Poetin is de beschermer van menselijke waarden!


Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde 3 jaar ‘zichtbare’ dictatuur + dag #061


Het “Rijk der Leugens” van het Westen staat machteloos tegenover waarheid en rechtvaardigheid. Rusland zal zijn positie aan de hele wereld blijven voorleggen. Ons standpunt is eerlijk en open, en steeds meer mensen horen, begrijpen en delen het.” ~ Vladimir Poetin 


Vladimir Poetin: Leidt de mensheid door de overgang

Bron artikel Tass: Western “empire of lies” has resources, but it cannot defeat truth and justice — Putin

Vladimir Poetin was niet bang om een felle geopolitieke en militaire strijd aan te gaan met het Rijk der Leugens. Zo ziet de hele wereld de oorlog in Oekraïne. Ze zijn tot aan de grenzen van Rusland doorgedrongen. Het is niet verwonderlijk dat de Russische president terugslaat, maar dat betekent niet dat hij de Europese of mondiale stabiliteit of vrede bedreigt, schrijft Björn Seelmann.

Onlangs gaf de voormalige Duitse bondskanselier Angela Merkel toe dat “het Minsk-akkoord van 2014 een poging was om Oekraïne tijd te geven. Het heeft deze tijd ook gebruikt om sterker te worden, zoals we vandaag kunnen zien. Het Oekraïne van 2014-2015 is niet het moderne Oekraïne.” Verwijzend naar de opmerkingen van Merkel zei Poetin: “Het kwam voor mij absoluut onverwacht. Het is teleurstellend … Het vertrouwen is bijna tot nul gedaald.” Dit toont alleen maar aan, vervolgde hij, “dat het lanceren van de SMO [Speciale Militaire Operatie] de juiste beslissing was”.

Een week voordat de oorlog uitbrak, dreigde Zelensky het Memorandum van Boedapest uit 1994 te verscheuren, waardoor Oekraïne kernwapens kon ontwikkelen. Die aankondiging klonk waarschijnlijk nog na in Poetins oren toen hij de SMO startte.

“Nu, over de vraag of problemen met geweld kunnen worden opgelost en of je geweld kunt gebruiken en aan de kant van het goede kunt blijven; wilt u zeggen dat ‘goede’ krachten hulpeloos of weerloos moeten zijn? ‘Goed’ moet niet weerloos zijn. ‘Goed’ moet zich kunnen verdedigen en dat is ons standpunt.” ~ Vladimir Poetin, persconferentie, 22 februari 2022.

In maart schreven meer dan 40.000 Syriërs zich in om aan de zijde van Rusland in Oekraïne te vechten; hoeveel er daadwerkelijk toestemming kregen om zich bij de SMO aan te sluiten, is onbekend. Maar Syrië werd ongetwijfeld gered door Rusland in 2015-17 toen het een sleutelrol speelde in het verslaan van de proxy jihadistische horde van de CIA. Of zoals een Syriër meldde: “Russische soldaten gaven hun bloed voor Syrische bodem, en nu is het tijd [voor de Syriërs] om de broederlijke [Russen] te helpen.”

Je zou kunnen zeggen dat dit is hoe het Rusland van Poetin van nature handelt en relaties opbouwt. Het helpt mensen in nood en landen die erom vragen. De Syrische president Bashar al-Assad had hierover het volgende te zeggen: “Als Moskou erom vraagt, zullen de Syriërs met Rusland vechten in Oekraïne.”

Bijeenkomsten ter ondersteuning van Rusland in Syrië

In tegenstelling tot de VS heeft Rusland geen vazallen, maar vrienden, en het enige wat zij hoeven te doen is vragen. De Syrische president zei ook

“Westerse landen zijn verantwoordelijk voor de chaos en het bloedvergieten,” en beschuldigde hen ervan “smerige methoden te gebruiken om terroristen in Syrië en nazi’s in Oekraïne te steunen.” Een terecht punt.

Terwijl het Rijk chaos creëert, probeert Rusland het vuur te blussen. We moeten ons afvragen wie een standpunt inneemt voor de mensheid en wie overheersing en vernietiging bepleit en praktiseert.

EINDE VAN DE UNIPOLARITEIT

“Pogingen om een unipolaire wereld te creëren hebben de laatste tijd een absoluut lelijke vorm aangenomen en zijn absoluut onaanvaardbaar voor de overgrote meerderheid van de staten op deze planeet” ~ Vladimir Poetin (Bron)

Poetin spreekt zich uit als een stem van de rede en de waarheid tegen het Rijk der Leugens.

”Het Westen is bereid elke grens te overschrijden om het neokoloniale systeem in stand te houden dat het in staat stelt van de wereld te leven, deze te plunderen dankzij de overheersing van de dollar en de technologie, om een feitelijk eerbetoon van de mensheid te innen, om zijn primaire bron van onverdiende welvaart, de aan de hegemoon betaalde huur, te onttrekken. Het behoud van deze lijfrente is hun belangrijkste, echte en absoluut zelfzuchtige drijfveer. Daarom is totale de-soevereinisatie in hun belang. Dit verklaart hun agressie tegen onafhankelijke staten, traditionele waarden en authentieke culturen, hun pogingen om internationale en integratieprocessen, nieuwe wereldmunten en technologische ontwikkelingscentra die zij niet kunnen controleren te ondermijnen. Het is voor hen van cruciaal belang om alle landen te dwingen hun soevereiniteit over te dragen aan de Verenigde Staten.

In sommige landen stemmen de heersende elites daar vrijwillig mee in, stemmen ze er vrijwillig mee in om vazallen te worden; andere worden omgekocht of geïntimideerd. En als dit niet werkt, vernietigen ze hele staten, met achterlating van humanitaire rampen, verwoesting, ruïnes, miljoenen verwoeste en verminkte mensenlevens, terroristische enclaves, sociale rampgebieden, protectoraten, koloniën en semikoloniën. Het kan ze niets schelen. Ze geven alleen maar om hun eigen voordeel. […]

[…] Ik wil nogmaals onderstrepen dat hun onverzadigbaarheid en vastberadenheid om hun ongebreidelde dominantie te behouden de werkelijke oorzaken zijn van de hybride oorlog die het collectieve Westen tegen Rusland voert. Zij willen niet dat wij vrij zijn; zij willen dat wij een kolonie zijn. Ze willen geen gelijke samenwerking; ze willen plunderen. Ze willen ons niet zien als een vrije samenleving, maar als een massa zielloze slaven.” ~ Vladimir Poetin (Bron)

De Russische president heeft een alternatieve toekomst in zicht, waarin niemand op aarde als tweederangs speler zal worden beschouwd en alle naties gelijk en soeverein zijn.

Rond dit versterkte leiderschap bouwt Rusland aan nieuwe geopolitieke configuraties en machtsevenwichten in verschillende regio’s van de wereld – van Midden-Europa en Trans-Kaukasië tot West- en Centraal-Afrika. Meer dan een dozijn landen hebben zich nu kandidaat gesteld voor BRICS, waaronder Saoedi-Arabië, Algerije, Iran en Argentinië. Een nieuwe realiteit tekent zich af: de unipolaire wereld verdwijnt onherroepelijk naar het verleden en een multipolaire wereld wordt geboren.

De BRICS-landen onderzoeken de invoering van een nieuwe reservemunt. Een andere interessante ontwikkeling rond een van de tegenmaatregelen van Rusland is dat de Russische centrale bank de roebel aan goud heeft gekoppeld. Dit is hetzelfde dreigement dat Saddam Hoessein en Muammar Kadhafi uitbrachten vlak voordat zij werden “uitgeschakeld”, maar Rusland heeft de macht om de maatregel daadwerkelijk uit te voeren.

De Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov zei: “Er zal niet één heerser zijn in deze nieuwe realiteit. Alle belangrijke staten met een beslissende invloed op de wereldeconomie en -politiek zullen tot afspraken moeten komen die de naleving van de fundamentele beginselen van het VN-Handvest waarborgen, waaronder de belangrijkste – de soevereine gelijkheid van staten.”

De Chinese president Xi verklaarde zich bereid Rusland bij te staan op het gebied van veiligheid: “In het licht van de enorme veranderingen van onze tijd op wereldschaal staan wij klaar met onze Russische collega’s om een voorbeeld te stellen van een verantwoordelijke wereldmacht en een leidende rol te spelen om zo’n snel veranderende wereld op een pad van duurzame en positieve ontwikkeling te zetten.”

“Wij pleiten gezamenlijk voor de vorming van een rechtvaardige, democratische en multipolaire wereldorde op basis van internationaal recht en de centrale rol van de VN, en niet op basis van een aantal regels die iemand heeft bedacht en aan anderen probeert op te leggen zonder zelfs maar uit te leggen wat dat is.” ~ Vladimir Poetin (Bron)

Stel je voor dat BRICS+ de Amerikaanse regering sancties oplegt telkens als zij de regels van de multipolaire orde overtreedt. De multipolaire wereld die Rusland probeert op te bouwen, betekent een post-imperialistische wereld.

Tijdens de bijeenkomst van het WEF (World Economic Forum) dit jaar in Davos verklaarde George Soros: “De beste en misschien enige manier om onze beschaving te behouden is Poetin zo snel mogelijk te verslaan.” Onlangs zei de Amerikaanse stafchef Mark Milley: “Als we in Oekraïne verliezen, zal de wereldorde die we 80 jaar geleden hebben gecreëerd, afbrokkelen”. – Zij weten dat het lot van hun rijk in deze oorlog wordt beslist.

De Amerikaanse elite weigert een multipolaire wereldorde ten gunste van allemaal te aanvaarden, en riskeert liever alles om hun wankelende dominantie te handhaven.

“Maar ik zal u vertellen wat het probleem is, als voormalig burger van de Sovjet-Unie. Het probleem van imperia is dat zij zich zo machtig wanen dat zij zich kleine misrekeningen en fouten kunnen permitteren. Sommigen zullen ze omkopen, sommigen zullen ze bang maken, sommigen zullen een deal sluiten, sommigen zullen ze glazen kralen geven, sommigen zullen ze bang maken met oorlogsschepen – en dit zal problemen oplossen. Maar het aantal problemen blijft groeien. Er komt een moment dat ze die niet meer aankunnen. De Verenigde Staten gaan met vaste tred rechtstreeks het pad op van de Sovjet-Unie.” ~ Vladimir Poetin (Bron)

Het Amerikaanse Rijk heeft een mentale inzinking. Ze blazen energiepijpleidingen van hun zogenaamde EU-bondgenoten op, verhinderen soevereine landen om Russische functionarissen te ontmoeten, oefenen druk uit op Turkije over welke betalingssystemen hun banken mogen gebruiken, geven Algerije een sanctie voor het kopen van Russische wapens.

Met een tekort aan “zachte macht” is het enige wat het nog heeft op zijn neerwaartse traject, en waarmee het aandacht kan krijgen, expliciete dreiging met geweld of andere strafmaatregelen.

SATANISCHE OVERNAME

“Ik herhaal dat de dictatuur van de westerse elites zich richt op alle samenlevingen, ook op de burgers van de westerse landen zelf. Dit is een uitdaging aan allen. Dit volledig afzien van wat het betekent om mens te zijn, de omverwerping van geloof en traditionele waarden, en de onderdrukking van vrijheid beginnen te lijken op een “omgekeerde religie” – puur satanisme. Jezus Christus ontmaskerde valse messiassen en zei in de Bergrede: “Aan hun vruchten zult gij hen kennen.” Deze giftige vruchten zijn al duidelijk voor de mensen, en niet alleen in ons land, maar in alle landen, waaronder veel mensen in het Westen zelf.” ~ Vladimir Poetin (Bron)

Leiders in het Westen zijn werkelijk verdorven, en hun werk duwt werkelijk in de tegenovergestelde richting van het leven. De huidige wereldwijde confrontatie speelt zich ook af in de geestelijke/religieuze sfeer. Rusland is in oorlog met een antireligieuze westerse beschaving die zelf in oorlog is met God en probeert de fundamenten van geestelijke en morele waarden omver te werpen: God, de Kerk, het gezin, het geslacht, de mens. De antichristelijke westerse “woke” elites zijn uit op de vernietiging van het christelijke Rusland, een oorlog tegen het laatste christelijke bastion.

Poetin is onverbloemd over de vastberadenheid van Rusland om de christelijke waarden te verdedigen en stelde dat het heel belangrijk is om het christendom te verdedigen tegen de corroderende invloed van antichristelijke ideeën waardoor mensen hun menselijke waardigheid verliezen.

[…] Veel westerse staten zijn de weg ingeslagen waarbij zij hun eigen wortels ontkennen of verwerpen, met inbegrip van hun christelijke wortels die de basis vormen van de westerse beschaving. In deze landen worden de morele basis en elke traditionele identiteit ontkend – nationale, religieuze, culturele en zelfs genderidentiteiten worden ontkend of gerelativeerd. […]

[…] Westerse elites hebben een cultuur van “buitensporige, overdreven politieke correctheid” gecreëerd, die zo destructief is dat zij zal leiden tot de ondergang van de Westerse beschaving als zij niet wordt gestopt. De excessen en overdrijvingen van politieke correctheid in deze landen leiden inderdaad tot serieuze overweging van de legitimering van partijen die de propaganda van pedofilie bevorderen. […]

[…] Er wordt geen onderscheid gemaakt naar sekse en geslacht. Dit leidt tot morele verwarring en afbraak van de samenleving. Het is schadelijk voor de geschiedenis van volkeren en brengt hen op een dwaalspoor.[…]

[…] De mensen in veel Europese staten schamen zich eigenlijk voor hun religieuze gezindheid en zijn zelfs bang om erover te spreken. Christelijke feestdagen en vieringen worden afgeschaft of “neutraal” hernoemd, alsof men zich schaamt voor die christelijke feestdagen. Met deze methode verbergt men de diepere morele waarden van deze vieringen. En deze landen proberen dit model op te dringen aan andere landen, wereldwijd. Ik ben er diep van overtuigd dat dit een rechtstreekse weg is naar de degradatie en primitivering van de cultuur. ~ Vladimir Poetin (Bron)

Een psychopathische elite is erop uit de mensheid te herscheppen naar hun eigen afwijkende beeld, met als een van hun doelen kennelijk het normaliseren van pedofilie, waardoor Poetin’s strijd een ware heilige oorlog van goed tegen kwaad wordt.

Het Rusland van Poetin heeft de status van de onbetwiste leider van de “alternatieve” wereld, in staat, en belangrijker nog, bereid is geweld te gebruiken waar het dat fundamenteel en belangrijk acht voor zijn eigen overleving en die van de fundamentele mensenrechten.

Metaforisch gesproken is de wereld één groot schoolplein met één grote slechte pestkop. Tot nu toe stond de meerderheid achter de pestkop, uit angst, lafheid of omdat ze zelf sadisten zijn. Slechts een paar stonden tegenover hem, maar zij waren grotendeels machteloos om de status quo te veranderen. Nu is er een nieuwkomer gekomen die het niet alleen tegen de bullebak heeft opgenomen, maar hem een blauw oog heeft geslagen. De bullebak weet dat hij deze nieuwkomer niet in een eerlijk gevecht aankan, dus roept hij zijn volgelingen op om de nieuwkomer aan te klagen en te verbannen. Langzaam maar zeker beginnen echter steeds meer van de “bondgenoten” van de pestkop in te zien dat de pestkop bang en zwak is, en hen niet zal verdedigen als de nieuwkomer het ook tegen hen opneemt vanwege hun immorele en ruggengraatloze gedrag. Eén voor één beginnen ze hun standpunten te herzien.

Deze vereenvoudigde uitleg van het wereldgebeuren zit er niet ver naast, aangezien Poetin, volgens een vroegere klasgenoot van hem, opkwam tegen pestkoppen op het schoolplein. Tot op de dag van vandaag handelt hij gewoon naar zijn aard.

Is zijn strijd tegen de psychopathische oligarchie nog maar net begonnen? Hun imperiale dreiging vormt een zeer ernstige bedreiging voor elk soeverein land (er zijn er niet veel meer). Zal Rusland vallen of wordt het het baken van de nieuwe Vrije Wereld? De komende maanden/jaren zal het antwoord op die vraag ongetwijfeld voor iedereen duidelijk worden. ©Björn Seelmann.


Poetin is al langere tijd de boeman. 

Althans, zo wordt hij neergezet door de westerse politici en media. Maar is dit terecht en is het niet om gewone mensen dit beeld op te dringen omdat ze anders in opstand komen tegen de steeds meer en groter worden beperkingen die de burgers van westerse landen krijgen opgedrongen door politici!

En niet alleen door landelijke politici, ook de verregaande inmenging van politici uit de Europese Commissie, en met name die van mevrouw Ursela von der Leyen, zorgen ervoor dat we als burgers steeds meer vrijheid verliezen. Dat de grondwet terzijde kan worden geschoven om plaats te maken voor tijdelijke wetgeving die dan weer wordt opgeschoven naar permanente wetgeving. Het gebeurt langzaam, geniepig, onderhuids zodat er weinig of geen protest is van de burgers. Nu vind ik dat het protest van burgers en boeren erg te wensen overlaad omdat de gemaakte plannen tegen de boeren meer lijkt op een opgebrande kaars. Het zal een kaars geweest zijn van inferieure kwaliteit zoals we tegenwoordig gewend zijn van vele andere producten! Maar alles is tegenwoordig inferieure kwaliteit is.

Maar wil dat zeggen dat we hiermee genoegen moeten nemen? Of gaan we strijden voor een betere kwaliteit van leven? En niet alleen in materiele zin, maar vooral in de zin van te leven als een vrij en soeverein mens waar we recht op hebben. 

Als dat recht nog steeds bestaat voor ons?

We hebben zwarte Piet moeten afschaffen omdat dat beledigend en kwetsend kon zijn voor gekleurde mensen die misschien ooit familie hadden die slaaf waren geweest. De Negerzoen werd als gebak gedwongen een andere naam te nemen, net als de Moorkop en de Jodenkoek. Dit was voor de betrokken mensen een belediging. Ook deze mensen hadden het recht op vrijheid en erkenning! Maar hoe is de staat van vrijheid voor de totale mens die leeft in westerse landen? 

Aan de ene kant spelen ze het zo dat het lijkt alsof iedereen als vrij mens het recht heeft te zijn die het wil zijn, maar tegelijkertijd worden de rechten van ieder mens dikwijls met voeten, wapenstok en rechtelijke uitspraken met voeten getreden! En dat is nu typisch iets dat steeds gebeurt. Je krijgt een raar iets dat ze nieuwe waarden noemen, maar krijgt er iets voor terug waarmee ze je normen en waarden ontnemen! Het raars dat je krijgt, kinderporno en seksuele voorlichting op scholen, het recht van vrouwen om man te worden en andersom en de maatregelen die daarop genomen worden zijn rechtstreekse discriminatie in mijn ogen en er is niemand die dat zo ziet of aantrekt! Met de ene hand krijgt je iets dat vals gemaakt wordt en ze ontnemen je iets dat veel belangrijker is, je vrijheid, je werkelijke vrijheid als individu!

© Piki Onder dit pseudoniem publiceert de schrijver op Facebook, daar ondervindt je meer en meer censuur vandaar dat de artikelen ook hier gepubliceerd worden. Bovendien verlaten steeds meer mensen Facebook of hebben dit ‘sociale’ platform nog nooit gebruikt.Nu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk