop your doctor from killing you;
 5. Daudert, F, Second International Congress for Energy Medicine, Seefeld, 1998;
 6. Heim, B, Der kosmische Erlebnisraum des Menschen, Resch Verlag Innsbruck, 1982;
 7. Hirneise, L, Chemotherapy cures cancer and the earth is a disc, SENSAI Verlag Kernen 2002;
 8. Janata, P, Lecture at the 10. Symposium on Energy Medicine, 2006. Symposium on Energy Medicine, 2006;
 9. Jones, H, 1956, Transactions of the NY Academy of Medical Sciences, vol. 6;
 10. Konrad, RM, Zur Begriffsorientierung präventiver, kurativer, komplementärer und palliativer Maßnahmen bei Krebserkrankungen, 8e Duitse congres voor complementaire geneeskunde, Schortens 18-20.06.2004;
 11. Kikut, RP, Zur Anwendung magnetisch-biologischer Effekte in der Neurochirurgie, Zbl. Neurochirurgie 38, 97-104 (1977);
 12. Langbein, K, Das Pharmakartell;
 13. Lenzi, M, Biologische Wirkungen magnetischer Felder, Strahlentherapie 67, 2, 219-250 (1940);
 14. Ludwig, W, Informative Medizin, VGM Verlag, Essen, 1999, p. 127;
 15. Lyu, BN, The Influence of Permanent Magnetic Field on Oxygen-Substrate Interaction and the Possible Mechanism of Some Biomagnetic Effects, Izvestija Akademii Nauk SSSR, Serija biologiceskaja 1., 2, 415-424 (1980). 2, 415-424 (1980);
 16. Lyu, BN, Influence of Magnetic Field on the Oxygen Tension, Radiosensivity and Growth at Some Experimental Tumors, Radiobiologija 21, 2, 255-260 (1982);
 17. Malter, M, Tumoricidal Cells Increased by Pulsating Magnetic Field, Anticancer Research 7, 931-394 (1987);
 18. Mathe, C, Google: “Krebsstudie Prof. C. Mathe”;
 19. Mayer-Tasch, PC, Malunat, BM, Strom des Lebens Strom des Todes, Fischer alternativ, 1995;
 20. Mulay, IL, Effect of a Magnetic Field on Sarcoma 37 Ascites Tumor Cells, Nature 190, 4780, 1019 (1961);
 21. Niedzwiecki, A, lezing op 25.11.2001 in Hotel Interconti Berlin;
 22. Ogorodnikova, LS, Morphological Criteria of Lung Cancer Regression under the Influence of Magnetotherapy, Voprocy onkologii 26, 1, 28-34 (1980);
 23. Pilla, AA, Pulsatile Electromagnetically Induced Currents Synergize with PolymerImmunomodulating Drugs in the Inhibition of Growth of Murine Malignant Melanoma, Transaction 2nd Ann. Meeting Bioelectical Repair and Growth Society, Vol. 2, Oxford;
 24. Piruzian, LA, Markuse, VM, Chibrikin, VM, Influence of a Constant Magnetic Field on the Ascitic Tumor Sarcoma 37. Izvestia Akademii Nauk SSSR, Ser. Biol. (1969);
 25. Plattner, J, Bepaling van de stofwisselingssnelheid met de Caloriefit, persoonlijke communicatie;
 26. Rimpler, M, Matrix therapie – basis van veel natuurgeneeskundige procedures, 8e Duitse congres voor complementaire geneeskunde, Schortens 18. -20.06.2004; Ruhr, Ruhr, M, Matrix therapie – basis van veel natuurgeneeskundige procedures, 8e Duitse congres voor complementaire geneeskunde, Schortens 18. -20.06.2004.-20.06.2004;
 27. Ruesch, H, Die Pharma-Story, Hirthammer Verlag (1998);
 28. Sell, G, Gesundheitsmagazin Praxis;
 29. Spude, H, Über neue Wege der Krebsbehandlung, Fortschritte der Medizin 8, 11 (1937);
 30. Stemme, O, Physiologie der Magnetfeld-Behandlung, Dr. Stemme Verlag, München;
 31. Ukolova, MA, Energy Metabolism of the Hypothalamo-Hypophyseal Division of the Rat Brain Following the Anti-Tumour Effect of Magnetic Field, Voprosy onkologii 15, 60-64 (1969);
 32. Warnke, U, Die Anwendung pulsierender Magnetfelder in der Medizin, Warnke Unit GmbH, Saarbrücken, 60-66, (1996);
 33. Weber, TG, Cerilli, GJ, Inhibition of Tumour Growth by the Use of Nonhomogeneous Magnetic Field, Cancer (1971);
 34. Werner, R, “Gesundheit durch Energieregulation mit Magnetfeldern”, Verlag prima-leben, Greven 2006;
 35. Werner, R, EMG BioGraph und Prognos Energie-Messungen,


Bericht delen: Bericht delen op je eigen website of blog.
Graag, zo werkt het, …Mijn oude protestliedje uit 2010 maar eigenlijk voor -NU- geschreven:
Hope Comes In The Dark – River Zydeco Band feat Me Myself and I


Bij elke website zou je bij het eerste bezoek moeten kijken wie de schrijver is en wat hem motiveert om dit te doen, mag ik je uitnodigen om even te kijken met wie je te maken hebt, of je een klik hebt met mij. Uitzoeken of je dezelfde visie hebt?Over mij: Statement, visie en doelNu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk