WHO wil “afluistersystemen” gebruiken om mensen te controleren op “verkeerde informatie”


Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde 3 jaar ‘zichtbare’ dictatuur + dag #088


Het Congres stelt een onderzoek in naar de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) nadat details bekend zijn geworden over het verontrustende Orwelliaanse plan van de gezondheidsorganisatie van de Verenigde Naties om zogenaamde “desinformatie” te bestrijden, bericht Frank Bergman.Het pandemie preventie-initiatief van de WHO, PRET (Preparedness and Resilience for Emerging Threats), is van plan gebruik te maken van “social listening surveillance systems” om de spraak van het publiek te controleren op “desinformatie”.

PRET is echter op verzet gestuit omdat steeds meer mensen bezwaar maken tegen ongekozen instanties die proberen de meningsuiting te onderdrukken en mogelijk de soevereiniteit terzijde schuiven.

PRET is bedoeld om “landen te begeleiden bij het plannen van een pandemie”, aldus de documenten van het VN-agentschap.

Er staat dat de WHO werkt aan de “integratie van de nieuwste instrumenten en benaderingen voor gezamenlijk leren en collectieve actie die zijn ontwikkeld tijdens de COVID-19 pandemie. ”beschrijft “verkeerde informatie” als een “gezondheidsbedreiging.”

Het verwijst ook naar deze vage term als onderdeel van een grotere “infodemie.”

“Infodemie is de overvloed aan informatie – al dan niet accuraat – die het voor individuen moeilijk maakt om gedrag aan te nemen dat hun gezondheid en die van hun gezin en gemeenschap beschermt,” aldus het document.

“Infodemie kan een directe invloed hebben op de gezondheid, de uitvoering van tegenmaatregelen op het gebied van de volksgezondheid belemmeren en het vertrouwen en de sociale cohesie ondermijnen.”

Het PRET- document van de WHO levert echter op geen enkel punt bewijs voor de beweringen over “verkeerde informatie” en “infodemie.”

Toch blijft het oproepen tot invasieve methoden om het vermeende probleem te bestrijden.

De krankzinnige plannen van het World Economic Forum

“Zorg voor en investeer in middelen voor sociaal luistersystemen en capaciteiten om zowel zorgen als geruchten en verkeerde informatie te identificeren,” dringt het PRET- document van de WHO aan.

“Om vertrouwen op te bouwen, is het belangrijk om in te spelen op behoeften en zorgen, om tijdig informatie door te geven, en om leiders en gezondheidswerkers op te leiden in de beginselen van risicocommunicatie en de toepassing ervan aan te moedigen.”

“De communicatie moet worden afgestemd op de betrokken gemeenschap, met aandacht voor en prioriteit voor kwetsbare groepen.”

“Er zijn nieuwe instrumenten en benaderingen voor sociaal luisteren ontwikkeld waarbij gebruik wordt gemaakt van nieuwe technologieën zoals kunstmatige intelligentie om te luisteren naar de zorgen van de bevolking op sociale media (zoals het door de WHO ontwikkelde Platform EARS).”

Het document beveelt ook aan deze tactieken te testen tijdens “acute respiratoire gebeurtenissen, waaronder seizoensgriep.”

“Ontwikkel en implementeer strategieën voor communicatie en gedragsverandering op basis van infodemische inzichten, en test deze tijdens acute respiratoire gebeurtenissen, waaronder seizoensgriep,” legt het document uit.

“Dit omvat de uitvoering van infodemie beheer in alle sectoren en een gecoördineerde aanpak met andere actoren, waaronder de academische wereld, het maatschappelijk middenveld en internationale agentschappen.”

Het verschijnen van de verontrustende documenten heeft geleid tot oproepen van Republikeinen voor een onderzoek naar de WHO.

Rep. Chris Smith (R-NJ) houdt een hoorzitting in het Congres over het pandemie akkoord van de WHO.

Xavier Becerra, de Secretary of Health and Human Services van de Democratische president Joe Biden, had onlangs een ontmoeting met de directeur-generaal van de WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Ze kwamen bijeen om het akkoord en de “cruciale rol” van de VS “in de wereldwijde gezondheidsbeveiliging” te bespreken.

In zijn openingswoorden tijdens de Wereldgezondheidsvergadering zei Tedros: “Ik verzoek u dringend het pandemie akkoord op tijd af te leveren, als een generatieverplichting.”

“De volgende pandemie zal niet op ons wachten. We moeten er klaar voor zijn.”

 Het voorlopige document van het akkoord, het nul ontwerp, werd voor het eerst gepubliceerd in februari.

In maart zei Pamela Hamamoto, de afgezant van de regering Biden bij de onderhandelingen, dat de regering zich “inzet voor het pandemie akkoord, om een belangrijk onderdeel te vormen van de wereldwijde gezondheidsarchitectuur voor de komende generaties.”

“Het Amerikaanse volk heeft het recht om precies te weten waarover de regering Biden onderhandelt bij de WHO, vooral nu de president zwijgt en ons niet verzekert dat hij onze grondwet zal beschermen tegen bureaucraten bij dit onrustige orgaan van de Verenigde Naties,” zei Rep. Smith.

Smith is vooral bezorgd dat het akkoord de soevereiniteit van Amerika over zijn gezondheidszorginfrastructuur kan ondermijnen.

“Het nulontwerp van het WHO- pandemie verdrag begint met zeer harde kritiek op de Verenigde Staten en de internationale gemeenschap door het een “catastrofaal falen van de internationale gemeenschap bij het tonen van solidariteit en billijkheid in reactie op de pandemie van het coronavirus (COVID-19)” te noemen,” merkte Rep. Smith op.

“Artikel 4 van het verdrag bewijst lippendienst aan soevereiniteit en maakt vervolgens volledig korte metten met die lippendienst door te zeggen: “op voorwaarde dat activiteiten binnen hun jurisdictie of controle geen schade toebrengen aan hun volkeren en andere landen,” waardoor de WHO de bevoegdheid krijgt om in te grijpen en voor te schrijven wat elk land zou doen.”

Tijdens de hoorzitting is Smith van plan staatssecretaris Antony Blinken te vragen naar de inhoud van het nulontwerp van het akkoord.

“In geen geval mag de regering Biden de Amerikaanse soevereiniteit overdragen aan de Wereldgezondheidsorganisatie en toestaan dat de stem van het Amerikaanse volk en de instemming van de geregeerden ondergeschikt worden gemaakt aan de dictaten van een agenda- gedreven wereldwijde administratieve bureaucratie,” benadrukte Smith. ©Frank Bergman

Reactie.

Begrijp je nu wat er gebeurt! Begrijp je nu dat de WHO, ( Wereld Gezondheid Organisatie ) zich gaat bemoeien met wat jij wilt vertellen aan andere mensen en deze andere mensen dit niet mogen horen of lezen?

Het is tegen het plan! Het grote plan dat ze nog steeds willen doorzetten om de wereldbevolking terug te brengen naar een door hen bepaalt aantal mensen op deze wereld! Een plan om de mensen die mogen overblijven niets te laten bezitten terwijl ze toch heel erg blij zullen zijn! Hoe ze dat willen doen laat ik aan je fantasie over! Maar om je een beetje te helpen zeg ik Hormonen, Chips, Drugs, dwang, of zo’n slecht leven dat alles dat daar buiten valt heel leuk is. Mooier kan ik het niet maken!

Maar zeg nu zelf, vind je het niet erg vreemd dat een organisatie die zich bezig houdt met de gezondheid van de wereldbevolking nu alle informatie die hen niet bevalt kunnen verwijderen?

Maar ik wil nog een stapje verder gaan. Maar dan wil ik eerst iets uitleggen.

Ik denk namelijk dat elk orgaan in een levend wezen niet alleen een fysieke functie heeft, maar ook een relatie heeft met geestelijke gebeurtenissen als emoties! We hebben daar in onze taal een aantal opmerkelijke duidingen in. Heb je wat op je lever. Je moet je gal eens spuwen. Mijn hart bonkt in mijn keel. Dit is niet te verteren. Ik kan geen adem krijgen.

En juist die laatste is heel duidelijk iets dat Covid ons heeft duidelijk gemaakt. Onze ademhalingsorganen werden aangetast! Begint er iets te dagen? Is dat veroorzaakt door het zogenaamde virus? Of is dit veroorzaakt doordat we steeds minder vrijheid krijgen die wordt opgelegd door politici. Alle beperkingen die werden opgelegd door politici en “wetenschappers “ waren allemaal vrijheidsbeperkingen.

Dus dat wat hele bevolkingen wilden, vrijheid, werd direct de das omgedaan. Alles in de natuur werkt voor ons mensen. Alles dat er gebeurt is dat die natuur steeds meer wordt afgebroken door bv. chemische middelen! Het is zelfs zo erg dat we onszelf laten vergiftigen met chemische medicatie, maar je ziet het niet. Je weet het pas als je het ziet.

© Piki Onder dit pseudoniem publiceert de schrijver op Facebook, daar ondervindt je meer en meer censuur vandaar dat de artikelen ook hier gepubliceerd worden. Bovendien verlaten steeds meer mensen Facebook of hebben dit ‘sociale’ platform nog nooit gebruikt.Nu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk