Macron eist dat sociale media platforms oproer content verwijderen.


Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde 3 jaar ‘zichtbare’ dictatuur + dag #109


In Frankrijk steekt (opnieuw) een storm op en de Franse president Emmanuel Macron lijkt het allemaal te hebben begrepen – het zijn de sociale media en videogames die de schuld zijn van de aanhoudende rellen in Frankrijk!


Bron artikel Zerohedge: Macron Demands Platforms Delete Riot Content; Blames Social Media & Video Games For Protest Spread

Dit kwam na vijf nachten van rellen die aanvankelijk waren uitgelokt door het dodelijke politieoffensief op een moslimtiener, Nahel M..

De opmerkingen van Macron zijn nauwelijks origineel te noemen, maar vanuit het oogpunt van vrijheid van meningsuiting moeten ze wel kritisch worden bekeken.

Je kunt niet anders dan je wenkbrauwen optrekken wanneer president Macron de sociale mediagiganten smeekt om de “meest gevoelige” inhoud met betrekking tot de rellen te wissen.

Met een zwaai van zijn hand verordonneert hij dat “platforms en netwerken een belangrijke rol spelen in de gebeurtenissen van de afgelopen dagen”.

Zijn woorden, verhuld onder het mom van bezorgdheid, echoën een bekend liedje dat al eerder op het wereldtoneel is gespeeld.

“We hebben ze gezien; Snapchat, TikTok en verschillende andere, dienen als plaatsen waar gewelddadige bijeenkomsten zijn georganiseerd, maar er is ook een vorm van nabootsing van het geweld waardoor sommige jongeren het contact met de realiteit verliezen.

“Je krijgt de indruk dat sommigen van hen op straat de videospelletjes beleven die hen bedwelmd hebben,” voegde hij eraan toe.

Het is fascinerend dat sociale mediaplatforms en videogames vaak de makkelijkste doelwitten zijn wanneer machthebbers een zondebok zoeken.

Het lijkt wel een goed ingestudeerde voorstelling: als er onrust is, wijs dan met de vinger naar technologie.

Snapchat en TikTok zijn toch geen eeuwenoude entiteiten die al sinds de Franse Revolutie rellen veroorzaken?

Is het niet redelijk om je af te vragen of deze vurige oproep aan platforms om inhoud te onderdrukken een tweeledig doel dient? Aan de oppervlakte lijkt het een daad om geweld te voorkomen, maar dient het niet ook gemakshalve als een manier om verhalen te controleren en stemmen te smoren?

We moeten ook kritisch kijken naar de rol van de ouders, die Macron benadrukte door te zeggen dat een derde van de gearresteerden “jong of zeer jong” was, en eraan toe te voegen dat “het niet de taak van de staat is om in hun plaats te handelen”.

Ouderlijke verantwoordelijkheid is inderdaad van het grootste belang, maar het is net zo belangrijk om te erkennen dat rellen niet alleen plaatsvinden omdat jongeren videospelletjes spelen.

De situatie is precair, met meer dan 200 gewonde politieagenten en 875 gearresteerde mensen. De natie kijkt toe hoe gebouwen in brand worden gestoken en winkels worden geplunderd.Bericht delen: Bericht delen op je eigen website of blog.
Graag, zo werkt het, …Mijn oude protestliedje uit 2010 maar eigenlijk voor -NU- geschreven:
Hope Comes In The Dark – River Zydeco Band feat Me Myself and I


Bij elke website zou je bij het eerste bezoek moeten kijken wie de schrijver is en wat hem motiveert om dit te doen, mag ik je uitnodigen om even te kijken met wie je te maken hebt, of je een klik hebt met mij. Uitzoeken of je dezelfde visie hebt?Over mij: Statement, visie en doelNu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk