De Prik of niet dé Prik


Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde 3 jaar ‘zichtbare’ dictatuur + dag #151


Degenen onder ons die tot het “verzet” of de “oppositie” behoren – wij sceptici die vraagtekens zetten en hebben gezet bij het covid-debacle en al zijn bijkomstigheden – lijken onvermijdelijk verzeild te raken in discussies over de Prik. Sterfgevallen, ongewenste bijwerkingen, overmatige sterfte, turbokankers, ontregeling van het immuunsysteem – noem maar op – maar het is bijna alsof de Prik een soort zwart gat is met een zwaartekracht die ons allemaal naar binnen zuigt en uiteindelijk onze tactieken en strategie nogal monomaan aanstuurt om de Covidiaanse aanval het hoofd te bieden, schrijft Dr. Emanuel E. Garcia.

Laat ik duidelijk zijn over mijn eigen positie. Vanaf het begin, toen de Covid Mania over de wereld raasde, vond ik dat er nooit een vaccin nodig was geweest.

Waarom?

Ten eerste omdat de ziekte of verzameling symptomen die het gevolg leken te zijn van een besmettelijke ziekteverwekker nooit zo dodelijk was als de Corporate Media ons deden geloven. Het was in feite niet dodelijker dan een slechte griep, zoals de eminente epidemioloog John Ioannidis al vrij vroeg aantoonde. Ten tweede, omdat er ook behandelingen voor de ziekte waren ontwikkeld en deze vrij succesvol bleken te zijn. Ten derde omdat ik vertrouwen had in goede preventieve maatregelen zoals zonlicht, beweging, voeding, de vitamines C en D, en andere, en in de wijsheid en kracht van onze natuurlijke immuunrespons.

Tijdens een interview zei ik zelfs dat de enige manier waarop ik de Covid Prik zou ontvangen, zou zijn als ik eerst doodgeschoten zou worden.

Naarmate de gebeurtenissen zich ontvouwden in 2020 en daarna, werd het aandringen op de Prik als de enige uitweg uit de pandemie die er nooit echt was, behoorlijk intens. Big Pharma kon de enorme winsten zeker ruiken, winsten die gegarandeerd werden door overeenkomsten die deze fabrikanten vrijpleitten van alle schade die hun product met zich meebracht, en regeringen over de hele wereld spanden samen door mensen te verleiden, over te halen en uiteindelijk te dwingen om de one-size-fits-all oplossing te krijgen. 

In het begin vertelden ze ons dat de Prik onze enige uitweg was en dat het voorkwam dat we Covid kregen, overdroegen en eraan stierven. De Prikken deden natuurlijk niets van dat alles. Hun werkingsmechanismen, waaronder het manipuleren van ons genoom en de productie van een spike-eiwit in veel grotere hoeveelheden dan bij een natuurlijke infectie, voorspelden een ramp. En inderdaad, er heeft zich een ramp voltrokken en de ramp zal, daar ben ik zeker van, alleen maar groter worden voor degenen die naïef, doodsbang, goedgelovig, dom of onverschillig genoeg waren om in de rij te gaan staan voor inentingen, en voor degenen die gedwongen werden om ze te krijgen op straffe van verlies van inkomen en verlies van inclusie in de samenleving.

De Prik is echter, hoe rampzalig ook, slechts één van de instrumenten die gebruikt worden om ons kwaad te doen.

Laten we niet vergeten wat de effecten zijn van de lockdowns, het maskeren, de “sociale” distantiëring; laten we niet de actieve onderdrukking van vroegtijdige behandeling vergeten; laten we de afbraak van kleine bedrijven en de opwaartse transfer van biljoenen naar de al superrijken niet vergeten; laten we niet de onophoudelijke en aanhoudende drumbeat van angst vergeten; laten we niet vergeten hoe onze medische en overheidsinstellingen ons vertrouwen hebben beschaamd; laten we niet de inbreuken op onze privacy en onze bankrekeningen vergeten, en de ijverige drang naar universele vaccinpassen en digitale identificatie.

We worden en werden op vele fronten afgebeuld, met slechts één doel in zicht voor degenen in het Globalistische Maffiakartel die het afbeulen hebben gedaan: moord en onderwerping. 

Hoe kunnen wij, die de agenda kunnen zien, de aanval het beste bestrijden? Door steeds weer de vele gevallen van Prik-gerelateerde ongewenste voorvallen en plotselinge sterfgevallen te laten zien? Of is het door ons in te zetten voor de verdediging van fundamentele mensenrechten en vrijheden?

Ik heb betoogd en blijf betogen dat er altijd een andere Prik zal zijn – in feite zal er in onze toekomst een overvloed aan Prikken zijn. De meer fundamentele en blijvende kwestie is het behoud van onze onvervreemdbare rechten op fysieke en mentale soevereiniteit en vrijheid van meningsuiting.

We moeten begrijpen dat deze massale en unieke Covid psyops, wereldwijd in omvang en meedogenloos in druk, op slinkse wijze is opgezet om ongevoelig te zijn voor logisch weerleggen. Een buurvrouw van mij bijvoorbeeld, die bijna stierf aan een bloedstolsel, kreeg van haar artsen niet te horen dat de Covid Prik misschien een oorzakelijke factor was, maar dat Covid dat zelf was. Tegenover onze terechte beweringen dat de Covid Prik gevaarlijk is, zal een Prik-ontvanger die gezond is denken dat we gek zijn, dankzij het lot, de menselijke individualiteit en veerkracht, en/of variabele Prik-partijen.

Het is nu tijd om het grotere plaatje te schetsen voor degenen die op het hek zitten of door de weilanden aan de andere kant van het hek zwerven. Het grotere plaatje van hoe de Weinigen de Velen onderdrukken, van hoe de rechten waarmee we geboren worden – rechten die niet door regeringen verleend of nagelaten worden – met voeten getreden worden, en hoe het censureren van dissidente en twijfelende stemmen nooit het werk is geweest van democratisch georiënteerde samenlevingen. 

Tijdens het Parlement Protest van 2022 hier in Wellington, Nieuw-Zeeland, kwamen mensen van alle rangen en standen van de burgerbevolking samen, in eenheid, tegen het onwettige en ongerechtvaardigde opleggen van mandaten, tegen de usurpatie van onze meest gekoesterde, fundamentele en kostbare menselijke erfenis: autonomie en vrijheid.

Onze energie richten op deze transcendente zaak, de zaak van het behoud van autonomie en vrijheid en keuze, is van het grootste belang – en positief – en veel waarschijnlijker om het verzet van de slaapwandelaars te doorbreken dan een focus op de gevaren van de Prik die ze zelf zo gemakkelijk hebben genomen, gezien hun onwankelbare en onbetwijfelbare geloof in de wonderbaarlijke weldaad van de vaccingeneeskunde.

Laten we aan de slag gaan, laten we de nadruk leggen op vrijheid en sociale verbindingen en een nieuwe manier van genezen en laten we daarbij het goede voorbeeld geven.

©Dr. Emanuel E. Garcia

Reactie.

Het is verschrikkelijk je mond te moeten houden terwijl je weet dat je mensen kan waarschuwen, dat je mensen kan helpen, maar een ongeschreven code dat niet toestaat! Die code bestaat tussen de gevaccineerden en de ongevaccineerden! Dit is een psychologische blokkade die in het verhaal over Covid-19, bij monde van corrupte wetenschappers en volkomen onbetrouwbare politici, geuit via de media, de mensen zo bang hebben gemaakt en zoveel met leugens hebben bestookt, dat de gedachten over de goede werking van het vaccin nog steeds in de hoofden van de gevaccineerden zit! 

En in mijn ervaring maakt het niet uit of het artsen zijn of gewoon mensen zonder geneeskundige ervaring, ze willen niets horen dat eventueel iets tegen de vaccinatie is! Een goede vriendin kreeg binnen enkele dagen enorm veel pijn. Ze ging naar een dokter, terwijl ze daar liever niet naar toe ging, was het haar man die hierop aandrong. U hebt kanker mevrouw. En het is zo ernstig dat we niets meer voor u kunnen doen. 

Toen ze net gevaccineerd was, wilde ik aan haar vragen waarom ze dit had laten doen terwijl ze eigenlijk tegen vaccinatie was. Daar gaan we het nu niet over hebben Pi, was haar antwoord. We hebben er nooit over gesproken. Toen ze vertelde dat ze kanker had, dacht ik direct aan de nieuwe naam voor gevaccineerden die kanker kregen: turbo kanker. Deze naam heeft deze kanker te danken aan de snelheid waarmee deze kanker zich kan ontwikkelen! En dat komt weer door de Spike eiwitten en enkele andere stoffen die in het vaccin zitten die het immuunsysteem verzwakken. 

Al eerder schreef ik over een ver familielid die arts is en twee keer een stolsel in de hersenen kreeg. De eerste keer was minder erg en had verder geen nadelige gevolgen. Maar de tweede keer was het wel ernstig en verloor hij een groot deel van zijn spraakvermogen en zinsopbouw! In beide gevallen sta je machteloos. Niet helemaal omdat je door onderzoek weet dat er middelen zijn die kunnen helpen. Ook omdat je via onderzoek weet dat de reguliere bloedverdunners minder invloed hebben op de door de vaccins veroorzaakte stolsels!

Nattokinase is een fermentatie product van sojabonen die biologisch geteeld worden. Dit product kan men vinden en bestellen via internet en kan men ook lezen wat dit product doet. In Nederland is een producent van dit product! Het kan deels de nadelige gevolgen van de vaccinaties verlichten en het werkt ook als bloedverdunner!

© Piki Onder dit pseudoniem publiceert de schrijver op Facebook, daar ondervindt je meer en meer censuur vandaar dat de artikelen ook hier gepubliceerd worden. Bovendien verlaten steeds meer mensen Facebook of hebben dit ‘sociale’ platform nog nooit gebruikt.Nu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk