75% minder autobezit voor 2050


Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde 3 jaar ‘zichtbare’ dictatuur + dag #094


Het waren eerst de boeren, die het ‘veld’ moesten ruimen daarna de visserij die het ruime sop niet meer mochten kiezen. Dat ook de burgers aan de beurt zouden komen werd met de lockdowns nog niet begrepen omdat de meesten geloofden in het virus ‘gevaar’. Maar NU, …. de heilige koe [?]


HET EINDE VAN DE HEILIGE KOE [?]

Hoe dat allemaal moest gaan met elektrisch autorijden, de grondstoffen zijn nu al niet meer aan te slepen voor de productie van de essentiële batterijen, en al die andere infrastructuur ‘hobbels’ doet een logisch denkend mens vraagtekens zetten. (toch?) Wat gaat dat allemaal kosten en kan ik straks mijn auto nog wel blijven rijden?

Niet iedereen kan een nieuwe auto aanschaffen en een tweedehands elektrische auto markt bestaat niet vanwege de dure accu’s.

Een logische denkende gevolgtrekking is dan dat de markt voor autorijders langzaamaan kleiner gaat worden. Maar dat is ook het plan, lees wat we tegenkwamen op ZeroHedge:

Climate Authoritarianism: WEF Wants 75% Fewer Private Car Owners By 2050
Door: TYLER DURDEN

De klimaatveranderingsbobo fungeert als een mechanisme voor allerlei sociale, economische en politieke veranderingen die de vrijheid en financiële overlevingskansen van de gemiddelde persoon enorm kunnen beperken.

Zoals de wereld heeft kunnen zien met de covidepandemie, zijn mondiale instellingen die samenwerken met regeringen en bedrijven graag bereid om valse dreigingen op te rakelen en het publiek hysterisch te maken als ze denken dat ze die toenemende angst kunnen gebruiken om onze individuele rechten af te nemen. De hype over “broeikasgassen” is geen uitzondering.

Het overgrote deel van het klimaat- en koolstofbeleid lijkt gericht te zijn op het westen en dit is een van de redenen waarom we weten dat de beweringen erachter nep zijn. China alleen al is verantwoordelijk voor ongeveer 32% van de wereldwijde koolstofuitstoot, de VS voor slechts 14% en de EU voor ongeveer 8%. Toch zijn denktanks als het World Economic Forum en globalistische toevluchtsoorden als de VN hypergefocust op de VS en Europa, terwijl China doet wat het wil.

Waarom? Misschien omdat de Chinese bevolking al goed onder controle is en het niet nodig is om klimaatangst als wapen te gebruiken om hen te onderwerpen? In elk geval is de broeikaskwestie overbodig omdat er geen enkel bewijs is voor een oorzakelijk verband tussen koolstofuitstoot en opwarming van de aarde. Zelfs het bewijs van correlatie is zeer verdacht. En als je een klimaatalarmist vraagt waar het bewijs is voor de “klimaatcrisis” waar ze altijd over zeuren, dan zullen ze voorspelbaar wijzen op normale weersomstandigheden (of bosbranden) die vaak voorkomen sinds het begin van de menselijke geschiedenis.

We hebben de laatste tijd veel gehoord over pogingen om het stoken op aardgas in de VS te verminderen of te verbieden, om de landbouwproductie in Europa af te remmen en om vlees in het openbare dieet te beperken, maar de meest ingrijpende koolstofbeperkingen zijn gepland voor auto’s en privévervoer. Het WEF heeft onlangs een blauwdruk gepubliceerd voor het terugdringen van het individuele autobezit met 75% tegen het jaar 2050. (pdf)

De whitepaper, getiteld ‘Benchmarking the Transition to Sustainable Urban Mobility’ stelt verschillende richtlijnen op om het merendeel van de menselijke bevolking te laten overstappen op massatransport binnen compacte “smart cities”. (Noot de zogenaamde 15 minuten openlucht gevangenissen) Het WEF suggereert ook dat tegen 2050 meer dan 70% van alle mensen in deze slimme steden zal moeten wonen – Momenteel leeft 45% van de wereld op het platteland, waardoor nog eens 15% van de bevolking in de komende decennia naar de steden moet verhuizen. Niet alleen dat, maar 2e en 3e-rangs steden zouden moeten worden samengevoegd tot gehomogeniseerde netwerken. Met andere woorden, megasteden.  

De transportagenda van het WEF eist dat van de meer dan 2 miljard autobezitters, 1,5 miljard mensen de optie van persoonlijk vervoer zullen verliezen. Dan zouden er nog maar 500 miljoen mensen in de wereld het “voorrecht” hebben om een voertuig te bezitten.

Bedenk ook dat de VN koolstofemissies tegen 2050 tot nul wil reduceren, wat betekent dat er in de komende 25 jaar geen voertuigen meer zullen zijn die op gas rijden.

Het WEF-paper staat bol van betekenisloze modewoorden over “gelijkheid en inclusie” retoriek, “duurzame ontwikkelingsdoelen” en “stakeholder kapitalisme” terminologie. Tussen de regels door lezen is noodzakelijk om de implicaties te begrijpen.

Kort samengevat is transportreductie een uitbreiding van het zogenaamde Shared, Electric and Automated Mobility (SEAM) Governance Framework, evenals initiatieven voor stedelijke planning met een netto nuluitstoot. Door mensen hun auto te ontnemen, dwingt dit de bevolking naar steeds kleinere gebieden waar massavervoer beschikbaar is. Deze extreem geconcentreerde bevolkingsgebieden zullen digitaal met elkaar verbonden zijn en gecontroleerd worden door AI, met ongekende surveillancemaatregelen en het vermogen van de overheid om publieke bewegingen, publiek stroomgebruik, publieke toegang tot voedsel en zelfs publiek gedrag te centraliseren en te dicteren.

Dit alles wordt verkocht als een ruil voor Utopisch gemak en veiligheid, terwijl het in werkelijkheid het einde betekent van de vrijheid zoals we die kennen. China fungeert als het bèta testland voor deze maatregelen, met enkele van de grootste slimme stadsontwerpen en bewakingsnetwerken ter wereld.

We weten dat het doel van de deconstructie van het privévervoer is om mensen in steeds compactere en benauwdere steden te duwen, maar hoe zou een vermindering van het autobezit op deze schaal bereikt kunnen worden?  

Door een reeks koolstofregels en prijsinflatie. Koolstofbelastingen zullen worden gebruikt om de aankoop en het onderhoud van een auto op gas onhoudbaar te maken, en de inflatie van de prijzen van elektrische voertuigen zal betekenen dat alleen de rijke klasse in staat zal zijn om ze te kopen. Op deze manier kan de gevestigde orde beweren dat ze “nooit auto’s hebben verboden”, ze hebben alleen de economische omstandigheden gecreëerd die het grootste deel van de bevolking dwong om af te zien van eigen bezit.

Zodra we de net zero projecten als geheel bekijken in plaats van alleen de stukjes en onderdelen, wordt het duidelijk dat deze plannen niets te maken hebben met het redden van het milieu en de planeet en alles met centralisatie van macht. 


Noot: Gaan demonstreren net als ‘wij’ deden tegen de vaccinatie waanzin [?] Ik zag tijdig wat de plannen waren en +20 miljoen mensen zijn reeds het slachtoffer geworden van deze mensen opruim actie en een veelvoud gaat volgen omdat ze niet wilden weten wat er gaande was. Maar, …

1 Juli gaan ze het voelen waar het hen het meest treft, de portemonNEE

Dan gaan Europees wijd de brandstof prijzen stijgen waardoor hett autorijden automatisch minder zal gaan worden. Als voorbeeld: 25 jaar heb ik gewerkt voor een aanvullend ABP pensioen. 2,5 maal tanken in de maand en het hele ABP pensioen is op. Voor veel boodschappen zijn we afhankelijk op het platte land van de auto. Dus de familie bezoeken aan Nederland zullen nog minder worden dan ze nu al zijn. En dan behoor ik niet eens tot de groep die het alleen van een AOW uitkering hoeft te leven!

In het voorgesprek van dotcom radio afgelopen zondag hadden Mike en ondergetekende het er al over. Eigenlijk moeten we blij zijn dat dit nu zo gaat gebeuren. We zijn al jaren aan dode paarden aan het trekken, niemand wil verantwoording nemen voor hun eigen toekomst en blijft in lijn lopen met de overheid maatregelen als economische en gezondheid NSBers. Dus, … wie niet horen wil moet maar voelen, misschien zijn ze op deze manier in beweging te krijgen. We zullen immers aan massa in beweging, in verzet moeten komen. Hoe verder het net gesloten wordt, hoe lastiger ontsnappen wordt. Dus wens ik een ieder een prettige zorgen-maak-maand toe. Want met het niet willen weten, het niet in actie willen komen, daarmee ondermijn je ook de toekomst van de rest. Dus nogmaals; “Een prettige zorgen-maak-maand”.Bericht delen: Bericht delen op je eigen website of blog.
Graag, zo werkt het, …Mijn oude protestliedje uit 2010 maar eigenlijk voor -NU- geschreven:
Hope Comes In The Dark – River Zydeco Band feat Me Myself and I


Bij elke website zou je bij het eerste bezoek moeten kijken wie de schrijver is en wat hem motiveert om dit te doen, mag ik je uitnodigen om even te kijken met wie je te maken hebt, of je een klik hebt met mij. Uitzoeken of je dezelfde visie hebt?Over mij: Statement, visie en doelNu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk