Poetins welgemeende waarschuwing!

Save as PDF 

Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde 3 jaar ‘zichtbare’ dictatuur + dag #059


De overwinning op president Trump van het militair/veiligheidscomplex heeft de Verenigde Staten en haar Europese, Canadese, Australische en Japanse imperium veroordeeld tot een onomkeerbaar verval gebracht. 


De laatste dwaasheid van de westerse wereld – Poetin

Het voornemen van Trump om “de betrekkingen met Rusland te normaliseren” werd door het machtige militair/veiligheidscomplex, waarvoor zowel president Eisenhower als president John F. Kennedy waarschuwden, gezien als een bedreiging voor zijn budget, macht en primaat. Zo begonnen de CIA en de FBI het lange en voortdurende tijdperk van valse beschuldigingen tegen een Amerikaanse president, zowel in functie als daarbuiten, door de veiligheidsdiensten van de Verenigde Staten.

Het gevolg is dat de wereld zich aan Amerika onttrekt, het door de dollar gedomineerde financiële systeem verlaat, en zich houdt aan een rechtsstaat in plaats van de egoïstische regels van Washington.

De gevolgen voor de westerse wereld zullen zijn: monetaire achteruitgang, inflatie en lagere levensstandaarden, energieschaarste, en sociaal verval door niet-geassimileerde massa’s immigranten die de westerse wereld niet het zelfvertrouwen heeft om ze af te weren.

Een verwoestende oorlog zou ook een gevolg kunnen zijn, met rampzalige gevolgen voor het Westen, waarvan de wapensystemen inferieur zijn aan die van Rusland en waarvan de legers gedemoraliseerd zijn door “diversiteitspromoties” en anti-blanke indoctrinatie.

De Russische president Poetin heeft het neoconservatieve streven naar Amerikaanse hegemonie omschreven als “krankzinnig”. Poetin heeft het Westen de maat genomen:

“Elke ideologie van superioriteit is van nature walgelijk, crimineel en dodelijk. De globalistische elites blijven hameren op hun exceptionalisme; ze zetten mensen tegen elkaar op, verdelen samenlevingen, lokken bloedige conflicten en staatsgrepen uit, zaaien haat, russofobie en agressief nationalisme, vernietigen traditionele familiewaarden die mensen menselijk maken.”

In Moskou voel je geen crisis. Geen gevolgen van sancties. Geen werkloosheid. Geen daklozen op straat. Minimale inflatie. FrontNieuws

Poetin beschrijft de “op regels gebaseerde orde” van Washington als “een systeem van roof, geweld en onderdrukking op het internationale toneel.”

“Voor ons, voor Rusland, zijn er geen onvriendelijke, vijandige naties, noch in het Westen, noch in het Oosten. Net als de overgrote meerderheid van de mensen op deze planeet willen wij een vreedzame, vrije en stabiele toekomst.”

“Wij geloven dat elke ideologie van superioriteit inherent verachtelijk, crimineel en dodelijk is. Toch spreken westerse globalistische elites nog steeds van hun exclusiviteit, zetten ze mensen tegen elkaar op en verdelen ze samenlevingen, lokken ze bloedige conflicten en staatsgrepen uit, zaaien ze haat, russofobie en agressief nationalisme, vernietigen ze het gezin en de traditionele waarden die mensen tot mens maken. En dit alles alleen maar om de mensheid haar wil, haar rechten, haar regels en in feite een systeem van roof, geweld en onderdrukking te blijven opleggen.”

Vandaag, zei hij, kan men zien hoe in een aantal landen monumenten voor Sovjetsoldaten meedogenloos en koelbloedig worden vernietigd, monumenten voor grote commandanten worden gesloopt, een “ware cultus van de nazi’s en hun collaborateurs” wordt gecreëerd en de herinnering aan echte helden wordt uitgewist en vervormd. Deze ontheiliging van de prestaties en opofferingen van de zegevierende generatie is “ook een misdaad, een schaamteloos revanchisme van degenen die cynisch en openlijk een nieuwe campagne tegen Rusland voorbereiden en daartoe neonazistisch tuig uit de hele wereld om zich heen verzamelen,” aldus Poetin.

Verwijzend naar de toestand in Oekraïne zei Poetin:

“Vandaag staat de beschaving opnieuw op een beslissend keerpunt, en is er een echte oorlog ontketend tegen ons moederland. Maar we hebben het internationale terrorisme afgeweerd, [en] we zullen de inwoners van Donbass beschermen en onze veiligheid waarborgen.”

“Hun doel – en hier is niets nieuws – is om de ineenstorting en vernietiging van ons land te bereiken, de resultaten van de Tweede Wereldoorlog weg te strepen, het systeem van wereldwijde veiligheid en internationaal recht definitief te breken, en alle soevereine centra van ontwikkeling te wurgen,” merkte Poetin op.

“Buitensporige ambitie, arrogantie en gebrek aan verantwoording leiden onvermijdelijk tot tragedies. Dit is de reden voor de catastrofe die het Oekraïense volk nu doormaakt. Het werd een gijzelaar van de staatsgreep en het criminele regime dat zijn westerse meesters op basis daarvan ontwikkelden, een ruilmiddel bij de uitvoering van hun wrede en egoïstische plannen,” benadrukte Poetin.

“De gevechten die beslissend zijn geweest voor het lot van ons vaderland zijn altijd nationaal, heilig en van nationaal belang geweest. Wij zijn trouw aan de voorschriften van onze voorvaderen en begrijpen diep en duidelijk wat het betekent om de hoogten van hun militaire, arbeids- en morele prestaties waardig te zijn.”

“Wij zijn trots op degenen die hebben deelgenomen aan de speciale militaire operatie, op allen die aan het front vechten, die de frontlinies onder vuur bevoorraden, die de gewonden redden. Er is geen groter doel dan uw werk in de strijd. De veiligheid van ons land, de toekomst van onze staat en ons volk hangen van u af. U vervult uw militaire plicht met eer, u vecht voor Rusland. Jullie families, kinderen en vrienden staan achter jullie. Zij wachten op u. Ik weet zeker dat jullie hun grenzeloze liefde voelen.”

Aan het einde van de toespraak sprak Poetin het vertrouwen uit dat het Russische volk ook deze keer zou zegevieren in zijn overlevingsstrijd:

“Tijdens de Grote Patriottische Oorlog hebben onze heldhaftige voorouders bewezen dat er niets sterker, krachtiger en betrouwbaarder is dan onze eenheid. Niets ter wereld is sterker dan onze liefde voor ons vaderland.”

Tegen de belangen van Amerikanen, Russen, Chinezen en de rest van de wereld in, hebben het militaire/veiligheidscomplex van de VS en hun neoconservatieve handlangers het Westen geïnstitutionaliseerd als de vijand van de rest van de wereld. De gevolgen voor Amerika en zijn imperium zullen rampzalig zijn. ©Poetin


Dit is een welgemeende waarschuwing voor de bevolkingen van westerse landen die Poetin hier uit in zijn toespraak. 

Deze toespraak is niet in het belang van Rusland omdat Rusland haar eigen kracht kent! Deze toespraak is zeker niet in het belang van de machthebbers in westerse landen omdat die nog steeds bezig zijn een derde wereldoorlog uit te lokken omdat dat misschien in hun voordeel is omdat daarmee hun wandaden op de achtergrond blijven en worden vergeten. De bevolkingen van westerse landen krijgen al decennia valse informatie via de media en hun politici. 

Al decennia lang krijgen westerse mensen te horen  dat Poetin een slecht mens is en dat Rusland bezig is mensen te onderdrukken en oorlog wil met het westen. Maar zoals ieder intelligent mens al lang weet is het net omgedraaid. Maar dat is ook al tientallen jaren de truck die westerse politici handhaven. Een ander beschuldigen wat ze zelf doen! En dat zijn valse vlaggen. De oorlogen die de VS en de NAVO landen voerden werden allen vooraf gegaan door leugens. Irak had enorme hoeveelheden chemische wapens. Er is niets gevonden. Libië had een dictator Kadhafi die nodig met democratie in aanraking moest komen om zijn volk te redden. Syrië werd ook geleid door een dictator die grote delen van zijn bevolking wilde doden en andere gelovigen discrimineerden.

Vergelijk dat eens met de oorlogen buiten de eigen sfeer die Rusland heeft gevoerd. Geen!  Wel heeft Rusland militair geweld moeten gebruiken in landen die onder Russische sfeer waren maar waar via interventie van de VS militair geweld werd uitgelokt. Net als dat gebeurt is in Oekraïne in 2014 waar Obama de coup tegen de gekozen president goedkeurde en er een westers georiënteerde stroman installeerde!

Rusland is door de VS en de NAVO gedwongen tot een militaire interventie in Oekraïne omdat de grenzen van Rusland bedreigt werden. Poetin heeft het westen verschillende keren gezegd dat dit een rode draad zou zijn en Rusland niet zal accepteren! 

Maar de honger naar meer macht verblinde de VS en trok de NAVO landen mee omdat de NAVO landen dat altijd deden wanneer de VS zich weer in een nieuwe oorlog begaf.

En zelfs dat was niet genoeg! Er moesten nog strengere sancties komen tegen Rusland. Zelfs zo streng dat de import van de levensbelangrijke energie uit Rusland moest worden stopgezet en de belangrijke export naar Rusland van westerse goederen tot stilstand kwam. De enige die hiervan profiteerde was de VS. Maar er was een grote tegenslag! Een tegenslag die steeds meer invloed kreeg! De oliedollar, een levensader van de VS, werd steeds minder gebruikt en staat nu op instorten!

De rest van de wereld accepteert niet meer dat de VS doorgaat andere landen te domineren, te bedreigen en hun wil op te leggen. Nu zitten we alleen nog met westerse politici die hun bevolkingen opleggen de gevolgen van deze waanzin te accepteren en de dupe te zijn van dit beleid. Een beleid dat er op gericht is dat de economie van het westen volkomen in elkaar stort en er misschien zelfs een hongersnood kan ontstaan. 

De enige manier om dit te voorkomen is een koerswijziging die erop gericht is samenwerking te zoeken met Rusland en de rest van de wereld om te komen tot een eenheid die eindelijk vrede brengt! Wat duidelijk tot uiting komt in de toespraak van Poetin!

© Piki Onder dit pseudoniem publiceert de schrijver op Facebook, daar ondervindt je meer en meer censuur vandaar dat de artikelen ook hier gepubliceerd worden. Bovendien verlaten steeds meer mensen Facebook of hebben dit ‘sociale’ platform nog nooit gebruikt.Nu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk