Elektromagnetische therapie [PERTH] in het Gezondheid Energie Centrum.


Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde 3 jaar ‘zichtbare’ dictatuur + dag #113


Rinno Heidstra ken ik nu reeds zo’n 15 jaar en leerde hem vooral kennen via zijn boek het Cel Herstel Concept. We hebben elkaar ook persoonlijk ontmoet net over de grens in Duitsland. Deze week berichte hij mij; “Ik ga mijn praktijk transformeren naar ‘Gezondheid Energie Centrum”.


Bron artikel: Het  EMG PERTH systeem is onvergelijkbaar (1)
Door: Rinno Heidstra

Het  EMG PERTH systeem is anders dan andere systemen

Het door dr. Med. R. Werner  ontwikkelde EMG PERTH systeem is niet vergelijkbaar met andere elektromagnetische systemen ook al lijken ze er van de buitenkant soms op. Dat er wezenlijke verschillen zijn blijkt bijvoorbeeld uit het verschil in contra indicaties.  Als een elektromagnetisch systeem niet gebruikt mag worden bij zwangere vrouwen, pacemakers en tumoren weet je dat de intensiteit hoger is dan de lichaamseigen intensiteit.  Bij het EMG PERTH systeem zijn dit juist indicaties!

Maar er zijn meer verschillen.

EMG PERTH onderscheidt zich door Intensiteit, frequenties, pulsvorm en resonantie

In het kort:

  • Intensiteit: De natuur heeft ervoor gekozen om de informatie aan alle organen, cellen en celonderdelen door te geven door middel van extreem lage intensiteit elektromagnetische velden.  Omdat de natuur niet verbeterd kan worden is deze intensiteit in het EMG PERTH toegepast.
  • Frequenties: Er zijn rond de 8000  uitgezochte frequenties die in verschillende combinaties, in zeven programma’s, als een ‘melodie’ aan het lichaam worden aangeboden. Ieder programma heeft een eigen zwaartepunt. Zo is er bijvoorbeeld een programma dat gezonde slaap ondersteunt en andere die bij pijnklachten, auto-immuunaandoeningen, kanker of oogproblemen worden geadviseerd.
  • Pulsvorm: Voor het EMG PERTH systeem is geen bijzondere pulsvorm bedacht maar wordt de pulsvorm gebruikt die de natuur het beste vindt, de lichaamseigen pulsvorm waardoor een optimale resonantie mogelijk is.

Helpdesk: Verder biedt EMG PERTH een helpdesk waarmee contact opgenomen kan worden bij algemene vragen maar ook om advies te krijgen voor de instellingen bij bepaalde aandoeningen. Er zijn zeven programma’s en acht levels.

Updates: Het systeem wordt voortdurend doorontwikkeld en het is daarom mogelijk iedere twee jaar een update te krijgen van de frequenties en programma’s.

Mobiel: Omdat het EMG PERTH systeem maar 12 V nodig heeft kan het onderweg worden gebruikt in de auto of op vakantie in de camper, caravan of boot.

Onderstaand ga ik dieper in op het belang van de juiste intensiteit. In komende artikelen worden de andere eigenschappen van het EMG PERTH systeem toegelicht.

Intensiteit van het EMG PERTH systeem is de natuurlijke intensiteit

De gangbare opvatting is nog steeds dat biochemische moleculen zoals hormonen en neurotransmitters de informatieve boodschappen in ons lichaam overbrengen aan cellen, organen en immuunsysteem, samen met elektrische impulsen die via de zenuwen door het lichaam reizen. Dat is achterhaald.

Stel je voor, in iedere cel vinden op een gecontroleerde manier meer dan 100.000 reacties per seconde plaats.  Wikipedia schrijft dat ons lichaam bestaat uit 60 biljoen cellen, dat is een 6 met 12 nullen. We bestaan uit 1000 miljard cellen.  In iedere cel van ons lichaam vinden 100.000 gestuurde reacties plaats. Een biochemische regulering van al die vele gecompliceerde processen is onmogelijk omdat de informatie overdracht te grof en te langzaam is.

Planten, dieren en mensen worden aangestuurd door een netwerk van elektrische en elektromagnetische signalen van uiterst geringe intensiteit.  Onder meer in het boek  Het elektrisch ecosysteem van Sander Funneman wordt over dit bijzondere netwerk geschreven.

Iets over de ontwikkeling van het EMG PERTH systeem

In de jaren negentig raakte dr. med. Werner geïnteresseerd in elektromagnetische velden. Hij had ontdekt dat elektromagnetische velden bijzondere effecten op de gezondheid hadden en wilde weten hoe dat kon. Hij heeft veel literatuuronderzoek en eigen onderzoek gedaan.

Op basis van alle publicaties en zijn inzicht en ervaring als arts concludeerde hij dat een elektromagnetisch systeem het meest effectief was als de eigenschappen van het toegevoegde elektromagnetische veld paste in het lichaamseigen elektromagnetische “internet”.  Intensiteit, frequenties en pulsvorm dienden zo optimaal mogelijk te worden gekopieerd. Bovendien moesten meerdere frequenties die elkaar ondersteunen als clusters, als een ‘melodie’ worden aangeboden aan het lichaam.

Zijn inzichten heeft hij in een proefschrift verdedigd in 2002  aan de Russische academie voor natuurwetenschappen in Moskou waar hij promoveerde. Zijn proefschrift heeft de titel: ‘ de fysiologische en curatieve werking van geoptimaliseerde elektromagnetische velden met extreem lage veldsterkte- een informatietherapie’. Hij kreeg de titel Doctor in de medische wetenschappen en is enkele jaren later als professor benoemd. Op basis van die kennis is het PERTH systeem ontwikkeld.

In de titel van zijn proefschrift staat ‘geoptimaliseerd’ , hiermee wordt bedoeld volledig aangepast aan de lichaamseigen elektromagnetische signalen.

Tot slot wordt ‘informatietherapie’ genoemd. De doelstelling van dr. Werner met  de ontwikkeling van zijn EMG PERTH systeem is om de regulering van alle processen in het lichaam te ondersteunen en daarmee het immuunsysteem en de gezondheid

De meeste systemen hebben het verschuiven van ionen als doel.

Door zijn uitvoerige wetenschappelijk onderzoek en inzicht als arts begreep hij dat je de aansturing van cellen en organen alleen kunt sturen door signalen die in vergelijkbare intensiteit worden uitgezonden. Een te intensief elektromagnetisch veld werkt juist verstorend. Vergelijk het met een muziekband. Er staan vier muzikanten op het podium en dan komt er een extra muzikant bij om de muziek aan te vullen.  Het volume van het nieuwe instrument is uiteraard vergelijkbaar met dat van de andere instrumenten.

Stel je voor dat het volume van dat aanvullende instrument 100 maal hoger zou zijn, het is  dan niet om aan te horen en je gaat je handen voor de oren houden.

Zo werkt dat ook met onnatuurlijk intensieve elektromagnetische signalen.

Over welke intensiteiten hebben we het?

Het is moeilijk om je voor te stellen wat ‘extreem laag’ is in dit verband. Ik heb een tabel gemaakt waar de verschillen in vermeld staan. Als je zegt dat er een elektromagnetisch veld is van 1 miljoenste Tesla, Tesla is de eenheid van elektromagnetische veldsterkte, dan klinkt dat erg laag. Maar de elektromagnetische veldsterktes in ons lichaam zijn duizenden tot miljoenen malen kleiner.

De elektromagnetische velden die door hersencellen worden opgewekt zijn biljoenste Tesla’s.

Deci, 1d0.1tiende 
Centi, 2c0.01Honderdste 
Milli, 3m0.001Duizendste 
Micro, 6µ0.000 001Miljoenste 
Nano, 9n0.000 000 001MiljardsteLichaamseigen intensiteit
Pico, 12p0.000 000 000 001BiljoensteLichaamseigen intensiteit

MicroTesla is cursief aangegeven omdat dat de grenswaarde is volgens de normen van Amerika, Zweden en Rusland. Elektromagnetische velden mogen daar niet hoger zijn dan 1 microT.

In therapie apparaten worden elektromagnetisch veldsterktes  van meerdere microTesla’s gebruikt, deze zijn 1000 maal sterker dan de lichaamseigen signalen en kunnen verstoringen veroorzaken. Bij mensen met pacemaker, zwangere vrouwen en bij epilepsie kunnen dergelijke intensiteiten gevaar opleveren. Gebruik van Het PERTH Systeem  wordt juist aangeraden!

Er zijn zelfs elektromagnetische systemen die mensen aan zulke sterke intensiteiten blootstellen dat in de gebruiksaanwijzing de waarschuwing staat dat duizeligheid en flauwvallen kan optreden en dat dan een arts moet worden gewaarschuwd.

Dr. Werner en de wetenschappers achter het PERTH systeem zien dit als elektrosmog.

Samenvattend: Het elektromagnetisch veld van het EMG PERTH systeem verschilt op bijna ieder punt van de eigenschappen van het elektromagnetische veld van apparaten die er op lijken. Het doel van dit systeem is informatietherapie, het versterken en ondersteunen van het regulatiesysteem,  terwijl het doel bij de anderen het verschuiven van ionen is. De effecten van het EMG PERTH systeem zijn dan ook uitgebreider. Dr. Werner heeft in zijn boek een groot aantal voorbeelden beschreven. Overigens zijn er meer boeken waarin over dit bijzondere systeem wordt geschreven.

Het EMG PERTH systeem wordt preventief gebruikt en ter ondersteuning bij talloze verschillende indicaties waaronder astma, de ziekte van Alzheimer, allergie, darmklachten, de ziekte van Parkinson, Long Covid, doorbloedingsstoornissen, chronische vermoeidheid, reuma, auto immuun aandoeningen en kanker.Bericht delen: Bericht delen op je eigen website of blog.
Graag, zo werkt het, …Mijn oude protestliedje uit 2010 maar eigenlijk voor -NU- geschreven:
Hope Comes In The Dark – River Zydeco Band feat Me Myself and I


Bij elke website zou je bij het eerste bezoek moeten kijken wie de schrijver is en wat hem motiveert om dit te doen, mag ik je uitnodigen om even te kijken met wie je te maken hebt, of je een klik hebt met mij. Uitzoeken of je dezelfde visie hebt?Over mij: Statement, visie en doelNu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk