Het is Europa die de sancties betaalt!


Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde 3 jaar ‘zichtbare’ dictatuur + dag #057


Ooit verwierp de Europese Unie secundaire sancties die de VS gebruikten om derde landen onder druk te zetten haar sanctieregelingen tegen andere landen te volgen


Bron artikel: SECONDARY SANCTIONS: A WEAPON OUT OF CONTROL? 

Over de hypocrisie van het nieuwe EU-sanctieregime!

Gebruikmakend van de centrale positie van de VS in de wereldeconomie, hebben zij “secundaire sancties” opgelegd aan buitenlandse bedrijven, die gedwongen worden te kiezen tussen handel drijven met Amerikaanse sanctiedoelwitten of de toegang tot de lucratieve Amerikaanse markt verliezen. Bovendien hebben de VS buitenlandse bedrijven bestraft voor het overtreden van de Amerikaanse sanctiewetgeving.

Om deze extraterritoriale maatregelen tegen te gaan heeft de EU een blokkering mechanisme ingevoerd: De rechtmatigheid van deze sancties kan worden aangevochten voor verschillende nationale en internationale gerechtelijke mechanismen, hoewel elk mechanisme zijn eigen beperkingen heeft. Om de nadelige gevolgen van secundaire sancties tegen te gaan, kunnen derde landen en de EU ook gebruik maken van verschillende buitengerechtelijke mechanismen, zoals blokkering statuten, special purpose vehicles om de reikwijdte van sancties te omzeilen, of zelfs tegenmaatregelen.

Blokkerende statuten verbieden EU-bedrijven om aan de Amerikaanse sancties te voldoen: Op grond van artikel 5, lid 1, van het EU-blokkering statuut 5, lid 1, van de EU-blokkering verordening is het EU-ondernemingen verboden te voldoen “aan alle eisen of verboden, met inbegrip van verzoeken van buitenlandse rechtbanken, die direct of indirect gebaseerd zijn op of voortvloeien uit” een reeks buitenlandse sanctiewetten die door de Europese Unie geacht worden extraterritoriaal van toepassing te zijn, “of uit daarop gebaseerde of daaruit voortvloeiende handelingen”. 

De betrokken wetten worden opgesomd in de bijlage bij de verordening; momenteel zijn het allemaal Amerikaanse wetten. Art. 5, lid 2, bepaalt dat de Europese Commissie (de Commissie) op verzoek EU-ondernemers kan toestaan deze wetten geheel of gedeeltelijk na te leven, voor zover niet-naleving hun belangen of die van de Europese Unie ernstig zou schaden.

In 2018 heeft de Commissie de bijlage bij de EU-blokkering verordening bijgewerkt om er de (opnieuw ingestelde) secundaire sancties van de VS tegen Iran in op te nemen. Zij heeft ook een uitvoeringsverordening vastgesteld met de criteria die in aanmerking zouden worden genomen voor het verlenen van naleving vergunningen, en een richtsnoeren nota uitgebracht over de toepassing van de gereactiveerde EU-blokkade verordening.

De blokkering verordening werd gebruikt om sancties af te wijzen die de VS tegen Iran instelde nadat de VS uit de nucleaire overeenkomst stapten, schrijft Bernard. Nu heeft het conflict in Oekraïne echter schijnbaar elk verzet in de EU tegen illegale handelingen van de VS gedood. In feite is de EU nu gek geworden en overweegt zij zelf de invoering van extraterritoriale maatregelen tegen landen die haar eigen sanctieregeling tegen Rusland niet volgen:

De Europese Unie bespreekt een nieuw sanctiemechanisme om derde landen aan te pakken waarvan zij vindt dat ze niet genoeg doen om te voorkomen dat Rusland sancties ontduikt, met name landen die pieken in de handel in belangrijke goederen of technologieën niet kunnen verklaren, aldus mensen die bekend zijn met de zaak.

Het voornaamste doel van het instrument zou zijn landen ervan te weerhouden Rusland te helpen en handelskanalen die Moskou mogelijk misbruikt, aan te pakken. Als dat niet werkt, zou het blok als tweede stap gerichte beperkingen kunnen opleggen aan belangrijke goederen .…

Het nieuwe handhaving mechanisme, waarover de Financial Times voor het eerst berichtte, zou de lidstaten de bevoegdheid geven om twee lijsten op te stellen – één van de betrokken derde landen en één van de verboden goederen.

Als het mechanisme door de nationale regeringen wordt goedgekeurd, moeten de lidstaten unaniem beslissen welke landen en goederen op de lijst komen te staan, aldus de mensen. De maatregelen zullen in eerste instantie waarschijnlijk niet tegen China gericht zijn, maar vooral tegen landen in Centraal-Azië en de directe buurlanden van Rusland, aldus de personen.

Elders zou het voorgestelde pakket het gemakkelijker maken om sancties op te leggen aan bedrijven in derde landen die de EU-sancties omzeilen. De EU-politici en -bureaucraten in Brussel vermoorden hun eigen morele verdediging tegen de Amerikaanse toepassing van secundaire sancties tegen derden. Hoe zullen zij ooit nog hun eigen blokkering statuut kunnen verdedigen? En wat zullen ze doen als derde landen, zoals Turkije of China, hun eigen blokkade statuut invoeren tegen secundaire EU-sancties tegen hun bedrijven? ©Bernard.


We gaan in Europa langzaam maar zeker het duister in! 

Dat wil zeggen dat we tekorten kunnen krijgen van allerlei goederen die we nodig hebben om te leven. De VS heeft ervoor gezorgd dat Europa zonder energie uit Rusland dure energie moet inkopen. Mede door de medewerking van de Europese commissie en de landelijke politici die niet goed voor hun bevolkingen zorgen! India heeft steeds meer olie en gas uit Rusland kunnen kopen en verkoopt het voor een veel hogere prijs aan de VS en Europa. Het veel duurdere en vervuilende Schaliegas koopt Europa van de VS. Waar zelfs het transport heel duur en zeer vervuilend is.  

Dus kunnen we de klimaat gekte gerust loslaten!

Een groot deel van de Europeanen die nog steeds op de hand van de VS zijn klapte in hun handen toen bekend werd dat de VS de Nord Stream had opgeblazen. Maar je bent wel heel dom wanneer je niet zien wat dit voor Europa betekend! Dit betekend dat het miljarden kostende project voor lange tijd Europa buitensluit van een groot deel van het Russische gas en olie project via de Nord Stream! Want de pijpleidingen die over land lopen zijn voor het merendeel voor andere landen buiten Europa. Dus kan Europa in de toekomst rekenen op een langdurig tekort aan door Rusland te leveren energie! Het is een geluk dat de oorlog in Oekraïne zo goed als over is! Het is eigenlijk een kwestie dat de VS nog moet toegeven en dan is het over. Ook omdat Jo Biden niet lang president meer is, is de kans dat deze proxy oorlog voorbij gaat erg groot. 

De sancties tegen Rusland hebben ervoor gezorgd dat Rusland stappen heeft moeten nemen die zeer goed waren voor de Russische economie. Ook de andere BRICS landen hebben hier baad bij gehad. Hierdoor zijn de economieën van Europa en de VS sneller in het slob geraakt dan voorzien. De Dollar heeft zo goed als afgedaan als hegemonie wereldmunt wat de Amerikaanse staatskas heeft doen leeglopen. De VS krijgt ook geen leningen meer uit China en geen ander land is meer bereidt geld te lenen aan de VS. 

De VS zal zeker nog pogingen doen het tij te keren door via valse vlag aanslagen te pogen een derde wereldoorlog op grotere schaal te provoceren. 

Of dat lukt wil ik graag betwijfelen. Ook omdat er wereldwijd veel mensen bezig zijn de mensen die nu nog macht hebben te ontmaskeren! Om die uitbreiding van de oorlog te voorkomen zal zeker de publieke opinie in Europa en de VS moeten veranderen!                                                     

© Piki Onder dit pseudoniem publiceert de schrijver op Facebook, daar ondervindt je meer en meer censuur vandaar dat de artikelen ook hier gepubliceerd worden. Bovendien verlaten steeds meer mensen Facebook of hebben dit ‘sociale’ platform nog nooit gebruikt.Nu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk