Heb je iets geleerd uit het verleden?


Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde 3 jaar ‘zichtbare’ dictatuur + dag #141


Terwijl de geschiedenis voortschrijdt, klampen sommigen zich krampachtig vast aan de zekerheden van de ondergang van de oude wereld. Voor sommige Europeanen zijn respect en wederkerigheid nog steeds moeilijke begrippen, zegt Peter Mertens.Muiterij tegen de Wereldorde

Tijdens de slotceremonie van de People’s Summit die op 18 juli in het Europees Parlement in Brussel werd gehouden, sprak Peter Mertens, secretaris-generaal van de Belgische partij van de Arbeid, over de beweging van de geschiedenis en de breekpunten die hebben geleid tot muiterij tegen de huidige wereldorde.

De geschiedenis verloopt in golven, en ik denk dat het belangrijk is om de beweging van de geschiedenis te begrijpen. Het unipolaire tijdperk onder de dominantie van de Verenigde Staten loopt ten einde.

De toekomst is aan multilaterale relaties tussen landen en volkeren, met wederzijds respect en wederkerigheid, zonder politieke of militaire inmenging van buitenaf. Binnen dit kader hebben enorme aantallen mensen zich de afgelopen dagen ingezet voor het opbouwen van duurzame betrekkingen tussen Latijns-Amerika, het Caribisch gebied en Europa.

We weten allemaal: terwijl de beweging van de geschiedenis voortschrijdt, klampen sommigen zich krampachtig vast aan de zekerheden van de oude wereld die ten onder gaat. Voor sommige Europese krachten zijn respect en wederkerigheid nog steeds moeilijke begrippen.

Een hoge diplomaat van de Europese Unie vertelde onlangs aan Euronews dat het erop lijkt dat de regeringen van Latijns-Amerika en het Caribisch gebied “gezien willen worden als gelijkwaardige partners.”

Het “lijkt” erop dat ze “als gelijkwaardige partners” gezien willen worden.

Neokoloniale houding

Dus in de ogen van die man zijn het geen gelijke partners. Het is deze neokoloniale houding die nog steeds door de hoofden van oude krachten spookt.

Een aantal diplomaten, regeringsleiders en krachten in Europa hebben de veranderingen in de wereldorde sinds de eeuwwisseling niet gezien, of niet willen zien. Ze zagen niet hoe de illegale oorlog tegen Irak in 2003 de geloofwaardigheid van de Verenigde Staten als de zogenaamde leider van de wereld definitief ondermijnde. Dat was een eerste breekpunt. Ze zagen niet in hoe de financiële crisis van 2008 de geloofwaardigheid van Westerse financiële instellingen ondermijnde, en terecht. Dat was een tweede breekpunt. Ze zagen niet hoe aan de andere kant van de wereld de BRICS-groep werd opgericht als reactie op die wereldwijde financiële crisis. Ze zagen niet hoe de rest van de wereld anders reageert op de oorlog in Oekraïne dan het Westen. En dan bedoel ik niet de kwestie van het veroordelen van de Russische invasie, die door het westen gezien wordt als een schending van het internationaal recht, een schending van de soevereiniteit van Oekraïne. In het Mondiale Zuiden weten ze maar al te goed hoe belangrijk soevereiniteit is.

Ik heb het over de sancties, dat is een derde breekpunt. Economische sancties, embargo’s, het afsluiten van het interbancaire SWIFT-systeem en het bevriezen van de reserves van de centrale banken.

Iedereen weet dat al die sancties morgen tegen andere landen kunnen worden gebruikt, en in feite al jaren tegen verschillende landen worden gebruikt, denk maar aan het criminele embargo en de blokkade tegen Cuba.

Met drie breekpunten, de oorlog tegen Irak in 2003, de financiële crisis in 2008 en de oorlog in Oekraïne in 2022, is onze wereld grondig veranderd.

Onlangs zei Fiona Hill, een voormalig staflid van de Amerikaanse Nationale Veiligheidsraad, dat de stem van landen uit het Zuiden tegen de sancties tegen Rusland niets anders is dan “muiterij”. Muiterij! Ze noemen het muiterij dat landen en volkeren hun eigen beslissingen willen nemen over hun eigen hulpbronnen, of het nu lithium of kobalt is, en het recht opeisen om de hulpbronnen te verwerken. Ze noemen het muiterij dat landen en volkeren weigeren partij te kiezen in een handelsoorlog en een nieuwe koude oorlog die hen vanuit Washington wordt opgedrongen. Ze noemen de muiterij dat het unipolaire tijdperk van de Verenigde Staten stilaan ten einde loopt.

Laten we die muiterij dan omarmen, want ze bevindt zich op de juiste golf van de geschiedenis.

Ook in Europa is er muiterij. Mensen lijden onder de stijgende inflatie en armoede, de uitholling van arbeidsrechten en steeds repressievere wetten. De klassenstrijd in Europa gaat op en neer, zoals de golven van de zee.

Maar hij is er, en hij vecht tegen dezelfde wereldorde, dezelfde monopolies, hetzelfde uitbuitingssysteem.

Als we de muiterij van het Noorden zover kunnen krijgen dat ze de muiterij van het Zuiden een handje helpt, en omgekeerd, dan kunnen we de wereld omkeren, in de democratische, sociale en ecologische richting die deze planeet nodig heeft.

Lang leve het respect, de vriendschap en de solidariteit tussen de volkeren. Leve de muiterij!

©Peter Mertens.

Reactie.

Het kan gebeuren dat zelfs de EU zich tegen de hegemonie van de VS gaat verzetten. Dan moet er nog wel veel water onder de brug door stromen want er is een aantal die nog niet doorhebben wat de VS doet om Europa tot de bedelstaf te brengen. Dit is o.a. mevrouw Ursela von der Leyen! Deze vrouw heeft als Duits politica zoveel fouten gemaakt dat ze alleen nog iets kon in de Europese unie. Zelfs de baas worden. En dat is één van de slechtste dingen die Europa kan overkomen. Europa loopt leeg. De energie, die voorheen voor zeer redelijke prijs uit Rusland kwam, mocht niet meer. Dus koopt Europa nu voor miljarden aan Amerikaans schaliegas. Dat moet voor het vervoeren eerst worden bevroren om het vloeibaar te maken en in tankers vervoerd. In Europa moet het ontvroren worden! Een kostbaar en energie vretend proces. Maar waar de Europese economie zwaar onder moet lijden! Alles wordt duurder en velen kunnen die hogere prijzen niet meer betalen. Ik vraag me af wat dat gaat betekenen in de komende winter? En het zal een verschrikking worden wanneer er een strenge winter komt!

Gelukkig zijn er wereldwijd veel mensen die tegendruk geven aan de plannen van de Globalisten die deze Unipolaire wereld onder hun leiding willen zien. Want wat de globalisten willen is en wordt een grote beperking van de menselijke vrijheid! Dit is al in vele sectoren van onze samenleving zichtbaar en zal zeker langzaam een wurggreep worden wanneer we als lammeren blijven doorgaan ons te laten manipuleren door de zittende politici en de oneerlijke berichtgeving via de media. Steeds meer mensen krijgen door wat de toekomst onder de globalisten hen brengen zal en beginnen te ageren tegen de druk die aan hen wordt opgelegd. De manipulerende gedragscodes die werden opgelegd via de Covid pandemie zijn een duidelijk en belangrijk gebeuren geweest waarin duidelijk zichtbaar was hoe die toekomst eruit zou kunnen zien. Dit willen de globalisten ook invoeren om de zogenaamde opwarming van de aarde als schuldige aan te wijzen. Ook het CO2 en stikstof beleid waarin de menselijke activiteit wordt aangehaald als schuldige omdat daarmee de mens een schuldgevoel wordt aangepraat en daardoor makkelijker zal meedoen aan de ongelooflijke idiote restricties die kunnen worden opgelegd. Iets dat de Covid pandemie ons heeft geleerd. Maar of de meeste mensen dat door hebben is de vraag. Want de mens is een kuddedier dat zeer volgzaam de orders opvolgt die door politici en pseudo wetenschappers aan de bevolkingen worden opgedrongen!

Wat ik hier schrijf bedoel ik niet als denigrerend tegen bevolkingen, maar is zichtbaar geweest tijdens de pandemie die ons veel ellende en economische te neergang heeft laten zien. We kunnen nu, als bevolking, laten zien dat we ons niet meer laten knechten door een paar machthebbers die zeer waarschijnlijk niet het beste met ons voorhebben!

© Piki Onder dit pseudoniem publiceert de schrijver op Facebook, daar ondervindt je meer en meer censuur vandaar dat de artikelen ook hier gepubliceerd worden. Bovendien verlaten steeds meer mensen Facebook of hebben dit ‘sociale’ platform nog nooit gebruikt.Nu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk