NL: Anti Institutioneel Extremisme


Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde 3 jaar ‘zichtbare’ dictatuur + dag #089


Een hele dure term voor mensen die de overheid niet meer vertrouwen. “En een van hen ben ik”, is de titel van een oude Armand hit. “Anti Institutioneel Extremisme”, dat zegt de AIVD over de grootste gevaren van deze nieuws verspreiders! o.a. Ik dus.


Maar dat Anti Institutioneel Extremisme, gaat dat over het kwartje van Kok dat tijdelijk ingevoerd werd, de 1.000 euro van Rutte die we nooit gehad hebben. De nee stem tegen het verdrag van Maastricht dat genegeerd werd. Met de ondertekening van het verdrag gaven de lidstaten een deel van hun soevereiniteit op, kreeg het Europees Parlement wetgevende macht en werd op termijn de euro als gezamenlijke munt geïntroduceerd. 

Het inlegvelletje van Rutte, een verklaring, ook wel inlegvel genoemd, waar onder meer staat dat het verdrag voor Oekraïne geen opstapje is voor een EU-lidmaatschap in 2017. Dus, wat zien we nu, de NAVO levert al wapens voor het officiële EU lidmaatschap van de Oekraïne.

Anti Institutioneel Extremisme gaat dat over onze ABP pensioenkas waar den Uil in zat te graaien en die later werd gebruikt als onderpand om te banken overeind te houden in 2008 en nu verhuist is als gok ‘potje’ van de EU?

Anti Institutioneel Extremisme was dat misschien de afschaffing van het grijs kenteken op prive autobezit waardoor met onmiddellijke ingang deze lelijke prive bezittingen extreem in waarde kelderden. 

Zijn het misschien de zaken waar elke ondernemer mee te maken krijgt waar bij een faillissement de overheid als eerste ‘rechthebbende’ de kas leeg rooft inplaats van eerlijk te delen wat er nog over is?

Dat zijn zomaar enkele gedachten die me snel te binnen schieten en bij gedupeerde nooit meer vergeten worden, een brandmerk in het geheugen. Vertrouw de overheid niet weet eigenlijk elke burger wel uit eigen ervaring. 

“Wantrouwen in de overheid is geen ongegrond cynisme. Het is realisme”, Ben Shapiro

“The highest freedom of mind comes from becoming non-judgmental.” — Debasish Mridha
“De hoogste vrijheid van geest ontstaat door niet-oordelend te worden.” stelde Debasish Mridha

Maar wat is die geestelijke vrijheid waard als je mensen op een ravijn af ziet lopen, of een potentieel dodelijk vaccin of chemotherapie ziet nemen of meer van die zaken. 

Eh, … wat ik hierboven schetste, hoe ‘het volk’ over de overheid denkt maakt eigenlijk iedereen een extremist, sommigen zeggen het op internet, velen zeggen het aan de stamtafel of verjaardag partijtje en zo’n beetje iedereen denkt het. 

Daarmee kan de AIVD zich wel ontbinden, er valt niets meer te bespioneren, alles is bekend !!

Maar wat als de overheid zichzelf manifesteert als de terroristische organisatie met de, “vrijwillig” verplichte vaccinatie ronde en hoogverraad pleegde aan het volk door een bio-wapen in te zetten wat ‘verkocht’ werd als een noodzakelijk vaccin tegen een niet bestaand virus?

Video: Overheid wantrouwen ONDERMIJNEND?

Luister op 14.00 uur in onderstaande video naar het betoog van Mevrouw van der Werf [?]


Kijk even naar het plan wat ten uitvoer is gebracht om het hele vaccinatie circus uit te rollen, de bewijzen van en vooropgezet plan. 

Scenarios for the Future of Technology and International Development
This report was produced by The Rockefeller Foundation and Global Business Network.
May 2010

In het rapport lazen we wat er met het vaccin bereikt diende te worden; De economie werd lam gelegd met als gevolg de huidige economische crisis. Verder lezen we de gehele blauwdruk van maskers dragen, sociaal afstand houden en de welwillendheid van de bevolking om afstand te doen van hun rechten. De verplichte invoering van een vaccinatie ID om deel te mogen nemen aan de samenleving en welke soort bedrijven er failliet mogen gaan door de crisis.

Medische experimenten zijn hoogverraad en vallen onder de Neurenberg Code. Spreken over doodvonnissen is dus het voorlezen uit een geschiedenisboek mevrouw(je) [(je)] Nee ik heb u niet hoog staan !!

Het hele kabinet staat “Hoog” op de lijst met de toevoeging “verraad”.Bericht delen: Bericht delen op je eigen website of blog.
Graag, zo werkt het, …Mijn oude protestliedje uit 2010 maar eigenlijk voor -NU- geschreven:
Hope Comes In The Dark – River Zydeco Band feat Me Myself and I


Bij elke website zou je bij het eerste bezoek moeten kijken wie de schrijver is en wat hem motiveert om dit te doen, mag ik je uitnodigen om even te kijken met wie je te maken hebt, of je een klik hebt met mij. Uitzoeken of je dezelfde visie hebt?Over mij: Statement, visie en doelNu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk