Gaan ze Gods creatie veranderen?


Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde 3 jaar ‘zichtbare’ dictatuur + dag #146


De Klimaatveranderingscultus is de grootste bedreiging waar de planeet aarde en al haar bewoners op dit moment mee te maken hebben, omdat ze extreem gemotiveerd zijn om alles te vernietigen wat menselijk leven, dierenleven en plantenleven creëert en in stand houdt.


“Klimaatverandering”-FANATEN zijn momenteel de GROOTSTE BEDREIGING voor de wereld

De Climate Change Cult (CCC) wil alle CO2 elimineren, de bouwsteen van al het leven op aarde. Ze willen de zon blokkeren door chemicaliën in onze lucht te sproeien. Ze willen al het vee uitroeien en de mensen alleen nog maar insecten en wormen laten eten. De CCC wil een einde maken aan alle gebruik van fossiele brandstoffen, wat een einde zal maken aan alle landbouwteelt en het transport van die goederen naar kruidenierswinkels. Ze willen een WOIII met Rusland beginnen omdat ze geloven dat het Biden-regime om de het Westen geeft. De vernietiging van onze bestaansmiddelen komt uit alle hoeken, en de mensen die beweren dat ze het leven willen redden, zijn dezelfde mensen die erop uit zijn om alles te vernietigen onder het mom van het stoppen van “klimaatverandering” en “opwarming van de aarde”, bericht S.D. Wells.

Om de paar jaar stelt de CCC de datum uit waarop de wereld zal “eindigen” vanwege de klimaatverandering, de opwarming van de aarde en koeienscheten

“Geen rood vlees meer!” Verklaren ze. We moeten de mensen beschermen tegen de zon die nog heter wordt, ook al laten de gegevens zien dat we ons in een lange, langzame afkoelingstrend bevinden. “De oceanen stijgen en slokken alle kuststeden op!” Roepen ze uit. Ondertussen zijn alle stranden overal nog even groot, met al het zand dat er gewoon ligt, en de toeristen die met hun parasols en strandstoelen gewoon aan de rand van het continent liggen te chillen. 

Van Al “Kokende Oceanen” Gore tot Greta “Cry Baby” Thunberg, we hebben alle sombere voorspellingen over het einde van de wereld gehoord, en elke paar jaar wordt de datum uitgesteld. Nu gaat het allemaal over “klimaatlockdowns”, omdat de pandemie lockdowns niet genoeg levens en economieën hebben vernietigd voor miljarden mensen om uit te sterven en de aarde te redden. Nu moeten we de komende eeuw allemaal in onze huizen blijven zitten om de aarde te redden, terwijl we al ons spaargeld en de rest van ons inkomen naar de CCC sturen, zodat zij de opwarming van de aarde kunnen bestrijden vanaf hun laptop in hun privévliegtuigen, terwijl ze filet mignon eten.

Eet de hele dag insecten, fiets naar uw werk en laat u elke 4 maanden vaccineren met dodelijke spike-eiwitten… om de wereld te redden

De globalisten en westerse communisten hebben werkelijk een hekel aan de bevolking en willen ons allemaal dood hebben, en snel ook. Om “energie te besparen” moeten we elektrische voertuigen gebruiken die oplaadstations en accu’s op fossiele brandstoffen nodig hebben die de aarde MEER vervuilen dan benzinevoertuigen. Oeps.

Om “de voedselvoorziening te redden”, moeten we ons allemaal opsluiten in onze huizen en alleen insecten, wormen en in het laboratorium samengesteld voedsel eten dat Bill Gates ons geeft, terwijl alle boerderijen en boeren failliet gaan en uitsterven, en de globalisten al het vee afslachten.

Om “de wereld te redden van westerse communistische agressie” moet de VS geregeerd worden door communisten die andere landen agressief aanvallen en onnodige oorlogen beginnen die kunnen eindigen in nucleaire rampen en/of biologische lozingen van chemische stoffen en de verspreiding van “nieuwe” virus pandemieën. 

De massamedia zijn “all in” voor deze chaos onder leiding van de CCC. De social media is “all in” voor deze door het CCC geleide waanzin. De Millennials denken allemaal dat het echt is. In feite geloven de meeste mensen die gehersenspoeld zijn door de CCC dat iedereen die de CCC NIET steunt een “binnenlandse terrorist” is die levens en de planeet wil vernietigen. Onze overleving is reverse-geengineerde door de verraderlijke globalisten en de klimaatveranderingscultus. Het is echt een trieste stand van zaken, vooral omdat al deze schapen door de bomen het bos niet meer zien en beseffen dat de pandemie lockdowns enorme gezondheids- en economische problemen heeft veroorzaakt waar we nauwelijks van hersteld zijn. Wanneer zullen ze het ooit leren?

©S.D. Wells.

Reactie.

Al het gekakel van omgekochte pseudowetenschappers en politici over de opwarming, de stikstof, de CO2, de PFAS dient verschillende doelen. De boeren worden van hun land gejaagd. Ze krijgen voor een hectare grond ongeveer 72.000 euro. Maar is die grond van de staat, dan is die grond ineens vele miljoenen waard omdat daar huizen op gebouwd gaan worden in de toekomst!

Al sinds de vijftiger jaren van de vorige eeuw worden we bang gemaakt dat de aarde overbevolkt is, dat er rampen gebeuren, dat we hongersnoden krijgen en meer van die kletspraat die tot nu toe nooit is uitgekomen. Maar we moeten één ding niet vergeten en dat doen deze idioten ook niet, is dat angst de drijfveer is waarmee ze ons constant in hun greep houden. Angst voor Covid en de oorlog in Oekraïne, met de dreiging tot een derde wereldoorlog of nucleaire oorlog, de dreiging van nieuwe virussen en ga zo maar door, houden de bevolkingen in een constante angst. Zij weten wat een constante angst doet in de geest en het lichaam van mensen. Het is zeer slecht voor de gezondheid, het is zeer slecht voor de geest want je bent bereid je over te geven en niets meer te doen om een vrij mens te blijven, mocht je het gevoel van vrijheid nog hebben! Stukje bij beetje word je in gekapseld, in een cocon gedwongen zodat je nauwelijks het gevoel hebt nog te kunnen bewegen. En ook daar raak je aan gewend! Het verlies van je bewegingsvrijheid! Als je het niet ziet, weet je niet dat het er is! En omdat veel mensen meer bezig zijn met hun vrijheid om naar feestjes te gaan, of de vrijheid van een vakantie, naar een concert of ander vermaak, hebben ze niet in de gaten dat ze heel langzaam en geniepig steeds meer vrijheid inleveren!  En zo word je naar een dictatuur geleid!

Die dictatuur is zichtbaar wanneer je het wilt zien! Kijk naar Frans Timmermans! Een volkomen mislukt mens dat via de hem gegeven macht de bevolkingen wil dwingen tot maatregelen die zo idioot zijn, en zoveel geld kosten, dat mensen hun bezittingen moeten verkopen om deze waanzin te kunnen betalen. En dat heeft ook te maken met het verminderen van de producten die we nodig hebben om te kunnen overleven! Zuurstof, CO2, stikstof, koolstof. Hun verhaal is prachtig! En wanneer je onwetend bent geloof je erin. Mede omdat er een stel gewetenloze en omgekochte en /of gechanteerde wetenschappers en politici zijn die dit domme verhaal bevestigen. Want wees eerlijk, als je ergens geen verstand van hebt verlaat je je op wat anderen erover zeggen. Helemaal wanneer ze beweren deze wetenschap te beheersen! Ik beheers deze wetenschap ook niet. Ik heb niet de mogelijkheid zelfstandig te onderzoeken of de aarde te veel CO2 heeft en dat dit de schuld is van het menselijk handelen. Wat ik wel weet is wat de mens, maar ook de natuur nodig heeft om te kunnen voortbestaan, wat van levensbelang is voor de natuur waar wij zo afhankelijk van zijn! Dat is CO2 omdat planten dit gebruiken om te ademen en er zuurstof van maken. Dat zuurstof gemengd met stikstof ons mensen, maar ook dieren de mogelijkheid geven om te ademen! Dat wij, maar bijna alles in de natuur is opgebouwd uit koolstof. 

Ga je hierin zitten wroeten met je domme verstand, dan zit je te rommelen in de schepping! En wanneer we serieus kijken naar de vaqsinazi die gebruikt zijn tegen Covid, dan zijn we dat in het vaccin een kunstmatig mRNA is gestopt dat het natuurlijk DNA kan veranderen. Er wordt dus in mijn ogen bewust gewerkt aan het veranderen van de creatie, aan wie we zijn. En ik vraag me af of jij het daar mee eens bent!

© Piki Onder dit pseudoniem publiceert de schrijver op Facebook, daar ondervindt je meer en meer censuur vandaar dat de artikelen ook hier gepubliceerd worden. Bovendien verlaten steeds meer mensen Facebook of hebben dit ‘sociale’ platform nog nooit gebruikt.Nu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk