Regime-Macron verliest steun !!


Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde 3 jaar ‘zichtbare’ dictatuur + dag #134


Het regime-Macron weet dat het niet langer de legitimiteit van het volk heeft. Zelfs de krant Le Monde schreef op 26 juli: het kan alleen standhouden met fysiek geweld. De opstand van de politie zorgt dan ook voor echte paniek van zijn kant!


Florian Philippot,
Président des Patriotes.

En net als bij de gele hesjes is hij bereid alles te geven, alles te zeggen, om te voorkomen dat de politie hem laat gaan en hem aan zijn lot overlaat: om rechtstreeks door het Franse volk te worden beoordeeld en ter verantwoording te worden geroepen!

Ja, de tijd van afrekening komt eraan! 

We gaan van de ene crisis naar de andere, de ene nog ernstiger en historischer dan de vorige. In werkelijkheid probeert een hele onwettige oligarchie ten koste van alles stand te houden. Dit regime, dat ingaat tegen onze vrijheden, tegen vrede, gerechtigheid, Frankrijk, tegen de mensheid zelf, wil zichzelf bestendigen. 

Dinsdag verklaarde Macron dat hij graag zou zien dat Edouard Philippe “de macht overneemt” in 2027… om zich beter voor te bereiden op zijn eigen terugkeer in 2032! 

Deze helse cyclus van oligarchie kan worden doorbroken als het Franse volk besluit om de controle terug te nemen en hun gestolen soevereiniteit terug te krijgen. Franse soevereiniteit en de volkssoevereiniteit die ons toebehoort.

We zullen de oligarchie verdrijven door vrij te zijn! Dus ja, meer dan ooit doen al deze crises ons beseffen dat we de Europese Unie, de NAVO, de WHO, het EVRM moeten verlaten, dat we een vrij Frankrijk nodig hebben, in een wereld van dialoog tussen sterke, rechtschapen, onafhankelijke naties!

Dit zijn historische tijden! 

We zullen kracht vinden in de anti-oligarchische strijd door Vrijheid! Hun steeds uitzinniger wordende “hittegolf” verhaal is al versleten. In een tijd waarin de regering toegeeft aan de chemische industrie en hypervervuilende vrijhandelsakkoorden sluit met de hele wereld, is het duidelijk dat ecologie niet haar echte zorg is. Achter het groene voorwendsel gaat het verlangen schuil om onze vrijheden uit te roeien! Vrij verkeer, vrijheid om te eten… Met de “koolstofpas” in het vizier!

Uiteindelijk is het het leugenrijk dat we moeten vernietigen. Door de waarheid met hand en tand te verdedigen. Er is net een nieuwe minister benoemd: Sabrina Agresti Roubache. In maart 2020 kondigde ze op BFMTV aan dat ze genezen was van Covid dankzij het Raoult protocol. We moeten mensen hier overal aan herinneren! Voor gerechtigheid en waarheid. De regering moet stoppen met het vervolgen van professor Raoult en alle artsen die haar behandeld hebben, en eindelijk opkomen voor de waarheid en gerechtigheid voor de slachtoffers. Laten we niet opgeven. 

Welkom bij de strijd! Bericht delen: Bericht delen op je eigen website of blog.
Graag, zo werkt het, …Mijn oude protestliedje uit 2010 maar eigenlijk voor -NU- geschreven:
Hope Comes In The Dark – River Zydeco Band feat Me Myself and I


Bij elke website zou je bij het eerste bezoek moeten kijken wie de schrijver is en wat hem motiveert om dit te doen, mag ik je uitnodigen om even te kijken met wie je te maken hebt, of je een klik hebt met mij. Uitzoeken of je dezelfde visie hebt?Over mij: Statement, visie en doelNu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk