Komt Rusland ons weer redden van de onderdrukking?


Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde 3 jaar ‘zichtbare’ dictatuur + dag #148


Met de culturele en sociale teloorgang van het door de VS bezette Europa is Rusland nu de belichaming van de Europese waarden en cultuur geworden.In navolging van haar illustere voorganger Josef Goebbels heeft mevrouw Ursula Von der Leyen, de ongekozen president van het “Vierde Reich”, censuur opgelegd. In de eindeloze wijsheid van haar kleine brein heeft mevrouw Von der Leyen besloten dat de inwoners van de EU die de covid doodsprikken hebben overleefd of eraan zijn ontsnapt, die ze hen samen met haar trawanten van Pfizer heeft proberen op te dringen, niet aan Russische propaganda mogen worden blootgesteld. Voor hun eigen bestwil natuurlijk, want dat is wat alleenheersers altijd als belangrijkste rechtvaardiging gebruiken om censuur op te leggen. “Wij beslissen wat goed voor u is,” zeggen die mensen graag. Zoals Von der Leyen’s partner in crime Blofeld (Klaus Schwab) ons vanuit zijn Zwitserse toevluchtsoord vertelt: “you vill own nussing but you vill bee happy.” (Engelse uitspraak ver Duitst). De censuur van de EU is echter nog niet compleet, maar het gaat vooruit. De ganzenpas van de censors en hun colonnes van laffe collaborateurs is overal in het sociale medialandschap te horen. Alle nieuwsinformatie die de machthebbers niet bevalt, wordt bestempeld als “nepnieuws” of “desinformatie”, schrijft Hans Vogel.

Als zoveel mensen lange tijd in het duister worden gehouden over zoveel onderwerpen, is het geen verrassing dat de meeste Europeanen geen flauw idee hebben van wat er echt aan de hand is in Oekraïne. Natuurlijk heeft Rusland de strijd al gewonnen, maar de Europese staats- en bedrijfsmedia houden stug vast aan een leugenachtig narratief en verspreiden dagelijks zware doses nepnieuws en desinformatie. Als een leugen maar vaak genoeg wordt herhaald, gaat hij uiteindelijk op de waarheid lijken. Dr. Goebbels wist dit en mevrouw Von der Leyen weet het ook. Onnodig te zeggen dat dit een zekere gemoedsrust creëert, zij het een valse.

De Europese staats- en bedrijfsmedia zijn al meer dan tien jaar bezig met het afkraken van Rusland en Poetin en zijn erin geslaagd om het Europese publiek ervan te overtuigen dat Rusland onmogelijk kan winnen in Oekraïne. Door te suggereren dat Poetin gek en wanhopig genoeg zou zijn om een oorlog tegen de NAVO te beginnen, zijn ze ook bezig om het publiek voor te bereiden op een conflict met Rusland. Afgezien van het feit dat de Russische wapens veel beter en technologisch geavanceerder zijn dan alles in het NAVO-arsenaal, worden de Westerse strijdkrachten van binnenuit vernietigd. Zoals ze in Engeland doen, door “mannelijk gecodeerde” woorden zoals “rifleman” af te schaffen en het gebruik van termen zoals “chap” te verbieden. NAVO-strijdkrachten laten massaal vrouwen toe, in die mate dat in sommige landen tot twintig procent van het personeel vrouw is. Vrouwen worden toegelaten in gevechtsrollen, zelfs in speciale eenheden. Gezien het feit dat vrouwen in geen enkele fysieke wedstrijd tegen mannen op kunnen, betekent dit dat de kwaliteit van de mankracht (een verboden term!!) in de hele NAVO dramatisch is gedaald. In dit verband moet worden opgemerkt dat in atletiek, afhankelijk van de discipline, mannen consequent tussen de tien en vijfentwintig procent beter presteren dan vrouwen. Voeg daarbij het feit dat in minstens acht NAVO-landen de minister van Defensie een vrouw is, en het wordt duidelijk dat de NAVO niet langer een serieus te nemen organisatie is. 

Hoe dan ook, in de vaste overtuiging dat de neonazi-strijders van Oekraïne bezig zijn Rusland te verslaan, richten de Europeanen zich op andere zaken, zoals waar ze hun zomervakantie kunnen doorbrengen. En meteen voelen ze zich schuldig, want ze horen en lezen over de opwarming van de aarde en zijn er inmiddels van overtuigd dat het allemaal hun schuld is. Ze horen en lezen over de duizenden jonge mannelijke moslims en Afrikanen die zo dol zijn op het “Westen”, zijn vrouwen en zijn gulle aalmoezen dat ze naar Europa komen om te pakken wat ze pakken kunnen.

De goedgelovige Europeanen horen en lezen over de vele manieren waarop de wereld die zij geërfd hebben voor hun ogen vernietigd wordt. Maar diezelfde ogen willen niet zien of registreren wat er werkelijk aan de hand is. De resulterende cognitieve dissonantie wordt begraven onder een onophoudelijk spervuur van propaganda.

In de zeldzame gevallen dat ze mogen, of beter gezegd moeten, stemmen, brengen ze plichtsgetrouw hun stem uit in verkiezingen die op duizenden manieren gemanipuleerd zijn. Eén zeer effectieve methode is het publiceren van peilingen vóór de verkiezingen. Wanneer de verkiezingsresultaten niet overeenkomen met de voorspellingen, verklaren de staats- en bedrijfsmedia deze als een aardverschuiving of een verrassing. Echte verrassingen worden echter uitgesloten vanwege de strenge controles op welke partijen en kandidaten mogen meedoen. Natuurlijk zullen er nooit echte verrassingen zijn, want geen enkele staat zal zijn lot laten bepalen door open verkiezingen.

Toch denken Europeanen, net als gehoorzame en goedgelovige burgers overal ter wereld, nooit na over de vraag waarom ze stemrecht zouden hebben. Uw stem betekent eigenlijk niets en als dat wel zo was, zou u geen stemrecht hebben. Beslissingen worden altijd door elites genomen, wat op zich geen slechte zaak is zolang deze elites zich aan het adagium “noblesse oblige” houden. Bij het nemen van beslissingen zou het algemeen belang altijd de leidraad moeten zijn. Maar Europese elites mogen niet volgens dat principe werken, omdat er sinds 1945 geen inheems Europees algemeen belang meer bestaat. 

Sinds de VS tijdens de Tweede Wereldoorlog een groot deel van Europa hebben veroverd, hebben ze het onder militaire bezetting gehouden. In wezen verschilt het door de VS bezette Europa, georganiseerd in de NAVO en de EU, niet van die delen van Latijns-Amerika waar de VS al sinds 1898 de lakens uitdeelt. Het grootste verschil tussen de twee is dat in het door de VS gedomineerde Latijns-Amerika de mensen honkbal als nationale sport hebben aangenomen, terwijl ze trouw blijven aan hun moedertaal Spaans. In het door de VS gedomineerde Europa zijn de mensen trouw gebleven aan hun favoriete sport: voetbal, of soccer zoals hun imperiale overheersers het noemen, maar ze schakelen steeds meer over op het Engels ten koste van hun moedertaal.

Het grootste deel van wat er vandaag de dag mis is met Europa, komt voort uit het feit dat het onder Amerikaanse bezetting staat. Geen enkel imperium zal nationalisme, in welke vorm dan ook, door de vingers zien. Dat is precies de reden waarom er sinds de jaren ’60 hervormingsstrategieën zijn geïntroduceerd die het gezin en de natie vernietigen. Het begon met feminisme, “seksuele bevrijding” en de verspreiding van een visueel prominente mannelijke homoseksuele subcultuur. Vandaag de dag draait het allemaal om “woke” en gendergekte. De hele agenda wordt officieel omarmd door de Amerikaanse regering als onderdeel van haar waardensysteem. Hoewel de VS niet ongevoelig zijn voor deze gekoesterde innovaties, worden ze uiteindelijk beschermd door hun geografische positie tussen twee enorme oceanen en zullen ze de vruchten blijven plukken van de economische superioriteit die ze al meer dan een eeuw genieten.

Er is maar één manier om uit de puinhoop te komen waarin Europa zich momenteel bevindt, en dat is voor Rusland om de Speciale Militaire Operatie in Oekraïne te voltooien. De ware contouren van die overwinning en de bredere implicaties ervan worden steeds zichtbaarder: de hele Zwarte Zeekust zal deel gaan uitmaken van Rusland, West-Oekraïne zal worden opgedeeld tussen Polen, Hongarije en Roemenië en wat er overblijft van Oekraïne, ongeveer tweehonderdduizend vierkante kilometer voornamelijk vruchtbaar land, gelegen rond Kiev, zal een Russische cliënt-staat worden.

Het is iets moeilijker voor te stellen wat er van de rest van Europa terecht zal komen: het is niet onwaarschijnlijk dat de NAVO en de EU zullen instorten, maar zal dat leiden tot een terugtrekking van de VS uit hun Europese vazalstaten?

Met de culturele en sociale teloorgang van het door de VS bezette Europa is Rusland nu de belichaming van de Europese waarden en cultuur geworden. Als zodanig heeft Rusland opnieuw een historische verantwoordelijkheid, eerder een missie, om de rest van Europa te bevrijden en terug te geven aan de Europese cultuur.

In de 19e eeuw bevrijdde Rusland Europa van de Franse overheersing, in de 20e eeuw redde Rusland (als de USSR) Europa van de Duitse overheersing, en het ligt voor de hand dat Rusland in de 21e eeuw Europa van de VS zal bevrijden.

©Hans Vogel.

Reactie.

Zoals Hans beschrijft wordt de Europese en bevolkingen van andere westers georiënteerde landen al decennialang bedrogen. Het is dus niet vreemd dat mensen die iets verder zoeken naar een andere waarheid altijd in de minderheid zijn! Dit heeft tot gevolg dat er geen geloof wordt gehecht aan een andere mening. Het is zelfs zo erg geworden dat zoekers naar een andere waarheid hun mond houden omdat anders daardoor de familiebanden en vriendschappen verstoord worden. Er is geen vrijheid van meningsuiting meer mogelijk.

Het is zelfs dat de benamingen voor mensen die diepteonderzoek doen op internet worden weggezet als Wappies, Complot terroristen of Complotdenkers waarmee deze mensen direct niet meer geloofd worden omdat die benamingen besmet zijn! Er is totaal geen besef dat deze mensen dit diepteonderzoek niet alleen voor zichzelf doen, maar voor iedereen die het beste wil voor deze samenleving. Ze doen dit zelfs met de wetenschap dat dit gevaarlijk kan zijn voor hen persoonlijk. Ze nemen het risico dat ze verstoten worden van het normale leven in de maatschappij. 

Neem bijvoorbeeld Twitter of Facebook. Schrijf je iets dat tegen het valse narratief is dan werd je van Twitter en Facebook verstoten. Al was het een wetenschappelijk schrijven! Zo had ik zelf een account bij Facebook met meer dan 1900 volgers. Vooral voor de mensen die mij op Facebook volgde was dit zeer vervelend omdat ze van mij informatie kregen die niet zomaar beschikbaar was voor iedereen! Het was dus niet dat Facebook mij uitsloot door de vrijheid van vrije meningsuiting, wat een menselijk recht is, te discrimineren, maar vooral de mensen die graag op mijn account artikelen of meningen lazen hiervan uit te sluiten.

Het is dus duidelijk dat het grootste deel van de westerse bevolking niet weet wat er werkelijk aan de hand is en geconfronteerd worden met leugens en onwaarheden! Terwijl ze recht hebben op de waarheid van de werkelijkheid!

De strijd die Rusland voert omdat de westerse beloften om het Warschau Pact en de Minsk akkoorden te respecteren zijn verraden door de westerse allianties, heeft Rusland uiteindelijk een militaire actie moeten starten om de Russische bevolking te beschermen! De laboratoria in Oekraïne waren bezig Biowapens te maken en het zeer krachtige leger van Oekraïne was van plan de provincies Donetsk en Luhansk aan te vallen!

Het is de westerse alliantie de VS en NAVO-landen die al heel lang bezig zijn Rusland te tergen. Rusland heeft de oorlog is Oekraïne al gewonnen! Dit met meer dan één miljoen militaire slachtoffers aan de Oekrainse kant.

Rusland moet deze strijd winnen omdat anders de hele wereldbevolking haar vrijheid verliest! Dat kan ook inhouden dat Europa gered kan worden omdat de krachten die de wereldbevolking willen knechten zoveel tegenstand krijgen van de bevolkingen zelf dat daardoor hun macht gebroken wordt en mensen eindelijk hun waren vrijheid kunnen beleven! Maar er zal nog veel gebeuren met de Europese bevolkingen voordat het zo ver is!

© Piki Onder dit pseudoniem publiceert de schrijver op Facebook, daar ondervindt je meer en meer censuur vandaar dat de artikelen ook hier gepubliceerd worden. Bovendien verlaten steeds meer mensen Facebook of hebben dit ‘sociale’ platform nog nooit gebruikt.Nu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk