Twaalf onweerlegbare tekenen dat globalisten de wereld ontvolken !!


Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde 3 jaar ‘zichtbare’ dictatuur + dag #137


Het is niet langer taboe om openlijk over ontvolking te praten. Zelfs velen die het concept ooit afdeden als een complottheorie, erkennen nu openlijk de realiteit dat er wereldwijde inspanningen worden geleverd om de menselijke bevolking op de planeet Aarde drastisch te verminderen, schrijft Mike Adams.De mainstream media heeft het nu vaak over “klimaatlockdowns” als een goede zaak – om de menselijke activiteit op de planeet Aarde te stoppen om “de planeet te redden” van de zogenaamde klimaatverandering, een grootschalig verzinsel en nepwetenschappelijk bedrog dat geworteld is in de leugen dat koolstofdioxide op de een of andere manier slecht is voor het leven op de planeet. (Zonder koolstofdioxide zou er geen fotosynthese zijn, geen planten, geen dieren en geen mensen).

Nu roepen de bedrijfsmedia openlijk op tot klimaat black-outs en lockdowns, het rantsoeneren van airconditioning en mogelijk zelfs het verbieden van het gebruik van elektriciteit om huizen en gebouwen te koelen tijdens warme dagen. Dit alles wordt natuurlijk voorgesteld als noodzakelijk om de planeet te redden. De Los Angeles Times publiceerde bijvoorbeeld onlangs een verhaal waarin gevraagd werd of een “occasionele black-out” “zou kunnen helpen om de klimaatverandering op te lossen”.

Zoals Slay News terecht heeft opgemerkt:

Alarmisten van de groene agenda in de bedrijfsmedia roepen nu op tot grootschalige black-outs van het elektriciteitsnet voor “het grotere goed” van “het oplossen van de klimaatcrisis”. In een artikel van de Los Angeles Times stelt de establishment media dat het “gemakkelijker en goedkoper zou zijn om de klimaatverandering te bestrijden” als het publiek “bereid zou zijn om te leven met” stroom blackouts.

We zijn, met andere woorden, voorbij het punt dat de gecontroleerde bedrijfsmedia zeggen dat geplande black-outs en klimaatlockdowns slechts een samenzweringstheorie zijn – ook al beweert NPR nog steeds dat de push om mensen insecten te laten eten een samenzweringstheorie is, niet lang nadat NPR insecten promootte als de volgende grote voedselbron. Nu beweren de gecontroleerde media openlijk dat het functioneren van de menselijke samenleving de planeet zal vernietigen. Daarom, zo impliceren ze, is de enige manier om de planeet te redden het neerhalen van de voedsel- en energie-infrastructuur die de mensheid in leven houdt.

De huidige populatie mensen op de planeet Aarde is natuurlijk een functie van betaalbaar voedsel dat wordt aangedreven door betaalbare, overvloedige energie (meestal in de vorm van fossiele brandstoffen). Hier een einde aan maken – wat nu het erkende doel is van klimaatcultisten, links-liberalen en dezelfde “wetenschappelijke” gemeenschap die ons vertelde dat COVID-vaccins veilig en effectief waren – zal onvermijdelijk resulteren in een wereldwijde ontvolking van het menselijk ras. Geen brandstof = geen boerderijen. Geen boerderijen = geen voedsel. Geen voedsel = geen mensen. Dit is het openlijk toegegeven doel.

Hieronder noem ik twaalf onmiskenbare tekenen dat globalisten actief streven naar de uitroeiing van het menselijk ras van deze planeet. Merk op dat al deze twaalf tekenen gemakkelijk verifieerbaar zijn en zelfs geen theorieën. Over de meeste van deze tekenen wordt openlijk opgeschept door de establishment media, het WEF en globalistische narratief pushers die niet eens meer doen alsof ze aan de kant van menselijke duurzaamheid of genetische integriteit staan. Ze streven ongegeneerd naar de vernietiging van het menselijk ras, en ze doen slechts de geringste moeite om dat einddoel te verbergen door hun planetaire genocide agenda’s te verpakken in de taal van “klimaat lockdowns” of “vaccin mandaten”.

Onder de leugens, de nepwetenschap, de vervalste verkiezingen, de door de overheid gecontroleerde censuur en de mRNA-injecties voor transhumanisme, vindt u de echte agenda: Genocide op planetaire schaal gericht op het menselijk ras.

Hier zijn de twaalf tekenen die u niet kunt missen.

De twaalf onmiskenbare tekenen van een door globalisten geënsceneerde planetaire genocide op het menselijk ras

1) Ze zijn de planeet aan het terravormen door de atmosfeer op planetaire schaal te veranderen – Er worden op dit moment op grote schaal pogingen ondernomen om de chemie van de planeet Aarde te veranderen om deze onherbergzaam te maken voor menselijk leven door CO2 uit de atmosfeer te verwijderen door middel van “koolstofvastlegging”. Aangezien CO2 noodzakelijk is voor alle fotosynthese – die het levensweb op de planeet Aarde aandrijft – zou deze inspanning alle voedselgewassen, regenwouden, mariene ecosystemen en nog veel meer doen instorten en uiteindelijk vrijwel alle dieren en mensen op de planeet uitroeien als er geen halt wordt toegeroepen. Zonder CO2 in de atmosfeer is er in wezen geen herkenbaar leven op de planeet Aarde, en toch is de hele “klimaatcultus” machine (en bijna alle Democraten, links, liberalen, media propagandisten, regeringsleiders, globalisten, etc.) in oorlog met CO2 en proberen ze het volledig uit de atmosfeer van de Aarde te bannen.

Onthuld: Het geheime rapport dat laat zien hoe de nazi’s een Vierde Rijk planden … in de EU

2) De biometrische inventarisatie van het menselijk ras (WorldCoin) is begonnen, en alle mensen zullen worden “geïnventariseerd” zodat globalisten hun ontvolkingsmijlpalen goed kunnen bijhouden – De inspanning van WorldCoin om ieders oogballen te scannen en een encryptiesleutel te creëren op basis van hun biometrische gegevens, is eigenlijk een “menselijk inventarisatie schema” om alle mensen waarvan bekend is dat ze op de planeet bestaan, digitaal te registreren. Deze stap is nodig om de mijlpalen van de menselijke ontvolking bij te houden en iedereen te identificeren die niet door het systeem is geïnventariseerd… “Unscannable!” uit Idiocracy, met andere woorden.

3) Ze hebben het opgegeven om jonge mensen voor te bereiden op een productieve toekomst – Merk op dat door de overheid beheerde scholen niets meer onderwijzen dat lijkt op praktische vaardigheden, onafhankelijk denken of zelfs maar basiskennis die nodig is om banen in een productieve samenleving uit te voeren. Dit komt omdat er geen plan is om de jongere generaties mensen in te zetten in welke productieve activiteit dan ook. Het plan is om ze uit te roeien, en als je van plan bent om een bevolking uit te roeien, hoef je niet de moeite te nemen om ze vaardigheden of kennis bij te brengen. Het opgeven van onderwijs – een plan dat nu trouwens volledig wordt gesteund door de lerarenvakbonden – is een proxy voor het opgeven van elke hoop in de toekomst van het menselijk ras.

4) Gecontroleerde afbraak van de energie-infrastructuur die de menselijke economieën aandrijft – Zoals hierboven besproken, is de geplande afbraak van de energie-infrastructuur ontworpen om zowel economische ineenstorting als voedselschaarste te veroorzaken, wat tot massale hongersnood leidt. Zonder betaalbare, overvloedige energie kan geen enkele beschaving gedijen. Als energie opzettelijk wordt afgesneden, imploderen beschavingen en sterven ze. Hoewel we in een wereld met een overvloed aan energie leven, verbieden de fascistische regeringen van de wereld – d.w.z. westerse landen zoals de VS, Canada, Duitsland, enz. – opzettelijk de toegang tot die energie. Het resultaat hiervan staat niet ter discussie: De ineenstorting van de westerse beschaving.

5) Regeringen financieren, ontwikkelen en gebruiken genetische anti-menselijke biowapens – Alsof kunstmatige hongersnood en economische ineenstorting op zichzelf nog niet genoeg zijn, gaan westerse regeringen zoals de Verenigde Staten van Amerika door met het financieren van genetische biowapens die het menselijke ras als doelwit hebben. Het spike-eiwit is zo’n wapen, en het werd ingebouwd in zowel de covid plandemie als in de mRNA-vaccins die ontworpen zijn om zoveel mogelijk mensen te verminken en te doden. Het Amerikaanse Ministerie van Defensie is de aanstichter van deze biowapens, en zij hebben een lange geschiedenis van het runnen van illegale bio wapenlaboratoria in landen als Oekraïne (en ook verschillende Afrikaanse landen), terwijl ze actief bezig zijn met het ontwikkelen van zelf replicerende biowapens (noot: via bevruchting) die etnische doelwitten bevatten op basis van genetische verschillen in de biologie.

6) Er is een gecoördineerde, wereldwijde inspanning om zaaddiversiteit te vernietigen en gewassen niet in staat te stellen zich voort te planten – Om ervoor te zorgen dat vrije mensen hun eigen voedsel niet kunnen verbouwen, is er ook een wereldwijde inspanning gaande om de zaadvoorraad te controleren en zaaddiversiteit in te laten storten, terwijl de landbouw overgaat op giftige, genetisch gemanipuleerde zaden die gewassen verbouwen waarbij chemicaliën voor bestrijdingsmiddelen direct in het gewas zelf worden gesynthetiseerd (zoals bij genetisch gemanipuleerde maïs). Zaadgiganten zoals Monsanto (nu Bayer) hebben in de loop der jaren veel kleinere zaadleveranciers opgekocht, waardoor de zaaddiversiteit is verdwenen en de landbouwketen voor de productie van gewassen bijna is gemonopoliseerd. Deze centralisatie van de voedselproductie in de handen van een paar machtige bedrijven is een van de noodzakelijke stappen naar het bewapenen van voedselschaarste en het gebruik van hongersnood als instrument voor sociale controle en massale naleving van overheidseisen.

7) Snelle uitrol van automatiseringsrobots ter vervanging van arbeiders en transportchauffeurs – Arbeiders staan op het punt om overbodig gemaakt te worden, dankzij een heleboel automatiseringsrobots die op het punt staan losgelaten te worden op de beroepsbevolking. Magazijnmedewerkers zullen binnenkort vervangen worden door tweevoetige magazijnrobots die bijna al dezelfde taken kunnen uitvoeren, en commerciële chauffeurs (die voor UPS, Fedex, USPS en verschillende vrachtwagenbedrijven werken) zullen binnenkort overbodig worden en zonder werk komen te zitten. In de landbouw zal het niet lang meer duren voordat robots die gewassen plukken de arbeidsmigranten vervangen, en zelfs in de bouw zullen robots geleidelijk veel taken overnemen die nu nog door mensen worden uitgevoerd.

“Vervloekt zijt gij tot de hel! Jullie zullen de Vrije Wereld niet vernietigen, en jullie Nieuwe Wereld Orde zal er niet komen”

8) Opkomst van AI-systemen ter vervanging van witte boorden werkers: Journalisten, kunstenaars, programmeurs, schrijvers en meer – Als u dacht dat uw baan veilig was omdat u een witteboordenwerker bent, denk dan nog maar eens na: Regeneratieve AI-systemen zoals ChatGPT zijn in opmars en zullen binnenkort journalisten, schrijvers, codeurs, bedrijfsmanagers en nog veel meer vervangen. Dit geldt vooral als u een routineklus uitvoert waarvoor weinig innovatie of origineel denken nodig is (d.w.z. u werkt als scriptlezende propagandist voor CNN of de Washington Post). Het is met andere woorden gemakkelijk te zien dat AI heel gemakkelijk NPC’s zal vervangen. (Non-Player Characters, oftewel mensen die alleen maar scripts volgen en geen originele ideeën hebben).

9) De CDC rolt aanbevelingen uit voor jaarlijkse covid-injecties totdat u sterft – De nieuwe CDC-directeur Dr. Mandy Cohen is natuurlijk een gehoorzame farma-shill. Volgens The Blaze is ze van plan om aan te dringen op jaarlijkse COVID-injecties, net als jaarlijkse griepprikken – die overigens geen van beide effectief zijn. Uit dat verhaal:

“We staan aan de vooravond daarvan, dus ik wil niet vooruitlopen op waar onze wetenschappers hier zijn en dat evaluatiewerk doen, maar ja, we verwachten dat COVID vergelijkbaar zal worden met griepprikken, waar het zal zijn dat je je jaarlijkse griepprik krijgt en je krijgt je jaarlijkse COVID-injectie…. Dat is waar we naartoe gaan,” ging ze verder, en voegde eraan toe: “We zijn er nog niet helemaal.”

Ze heeft dus al besloten dat de jaarlijkse COVID-injecties goedgekeurd zullen worden, nog voordat de wetenschappers er iets over hebben besloten. Zoals met alles bij het CDC, wordt de wetenschap gestuurd door de politiek van Big Pharma, en de politiek van Big Pharma wordt allemaal bepaald door winst. Dus natuurlijk zullen de jaarlijkse mRNA-injecties wonderen doen voor de winst van Big Pharma, en welke mensen ook zo onwetend zijn om zich deze experimentele injecties te laten geven, ze zullen hun weg naar een vroegtijdig graf versnellen.

10) Door geoengineering veroorzaakte wereldwijde hongersnood om massale hongersnood te ontketenen – Hoewel we het hierboven al hadden over CO2-vastlegging en terravormende operaties, verwijst dit punt naar geoengineering weerscontrole die de verspreiding van watermassa’s leidt om overstromingen, droogtes, stormen of iets anders te veroorzaken dat gewassen kan beschadigen en wijdverspreide voedselschaarste en voedselinflatie kan veroorzaken. Zie Geoengineering. News voor meer nieuwskoppen hierover.

11) Onvruchtbaarheid chemicaliën worden in de voedselvoorraad gestopt (atrazine, glyfosaat, hormoonverstoorders) om de duurzaamheid van de populatie te verminderen – Het is waar dat atrazine, de nummer 2 meest gebruikte herbicide in onze voedselvoorraad, een chemische castrator is die “de kikkers homo maakt”. Daarbij veroorzaakt het ook een verlies aan reproductieve levensvatbaarheid, wat leidt tot een afname van de populatie. We testen momenteel op atrazine in ons laboratorium voor massaspecificatie van voedingsmiddelen, en we kunnen bevestigen dat we atrazine in de menselijke voedselvoorraad aantreffen. We testen ook onder andere op glyfosaat en zware metalen, en we zien veel vervuiling van de voedselketen.

12) Globalisten bereiden zich voor om het einde in te luiden van de op schulden gebaseerde economie die goedkoop voedsel en betaalbare groei van de menselijke bevolking heeft aangedreven – Goedkoop voedsel komt van goedkope energie. Goedkope energie is gemakkelijker aan te komen als je goedkoop geld hebt… d.w.z. kunstmatig lage rentetarieven en veel geld printen om een zombie-economie overeind te houden. De economie van MMT (Magical Monetary Theory, waarbij misleidende economen denken dat geld tot in het oneindige gedrukt kan worden zonder problemen te veroorzaken) is op de lange termijn rampzalig, en wanneer de wereldwijde schuldenpiramide van schulden in US-dollars ten einde komt, zal dit een zwart gat-achtige monetaire draaikolk ontketenen die bedrijven, rijkdom en hele economieën in recordtijd zal vernietigen. Deze wereldwijde “tapijt pull” van fiatvaluta wordt allemaal ontworpen en getimed voor een maximaal vernietigend effect, en het komt met de dag dichterbij. Binnenkort zullen de globalistische banken de dollar overboord gooien en oproepen tot een wereldwijde overschakeling op een CBDC-systeem waarbij ze al uw inkomstenbronnen en uitgaven kunnen controleren en beheersen.

Scholen staan nu toe dat kinderen zich identificeren als katten, paarden, dinosaurussen en allerlei andere dingen

Bekijk mijn enorm populaire interview met Dr. Chris Martenson van Peak Prosperity voor een gedetailleerde discussie over wereldwijde financiën, toeleveringsketens, hongersnood en fiatvaluta:

Bescherm uw bezittingen, uw privacy en uw vrijheden nu de globalistische cabal de menselijke vrijheid beknot

Het is van cruciaal belang om uw bezittingen voor dit alles te beschermen. De dollar zal instorten, maar off-grid activa zoals goud, zilver en bepaalde vormen van crypto zijn om een aantal redenen veel veerkrachtiger. Goud en zilver zijn fysiek en tijdloos, terwijl crypto gedecentraliseerd is en onmogelijk door overheden centraal kan worden afgebroken. Bepaalde soorten crypto – bekend als privacy munten – zijn bijna onmogelijk voor overheden om op te sporen, te censureren of in beslag te nemen. In mijn nieuwe show Decentralize.TV interviewen we pioniers op het gebied van privacy munten en gedecentraliseerde publicatie van inhoud om overheidscensuur te omzeilen. De drie privacy cryptos die we tot nu toe hebben besproken zijn:

Monero – Monero.org – De populairste privacycrypto ter wereld, die stealth-adressen en ringtransacties gebruikt om cryptotransactiedetails te verbergen.

Beam – Beam.MW – Een weinig bekende maar technisch zeer capabele privacymunt die een combinatie van MimbleWimble en Lelantus gebruikt om zowel online als offline privécryptotransacties met zijn munt te realiseren.

Firo – Firo.org – Een rijzende ster in de privacy cryptoruimte die op het punt staat om Lelantus Spark te lanceren, die een zeer grote anonimiteitsset biedt, waardoor transacties in Firo zo goed als onzichtbaar worden voor iedereen behalve de personen die de sleutels van de transactie hebben.

We hebben ook projectleiders van deze twee projecten geïnterviewd die beide P2P, gedecentraliseerde inhoudsdistributie bieden die immuun is voor dot-com takedowns en de “internet kill switch” methode om DNS uit te schakelen. Wij gebruiken momenteel beide platforms om inhoud te verspreiden die kogelvrij is tegen censuur:

Qortal – Qortal.org – Download en draai de Qortal app en u krijgt toegang tot de QBrighteon app binnen Qortal, die Brighteon video’s distribueert op een gedecentraliseerde, P2P manier die bestand is tegen censuur.

Bastyon – Bastyon.com – Download de Bastyon app en voer deze uit, en u krijgt een social media-achtige interface en de mogelijkheid om tekstberichten, afbeeldingen, bestanden en video’s te verspreiden zonder dat u een browser of dot-com-adressering hoeft te gebruiken.

Bekijk meer van onze afleveringen op Decentralize.TV om meer te leren over gedecentraliseerd leven op het gebied van technologie, financiën, voedsel, medicijnen, energie en nog veel meer.

Geïnformeerde mensen kunnen de wereldwijde genocide overleven, maar de onwetende massa zal het niet goed doen

Het goede nieuws in dit alles is dat geïnformeerde, wakkere mensen (niet “woke” maar wakker) zich in een goede positie bevinden om de poging tot wereldwijde genocide op de mensheid te overleven. De mensen die zullen overleven zijn degenen die beschikken over wat ik “off-grid” voedsel, geld, medicijnen, energie, communicatie, water en andere kritieke middelen noem. Daarentegen zullen de mensen die goedgelovig genoeg zijn om in de gecentraliseerde systemen te geloven er (op de harde manier) achter komen dat de regeringen van de wereld actief proberen om hen uit te roeien. Alles wat de overheid van u kan afnemen omdat zij de controle heeft – geld, voedsel, spraak, energie, enz. – zal worden gebruikt als wapen om de massa uit te roeien.

©Mike Adams

Reactie.

Dit is moeilijk te geloven! Helemaal mee eens. Maar lees het nog een keer en laat de argumenten tot je doordringen en kijk dan of er een werkelijksheid waarheid in de argumentatie zit. Want vergis je niet. De globalisten willen dat een groot deel van de mensheid van deze aarde verwijderd wordt. Dat zijn de Rockefellers, Rothschilds, Bill Gates en andere rijke mensen die een groep vormen die al een groot deel van alle gelden en economieën van deze wereld in handen hebben. Ze hebben nog veel te veel macht en moeten gestopt worden!

Omdat veel westerse politici hieraan meewerken omdat ze gedwongen worden dit te doen. Kijk naar Rutte die maar blijft doorgaan en de 2e kamer grotendeels in zijn zak heeft waardoor er te weinig oppositie is om hem tegen te houden. Rutte heeft in de periode dat hij de baas is van Nederland, dit land voor een groot deel afgebroken! Net als de andere Europese leiders! Behalve Orban van Hongarije die op dit moment een tegenstander is van de EU en zeel waarschijnlijk eerdaags de EU zal verlaten. Hierna zullen zeker een aantal andere landen de EU willen verlaten.

Rusland is de groter tegenhangen van de plannen van de heersers van deze wereld. Rusland vecht nu de oorlog uit tussen de Nazigezinde VS, NAVO, VN, WHO, en het WEF. Deze organisaties werken voor de rijken en deze strijd moet Rusland winnen om te kunnen voortbestaan. En al eerder schreef ik dat deze strijd ook onze strijd is! Want wanneer Rusland deze strijd verliest, verliest de mensheid ook! Moeten wij nu lijdzaam toekijken en toestaan dat wij, maar vooral onze kinderen slachtoffer worden van de ontmenselijking van deze aarde ten voordele van een zeer kleine groep idioten? Zijn ze werkelijk idioot of zijn het een beperkt stel figuren die deze wereld voor zichzelf wil hebben en slechts een klein aantal mensen toestaat hen te dienen. Voor hen een paradijs op aarde ten koste van miljarden doden? Hoe gek kan je het bedenken!

Wat kan je doen om dit te voorkomen? Stuur de huidige politici naar huis en zorg voor nieuwe verkiezingen. Zorg dat er een referendum komt die direct via het systeem dat gebruikt wordt voor de digitale munt je heel snel invloed kan uitoefenen op de politiek omdat de politiek er is om de bevolking te dienen en de bevolking er niet is om de politiek te dienen! 

Wanneer er werkelijk democratie was, was het al lang geleden afgeschaft door de politiek! Dus nu is er de kans om werkelijk democratie te vestigen! Dit kan alleen met de medewerking van de bevolkingen van deze wereld! Dus kom op voor je vrijheid, vecht voor je voortbestaan, want hoe langer je wacht des te moeilijker het wordt!

© Piki Onder dit pseudoniem publiceert de schrijver op Facebook, daar ondervindt je meer en meer censuur vandaar dat de artikelen ook hier gepubliceerd worden. Bovendien verlaten steeds meer mensen Facebook of hebben dit ‘sociale’ platform nog nooit gebruikt.Nu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk